U, de petitionaris

Nieuws

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast. Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail.

13-09-2021

Een historisch moment: over 1G, 2G en 3G in het onderwijs

We staan op het punt weer honderden jaren terug in de tijd te gaan. Onderwijs is dan niet meer voor iedereen toegankelijk.

+Lees meer...

Wij roepen u op zich daar tegen te verzetten

Chemtrails Haarp & The Full Spectrum Dominance of Planet Earth - Elana Freeland

Bekijk haar lezing

Global Chemtrail Summit Dankzij geavanceerde technologie is het nu mogelijk om ons allemaal in de gaten te houden en het weer te veranderen, om ruimtetroep in een baan om de aarde te volgen voor het lanceren van satellieten en om een onvoorstelbare controle uit te oefenen op ons milieu. Een multimedia presentatie.

+Lees meer...

Het volgende citaat komt uit het verslag over haar boek.... Chemtrails Haarp & De Volle Spectrum Overheersing van Planeet Aarde.

We gaan een ruimtetijdperk binnen, maar niet het soort dat president Kennedy oorspronkelijk voor ogen had. Dit Space Age vervangt grondstoffenoorlogen en herdefinieert de planeet aarde als een "gevechtsruimte" in overeenstemming met de militaire doctrine van "Full-Spectrum Dominance."

Dit boek onderzoekt hoe chemtrails en ionosferische verwarmers zoals het High-frequency Active Auroral Research Project (HAARP) in Alaska een full-spectrum dominantie dienen. Deze "Revolutie in Militaire Zaken" heeft een atmosferisch medium nodig om draadloze toegang te verzekeren tot de lichamen en hersenen van iedereen op Aarde - van hittezoekende raketten tot een vorm van gedachtencontrole.

Hoe sinister zijn deze technologieën? Worden we voorbereid op een "global village" lockdown? De recente vrijgave van NSA-gegevens heeft de Amerikanen eraan herinnerd dat "ogen in de lucht" ons in de gaten houden nu supercomputers de telefoongesprekken, e-mails, internetberichten en zelfs de hersenfrequenties van miljoenen mensen registreren.

Elana M. Freeland's opzienbarende boek doorzoekt de verwarring rond chemtrails-versus-contrails en hoe extreem weer wordt "geo-engineered" om rampkapitalisten te verrijken en naties te intimideren.

Een deconstructie van Bernard J. Eastlund's HAARP patent wijst op andere heimelijke agenda's, zoals een wereldwijde Smart Grid infrastructuur die toegang geeft tot ieder lichaam en brein op Aarde, een "Transhumanistische" toekomst die de grenzen tussen mens en machine wegvaagt, en Nanobiologische hybriden gewapend met microprocessors die menselijke lichamen aantasten en beschadigen.

De motie over het Hondenbeleid in Wageningen is door de gemeenteraad aangenomen

Op maandag 22 november heeft de Stadspartij een motie vreemd ingediend over het hondenbeleid. De motie is medeondertekend door de PvdA, het CDA en Connect.

+Lees meer...

De motie is ter stemming gebracht in de Raadvergadering en aangenomen met 18 van 25 stemmen.

Dit betekent dat er gevraagd wordt of het college:

  • Voor de zomer kan komen met een overzicht van de bestaande kosten voor hondenfaciliteiten en de handhaving hiervan.
  • Een werkgroep in kan stellen en met deze het gesprek aan wil gaan over de mogelijkheden om hondenfaciliteiten te verbeteren.
  • In de begroting van 2023-2026 kan komten met een voorstel om de hondenbelasting gelijk te stellen aan de kosten voor hondenfaciliteiten en het geld daarvoor te oormerken.

De volledige motie is te lezen op de website hondenvriendenwageningen.wordpress.com

Contact gezocht

Het lijkt ons leuk als we met u in contact kunnen komen en meer te horen krijgen over uw persoonlijke verhaal rondom de woningnood.

Persbericht van de petitionaris (21 november 2021)

In de zomer van 2017 heb ik een petitie via petities.nl gelanceerd om niet-seksuele naaktheid in het openbaar overal toe te staan zonder beperking (artikel 430a uit de strafwetboek wissen): stanaakttoe.petities.nl of ook bij deze domein-forward, naar dezelfde site (makkelijker te onthouden): NaaktOpStraat.nl;

Niet-seksueel naakt in het openbaar is een persoonlijke keuze en brengt geen schade aan de toekijker. Men is sowieso niet verplicht om naar te kijken.

+Lees meer...

Ik meen dat het huidige wetsartikel voor naakt in het openbaar paternalistisch is en dat er geen logisch argument is waarom het menselijk lichaam zo erg is tot een punt dat het per se beboet moet worden: dit is contraproductief discriminatie tegen het lichaam. Wij zijn allemaal naakt geboren. Lichaam-fobische mensen met een schaamtementaliteit noemen het naakte lichaam als exhibitionistisch, maar naaktheid is niet minder exhibitionistisch dan kleren. Naakt in het openbaar gebeurt al in feite in Nederland en in andere landen. Ik noem de jaarlijkse World Naked Bike Ride (WNBR), naakt op straat grapjes (kijk op YouTube) en Amsterdam Body Painting Day of de fotografie van naakte mensen in het openbaar van Spencer Tunick als voorbeelden. Dit doel is humanistisch of individualistisch en geïnspireerd door de vier andere innovatieve sociale elementen waarvoor Nederland een pionier is: prostitutie, homohuwelijk en euthanasie, gelegaliseerd in 2000, 2001 en 2002. Ook soft drugs sinds 1976 door middel van een gedoogbeleid populair en "normaal" is geworden in Nederland. Daarom noem ik dit initiatief "Het 5e Element". Het huidige wetsartikel 430a bepaalt dat alleen gemeenten specifieke plekken kunnen aanduiden voor naaktrecreatie, maar ik meen dat dit een individualistisch recht moet zijn. Iemand beboeten omdat hij of zij naakt is in het openbaar past niet bij het moderne progressieve denken.

Of het lukt mijn doel te halen - namelijk niet-seksuele naaktheid in het openbaar uit de strafwet te halen - kan ik natuurlijk niet garanderen, maar ik weet dat deskundigen begrijpen dat mijn verzoek eigenlijk meevalt. Jaarlijks zijn slechts een tiental mensen beboet onder artikel 430a volgens een juridisch adviseur van de Nederlands Federatie voor Naturisme (NFN). Voor een land van 16 miljoen inwoners is dit erg weinig, tot een punt dat dit wetsartikel verouderd is en geen nut meer heeft. "Het beste uit de wet halen" is ook een verouderd manier van denken, bewijst het precedent van de zogenoemde "naaktlopers" van Delftse Hout: zij waren juist vrijgesproken in 2017 in het Haagse Hof na hun boetes vanwege naakt in het openbaar. "Het meest uit de wet halen" is ook niet meer relevant omdat het impliceert dat niet-seksuele naaktheid op zich ooit strafbaar kan zijn.

In Spanje is naaktheid in het openbaar geen misdaad vanwege een vergissing in hun wet en vormt verder geen probleem op zich, zolang de naaktheid niet seksueel is. In de stadscentra van Berlijn en München is naaktheid toegestaan in bijvoorbeeld Tiergarten en Englischer Garten en andere openbare plekken. De beroemde nudist Robbert Broekstra ging regelmatig naakt met zijn nudisten op straat in Nederlandse steden in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zonder beboet te worden. In Denemarken is naaktheid toegestaan langs de hele kust zonder beperking. Het is mooi natuurlijk dat ALS je deze vrijheid wel hebt, je die niet hoeft te gebruiken. Men kan ieder dag langs een coffeeshop lopen maar hoeft niet marihuana te kopen of roken, maar dat kan.

In een eerste instantie zullen sommige mensen dit initiatief verkeerd begrijpen. Ze zullen denken dat iedereen of heel veel mensen plotseling naakt op straat zullen gaan. Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren en daar gaat het niet over. Ik was einde jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw een assistent voor mijn vader voor een Amerikaanse televisie nieuwsprogramma vanuit Keulen (European Journal) en toen kwamen we samen naar Nederland om reportages te doen over euthanasie, homohuwelijk, prostitutie en soft drugs. Ik zag destijds - lang voor homohuwelijk, prostitutie en euthanasie waren gelegaliseerd - hoe tegenstanders alarmistisch of diametraal vanuit een fobisch en irrationele instelling reageerden. Toch zijn deze sociale innovaties gelegaliseerd en genormaliseerd en nu is het geen punt in vergelijking met toen.

Het gaat ook niet over seks misdaad waarmee naaktheid geen rol speelt. Exhibitionisme is het ook niet want dat zijn mensen die toeschouwers willen laten schrikken in een seksuele aard. Voor de rest zijn andere eventuele lastige problemen of gênante sociale situaties makkelijk te voorkomen met conventionele of deontologische non-verbale "normaal" gedrag en eventueel huisregels binnen gebouwen waar naaktheid niet handig is zoals restaurants of winkels, et cetera - maar het punt is, het hoeft niet meer in de strafwetboek te blijven.

Naaktheid in Nederland vormt ook verder geen conflict met normen en waarden. Ik noemde al hierboven varianten van niet-seksuele naaktheid in het openbaar in Nederland. Er zijn ook al meer dan 70 officiële naaktstranden in Nederland en meer dan duizend openbare sauna's in Nederland waar mannen en vrouwen naakt gaan, dus van een conflict met de normaliteit is hier geen sprake van. Heel veel ontelbare varianten van naaktheid in het openbaar heeft als consequentie dat een specifieke sociale context voor openbare naaktheid niet per se altijd nodig is. Men loopt in het park omdat men dat wil, men hoeft er niet een sociale context voor te hebben, met of zonder kleren.

Stel je voor dat dit doel en dit wetsartikel is gerealiseerd. Ik denk niet dat het veel zal veranderen in de praktijk, maar mijn doel halen zal voor mij en hopelijk ook voor anderen symbolistisch en humanistisch zijn, in de zin van positieve sociale verandering over hoe men denkt over mens zijn. De diepere betekenis is filosofisch. Waarom is het naakte lichaam op zich strafbaar? Over het algemeen, deontologisch gezien, kunnen Nederlanders met moeilijke onderwerpen goed omgaan (bespreekbaarheid) en de geschiedenis met naakt in het openbaar in Nederland is eeuwen oud: een beroemd voorbeeld ervan is de zogenoemde naakte "wederdopers" (anabaptisten), vanuit 1535 in Amsterdam, terug te vinden in vele schilderijen. Phil Bloom is een modern voorbeeld hiervan, bekend als de eerste naakte vrouw op televisie in 1967. Meer recente voorbeelden van naaktheid op Nederlandse televisie zijn: Adam Zkt. Eva (RTL5), Undress For Love (RTL XL, Nederlandse versie van Naked Attraction van de Britse Channel 4) en Gewoon Bloot (NTR) waarin naakte volwassenen bloot staan op een podium voor gekleed kinderen die de naaktheid objectief en rustig becommentariëren. Dit is bewijs dat leeftijd ook geen culturele probleem vormt in de collectieve Nederlandse mentaliteit wat betreft naaktheid. Een Nederlander is niet snel geschokt: Nederlanders zijn hiervoor te nuchter. Taboe of schandaal bestaat niet echt In Nederland zoals in andere landen waar preutsheid domineert of waar naaktheid zelfs de doodstraf verdient. Daarom kan artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht gewist worden. Daarom kan men toch naakt op straat gaan in Nederland.

Hartelijk dank voor jullie aandacht,

Thomas Lundy, petitionaris van deze petitie op 21 november 2021 te Amsterdam

Verkiesbaar

Het bestuur van de SGP in Ede heeft de kandidatenlijst gepubliceerd. De heer N.M.

+Lees meer...

van der Poel staat op een verkiesbare plek.

Besloten informatie bijeenkomst met betrokken partijen (30 november)

Dinsdag 30 november hebben de bewoners van de patiowoningen en het Woonoord dan eindelijk een informatie bijeenkomst met de betrokken partijen bij het NLVi. Voor zover wij weten zijn daar aanwezig; Gemeente Utrechtse Heuvelrug, IDBB, woningcorporatie Heuvelrug Wonen, Silverein, BNMO, NLVi, V-fonds, IGK, en de ombudsman. We hopen die dag meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken betreffende onze woonomgeving.

+Lees meer...

We houden u op de hoogte.

nieuwsblad de Kaap

DOORN Onder de bewoners van het voormalige BNMO-oord heerst grote onrust. Door de wijziging van het bestemmingsplan en particuliere verkoop van de patiowoningen, dreigt de doelgroep dienstslachtoffers, veteranen en ex-geüniformeerden (...) lees verder.