U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Update Sam en Sophie

Er zijn 20 Zienswijzen ingediend bij de Raad tegen het plan. Geen daarvan heeft voor BenW aanleiding gegeven voor enige wijziging.

+Lees meer...

Afgelopen dinsdag 13 feb is het ontwerp bestemmingsplan voor Sam in de Raadscommissie besproken ter voorbereiding van de vaststelling. Er was opwinding in de Raad over een brief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) aan BenW om af te zien van het huidige bouwplan. Die brief hadden de raadsleden pas op diezelfde dinsdagochtend gekregen, terwijl de brief al op 18 januari bij BenW was binnengekomen. Ondanks de verwarring heeft de raad toch besloten om de procedure voor de vaststelling voort te zetten. Wel zullen er de nodige moties worden ingediend.

Als u de belangrijkste punten uit de raadsvergadering terug wilt luisteren kunt u onderstaande podcast aanklikken.

Groet, Tom de Wit

https://nieuwsplein33.nl/nieuws/3697893/podcast-de-terugluisteraar-aflevering-19-sam-en-sophie

Artikel in het Parool en meer informatie op onze website

https://www.parool.nl/amsterdam/het-kleine-maar-unieke-pianolamuseum-wil-groeien-om-te-kunnen-overleven-amsterdam-moet-zuinig-zijn-op-het-verleden~ba9f6884/

https://pianolamuseum.online/nl/.

De petitie is officieel aangeboden

De petitie tegen de plannen voor een nieuw 19 hectare groot Industrieterrein in Uddel is op donderdagavond 15 februari 2024 aan de burgemeester en wethouders & de Raadsleden van de gemeente Apeldoorn aangeboden. Burgemeester Ton Heerts nam de petitie namens hen in ontvangst.

+Lees meer...

De petitie is 325 keer ondertekend! Dat is ongeveer door 10% van alle inwoners van #Uddel! Hartelijk dank voor uw steun. De strijd gaat door totdat deze plannen van tafel zijn! Blijf ons volgen!

Hulpboer Timo in de krant

In de editie van vandaag van het Brabants Dagblad wordt hulpboer Timo uitgelicht. Ondanks zijn uitdagingen met een autismespectrumstoornis, ADD, en een angst- en paniekstoornis, heeft Timo de moed verzameld om met een journalist van het Brabants Dagblad te delen waarom zorgboerderij 'De Bonte Hoeve' zo'n cruciale rol in zijn leven speelt.

+Lees meer...

Dit is de eerste dagbesteding waar hij zich volledig geaccepteerd voelt en waar hij echt zichzelf kan zijn. Zelden wordt een mooier compliment gegeven.

Lees het artikel hier.

Tweedekamer.nl: overhandiging petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa'

De petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa' wordt overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op 5 maart 2024 tussen 13:15 en 13:30 uur in de Statenpassage in de Tweede Kamer.

Bron: tweedekamer.nl.

Het amendement is aangenomen door de Tweede Kamer

Bron: de stemmingsuitslagen van 15-2-2024
de stemming over Kamerstuk 133/ I (vanaf 53 minuten).

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Tweede Kamer stemt vóór Post-Covid poliklinieken

Donderdag stemde de Tweede Kamer met een grote meerderheid vóór het reserveren van 27 miljoen om de opstart van Post-Covid poliklinieken te financieren. Wat zijn wij blij.

+Lees meer...

We voelen ons enorm gesteund door jou! Meer dan 115.000 mensen ondertekenden binnen twee weken de petitie, een recordaantal.

Dankzij deze petitie, waarin we opriepen tot steun, is het belang van de oprichting van Post-Covid poliklinieken goed duidelijk geworden. De nood is hoog. We gaan met het zorgveld en de minister van Medische Zorg aan de slag om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen.

Wordt vervolgd!

Patiëntenvertegenwoordigers:

Patientenorganisatie:

Fondsenwerver (stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek):

Wil je op de hoogte blijven over het nieuws rondom de Post Covid-klinieken, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Alle organisaties zijn te vinden en te volgen op LinkedIn, Instagram en X.

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer op 13 februari 2024

Bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor het ondertekenen van de petitie. U heeft er, samen met de bijna 1.300 andere ondertekenaars, voor gezorgd dat dit onderwerp behandeld zal worden in de vergadering van de Vaste commissie voor Defensie.

+Lees meer...

Dat is een belangrijke eerste stap om ons standpunt verder te brengen.

Op dinsdag 13 februari 2024 heb ik, samen met een aantal andere ondertekenaars (lid van NAFO), de petitie levering lange afstandswapens naar Oekraïne aangeboden aan de Vaste commissie van Defensie van de Tweede Kamer.

Bij de aanbieding kreeg ik de gelegenheid de petitie kort toe te lichten aan de aanwezige Tweede Kamerleden.

Daarbij heb ik aangegeven dat het onze morele plicht als Nederland is om het maximale te doen om Oekraïne zichzelf te verdedigen. Rusland maakt zich namelijk op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden. Denk aan het bombarderen van ziekenhuizen en de deportatie van tienduizenden kinderen naar Rusland. Daarnaast is het essentieel dat Oekraïne wint om de veiligheid van het Europese continent veilig te stellen. Poetin en Rusland zullen namelijk niet ophouden bij Oekraïne.

Tenslotte concludeerde ik dat Oekraïne de lange afstandswapens die ze wel hebben ontvangen, zeer effectief hebben ingezet op de Krim. Veel belangrijke doelwitten zijn daar immers uitgeschakeld. Wanneer wij (Europese bondgenoten en VS) alle wapens leveren die zij nodig hebben, zou het zo meer zo kunnen zijn dat de Krim onhoudbaar wordt voor de Russen.

De volgende Tweede Kamerleden waren aanwezig:

  • R. de Roon (PVV - voorzitter commissie)
  • D.G. Boswijk (CDA)
  • GP Tuinman (BBB)
  • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
  • S.P.A. Erkens (VVD)

De heer Boswijk nam de petitie in ontvangst en daarbij was er tijd voor een fotomoment. Deze foto kunt u terugvinden op deze post op X.

Na de aanbieding was er kort ruimte om in gesprek te gaan. Zelf sprak ik kort met de heer de Roon. Het standpunt van de PVV was dat ze de territoriale integriteit weliswaar steunen, maar dat ze uitgaven aan defensie liever alleen deden voor ons eigen land en dat andere bondgenoten - zoals de VS - ook veel militaire steun boden en gaan bieden aan Oekraïne (als ik het zo goed samenvat).

Uiteraard delen wij dat standpunt niet, omdat het een zeker niet het ander hoeft uit te sluiten. De beste investering op dit moment is om het Oekraïne mogelijk te maken Rusland volledig te verdrijven van haar territorium.

Wanneer de inhoud van deze petitie is behandeld door de commissie, ontvangen wij hierover terugkoppeling.

Met vriendelijke groet, Martin van Duyse

En plastic kan niet gerecycled worden...

Volgens dit onderzoek kan plastic slecht gerecycled worden vanuit afval. En de industrie wist dat vanaf het begin, maar hield toch vol dat het de toekomst is.

+Lees meer...

Terwijl statiegeld, waar de industrie altijd tegen is, juist wel de plastics terug brengt naar de vervuiler. Die krijgt daarmee de opdracht om voor recycling te kiezen die wel werkt, bijvoorbeeld door een enkele plastic soort te kiezen en die goed te recyclen

16-02-2024 | Petitie Statiegeld op alles