U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Webpagina Amnesty International

Beste vrienden,

De gebeurtenissen in Iran blijven onrustwekkend... met geweld de vrije meningsuitingen onderdrukken door de overheid blijkt aldaar een vast beleid te blijven...

+Lees meer...

ook tegen jongeren toe... niet aanvaardbaar, zie: https://www.amnesty.nl/actueel/internationale-gemeenschap-geweld-tegen-demonstranten-iran-veroordelen

groetjes jean

Update 06-01-2023

Na een lange radiostilte, komen wij met een kleine update, wij hebben met verschillende scholen aan tafel gezeten en een goed gesprek gehad, jammer genoeg zijn we nog bij het doel van wat we willen, wij vragen hierom dus ook graag dat u nogmaals met zoveel mogelijk de petitie deelt en wilt laten ondertekenen.

Groeten, De Organisator van de Petitie.

Bekijk deze mooie video van het werk dat Stichting MCTC doet!

Stichting MCTC heeft een video geupload over haar werk & deze actie: Zie https://www.youtube.com/watch?v=vYt5a_w5SAM voor een impressie van het werk!.

3-01-23 update vanuit de gemeente

Helaas hebben we de volgende reactie ontvangen:

Bij deze wil ik u een terugkoppeling geven over de petitie parkeerprobleem Bomenwijk.

De parkeertelling

Er heeft een parkeertelling plaatsgevonden in de Bomenwijk. Hieruit is naar voren gekomen dat de parkeerdruk inderdaad hoog is, maar dat er op elk telmoment in de nabije omgeving nog parkeerplaatsen beschikbaar waren.

+Lees meer...

Er is vervolgens alsnog gekeken naar de mogelijkheid om enkele parkeerplaatsen toe te voegen, maar omdat de belangen van behoudt van de groenstructuur en het waarborgen van een aantrekkelijke openbare ruimte in dit geval ook meewegen is besloten niet over te gaan tot de realisatie van extra parkeerplaatsen.

Dankzij de publiciteit bijna 150!

Nog maar een paar ondertekeningen en we mogen een burgerinitiatief starten bij de gemeente Almere. Dat zou een prachtig resultaat zijn! En tegelijk pas een eerste stap.

+Lees meer...

Hopelijk wil iedereen die heeft ondertekend proberen ook andere Almeerders te laten meedoen. Zodat we flink boven die 150 uitknallen en de gemeenteraad daarom gaat besluiten een Klimaatberaad te houden.

05-01-2023 | Petitie Geef Almere een klimaatberaad

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller.

+Lees meer...

Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Protestactie + aanbieden petitie 11 januari

Heel veel dank aan iedereen die deze petitie heeft ondertekend! De verzamelde handtekeningen gaan we op woensdag 11 januari aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een ludieke protestactie.

We trekken die avond in een muzikale optocht naar het gemeentehuis, waar we de petitie aanbieden en ons zegje doen voor de Raad.

Vanaf 17:30 verzamelen we in de tuin van Burgerweeshuis en is er gelegenheid om spandoeken te maken.

+Lees meer...

Om 18:15 vertrekt de stoet richting het Grote Kerkhof.Als je in de gelegenheid bent om deze actie bij te wonen, en mee te lopen in de stoet of ons wil supporten op het Grote Kerkhof nodigen we je van harte uit. Ook jouw cultuur verdient een plek!

04-01-2023 | Petitie Eigen plek voor Burgerweeshuis

Het Openbaar Ministerie zegt dat het kan

Volgens het Openbaar Ministerie kan het:

"In Nederland moet elk gemotoriseerd voertuig zijn toegelaten tot gebruik op de weg (uitzondering: de elektrische fiets, want die wordt gezien als fiets).

Voldoet een dergelijk voertuig niet aan het begrip van de elektrische fiets (bijvoorbeeld omdat deze geen trapondersteuning nodig heeft, of de ondersteuning niet ophoudt bij 25 km/h), dan had deze dus moeten zijn toegelaten.

Dat kan op twee manieren: via een (Europese) typegoedkeuring, of via aanwijzing van de minister.

+Lees meer...

De volgorde daarin is: goedkeuring is de basis. Kan een voertuig niet worden goedgekeurd (bijvoorbeeld omdat deze geen zadel of stuur heeft en daarmee is uitgesloten van goedkeuring) dan kan de minister een voertuig aanwijzen. Daarmee wordt het een bijzondere bromfiets, zoals een Segway, een Trikke, of een BSO-bus. Ik verwijs u graag naar de volgende link voor de voertuigen die op dit moment zijn aangewezen door de minister.

Bijzondere bromfietsen | RDW

Voor wat betreft de boete:

  • Is het voertuig niet goedgekeurd, maar kón deze wel worden goedgekeurd: feitcode K024
  • Is het voertuig niet goedgekeurd, kón het ook niet worden goedgekeurd, en is het niet aangewezen door de minister: feitcode K024b

De boete is in beide gevallen even hoog, maar de grondslag is anders, vandaar een andere feitcode.

Hieronder vindt u de omschrijving zoals die is opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen 2022

boetebedrag op dit moment 280 euro

  • K 024 b 'een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b, eerste lid, aanhef WVW 1994, dat niet is aangewezen, op de weg gebruiken of laten staan' 20h jo. 20b lid 1 WVW 1994

boetebedrag op dit moment 280 euro

De wetsartikelen kunt u nalezen op https://wetten.overheid.nl/

Hopelijk heeft u hiermee antwoord op uw vraag."

Dit was de oorspronkelijke vraag die via het Serviceportaal van Parket CVOM bij de Helpdesk Verkeer en Vervoer terecht kwam:

"Op grond van welk artikel kan een verbalisant een gemotoriseerde fiets een boete geven? Het gaat dus praktisch om een bromfiets omdat de snelheid bijvoorbeeld 35km/u is en de bestuurder niet hoeft te trappen om vooruit te komen, daar zorgt een elektrische motor voor.

In de boetebase vond ik: