U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

De petitie - veranderingen

Drie jaar na indiening en het 'aannemen ter kennisgeving' door de politiek..

.. is deze website veranderd (waardoor lay-out en sommige interpuncties in tekst weg zijn gevallen, excuses voor ongemak, kan niet meer gewijzigd worden)

..

+Lees meer...

is 'het probleem' op macroniveau verergerd, zoals reeds gesteld in de petitie

.. heeft Nederland opnieuw politiek gekozen

.. wordt de petitie nog steeds getekend

.. en gaan we zodoende het indienen nogmaals proberen

Gewoon voor de vorm en omdat het kan. Allicht dat de 'kennisgeving' na 3 jaar kan worden omgezet naar een ander beleid. Ruim 2000 handtekeningen méér dan toen.. zonde om niets mee te doen!

aanbieden petitie aan de raad Velsen

Donderdag 11 mei wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad Velsen..

106!

Ineens gaat het sneller: Al 106 ondertekenaars op 9 mei. Daarom laten we de petitie nog even staan, want wellicht komen er meer ondertekenaars bij. Dank voor uw medewerking en...

+Lees meer...

zegt het voort! :)

Afsluiting Petitie

De Petitie tegen de ontwikkeling van een woonwijk in het Hoefsvengebied in Waalwijk wordt op 15 Mei a.s. afgesloten.

+Lees meer...

Maak nu nog gebruik van de kans om je stem te laten horen tegen de verwoesting van ons laatste stukje Oostelijk Groen in Waalwijk. STEM TEGEN !!!

9 mei 2017 - Actie update - Geen parkeergarage onder het Willibrordusplein

• sinds de zomer 2016 is door buurtbewoners meerdere keren ingesproken bij de gemeentelijke raadscommissies Infrastructuur & Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Algemene Zaken • ook is diverse keren ingesproken bij de Bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid • er zijn gesprekken gevoerd en er is overlegd met diverse politici van de Centrale Stad en Stadsdeel Zuid • op 8 november 2016 is een Informatie- en Discussieavond georganiseerd in het Ostadetheater met voor- en tegenstanders van de ondergrondse garage is de Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam opgericht om de actie tegen deze ondergrondse parkeergarage te coördineren met verwante acties en gewicht te geven • er is geprobeerd invloed uit te oefenen op het draagvlakonderzoek van de gemeente naar een parkeergarage onder het Willibrordusplein. En toen dat onvoldoende lukte zijn 12.000 informatieflyers verspreid in het gebied van het draagvlakonderzoek in De Pijp om bewoners en ondernemers aanvullende informatie te geven om een afgewogen keuze te kunnen maken • n.a.v.

+Lees meer...

deze flyer zijn gesprekken gevoerd met critici en sympathisanten die zich bij ons meldden - er is contact gelegd met Milieudefensie i.v.m. acties de komende jaren m.b.t. de luchtkwaliteit in Amsterdam in het algemeen en De Pijp in het bijzonder - er zijn plannen gemaakt voor activiteiten die de komende weken gaan plaatsvinden om verdere aandacht te vragen voor het Willibrordusplein en om meer sympathisanten te werven - er zal de komende tijd opnieuw ingesproken worden bij raadcommissies en de Bestuurscommissie (wanneer van toepassing) - er worden verdere gesprekken met diverse politici gevoerd - er worden eigen onderzoeken uitgevoerd als tegenwicht voor de onderzoeken door de gemeente naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage

Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam KvK: 68265565 P/a St. Willibrordusstraat 27-II 1074 XJ Amsterdam Email: duurzaammobiel@yahoo.com duurzaammobiel@yahoo.com

Ons protest in het nieuws bij Omroepwest

Een mooie reportage vanuit de Kagerzoom en het terrein van de landijsbaan, met volop aandacht voor onze bezwaren tegen de aanleg van een skeelerbaan: http://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000115/TV-West-Nieuws/aflevering/170099574.

De teller staat op 1340 handtekeningen

Met uw handtekening onder de petitie steunt u ons bij onze poging om de Willibrordkerk open te houden voor iedereen. Dank u wel.

We hebben tot nu toe 1340 steunbetuigen ontvangen en we gaan nog even door.

Bij de start hebben we opgeroepen om meer te doen, bijvoorbeeld door een reactie naar de raadsfractie van jouw favoriete politieke partij te sturen. Dat kan via e-mail naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. (let op het puntje)

Namens bestuur SCEW André Braun, secretaris.

.

Morgen Stille Tocht tegen verborgen verdriet

Lieve allemaal! Morgen om 9.30 uur is de stille tocht in Den Haag vanaf het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer. Iedereen die mee wil lopen is welkom.

+Lees meer...

Daarna bieden we onze handtekeningen aan bij de Tweede Kamer in de hoop dat de Kamerleden dit onderwerp op de agenda zullen zetten zodat oudere moorden ook niet langer als verjaard te boek staan. Aan dit verborgen verdriet moet een einde komen!

08-05-2017 | Petitie Geen enkele moord mag verjaren