U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland

De petitionaris van de petitie Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De wereld wordt kleiner en Europa steeds hechter. Laten we een verenigd Europa vieren met een gemeenschappelijke feestdag! En weten jullie dat Nederland de minste publieke vrije dagen heeft van alle 27 EU landen? Wij hebben er maar 8, terwijl bijvoorbeeld België er 9 heeft, Frankrijk 11 en Duitsland 12."

https://boekenpetitie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier? .

27-04-2024

Laat meer treinen naar Parijs rijden

De petitionaris van de petitie Laat meer treinen naar Parijs rijden vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Als je met de trein naar Parijs wil dan is dat vaak onmogelijk. Of de trein is uitverkocht of het is duurder dan vliegen.

+Lees meer...

Er is veel meer mogelijk, maar het ministerie, ProRail, Eurostar, NS of een combinatie treuzelen of verhinderen het bewust. Het publieke belang staat duidelijk niet voorop. De ruimte op de HSL-lijn blijft onderbenut."

https://meertreinen.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

27-04-2024

Betaald parkeren in heel Utrecht

https://www.utrecht.nl/nieuws/archief/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/utrechtse-gemeenteraad-stemt-in-met-invoer-betaald-parkeren/

Overvecht Zuid is als tweede aan de beurt. Daarvoor Ondiep, dus zal vermoedelijk de parkeeroverlast nog meer gaan toenemen.

Brug over Zuid-Willemsvaart geschrapt, misschien brug over de N275

Dinsdag 23 april hebben we de petitie aangeboden aan de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad.

Op dat moment stonden er 1033 namen onder.

Helaas heeft de raad vervolgens besloten om de fiets-/voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart toch te schrappen, maar misschien lukt het om de brug over de N275 wel gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zijn verdere gesprekken nodig met de provincie.

In elk geval is door de hele raad de belofte gedaan om aandacht te hebben voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

+Lees meer...

Alle handtekeningen hebben dus zeker effect gehad. Dank daarvoor!

Uit het AD van 23-4-2024

Dit stuk ontving ik via Facebook. Het komt uit het AD van gisteren en gaat over de bezuiniging waar Utrecht mee te maken gaat krijgen. Nu zullen bouwbedrijven de kosten gaan maken voor het bouwen en slopen (en later de winst gaan opstrijken), maar het leefbaar maken van Overvecht staat wel benoemd.

+Lees meer...

Al het groen wat ze zeggen te behouden, kan op bezuinigd worden.

Utrechtse politiek staat voor een duivels dilemma Op welke zaken kan worden bezuinigd?

Minder bewaakte fietsenstallingen, snijden in de bijzondere bijstand of het aantal boa's verminderen. De Utrechtse politiek staat aan de vooravond van een gigantische bezuinigingsopdracht. Raadsleden moeten harde keuzes maken om jaarlijks 75 miljoen euro te besparen.

Op tafel ligt een dik pakket met papier. Raadsleden zijn al dagen druk aan het lezen in de inventarisatie met bezuinigingsopties die wethouder Susanne Schilderman (D66) van Financiën eind vorige week deelde. Zij waarschuwde bij de aankondiging al dat dit overzicht voor onrust kan zorgen.

Door lagere inkomsten vanuit de rijksoverheid staat het huishoudboekje van de gemeente vol met rode cijfers. Utrecht moet vanaf 2026 ieder jaar 75 miljoen euro bezuinigen. De inventarisatie bevat alle punten waarop de gemeente zou kunnen bijsturen.Waaronder snijden in de wijkaanpak voor Overvecht, dit kan miljoenen opleveren. Het stadsbestuur heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat ze meer geld vrijmaakt voor het plan om de probleemwijk leefbaarder te maken. Het terugdraaien van die beslissing leidt tot een opbrengst van 2 miljoen euro.

Een andere knop waaraan Schilderman kan draaien, is het veiligheidsbeleid. De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft een team met flexibel inzetbare boa's. Als je daarmee stopt, levert dat 850.000 tot 950.000 euro op. Als het stadsbestuur besluit om voortaan geen handhavers naar demonstraties te sturen, leidt dat tot een besparing van naar schatting 750.000 tot 1,5 miljoen euro. De vraag is echter of dat wenselijk is. Op dit moment zijn er al te weinig boa's om alle taken uit te voeren, tot ongenoegen van bewoners.

Armoedebeleid Utrecht spendeert jaarlijks tientallen miljoenen aan het armoedebeleid. Door de toenemende geldzorgen van de stad zijn de ruimhartige regelingen niet langer houdbaar. Volgens de lijst met besparingsopties kan het versoberen van de bijzondere bijstand 900.000 euro opleveren.

Stoppen met de U-pas of het uitkleden van de tegemoetkoming levert vanaf volgend jaar een besparing op van 2,5 miljoen euro.

In de daaropvolgende jaren leidt het tot een bezuiniging van meer dan 5 miljoen. Als de politiek bezuinigt op nieuwe bewaakte inpandige fietsenstallingen scheelt dat jaarlijks een half miljoen euro.

Voor politici is het een monsterklus om uit deze en andere opties een keuze te maken. ,,Het gaat echt om veel geld. Dat betekent dus ook snoeien in plannen waarmee we de stad eerlijker, duurzamer en betaalbaarder willen maken," aldus GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink. Haar partij wil kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ontzien.

De GroenLinks-voorvrouw luidt de noodklok over de groeiende zorgvraag in de stad en de daarmee samenhangende stijging van kosten. Volgens haar geeft het kabinet de gemeente te weinig geld om dat op te vangen.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Maarten van Heuven wil snijden in stadspromotie en de kantorenlobby. ,,De gemeente investeert veel geld om ervoor te zorgen dat er meer kantoren naar Utrecht komen. De medewerkers komen vaak van buiten en proberen hier een huis te vinden. Dat leidt tot extra druk op de woningmarkt. Dat vinden wij onzinnig", vertelt hij.

Veel andere partijen houden de kaarten nog tegen de borst. VVD-raadslid Margreet Ramaker vertelt dat ze met haar collega's hard werkt aan het verkennen van alle mogelijkheden. Rondom de presentatie van de voorjaarsnota zal de partij alternatieve voorstellen aandragen.

Tekst beroepschrift

Hé beroep is ingesteld door 4 partijen: Forum Flehite, Heemschut, Binnenstad Bewoners BBN, en VVE het Boekhuis. De tekst staat op de site van Forum Flehite https://forumflehite.nl/actueel/ Gr Tom de Wit.

Gehele omgevingsplan Overvecht

Hallo,

Inmiddels heb ik, en u wellicht ook, het wijkbericht ontvangen over het omgevingsplan voor geheel Overvecht. Ik zelf heb alleen voor mijn omgeving (omtrent omgeving centrum) het duidelijk op papier staan en het globaal voor de wijk gelezen in het Dreefnieuws.

+Lees meer...

Online kunt u voor geheel Overvecht zien wat de bedoeling is: www.utrecht.nl/omgevingsvisieovervecht . In het kort komt het neer op:

5000 nieuwe woningen, dus ministens 10.000 nieuwe bewoners in heel Overvecht, een wijk die al de nodige (sociale) problematiek heeft. - Dus nog meer hoogbouw in een wijk met al veel hoogbouw. - Nog meer mensen op een klein oppervlakte, wat met zich mee kan brengen dat er minder verbondenheid komt met de wijk. Mensen zullen de schijnbaar betaalbare woningen gebruiken als opstap naar een andere geliefdere woning en minder verbonden zijn met de wijk. - Sociale en medische voorzieningen zullen nog drukker worden. - Het bedrijventerrein is alleen voor bedrijven, niet voor woningen, terwijl daar m.i. prima een woonplek gecreëerd kan worden, met sociale voorzieningen. - In het centrum lijkt er toch ook sprake van te zijn dat huidige woningen aan de overkant van het winkelcentrum gesloopt gaan worden. Aangezien er staat dat er nieuwe woningen gebouwd gaan worden (verdichten). Ik heb gevraagd of ik dit goed begrepen heb, maar nog geen antwoord op ontvangen. LET WEL: het lijkt het plan te zijn, dit is nog niet zeker. - Voor nieuwe woningen zal groen moeten wijken, ondanks dat er continu aangegeven wordt dat de wijk groener gemaakt gaat worden. Bij het plan van het winkelcentrum is het groen dat er komt ook alleen voor de nieuwe bewoners en niet voor de mensen die in de omgeving wonen.

Ze willen het centrum autoluw maken; bussen, fietsers en voetgangers genieten de voorkeur. Daarnaast worden veel straten in de wijk een 15km of 30km zone, en zullen parkeerplaatsen weggehaald worden waar dat kan. - De Zamenhofdreef en Carnegiedreef worden een busbaan. Even als een stuk van de Einsteindreef richting de Marnixlaan. Voor veel gezinnen in Overvecht is de bus te duur. Je hebt een lange reistijd doordat je veelal moet overstappen om op je bestemming te komen. - Nu kunnen artsen, politie etc. vrijstelling krijgen om over straten te rijden waar auto's niet mogen rijden, echter denk ik wel dat hun aanrijdtijd om op een plaats van bestemming te komen zal toenemen. Dit doordat overige straten drukker zullen zijn met auto's omdat deze nu allemaal via dezelfde route Overvecht uit moeten door het afsluiten van straten voor auto's. - Het afsluiten van verbindingen in de wijk voor auto's, betekent dat de Noordelijke Randweg nog drukker wordt, dan deze al is. Ook overige straten zullen drukker worden en files zullen gaan toenemen. Ook worden winkels en supermarkten minder goed bereikbaar. - Hoe willen ze gaan zorgen dat automobilisten zich aan de nieuwe maximum snelheid van 15 of 30 km/u gaan houden? Op sommige plekken worden de straten nu al als racebaan gebruikt. De politie heeft niet de mankracht om hier op te gaan controleren. - Door het verdwijnen van parkeerplekken kan het zo zijn dat mensen eerst tien minuten moeten lopen voor ze bij hun auto zijn. Voor mensen die een (lichte) fysieke beperking hebben, is dit niet haalbaar. 's Avonds laat van of naar je auto moeten lopen (als vrouw zijnde) voelt onveilig. Persoonlijk vind ik het al niet fijn als ik bij mij op de parkeerplaats al een stukje moet lopen naar de deur. - Al met al voorzie ik juist minder veiligheid doordat de wijk minder plekken krijgt om eruit te komen en de maximum snelheid zal m.i. regelmatig overtreden worden, zoals nu ook het geval is.

In 2040 is Overvecht een duurzame en klimaatbestendig wijk. - Ze willen plekken groener maken, maar vergeten dat met de vele hoogbouw warmte en smog lang zullen blijven hangen in de wijk. - Ze willen inzetten op duurzame energie: stoppen met aardgas en het gebruik van zonnepanelen (direct overgenomen uit de Dreefnieuws, die zin lijkt niet te kloppen en ik ga er vanuit dat ze bedoelen dat juist wél zonnepanelen gebruikt dienen te worden). Hoe moeten flats die er al staan (omgeving winkelcentrum) zonnepanelen gaan gebruiken als torenhoge flats het (zon)licht gaan ontnemen? Hiermee worden juist deze bewoners op kosten gejaagd doordat ze meer elektriciteit moeten gaan gebruiken door lampen eerder aan te doen vanwege ontnomen daglicht, maar ook 's winters meer moeten gaan stoken omdat ze minder warmte van de zon binnen gaan krijgen, wat niet duurzaam is.

En dit alles moet dus 10 tot 15 jaar gaan duren, waardoor alle huidige bewoners in deze periode veel (geluids)overlast zullen ondervinden.

Raadsvoorstel ingetrokken

Op dinsdag 23 april heeft het college het raadsvoorstel ingetrokken. Dank aan alle ondertekenaars van de petitie en speciale dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze zaak.

Omdat het Nassaucollege in een brief d.d.

+Lees meer...

22 april heeft aangegeven alleen naar de Brinkhof te willen als het permanente huisvesting betreft, is de verwachting dat er op termijn een nieuw voorstel komt dat hieraan voldoet. Wat ons betreft is het van het grootste belang dat dit in overleg met gebruikers, bedrijven en omwonenden gebeurt, dat er een goed participatieproces vooraf is en dat er goed onderzoek gedaan wordt naar alternatieven, voor zowel de Hekakker en het Dr. Nassaucollege.

We gaan er vanuit dat we nu weer gezamenlijk verder kunnen met de toekomstvisie voor de Brinkhof en het integrale dorpsplan Norg.

Hierbij het bericht: Geachte leden van de gemeenteraad en geachte plaatsvervangende commissieleden,

Op 4 april 2024 heeft het college uw raad het raadsvoorstel “Besluit tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof” aangeboden. Dit raadsvoorstel staat voor woensdag 24 april aanstaande op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering.

Wij stellen u voor raadsvoorstel aanstaande woensdag niet te behandelen.

Aanleiding hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen: Gisteren heeft NassauVincent, het schoolbestuur van het Dr. Nassau College Norg, aan het college laten weten op dit moment geen beslissing te kunnen nemen over tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. De verhuizing van het Dr. Nassaucollege naar een tijdelijke locatie in en nabij De Brinkhof is onlosmakelijk onderdeel van het voorliggend raadsvoorstel De toekomstvisie voor Brinkhof en Brinkhofweide vertraagt; hierover bent u afgelopen vrijdag geïnformeerd De voorgestelde inhuizing leidt tot maatschappelijke onrust. Het niet behandelen van het voorstel geeft ons de tijd en ruimte om met de belanghebbenden verder in gesprek te gaan en mogelijk tot een aangepast besluit te komen.

Vervolg In de komende weken gaan we het gesprek aan met belanghebbenden. Wij streven ernaar u over de uitkomsten voor de zomer te informeren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen ook de belanghebbenden informeren over ons voorstel om het raadsvoorstel niet te behandelen.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Kirsten Ipema Wethouder

23-04-2024 | Petitie Hart voor de Brinkhof