U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

Gesprek deelgemeente

Inmiddels is er binnen de gebiedscommissie overleg geweest. De commissie is een onderzoek gestart hoe dit probleem met inzet van meerdere partijen en op meerdere manieren aangepakt kan worden.

+Lees meer...

Betrokkenen zijn gebiedscomissie, verkeers deskundige gemeente en verkeersdeskundige Politie. Aangezien de straatweg pas in 2026 heringericht kan worden zal de focus komen te liggen het verduidelijken en desgewenst aanpassen van de huidige situatie. Ook wordt gedacht aan bewustwordings-acties en oversteek lessen op de scholen.

Petitie gaat door!

Dierbaar Flevoland had op basis van de vele ondertekeningen het recht verworven om op 8 februari in te spreken bij de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland om de punten uit de petitie naar voren te brengen. Dat is gebeurd en daarmee is een statement afgegeven.

+Lees meer...

Desondanks is toch besloten het voorstel van SGP en VVD aan te nemen. Alleen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA stemden tegen. GS van Flevoland heeft hiermee een bestuursopdracht gekregen om voor 1 juli aan te geven hoe met de richtinggevende uitspraken in het het voorstel omgegaan kan worden. Of dat kan is nog maar de vraag. Wij blijven de zaak op voet volgen. Blijf ons steunen, want er moet nog veel besloten worden over de toekomst van Oostvaardersplassen.

Ook als idee bij Stem van West

Dit voorstel nu ook als idee bij Stem van West op amsterdam.nl. Als er 100 stemmen zijn voor 9 mei dan wordt het besproken.

Ingezonden brief in de Volkskrant

Eindelijk een ingezonden brief in de Volkskrant van 9 februari. Fatsoenlijke Coalitie Een uitstekend initiatief om uw lezers te informeren over de coalitiemogelijkheden na de verkiezingen. Het lijkt mij nog beter om de politieke partijen uit te dagen om hun favoriete coalitie vóór de verkiezingen aan te geven.

+Lees meer...

Dan weet de kiezer waar zijn stem toe kan c.q. zal leiden. Mijn favoriete en haalbare coalitie is D66, PvdA, CDA, SP en GroenLinks. Een fatsoenlijke coalitie, verbinden is beter dan verdelen. Waarom geen peilingen over gewenste coalities ?

positief gestemd

Na het starten van deze petitie zijn wij benaderd door de gemeente Loppersum. We verwachten binnenkort gezamenlijk tot een positieve oplossing te komen.

+Lees meer...

We houden je op de hoogte!

Vandaag om 13:00 gesprek met Operationeel Directeur de heer C. Bertens en Senior Medewerker Communicatie & PR mevrouw H. Ubbink van de Efteling

Ik heb vandaag een gesprek over mijn petitie bij de Efteling.

Nu is het hopen dat ze ook openstaan voor gesprek want in ze zeggen "Graag willen wij in een persoonlijk gesprek ons beleid verduidelijken, waarbij wij natuurlijk ook jouw standpunt graag bespreken."

Maar in later mail zegt men "Zoals aangegeven in onze eerdere mail, willen wij u in een persoonlijk gesprek graag ons beleid uitleggen.

+Lees meer...

"

Ik heb ook contact gehad met Art.1 Midden Nederland een anti discriminatie bureau. Want de aanpassing van het beleid is mogelijk instrijd met Wet gelijk behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Dit zal ik ook zeker te spraken brengen in het gesprek om 13:00

Behandeling in de commissie Stad & Ruimte op 23 maart 2017

Op 23 maart 2017 wordt het burgerinitiatief "Elke dag verdient een Nacht van de Nacht" behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte.

+Lees meer...

Op 23 maart 2017 wordt het burgerinitiatief "Elke dag verdient een Nacht van de Nacht" behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte.

AD schrijft over petitie

In het AD staat vandaag (10-2) een artikel over de petitie. Het is geschreven door journalist René Cazander.

+Lees meer...

De kop van het artikel is Petitie voor veiligere straat en het staat op pagina 6 van het Utrecht-katern.

In het artikel staat dat er bij de 8 zware ongevallen van de afgelopen jaren nog geen doden zijn gevallen. Helaas is er wel één dodelijk slachtoffer te betreuren. In 2012 werd een 19-jarige fietser doodgereden door een auto. Bewoners hopen een volgend dodelijk ongeval te voorkomen.

De volledige tekst van het artikel:

De bewoners van de Laan van Chartroise in Utrecht zijn een petitie gestart om hun straat verkeersveiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Een kleine 260 sympathisanten hebben de petitie inmiddels online ondertekend.

'De afgelopen jaren waren minstens acht zware ongevallen op de Laan van Chartroise', aldus de bewoners. Die hebben niet tot dodelijke ongevallen geleid, maar de verontruste bewoners zijn bang dat het een keer goed misgaat. "Het gaat vaak net goed", geeft Sonja de Hair de urgentie van de maatregelen aan.De Hair is initiatiefneemster van de petitie.

Over de Laan van Chartroise, een drukke weg tussen de wijk Zuilen en de binnenstad, rijden veel fietsers, onder wie schoolgaande jongeren, stadsbussen en auto's.

Er liggen twee scholen, een kinderdagverblijf en een grote speeltuin direct aan deze laan. "Fietsers moeten de weg delen met (vracht)auto's en bussen, zonder eigen fietspaden of fietsstroken. In combinatie met een maximumsnelheid van 50 km/uur leidt dit dagelijks tot gevaarlijke situaties. Er is nauwelijks ruimte om fietsers te passeren en toch gebeurt dat heel vaak en op (te) hoge snelheid. Er fietsen dagelijks 3000 fietsers endaar zijn veel kinderen en jongeren bij, vanwege de vele scholen in de buurt", zegt De Hair. "Als fietser ben je vogelvrij verklaard. Je kunt echt geen kant op."

Als het aan haar ligt, wordt de snelheid er uitgehaald. dat kan bijvoorbeeld door een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren en door gescheiden fietsstroken (minimaal 1,80 meter breed) aan te leggen.

De Hair woont al vijf jaar aan de drukke laan van Chartroise. Sindsdien zijn bewoners tevergeefs in gesprek met de gemeente. Via de petitie hopen ze die tot maatregelen aan te zetten. "Wij willen samen met de gemeente kijken naar oplossingen."

De hair krijgt in haar strijd steen van de verkeersgroep Ondiep, een samenwerking van wijkbewoners. Ook die constateet dat door al het verkeer de veiligheid op de Laan van Chartroise in het geding is.

Woordvoerder Koen Warmink: "Graag zouden wij zien dat de gemeente niet alleen deze laan onder handen neemt, maar ook de straten in het verlengde daarvan, zoals de Omloop en de Ahornstraat. Hiermee wordt de gehele zogeheten stemvork veiliger."

De hoop van de initiatiefnemers is om uit te komen op 500 sympatisanten. Wie wil, kan de petitie nog tot 7 april ondertekenen (laanvanchartroiseveilig.petities.nl).

De gemeent laat in een reactie weten dat de Laan van Chartroise haar 'aandacht heeft'. Concrete maatregelen om de straat veiliger te maken zijn er op dit moment nog niet, laat woordvoerder Matthijs Keuning weten.