You, the petitioner

Updates

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

2018-05-18

Gaststad Eurovisie Songfestival 2020: Maastricht en Rotterdam in eindrace (NPO)

16 juli 2019

Maastricht en Rotterdam zijn de twee steden die nog in de race zijn om gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020 te worden. Nadat vorige week woensdag vijf steden hun bidbook op feestelijke wijze aan de projectorganisatie Eurovisie Songfestival 2020 hebben aangeboden, zijn de bidbooks de afgelopen dagen uitvoerig bestudeerd en beoordeeld door de selectiecommissie.

+Read more...

Vandaag laat de projectorganisatie weten dat gekozen is om de selectieprocedure met Maastricht en Rotterdam voort te zetten. (...) lees verder

NPO.nl: Gaststad Eurovisie Songfestival 2020: Maastricht en Rotterdam in eindrace

16 juli 2019

Maastricht en Rotterdam zijn de twee steden die nog in de race zijn om gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020 te worden. Nadat vorige week woensdag vijf steden hun bidbook op feestelijke wijze aan de projectorganisatie Eurovisie Songfestival 2020 hebben aangeboden, zijn de bidbooks de afgelopen dagen uitvoerig bestudeerd en beoordeeld door de selectiecommissie.

+Read more...

Vandaag laat de projectorganisatie weten dat gekozen is om de selectieprocedure met Maastricht en Rotterdam voort te zetten. (...) lees verder

NPO: Gaststad Eurovisie Songfestival 2020: Maastricht en Rotterdam in eindrace

16 juli 2019

Maastricht en Rotterdam zijn de twee steden die nog in de race zijn om gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020 te worden. Nadat vorige week woensdag vijf steden hun bidbook op feestelijke wijze aan de projectorganisatie Eurovisie Songfestival 2020 hebben aangeboden, zijn de bidbooks de afgelopen dagen uitvoerig bestudeerd en beoordeeld door de selectiecommissie.

+Read more...

Vandaag laat de projectorganisatie weten dat gekozen is om de selectieprocedure met Maastricht en Rotterdam voort te zetten. (...) lees verder

Antwoord van de staatssecretaris over toegang pretpark voor mindervalide

M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport scheef dit antwoord op de vragen van Kamerlid Vera Bergkamp

1877

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking (ingezonden 1 mei 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 mei 2017).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel in het AD: Boosheid om nieuw beleid Efteling: «Ik moet bewijzen dat ik gehandicapt ben.» 1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is uw reactie op het beleid van de Efteling om mensen met een handicap te vragen om een doktersverklaring te overleggen om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die het attractiepark aanbiedt voor mensen met een beperking? 2 Acht u dit proportioneel? Hoe verhoudt dit beleid zich tot het onlangs geratificeerde VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

Antwoord 2

Uit navraag bij de Efteling blijkt dat zij, na een gesprek met mensen met een beperking, haar beleid inmiddels heeft aangepast.

+Read more...

Het is niet langer verplicht voor mensen met een beperking om een doktersverklaring te overleggen. De Efteling beoogde met het vragen van een doktersverklaring misbruik van speciale faciliteiten voor bezoekers met een beperking door derden te voorkomen. Ook speelden veiligheidsaspecten een rol. Zo moet de Efteling waarborgen dat mensen met een beperking inclusief een begeleider, bijvoorbeeld in geval van een ontruiming, snel in en uit een attractie kunnen komen. Onbedoeld effect van dit beleid was dat de Efteling juist een drempel creëerde voor bezoekers met een beperking. Het is terecht dat maatschappelijke organisaties zoals «Wij staan Op» dit onder de aandacht hebben gebracht. Het laat het van belang zien dat bedrijven en organisaties aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, het gesprek voeren met mensen met een beperking. Dit voorkomt dat onbe- doelde effecten van beleid aan de achterkant moeten worden gerepareerd. Ik vind het positief dat de Efteling dit signaal snel heeft opgepakt en in korte tijd haar beleid heeft aangepast. Dit soort praktijkvoorbeelden tonen de essentie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nogmaals aan. Uw Kamer heeft recent het implementatieplan ontvangen dat een gezamenlijke aanpak is van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om het hiertoe noodzakelijke leerproces in de samenleving vorm te geven.

Vraag 3

Kunt u reageren op de uitspraak van een arts: «De KNMG, de beroepsvereni- ging van alle artsen, heeft er hele duidelijke richtlijnen voor geschreven. De verklaringen mogen niet uitgeschreven worden. Het brengt namelijk het beroepsgeheim in gevaar. Er zijn uitzonderingen, maar daar is in dit geval geen sprake van» zoals geciteerd in het AD-artikel?

Antwoord 3

De KNMG stelt zich op het standpunt dat medische verklaringen niet door de eigen behandelend arts mag worden afgegeven, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) (on)geschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen (3). Dergelijke verklaringen mogen wel door een onafhankelijke arts, dus niet-zijnde de behandelende arts, worden afgegeven.

Vraag 4

Is bij u bekend welke kosten het verkrijgen van een dokterverklaring met zich meebrengt? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten? Worden artsen op deze wijze niet met onnodig extra werk opgezadeld?

Antwoord 4

De kosten van de dokterverklaring hangen samen met de tijd die ermee gemoeid is om de gestelde vragen te beantwoorden. Bepaalde verklaringen, zoals voor een invalidenparkeerkaart, worden frequent gevraagd. Voor een dergelijke verklaring zijn door de Nederlandse zorgautoriteit verschillende tarieven vastgesteld die uiteenlopen van circa 25 tot 50 euro. In het door de KNMG opgestelde «weigeringsbriefje» dat artsen ter uitleg aan hun eigen patiënten kunnen meegeven (4), staat een simpele en duidelijke suggestie hoe het ook anders kan: «U kunt navragen bij de instantie die een geneeskun- dige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.» Als een eigen verklaring ook bruikbaar is voor het gestelde doel, is een doktersverklaring niet nodig en hoeven geen onnodige kosten voor betrokkene worden gemaakt.

Vraag 5

Is bij u bekend of ook andere pretparken of bedrijven een doktersverklaring vragen voor het gebruikmaken van voorzieningen voor mensen met een beperking? Bent u van mening dat het onwenselijk is dat pretparken, of andere bedrijven, hiervoor eigen beleid opstellen en (verschillende) eisen stellen aan mensen met een handicap?

Antwoord 5

Er is voor de beantwoording van deze vraag contact opgenomen met de vereniging van grote dagattractie bedrijven in Nederland (de Club van Elf). Zij hebben laten weten dat er vanuit de branche geen algemene richtlijn bestaat voor het vragen van een doktersverklaring voor het gebruikmaken van voorzieningen voor mensen met een beperking. Sommige leden doen het wel, anderen doen dat niet. Leden die een doktersverklaring vragen, maken hiervan melding op hun website. De vereniging heeft benadrukt dat de faciliteiten die gecreëerd worden voor mensen met een beperking maximaal beschikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking en dat zij misbruik door derden willen voorkomen. Gelet op de recente aandacht voor dit thema, vindt binnenkort overleg plaats in het bestuur van de vereniging over de wenselijkheid van een algemene richtlijn voor de gehele branche. Dit is een goede ontwikkeling zolang daarbij ook afstemming plaats vindt met mensen met een beperking. Ik heb daar bij de vereniging ook op aangedrongen.

Uw steun nodig voor het Vogeleiland na 1 juli 2020

Beste vriend van het Vogeleiland,

In april van dit jaar ging het Vogeleiland met haar vogels bijna kopje onder. Dat hebben we weten te voorkomen dankzij jullie handtekeningen, de inzet van vrijwilligers en aandacht vanuit de pers.

+Read more...

Het resultaat van deze inspanningen is dat de gemeente het Vogeleiland nog één jaar wil subsidiëren.

Echter, na 1 juli 2020 stopt de bijdrage vanuit de gemeente en moet Stichting Vogeleiland Deventer alles zelf betalen. De kosten voor het behoud van de vogels zijn niet gering. Om een dierverzorger op het eiland te hebben en de dieren goed te verzorgen, is een jaarlijks budget van €30.000 nodig.

Dit is de uitdaging waar de stichting nu voor staat: Voor 30 juni 2020, €30.000 bij elkaar brengen voor het behoud van de vogels. Krijgen we dit bedrag niet bij elkaar? Dan verdwijnen de vogels alsnog van het eiland. Hoe ontzettend jammer zou dat zijn!

We hebben jouw hulp dus hard nodig! Liefst in de vorm van een donatie, zodat we kunnen beginnen met het vullen van die grote, nog lege, pot. Alle beetjes helpen!

Dus, draag je de vogels op het Vogeleiland een warm hart toe? Word dan vriend van het Vogeleiland en stort je bijdrage op NL13 RABO 0384 5964 79 t.n.v. Stichting Vogeleiland.

Mocht je niet in staat zijn financieel bij te dragen, maar wil je het Vogeleiland wel helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger. We hebben heel veel mensen nodig in allerlei verschillende disciplines.

Kijk gerust op onze site www.stichtingvogeleilanddeventer.nl/vacatures of mail ons via info@stichtingvogeleilanddeventer.nl.

We hopen opnieuw op je steun!

Vriendelijke groeten,

Stichting Vogeleiland

Disclaimer: Voor ons als stichting staat het dierenwelzijn voorop. Als we voor 30 juni 2020 constateren dat we de begroting niet rond gaan krijgen, trekken we de stekker eruit en zullen we de vogels herplaatsen. Er MOET namelijk financiële borging zijn voor zowel de dierverzorger als de dieren. Mocht je jouw bijdrage in dit geval teruggestort willen hebben, geef dit dan aan bij je overschrijving. Geef je niets aan, dan zullen we je ontvangen donatie doorgeven aan de vogelopvang en de dierenambulance. Nogmaals dank!

Uw steun nodig voor het Vogeleiland na 1 juli 2020

Beste vriend van het Vogeleiland,

In april van dit jaar ging het Vogeleiland met haar vogels bijna kopje onder. Dat hebben we weten te voorkomen dankzij jullie handtekeningen, de inzet van vrijwilligers en aandacht vanuit de pers.

+Read more...

Het resultaat van deze inspanningen is dat de gemeente het Vogeleiland nog één jaar wil subsidiëren.

Echter, na 1 juli 2020 stopt de bijdrage vanuit de gemeente en moet Stichting Vogeleiland Deventer alles zelf betalen. De kosten voor het behoud van de vogels zijn niet gering. Om een dierverzorger op het eiland te hebben en de dieren goed te verzorgen, is een jaarlijks budget van €30.000 nodig.

Dit is de uitdaging waar de stichting nu voor staat: Voor 30 juni 2020, €30.000 bij elkaar brengen voor het behoud van de vogels. Krijgen we dit bedrag niet bij elkaar? Dan verdwijnen de vogels alsnog van het eiland. Hoe ontzettend jammer zou dat zijn!

We hebben jouw hulp dus hard nodig! Liefst in de vorm van een donatie, zodat we kunnen beginnen met het vullen van die grote, nog lege, pot. Alle beetjes helpen!

Dus, draag je de vogels op het Vogeleiland een warm hart toe? Word dan vriend van het Vogeleiland en stort je bijdrage op NL13 RABO 0384 5964 79 t.n.v. Stichting Vogeleiland.

Mocht je niet in staat zijn financieel bij te dragen, maar wil je het Vogeleiland wel helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger. We hebben heel veel mensen nodig in allerlei verschillende disciplines.

Kijk gerust op onze site www.stichtingvogeleilanddeventer.nl/vacatures of mail ons via info@stichtingvogeleilanddeventer.nl.

We hopen opnieuw op je steun!

Vriendelijke groeten,

Stichting Vogeleiland

Disclaimer: Voor ons als stichting staat het dierenwelzijn voorop. Als we voor 30 juni 2020 constateren dat we de begroting niet rond gaan krijgen, trekken we de stekker eruit en zullen we de vogels herplaatsen. Er MOET namelijk financiële borging zijn voor zowel de dierverzorger als de dieren. Mocht je jouw bijdrage in dit geval teruggestort willen hebben, geef dit dan aan bij je overschrijving. Geef je niets aan, dan zullen we je ontvangen donatie doorgeven aan de vogelopvang en de dierenambulance. Nogmaals dank!

2019-08-05

Meer doen? Teken bezwaar aan!

Omdat de vergunning pas op 15 juli is gepubliceerd, kunt u nog een bezwaarschrift indienen tot 26 augustus. Dan wordt er in ieder geval een signaal afgegeven.

+Read more...

Vergeet niet om uw naam, adres, tel.nr en handtekening te vermelden en een kopie mee te sturen van de beschikking ( nr 4): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=keyword=%22evenementenvergunning%22%20%20AND%20dc.facet_creator%20=%20%22Rotterdam%22%20sortby%20available/descending&zv=evenementenvergunning&pg=10&svel=Publicatiedatum&svol=Aflopend&sf=po%7cRotterdam

Indien gewenst kunt u gebruik maken van onderstaande tekst ( en vindt u de argumenten tegen deze vergunning): Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders T.a.v.: Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam

BEZWAARSCHRIFT inzake vergunning FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019, georganiseerd door CHIO Rotterdam Uw kenmerk: ev.H.0411421.2019

Betreft: Verlening evenementenvergunning t.b.v. festival aan de Kralingseweg 120 en de Plaszoom te Rotterdam Kralingen. Periode: 15-07-2019 t/m 08-09-2019. Nr. 174407

Rotterdam, 03-08-2019

Geacht college, Bij deze wilde ik bezwaar aantekenen tegen de evenementenvergunning die is verstrekt t.b.v. het festival FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019 in het Kralingse Bos. De vergunning is verleend op 10 juli en gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 174407 op 15 juli 2019. Ook op 15 juli startten de opbouwwerkzaamheden van het festival. Dat betekent dat de periode van zes weken waarin men als belanghebbende bezwaar kan maken, zich voltrekt tijdens de opbouw en uitvoering van het festival. Ik ben van mening dat het college hierdoor het belang van de organisator zwaarder heeft laten wegen dan dat van de belanghebbenden. Door zo kort voor de start van het evenement een vergunning af te geven is het voor de belanghebbenden niet meer mogelijk een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Ook is er voor het college geen mogelijkheid meer om haar eerdere beslissing te heroverwegen op basis van de aangevoerde argumenten door belanghebbenden. Hierdoor is de rechtsbescherming van burgers in het gedrang gekomen.

Op deze gang van zaken is het volgende citaat uit het Gemeenteblad 189573 m.b.t. de Twaalfde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 van toepassing:

“...Kleinere evenementen zijn al vergunningvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen. Daarbij is een lex silencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard....”

En deze late verlening heeft nog andere gevolgen. Het document bevat enkele onzorgvuldigheden. APV Criterium: deugdelijkheid van het plan Bijlagen VI planning EK 2019,VII Overzicht parkeerverboden en afsluitingen en VIII Bewonersbrief ontbreken in de publicatie van de vergunning.
Bijlage I, punt 7.: ik citeer: ” Dit betekent dat op 25 juni vóór 13.00 uur niet versterkt omgeroepen mag worden of enige versterkte muziek weergegeven mag worden. Dit lijkt op knip en plakwerk uit een eerdere vergunning, daar het CHIO meestal in juni plaatsvindt.

Bijlage II, laatste alinea: ik citeer: “ Alle aanwezige constructies ( podia, tribunes, tenten 25m2 etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. U dient de stukken van alle tijdelijke bouwwerken uiterlijk vier weken voorafgaand aan de opbouw van het evenement aan te leveren ter goedkeuring.” Aangezien de bouwwerkzaamheden op 15 juli zijn begonnen, 5 dagen na verlening van de vergunning, kon aan deze eis natuurlijk geen gevolg worden gegeven. Er is dus begonnen met bouwen, voordat de constructies waren goedgekeurd.

APV Criterium: praktische uitvoerbaarheid van het plan Een aantal zaken, genoemd in de vergunning lijken praktisch niet haalbaar of zijn niet of nauwelijks te handhaven, een paar voorbeelden: Ik citeer: “ organisatie dient er op toe te zien dat er ter hoogte van de entree Hospitality aan de Plaszoom doorloop mogelijk blijft”. Nu al is te zien dat deze smalle doorgang, bij gebruik door duizenden mensen, voor rijen gaat zorgen. Dat was vorige keren ook al zo.

Bij Verkeer en Parkeren: Ik citeer: “Overig verkeer (-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.” Door de afsluiting van de boulevard en het daaraan grenzende fietspad is er al sprake van hinder voor wandelaars, fietsers en recreanten. Wanneer in de pauzes van de wedstrijden duizenden mensen over de smalle brug naar het festivalterrein moeten lopen, ontstaan er zeker opstoppingen, waar fietsers en voetgangers hinder van ondervinden.

Ik citeer: “ Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.” Deze spoorvorming heeft inmiddels al in ruime mate plaatsgevonden.

Ik citeer: “ Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen”. Het gras zal maar liefst anderhalve maand afgedekt zijn. Het evenement zelf duurt al 7 dagen. Ik citeer: “ Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden.” Zie commentaar hierboven, de loopplanken worden echt niet pas op de eerste ochtend van het festival neergelegd.

Bij Kralingse Bos: Ik citeer: ”Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming”. Dit is uiteraard onuitvoerbaar in een bos en is dus ook niet gerealiseerd.
Ik citeer: “Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden”. Reeds geconstateerd dat dit al wel is gebeurd op diverse locaties.

Uit eerdere ervaring weten we dat na het CHO evenement het gras is verdwenen en dat er een modderpoel achterblijft. Dat wordt dan wel weer netjes ingezaaid, maar het duurt minstens enkele maanden voor er een grasmat is waar recreanten weer gebruik van kunnen maken.

Dieren kunnen geen bewaarschrift indienen. Maar ondervinden wel geluids- en lichtoverlast. APV Criterium: locatieprofiel Er is geen locatieprofiel voor Kralingse Bos Oost, waar het evenement plaatsvindt. Feitelijk is dit deel van het bos dan ook geen evenementen of festival locatie.

Uit: Locatieprofiel Kralingse Bos West: “Het bos kent bijzondere flora als orchideeën, maar ook vele zangvogelsoorten, roofvogels en vleermuizen. De hoogste natuurwaarden worden aangetroffen in de meer bosrijke delen en randen met dichter bosplantsoen. Rondom de open grasvelden aan de westzijde wordt in de dichter begroeide delen gefoerageerd (ca. Mei t/m september) door verschillende soorten vleermuizen. Roofvogels als de sperwer, buizerd en havik broeden verspreid over het park. De effecten van een evenement, zoals licht en geluid, op de bosrijke delen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Nadere voorwaarden worden bepaald op grond van maatwerkadvies.” Dit zou dan zeker ook moeten gelden voor het Oostelijke deel. Hierover staat echter niets vermeld in de vergunning.

Conclusies: De vergunning is te laat verleend, waardoor effectief bezwaar maken niet mogelijk is. Dit is in strijd met de 12e wijziging van de APV Rotterdam 2012. De vergunning ( en/ of het plan) vertonen onzorgvuldigheden, die kunnen leiden tot onveilige situaties en/ of een gebrek aan handhaving en controle. De praktische uitvoerbaarheid van de eisen in de vergunning, is niet haalbaar.

De locatie kent geen locatieprofiel, de op- en afbouw periode van het evenement is vele malen langer dan de streeftijd van 10 dagen. De duur van de afsluitingen van met name de openbare gebieden, zoals de boulevard en het fietspad, is buitenproportioneel lang.

Daarom stel ik dat de boulevard met naastgelegen recreatie grasveld ( zeer populair in de zomermaand augustus) en het fietspad ( een druk gebruikte verbindingsweg tussen het Centrum en Prins Alexander en omgeving en het enige verlichte fietspad in het bos) per direct worden ontsloten en openbaar toegankelijk zijn. Het festivalterrein dat hier nu wordt gebouwd moet naar een andere locatie ( b.v. de golfbaan?) Op dit terrein wordt de te verwachten geluidsoverlast geproduceerd en er komen foodtrucks en kinderactiviteiten die niet noodzakelijk zijn m.b.t. het oorspronkelijke evenement, namelijk wedstrijden met paarden. Het is buiten alle proporties om een openbaar natuur- en recreatiegebied, dat door veel mensen wordt gebruikt voor een zo lange periode af te sluiten t.b.v. een commercieel feest, dat 7 dagen duurt, maar dat meer dan anderhalve maand voor afsluiting zorgt.

Maandelijkse workshop 'start een petitie' bij vfonds in Utrecht

Wilt u een petitie starten of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u zich inschrijven voor een workshop speciaal voor u! Maandelijks in het 'vredesbolwerk' van het vfonds in Utrecht.

Voor vrienden van het vfonds is de workshop halve prijs: €25.

+Read more...

U kunt gratis 'vriend van het vfonds' worden. Als u namens iets of iemand komt is dat soms geen optie. Het tonen van de laatste e-mail aan u als 'vriend van het vfonds' is voldoende bewijs.

In de workshop is voldoende tijd om het doel van uw petitie te bespreken en te vergelijken met die van de anderen. Op grond van onze ervaring met 14.000 petities sinds 2005 kunnen we het gewenste verloop van uw petitie in scenario's uitwerken en hoe u daarop kunt inspelen.

De workshop is op een werkdag van 10:00 tot 13:00 of 13:00 tot 16:00, op de dag waar de meeste belangstelling voor is. U kunt zich aanmelden met een e-mail naar webmaster@petities.nl met 'workshop' als onderwerp om uw voorkeursdagen door te geven.

2019-08-04