U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Antwoord wethouder aan gemeenteraad

Op 27 augustus 2015 schreef wethouder Litjens een brief aan de gemeenteraad (kenmerk IB/UIT/2015000289, nog niet online?) over de start van de inrichting van de IJzijde van het Centraal Station. De wethouder heeft de opdracht gegeven de verkeerssituatie extra te begeleiden en te monitoren. Tegelijkertijd worden aanvullende verkeersmaatregelen voorbereid om snel in te kunnen grijpen mocht de monitoring hier aanleiding toe geven. De rest van de brief gaat over dat het er druk is, wat shared space (gedeeld ruimtegebruik) is en waarom op deze plek. Relevantst hier is waarom niet voor verkeerslichten is gekozen: Bij een verkeerslichtenregeling moet het verkeer uit alle richtingen geregeld worden. Ruimtelijk is dit moeilijk in te passen.

+Lees meer...

Het merendeel van de verkeersdeelnemers zou 80% van de tijd voor een rood licht komen te staan. Dit leidt naar verwachting tot massaal negeren van het rode licht. (...) Verkeerslichten zijn niet aan de orde geweest in de Centrale Verkeerscommissie (met als leden: DRO, DIVV, GVB, Brandweer, Verkeerspolitie), omdat men het op voorhand geen optie vond op deze plek. Dat komt vooral omdat de noordzijde van de 'kruising' een breed plein is, en geen fietspad, waar periodiek een hele grote bulk verkeer gelijktijdig afkomt. (...) Ik zie geen aanleiding om deze redenen in twijfel te trekken of te heroverwegen. Nou, ondergetekenden van deze petitie wel! Je kan beter naar fietsers luisteren dan naar de verkeersambtenaren, het vervoerbedrijf, de brandweer en de politie. Wij gaan daar nota bene elke dag fietsen!  

07-09-2015 | Petitie Groene golf achter CS

Innovatiebureau Springlab heeft de groene golf voor fietsers al technisch uitgewerkt

Ondertussen, in Utrecht, heeft innovatiebureau Springlab het idee van een groene golf voor fietsers al verder technisch uitgewerkt. Minder bezwaren om het te realiseren op deze plek snel nadat het shared space concept mislukt in de praktijk! Het heet de Light Companion en de uitwerking wordt op lightcompanion.bike gevisualiseerd.  .

03-09-2015 | Petitie Groene golf achter CS

!!!ZIENSWIJZE INDIENEN!!!

AAN ALLE BETROKKENEN, DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS TER INZAGE GELEGD, DIT BETEKENT DAT ZIENSWIJZEN TEGEN DE SLOOP KUNNEN WORDEN INGEDIEND!!!!   ZIE OOK:   http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Crispijnstraat-72-en-Crispijnstraat-ter-plaatse-van-74-1.htm)   DANK VOOR UW STEUN!!!.

Vraagtekens over het nut van de Uithoornlijn

30-08-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

Uithoornlijn baart zorgen

30-08-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

Bezwaren Tramlijn Uithoorn

Mooi stuk geschreven in de Nieuwe Meerbode.

30-08-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

FACEBOOK --> Uithoornlijn

De facebookpagina:   https://www.facebook.com/groups/uithoornlijn/?fref=ts.

30-08-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

PZC Plan voor zestig strandslaaphuisjes aan Schouwse kust

Bron PZC Er zijn nog tenminste twee andere Schouwse ondernemers met een dergelijk plan. Allemaal sorteren ze voor op een beleidswijziging van de gemeente.

+Lees meer...

In het collegeprogramma staat immers dat er een onderzoek komt naar slaaphuisjes op het strand. Wethouder Ad Verseput hield de commissie Ruimtelijke Ordening dit voorjaar voor dat het onderzoek er nog dit jaar komt. "Er is gewoon vraag naar deze vorm van verblijfsrecreatie," zegt Jan Roggeband van de stichting Exploitatie Strandhuisjes. "Op de stranden van Vlissingen, Domburg en Vrouwenpolder halen ze een bezettingsgraad door het jaar heen van negentig procent." Roggeband wil zestig huisjes plaatsen en verhuren in groepjes van tien, aan weerskanten van strandpaviljoens. "Maar er zijn nog zeker twee kapers op de kust. Ik verwacht niet dat wij ze alle zestig mogen bouwen."   Zaterdag in de PZC, editie Schouwen-Duiveland meer over slaaphuisjes op de Schouwse stranden

24-08-2015 | Petitie Geen strandhuizen Schouwse kust