U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Na inspreken In De Ronde is wijziging van het beleid nog geen gelopen zaak

Op 12 maart is door vijf Bomenridders Zundert gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij een vergadering van de Zundertse Raad in De Ronde. Daar is gebleken dat de wethouder geenszins van plan is om haar bomenbeleid aan te passen, ondanks de grote opkomst van geïnteresseerden en de duidelijke bezwaren. Op 2 april valt de definitieve beslissing in de raadsvergadering. Enkele dagen daarvoor wordt deze petitie aangeboden aan de burgemeester.

+Lees meer...

Wij hebben dus nog meer handtekeningen nodig, om onze bezwaren kracht bij te zetten. We hopen op uw medewerking, en verzoeken u om deze petitie aan enkele mensen in uw omgeving door te sturen. Zo kunnen we het aantal handtekeningen makkelijk verdubbelen. Bij voorbaat dank, namens de Zundertse bomen!

13-03-2024 | Petitie Red de Zundertse bomen

Behoud bus 347 en verleng de nieuwe bus 178 naar Uithoorn Amstelplein

Deze petitie verklaart dat de bussen 347 en 348 behouden moeten blijven. Als beide bussen 347 en 348 niet behouden blijven, dan moet het nieuwe vervoersplan bus 347 handhaven met een verhoogde frequentie van acht keer per uur als compensatie voor het verlies van bus 348 (gelijk aan het voorgestelde plan voor bus 357), en de bestemming van de nieuwe bus 178 verlengen van Amsterdam Zuid naar Uithoorn Amstelplein, en de frequentie van bus 174 verhogen tot minstens vier keer per uur.

Waarom? De afstand van sommige woningen in Uithoorn tot de dichtstbijzijnde tramhalte is meer dan 1,5 km.

+Lees meer...

Het is onredelijk om de huidige frequente bussen van acht keer per uur te reduceren naar een enkele bus die slechts twee keer per uur rijdt. Dit betekent dat hoewel de tram regelmatig rijdt, mensen die 30 minuten op een bus moeten wachten niet profiteren van de tramfrequentie. Het vervoerssysteem moet verbeteren, niet verslechteren.

Er worden verbeteringen voorgesteld voor het vervoer met de aangrenzende plaatsen Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam. Echter heeft Uithoorn nog geen goed vervoersaanbod ontvangen vanaf juli 2024.

In Aalsmeer zal bus 357 vaker rijden, van vier keer per uur naar acht keer per uur, en stoppen bij extra haltes en een verdere afstand afleggen om het verlies van bus 358 te compenseren. Waarom is hetzelfde plan niet beschikbaar voor de bussen 347 en 358 in Uithoorn? We kunnen bus 347 behouden en de frequentie verhogen tot acht keer per uur als bus 348 wordt verwijderd. In Amstelveen zullen alle voordelen van bus 357 gelden en wordt er een nieuwe buslijn 178 gecreëerd van Poortwachter naar Amsterdam Zuid die vier keer per uur rijdt, en ook stopt bij drie extra haltes in Amstelveen en een extra halte in Amsterdam. Het zou heel eenvoudig zijn om de nieuwe bus 178 te verlengen tot aan Uithoorn Amstelplein. Dit moet de prioriteit zijn. Het introduceren van een nieuwe route voor bus 174 die slechts twee keer per uur door Uithoorn rijdt, is geen nuttig plan voor de vele forenzen die momenteel acht keer per uur gebruik maken van de 347 en 348 (vier keer per bus). Als mensen naar Amsterdam Zuid moeten reizen, is de afstand van sommige woningen in Uithoorn tot de dichtstbijzijnde tramhalte meer dan 1,5 km en zijn bussen nodig om deze reis te ondersteunen.

Overweeg alstublieft het voorstel om de bussen 347 en 348 te behouden. Als beide bussen 347 en 348 niet behouden blijven, dan moet het nieuwe vervoersplan bus 347 handhaven met een verhoogde frequentie van acht keer per uur als compensatie voor het verlies van bus 348 (gelijk aan het voorgestelde plan voor bus 357), en de bestemming van de nieuwe bus 178 verlengen van Amsterdam Zuid naar Uithoorn Amstelplein, en de frequentie van bus 174 verhogen tot minstens vier keer per uur.

Over de 100 handtekeningen, maar geen reactie van de gemeente!

Gisteren heb ik de petitie onder de aandacht gebracht van de afdeling groenbeleid van de gemeente DH, de wethouder en de gemeenteraadsfractie van de PvdD. Daar heb ik echter geen reactie op gekregen.

+Lees meer...

Vanavond heb ik daarom nogmaals gemaild om te laten weten dat we de 100 handtekeningen zijn gepasseerd. Het zal hopelijk niet gebeuren dat zoveel mensen zich uitspreken en dat daar totaal niet op wordt gereageerd door de gemeente!

12-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31

18 maart ronde tafel gesprek

Vandaag zijn wij uitgenodigd om op 18 maart deel te nemen aan het ronde tafel gesprek. Om met de gemeente raadsleden en andere professionals en ervarings deskundigen het er over te hebben wat er verandert moet worden.

Onderwerp: verkeers veiligheid zwolle..

Inspraak bij Stadsdeelbestuur

Woensdag avond 13-3-2023 ga ik om 19:30 inspreken bij een stadsdeel vergadering op het stadsdeelkantoor van oud zuid. Dit zal een van de eerst inspraak avonden worden van velen. Jullie steun en handtekening helpen heel erg.

+Lees meer...

Dank daarvoor.

Wild u bij de vergadering zijn? dit kan, stadsdeel kantoor oud zuid om 19:30 begint de vergadering

Informatie framing door de gemeente Dronten

Hoe een handhavingsprobleem wordt geframed als maatschappelijk probleem om didam te omzeilen

Volgens de gemeente Dronten: "A. Didam-arrest De Hoge Raad heeft 26 november 2021 het zogenoemde Didam-arrest gewezen.

+Lees meer...

Op grond van dit arrest mag de overheid in beginsel niet één-op-één onroerend goed aan een derde verkopen. Hierop zijn uitzonderingen. Een daarvan is als er sprake is van een maatschappelijk probleem dat door één serieuze gegadigde kan worden opgelost. Dit is hier aan de orde: de eigenaar van een groot aantal studentenwoningen in Dronten-Noord heeft het als enige in zijn macht om het probleem van de studentenhuisvesting in Dronten-Noord op te lossen (hij kan als enige het aantal studentenwoningen voldoende terugbrengen) en in ruil voor het opheffen van deze woningen verkopen wij hem onroerend goed. "

  • Studenten (overlast) is een sociaal,maatschapelijk probleem
  • Tijdelijke arbeidsmigranten is een economisch probleem

Dus gaat de gemeente woningbouw en exploitatie voor 600 tijdelijke arbeidsmigranten plus 25 hectare landbouwgrond gunnen aan een partij, de Regt, die sociale problemen veroorzaakt en niet in de hand heeft. En het sociale, maatschappelijke probleem lossen we, voorlopig, nog even niet op.

Dronten geeft prioriteit aan huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten boven woningen voor studenten

USRA is bezorgd over geheime deal Dronten-noord: Steeds meer studenten haken af

Aeres Hogeschool is al bijna 60 jaar onlosmakelijk verbonden met Dronten. Ooit verhuisde de opleiding van Ede naar Dronten vanwege de ruimte en het agrarisch karakter van de gemeente.

Sinds 2019 is er geen nieuwe studentenhuisvesting meer gerealiseerd in Dronten, terwijl er toen al een groot tekort was.

+Lees meer...

Dit tekort is de afgelopen jaren toegenomen, mede door de groei van de Aeres Hogeschool Dronten en de geleidelijke afname van het aantal huisvestingsplaatsen voor studenten.

De afgelopen jaren haken steeds meer studenten af en kiezen vanwege gebrek aan huisvesting, voor een andere opleiding. Staat de positie van Aeres Hogeschool op het spel? Niet van vandaag op morgen, maar wel op termijn.

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/301778/usra-bezorgd-over-deal-in-dronten-noord-steeds-meer-studenten

Achtergrond van de petitie uitgelegd

Hierbij lichten we toe hoe de petitie juridisch in elkaar steekt.

https://casinozorgplicht.nl/teken-de-petitie-openbaar-ministerie-moet-in-actie-komen-tegen-illegale-casinos/.