U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

ovwe de 150

na 20 uur zitten we op 155. Dat gaart lekker, blijf delen

Rens.

03-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Het is de Blauwe Toren niet... of wel?

Gisteren - vrijdag 2 december - plaatste Bert-Jan de Wagenaar op zijn Facebook-pagina een kort filmpje om de petitie voor behoud van de archeologisch vondst aan de Duveltjesgracht te tekenen. In een dag tijd hebben 4.000 mensen dit bekeken.

+Lees meer...

Wethouder Arjen Rijsdijk, die over deze zaak gaat, reageerde: “Mooi filmpje! Alleen een domper op de feestvreugde: de gevonden fundering is een deel van de muur en een verdedigingstoren van de voorburcht en niet de fundering van de Blauwe Toren.” Vandaag wordt dat door de gemeentewoordvoerder nog eens herhaald in een stuk van Anja Broeken in AD Rivierenland. Dat weten we en in de petitie wordt dan ook verzocht "de gevonden en nog te ontdekken restanten van het complex kasteel de Blauwe Toren bij voldoende animo uit de bevolking op enigerlei wijze toegankelijk te maken en houden voor het publiek".

Waarom reageert de wethouder archeologie op deze manier op het enthousiasme van een groot deel van de Gorcumse bevolking? In 1999 zijn er even verderop ook al restanten gevonden van het complex (verbonden aan) de Blauwe Toren, maar toen leek nauwelijks iemand geïnteresseerd, aldus Martin Veen van de werkgroep archeologie Gorinchem woensdag in het AD. Is het niet fantastisch hoe het dan nu wel leeft en hoe enthousiast de mensen zijn? Natuurlijk. Ik word spontaan benaderd of we niet ook een mogelijkheid moeten creëren om mensen te laten stemmen die niet online zijn.

Politiek spelen er natuurlijk meer zaken. Er is een vergunning afgegeven voor de bouw van een hotel op deze plek. Het feit dat de bouw nu stilligt kost geld. Of het ontwerp van het te bouwen hotel u nu wel of niet aanstaat, dat staat voor mij geheel buiten deze kwestie. Ik waardeer ondernemerschap zeer. Ondernemers handelen en zorgen voor vooruitgang en zien kansen waar anderen problemen zien. Dat geldt zowel voor de bouw van een geel (of anders gekleurd) hotel als voor de bouw van een blauwe toren.

De hamvraag is of deze vondst van dusdanig historisch belang en/of (commercieel) aantrekkelijk is dat de ondernemer moet worden gecompenseerd en er fondsen moeten worden gevonden om verder te graven, de gevonden restanten te conserveren en hopelijk blijvend toegankelijk te maken. Dat zal politiek en financieel wel wat hoofdbrekens geven en wil vergen, ongeacht hoe de politieke keuze uitvalt. Afhankelijk van het belang zou het van lokaal op nationaal niveau kunnen worden getild en als Rijksmonument worden aangemerkt. Ik kijk uit naar een deskundig oordeel.

Deze week gaan de ambtenaren vergaderen over het rapport van de deskundigen en met B&W in gesprek. We wachten geduldig af. Maar wat de uitkomst ook zal zijn, of de graafmachines het weer toedekken of blootleggen, ik hoop dat de gemeente het gevoel onder haar bevolking serieus neemt, recht doet aan dat wat er leeft en met een passende reactie komt. Dat verdient de betrokkenheid van 1.250 van mijn (ex)stadsgenoten voor de historie van hun stad.

Eerste steunbetuigingen zijn binne

12 uur in de lucht, 25 steunbetuigingen Nu momentum maken Delen deze link s.v.p.

Groet aanjager Rens.

03-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Petitie ingeleverd bij Gemeente Haarlem en overhandigd tijdens Raadsvergadering

Afgelopen zondag is de petitie ingeleverd bij het loket van de Gemeente Haarlem dat gaat over de herinrichting van het Schoterbos. Begin van de week hebben we hierover een ontvangstbevestiging binnen gekregen.

+Lees meer...

Zie verderop in de bericht voor de inhoud van de ontvangstbevestiging.

Verder heeft onze 'woordvoerder' Michael gisteravond tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Haarlem de petitie op symbolische wijze overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder mevrouw Sikkema. Met name dochter Janne speelde hierin de hoofdrol. In een pitch van een paar minuten hebben Michael en Janne ons standpunt met verve toegelicht en afgesloten met de mededeling: het belangrijkste is nu besproken, u kunt weer rustig huiswaarts keren. Dit konden de raadsleden wel waarderen...

Het is nu even afwachten hoe e.e.a. gaat uitpakken. Wij zijn in ieder geval positief gestemd, gezien de ontvangst en interesse bij de Gemeente Haarlem voor ons initiatief. We houden jullie op de hoogte.

Hieronder nog de inhoud van de ontvangstbevestiging;

...Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw zienswijze op het voorlopig ontwerp (VO) Schoterbos.

Tot en met 27 november 2016 konden belanghebbenden het VO inzien en hun zienswijze kenbaar maken. Gedurende de inspraakperiode worden alle ingestuurde zienswijzen verzameld. Deze worden afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve ontwerp (DO).

De zienswijzen worden opgenomen in de zogeheten “inspraaknotitie”. Dit is een document waarin op iedere ingekomen zienswijze een antwoord geformuleerd is. Zodra het bijgestelde plan en de inspraaknotitie is vastgesteld door het college van B&W, ontvangt u hiervan een exemplaar via e-mail..."

Praten en Overleg

Geen nieuws over het bankje geen medewerking loze beloftes. En vooral aan het lijntje houden van of door stadsdeel.

+Lees meer...

Met de bewoording ik weet van niets., van overleg mvg .... Francie

AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen

Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit komt door een nieuwe Europese wet. Door die wet, PSD2 genoemd, zijn banken straks verplicht betaalgegevens van klanten te delen met andere partijen - mits (...) Lees verder.

Vervolg

Op 8 november hebben we de petitie aangeboden aan wethouder Buijtelaar en vice-voorzitter van de raad, mevrouw Kennedy. Er was grote belangstelling van de raadsleden voor ons verhaal.

+Lees meer...

Zie voor een reportage (met filmpje):

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1542487/omwonenden-verkeerssituatie-emiclaer-is-gevaarlijk.html

Zaterdag 10 december hebben we met de wethouder afgesproken om de situatie ter plekke te bekijken, de problemen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

We houden jullie op de hoogte.

Marion Snoek, Hugo Boog, Kjell Neutel en Wino Penris

Initiatief trekt aandacht van lokale media

Nog geen dag onderweg en er is nu al belangstelling van lokale media. Vanmiddag om 1400 uur wordt er een foto gemaakt van zoveel mogelijk buurtbewoners die dit initiatief ondersteunen.

Kom naar de bouwweg aan het eind van de Jac.

+Lees meer...

P. Thijsselaan bij de Holle Mare. Tot vanmiddag!

02-12-2016 | Petitie Geen bouwweg door Poelgeest