U, de petitionaris

Nieuws

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-11-2021

LET OP: Bevestigingsmail !

Beste mensen,

Nadat jullie de petitie hebben ondertekend, vergeet dan niet op de bevestigingslink te klikken in je mailbox. Doe je dit niet, wordt jouw stem NIET meegeteld!

Heel erg bedankt! :) .

25.000 mensen tekenen petitie tegen volbouwen kust

DEN HAAG - Ruim 25.000 mensen hebben hun handtekeningen gezet onder een petitie tegen bouwprojecten op stranden en duinen. Volgens natuurorganisaties schieten die projecten 'als paddenstoelen uit de grond'.

Nederlandse kust "Wie houdt er niet van de rust, ruimte en ongereptheid van het Nederlands kustlandschap?" aldus de retorische vraag op de website beschermdekust.nl.

+Lees meer...

De natuurliefhebbers willen een 'open, ongerept landschap' behouden. De Belgische kust is het schrikbeeld.

Tweede Kamer De actie is een initiatief van zes milieuorganisaties. Op 19 januari wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu zei afgelopen vrijdag nog dat ze de kust niet wil volbouwen. Ze reageerde daarmee op de forse kritiek die er kwam op haar plan om de regels voor het bebouwen van de kust te versoepelen.

12-01-2016 | Petitie Geen strandhuizen Schouwse kust

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER

FACEBOOK https://www.facebook.com/geenstrandhuizen/ TWITTER https://twitter.com/neestrandhuizen.

12-01-2016 | Petitie Geen strandhuizen Schouwse kust

Bevestigingsmail kwam niet als u via de korte link op de petitie kwam

Als u de korte link naar een petitie volgt en ondertekende voor vrijdag 15 januari, dan leek het te werken en werd u een bevestigingsmail toegezegd. Die nooit kwam.

+Lees meer...

Maar als u het deed vanaf het lange adres dan werkte het wel. Bijvoorbeeld als u eerst even de lijst ondertekenaars bekijkt via 'naar alle ondertekeningen' en op die pagina klikt op 'teken deze petitie', dan wel!

Deze fout was vermoedelijk aanwezig sinds de nieuwe site live ging op 28 december 2015. Vanaf vrijdag 15 januari 2015 is deze fout gerepareerd

12-01-2016

College op de Dam over de petitie "Wereldvredesbond" aan Koning Willem-Alexnder

De eerste “aflevering" van het College op de Dam, zoals broer Johannes het noemde, vond plaats, zoals aangekondigd, op Driekoningen, woensdagmiddag 6 januari 2016 voor het Paleis op de steenkoude Dam bij de Kerstboom, toen aldaar onder een spandoek van “De tuin der hemelse vreugde” de indiener van twee moties aan Koning Willem-Alexander, te weten Robert Jan Kelder namens de Willehalm Ridderorde van het Woord (m/v – i.o.) een Nieuwjaarsboodschap onder de titel “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” voorlas in de vorm van een Open brief aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Wethouder Mart van de Poel, De Kanselarij van Nederlandse Orden, De Hoge Raad van Adel en het denkende deel van de natie, een redevoering die tevens een vrije bijdrage was aan de viering van het Bosch-500 jaar. In deze doorwrochte, literair onderbouwde Open brief wordt de ontstaansgeschiedenis van de zojuist op Petitities.nl geplaatste, ondertekenbare petitie aan onze monarch beschreven en onderbouwd met historische en andere geesteswetenschappelijke overwegingen en wordt hem gevraagd om met zijn openingswoorden op 12 februari as. bij de grootste Jeroen-Bosch tentoonstelling ooit in het Noord-Brabantse Museum te Den Bosch, dus om op die plek en tijd in te gaan op de hoofdvraag die onze monarch in de Nieuwjaarsboodschap werd gesteld, namelijk om zijn grondwettelijk bevoorrecht waar te nemen die hem als enige in ons Koninkrijk in staat stelt een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen om een nieuwe Ridderorde in te stellen: een Ridderorde van het Woord onder de naam Willehalm, de Frankische Willem van Oranje, 9de eeuwse stichter van het Oranjehuis, schutspatroon van de riddermonniken, beschermheer van het Keltische graalschristendom en de titel en hoofdfiguur van het gelijknamige heldicht van Wolfram von Eschenbach.

+Lees meer...

Dit zou echter geen totaal nieuwe ridderorde moeten zijn, omdat het als een historisch onderbouwde aanvulling op de reeds bestaande Militaire Willem-Orde beschouwd en ingericht kan worden; immers Ridders van het Zwaard in de traditie van Koning Arthur en Ridders van het Woord in dienst van Parzival, dienen als militairen en geestelijke leidsmannen nauw met elkaar samen te werken en op te trekken.

Deze door de Gemeente Amsterdam als manifestatie gekwalificeerde College op de Dam zal nu op de volgende woensdag, d.w.z. 13 januari op dezelfde locatie (zonder de Kerstboom) voortgezet worden. Aldaar zal de vandaag 11 januari op internet geplaatste petitie aan Koning Willem-Alexander “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” i.v.m. het initiatiefproject van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) voorgelezen en toegelicht worden. Verder zullen er plannen gemaakt dan wel gesmeden kunnen worden over de vormgeving van en deelname aan de sociaalkunstzinnige actie op 12 februari as. in Den Bosch met als mogelijke hoogtepunt een erkenning van koning Willem-Alexander dat zijn hoogste, waarlijk koninklijke bijdrage aan de viering van het Bosch-500 jaar het zou zijn om zich, samen met zijn geliefde koningin-gemaal Máxima, als de nieuwe, potentiële beschermheer en beschermvrouwe van een nieuwe Ridderorde van het Woord (m/v) te onthullen en dat na rijp overleg als wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen.

Gelderlander rapporteert voorgang

Uit de Gelderlander van 11 jan. : Deze vormen van 'mentale conditietrainingen' hebben gunstige effecten op de gezondheid en zouden daarom goedkoper moeten zijn, aldus Ritskes.

+Lees meer...

Inmiddels hebben 8.280 mensen steun betuigd.

De petitie is gesloten!

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de genomen moeite om de petitie te ondertekenen. De geweldige hoeveelheid stemmen, samen met de papieren versie zo'n 1800, moeten bij de plannenmakers en gemeente Haarlemmermeer iets losmaken.

+Lees meer...

Dit signaal mogen zij niet negeren, alleen al omdat wij in een democratisch land leven. Wij blijven ons best doen de haltes open te houden voor buslijn 340. Blijf ons volgen op Facebook!

Ruim 1100 ondertekenaars.

De petitie zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 januari aanstaande aangeboden worden aan de burgemeester. Diezelfde avond dient Partij 18PLUS een motie in om te stoppen met eenrichtingsverkeer op de Sint Jorisstraat.

+Lees meer...

Het zou fantastisch zijn als we met zijn allen nog meer mensen bereidt kunnen krijgen om de petitie te ondertekenen. Vraag om u heen aan een ieder die een einde aan eenrichtingsverkeer wil om te tekenen. Bedankt!