U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Vergunningen

Slecht nieuws! Wageningen en de provincie Gelderland hebben de benodigde vergunningen afgegeven. De burger, het volk heeft dus niets te vertellen!.

30-09-2022 | Petitie Houd Maneswaard open

Motie aangenomen, burgerinitiatief wordt uitgevoerd!

Gisteren heeft de gemeenteraad van Almere de motie omarm burgerinitiatief stadslandbouw aangenomen. Op de partij ApOpa na werd er unaniem voor het initiatief gestemd.

+Lees meer...

Dit betekent dat ons verzoek aan het College zal worden uitgezet:

  1. Dat de gewenste bestemming voor dit gebied ‘natuur-inclusieve landbouw’ is voor de lange termijn, en om dat te borgen in de omgevingsvisie die voor Almere opgesteld moet worden
  2. Het plan voor de inrichting van de kavel samen met de boeren verder uit te werken.
  3. Te onderzoeken hoe de kavel verworven kan worden door hetzij de gemeente hetzij de betrokken boeren.

Dank voor alle steun in dit proces, we houden jullie via dit kanaal op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen!

Nieuwe Wethouder Kuin wil denktank

Door: Klaas Leegwater van Aalsmeer vandaag. De gemeente richt een denktank op waarin inwoners hun meningen en ideeën over het verkeer in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen geven.

+Lees meer...

Er wordt een oproep gedaan aan belangstellenden om zich aan te melden voor deelname. In de denktank is plaats voor 30 personen. De inbreng zal worden meegewogen in de besluitvorming rond het mobiliteitsplan voor de gehele gemeente Aalsmeer.

“Vindt u dat er teveel verkeer door uw straat komt? Is het verkeerslicht bij uw kruispunt te lang rood? Heeft u een idee hoe het verkeer slimmer door het dorp kan bewegen? Wilt u meer of minder rotondes?,” zijn de vragen die de gemeente opwerpt in een advertentie, “wij vragen uw kennis en ervaring.”

‘Mooi initiatief’ Het initiatief van de gemeente ontstaat in een periode dat er veel klachten zijn over verschillende verkeerssituaties. Bijvoorbeeld over de onoverzichtelijke situatie rond de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg en vrachtverkeer dat rond de busbaan en vanaf logistieke bedrijven op Green Park voor onveiligheid zorgt in dorpswijken. Ook neemt het aantal klachten toe over hoog onkruid bij kruisingen waardoor het overzicht slecht is, bijvoorbeeld bij kruising Herenweg-Ambachtsheerweg.

Kruising Herenweg/Ambachtsheerweg (Foto Klaas Leegwater)

Skander Essaïm op de Ophelialaan Inwoner Skander Essaïm die zich al jaren inzet voor een verkeersveilige Ophelialaan (“Levensgevaarlijk, er wordt veel te hard gereden tot soms over de 100km/uur”) zal zich gaan aanmelden voor de denktank. “Ik kan zeker een aantal goede ideeën kwijt. Dit is een mooi initiatief om Aalsmeer daadwerkelijk qua verkeer eindelijk leefbaarder en veiliger te maken,” aldus Essaïm die meent dat verkeersveiligheid de laatste jaren vanuit de politiek en gemeente op een zijspoor was geraakt, “daarom vind ik dit wel een mooi initiatief.”

Betrokkenheid Kuin Het idee van een denktank Verkeer komt na het aantreden van verkeerswethouder Dick Kuin. Voor zijn aanstelling was Kuin fractieleider van Absoluut Aalsmeer. In die rol sprong hij na klachten van inwoners over onveilige verkeerssituaties regelmatig met fractieleden op de fiets om polshoogte te nemen. Vervolgens deed Kuin hiervan met video’s en foto’s verslag op de sociale media-accounts van zijn partij. Die betrokkenheid lijkt Kuin nu door te trekken als wethouder Verkeer: inwoners een stem/mening geven in verkeersplannen.

Het doel van de petitie is gehaald, de coronaterrassen worden opgeheven.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat het volgende te lezen;

"Horecaondernemers met een vergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding kunnen deze gebruiken tot en met 31 oktober 2022. Daarna is deze niet meer geldig.

+Lees meer...

U kunt de tijdelijke vergunning ook niet verlengen."

Ik zie geen noodzaak de petitie in te dienen en zal de petitie dan ook beëindigen. Hartelijk dank voor uw stem, ik ben er van overtuigd dat uw stem heeft bijgedragen aan het niet voortzetten van de uitgebreide horecaterrassen.

Henk van Dijk

bedankt tot zover, we zijn op de goede weg

ik wil alvast een ieder bedanken die deze petitie heeft ondertekend, we voelen ons zeer gesteund. Wel wil ik er op wijzen dat wij deze petitie niet persoonlijk willen maken, dus als u deze petitie ondersteund dan graag alleen een bevestiging en geen toegevoegde opmerkingen jegens de eigenaar.

Maandag 3 oktober: behandeling verzoek voorlopige voorziening

Maandag 3 oktober behandelt de rechtbank ons verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Die moet voorkomen dat er alvast werkzaamheden worden verricht die een onomkeerbaar gevolg hebben terwijl het beroep tegen de besluiten nog loopt.

+Lees meer...

Als de rechter de voorziening treft dan mag er voorlopig niet gekapt worden en ook niet op andere wijze schade aan de bomen worden toegebracht. Cross fingers!

Verlenging verbroederij

Beste Allemaal Zoals het nu eruit ziet mag de verbroederij blijven Hartelijk dank voor U medewerking en handtekening We zijn er heel blij mee Groet hetty oorbeek .

28-09-2022 | Petitie De VerbroederIJ moet blijven

AT5: De VerbroederIJ in Noord kan toch langer open blijven

De VerbroederIJ in Noord kan langer open blijven. De ontmoetingsplek moest na vier jaar plaats maken voor een tijdelijke school, maar die school gaat Zuidoost.

+Lees meer...

Dat betekent dat de locatie van de VerbroederIJ een aantal jaar langer beschikbaar is. (...) lees verder

REACTIE PETITIONARIS

Zoals het nu eruit ziet mag de verbroederij blijven. Hartelijk dank voor uw medewerking en handtekening. Zonder uw hulp was het misschien niet gelukt. We zijn er heel blij mee!

Dank

Mvg hetty oorbeek

28-09-2022 | Petitie De VerbroederIJ moet blijven