You, the petitioner

Updates

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

2017-07-01

FACEBOOK --> Uithoornlijn

De facebookpagina:   https://www.facebook.com/groups/uithoornlijn/?fref=ts.

2015-08-30 | Petition Geen Uithoornlijn

PZC Plan voor zestig strandslaaphuisjes aan Schouwse kust

Bron PZC Er zijn nog tenminste twee andere Schouwse ondernemers met een dergelijk plan. Allemaal sorteren ze voor op een beleidswijziging van de gemeente.

+Read more...

In het collegeprogramma staat immers dat er een onderzoek komt naar slaaphuisjes op het strand. Wethouder Ad Verseput hield de commissie Ruimtelijke Ordening dit voorjaar voor dat het onderzoek er nog dit jaar komt. "Er is gewoon vraag naar deze vorm van verblijfsrecreatie," zegt Jan Roggeband van de stichting Exploitatie Strandhuisjes. "Op de stranden van Vlissingen, Domburg en Vrouwenpolder halen ze een bezettingsgraad door het jaar heen van negentig procent." Roggeband wil zestig huisjes plaatsen en verhuren in groepjes van tien, aan weerskanten van strandpaviljoens. "Maar er zijn nog zeker twee kapers op de kust. Ik verwacht niet dat wij ze alle zestig mogen bouwen."   Zaterdag in de PZC, editie Schouwen-Duiveland meer over slaaphuisjes op de Schouwse stranden

2015-08-24 | Petition Geen strandhuizen Schouwse kust

Status rond de Carnissetuin

Gemeente kiest voor geld, tuin moet wijken (NRC)

Carnissetuin tegen de vlakte voor groen wonen (Vers Beton)

De Westkrant: "Geen ruimere opening De Liefde"

De Liefde in het Bilderdijkpark krijgt geen ruimere openingstijden. Het stadsdeel weigert toestemming om het theehuis formeel om te vormen tot restaurant..

Telegraaf over de Groene Golf achter CS-petitie

Opiniemaker Hans Vermaak van de Telegraaf bespreekt deze petitie afgelopen vrijdag. "Rustema pleit voor een groene golf die fietsers tussen Kamer van Koophandel en Muziekgebouw in snelle pelotons opdeelt waar voetgangers op veel plekken tussendoor kunnen lopen op traditionele oversteekplaatsen met een terugtellertje." Te lezen via Blendle.com €0,15 of de Telegraaf (gratis na registratie).  .

2015-08-11 | Petition Groene golf achter CS

Bezoek gedeputeerde Provinciale Staten

Eric Geurts , gedeputeerde komt op 20 augustus praten met een afvaardiging van Verontruste burgers van Nederweert. We zullen hem hartelijk ontvangen en onze zorgen en standpunt tav de gevolgen van een eventuele nieuwe randweg om de west en oostkant van Nederweert kenbaar maken. .

2015-08-10 | Petition Randweg Nederweert problemen