U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Extra reclame maken

Beste mensen,

We zitten ondertussen op 65 ondertekeningen. Vooral de bewoners in de richting van de Overkrocht en de Kalkovenseweg zouden nog benaderd mogen worden.

+Lees meer...

Als daar app-groepen bestaan of anderszins mensen op de hoogte gesteld kunnen worden van de petitie, dan zou een extra attentie welkom zijn.

MVg

Bert (Westerweg 276)

Stichting Family and patient Centered Intensive care heeft de petitie getekend

De Stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care) heeft op 10 november 2017 de petitie ondertekend. Deze Stichting, waarin professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen op een inspirerende manier met elkaar samenwerken, legt zich toe op het beperken van de impact van een Intensive Care opname.

+Lees meer...

Daaronder valt ook het aspect nazorg. Bovendien weten de Intensive Care's in ons land hoe fataal en gevaarlijk sepsis kan zijn, zeker als patiënten te laat ingestuurd worden of wanneer IC-patiënten (die toch al kwetsbaar zijn) op de IC een sepsis ontwikkelen. Daarom heel fijn dat de FCIC haar steun voor deze petitie heeft uitgesproken! Haar steun versterkt de stem van de patiënt en naasten bij het vragen van aandacht voor de kwaliteit van overleving na sepsis. Ook onderstreept de steunbetuiging het belang van preventie, vroege herkenning en behandeling, en aandacht voor nazorg! Voor meer info over deze stichting: zie hier

Iedereen mag ondertekenen!

Iedereen die zorgen heeft over de mooie begraafplaats Kovelswade of over de luchtkwaliteit en de verkeersdruk rondom de Koningsweg, mag deze petitie ondertekenen. Niet alleen wijkbewoners, maar ook liefhebbers van de begraafplaats of mensen die zich zorgen maken over het mileu.

+Lees meer...

Het initiatief is van wijkbewoners, maar als dit ondersteund wordt door anderen zijn we daar heel blij mee! Dank jullie wel!

10-11-2017 | Petitie Geen crematorium op Kovelswade

Eerste Kamer

Zojuist ook van de eerste kamer de bevestiging binnen, De petitie wordt op dinsdag 12 december op 12:30 uur aangeboden aan de leden van de eerste kamer..

10-11-2017 | Petitie GF Schinveld stopt Awacs

Petitie wordt ook landelijk ondertekenbaar

De petitie is vanaf nu ook landelijk ondertekenaar. dit omdat de tekort aan ambulances een landelijk probleem is.

+Lees meer...

Maandag zal deze petitie ook in Hart van Nederland komen.

Tweede Kamer

Zojuist is de afspraak voor het aanbieden van deze petitie aan de leden van de tweede kamer, bevestigd. Dit zal gebeuren op dinsdag 12 december op 13:30 uur..

09-11-2017 | Petitie GF Schinveld stopt Awacs

Burgerinitiatief gaat naar de Raad

Dinsdag 31 oktober bood Drechtstadsboer burgerinitiatief aan de Burgemeester Wouter Kolff aan. Drie maal is scheepsrecht.

+Lees meer...

Op 21/11, 28/11 en 05/12 keert ons voorstel drie keer terug op de bestuurlijke agenda. Citaat uit de notulen van 31/10.

"OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA. De voorzitter "Dames en heren, hartelijk welkom bij deze gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017. Ik open deze vergadering, heet u allemaal van harte welkom, ook op de publieke tribune en mensen die thuis eventueel met ons meekijken. Zojuist is er voorafgaand aan de raadsvergadering een burgerinitiatief aangeboden door de Drechtstadboer. Initiatiefnemers mevrouw De Vlieger en de heer Klaassen hebben het initiatief aangeboden aan mij als voorzitter van de raad, met de benodigde handtekeningen en dit initiatief zal in routing worden gebracht waarna het via een commissie (21/11) en ook advies van het college(28/11) eventueel in de raad kan worden behandeld (06/12). Daarover later dus meer."

PERSBERICHT

Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) Secretariaat: Parklaan 28, 1777 BB Hippolytushoef, Tel. 0227- 595469 – info@landschapszorg.nl

PERSBERICHT

Geen Bomenkap bij Den Oever!

Op 08.11.2017 heeft Stichting Landschapszorg Wieringen een petitie geopend op de site www.petities.nl (zoekterm: Bomenkap bij Den Oever). Bij Den Oever wil Rijkswaterstaat op en om de afritten van de A7 maar liefst 11 hectare bomen kappen.

+Lees meer...

Daarna worden er zonnepanelen neergelegd. Die locatie ligt voor Rijkswaterstaat op eigen grond en in de buurt van de Afsluitdijk. Dit alles om op locatie van de Afsluitdijk energieneutraal stroom op te wekken voor zeer sterke waterpompen, die nodig zijn om extra spuicapaciteit mogelijk te maken. Die pompen worden uiteraard gewoon op het algemene stroomnet aangesloten, want ‘s nachts schijnt de zon nu eenmaal niet en ‘s winters kan er wel eens sneeuw op de zonnepanelen liggen …. Kortom: waarom zou het allemaal op die ene locatie moeten zijn. De hectares bos en weiland maken deel uit van de leefbaarheid van dat gebiedje. De bomen zorgen voor lawaaidemping voor de inwoners van Den Oever, het afvangen van fijnstof en voor een rustplaats voor allerhande vogels en vleermuizen die de Afsluitdijk als trekroute nemen. Maar bovenal geldt hier de bekoring van het pretentieloze bos, dat bijdraagt aan de leefomgeving en recreatieve waarde. Handhaaf de landschappelijke kwaliteiten in een land waar de technologie meer en meer de overhand krijgt! Plaatsing van deze zonnepanelen leidt tot een levenloze en doodse entree van Den Oever. Er zijn alternatieven beschikbaar, maar Rijkswaterstaat lijkt er geen oog voor te hebben, alleen maar voor die blinkende zonnecellen op die ene plek!

Steun de petitie: Ga naar www.petities.nl (zoekwoord: Bomenkap bij Den Oever).

Emailadres: info@landschapszorg.nl Contactpersoon: Rein Veldboer 0227-512517 Organisatie: Stichting Landschapszorg Wieringen

09-11-2017 | Petitie Geen bomenkap bij Den Oever