You, the petitioner
8753 fullimage hoogwerfsingel1a vogelvlucht

Hoogbouw in de wijk Hoogwerf in Spijkenisse: NEE!

510 signatures

Omwonenden pleiten voor laagbouw in plaats van hoogbouw op Hoogwerfsingel 1A in de wijk Hoogwerf te Spijkenisse.

Petition

We

Omwonenden

 

establish that:

 • Dat er plannen zijn voor hoogbouw met een hoogte die (meer dan) twee keer zo hoog is dan de omringende bouw
 • Dat het perceel met adres Hoogwerfsingel 1A in het bestemmingsplan de bestemming ‘bedrijf’ met een maximale bouwhoogte van 8 meter heeft.

Dat er wanneer dit plan uitgevoerd wordt:

 • Er op delen van de dag schaduw geworpen wordt over bijna heel de wijk
 • Deze schaduw van negatieve invloed is op de opbrengst van de woningen met zonnepanelen
 • Op deze krappe bouwplaats de overlast voor de omwonenden groot zal zijn
 • Er schade kan ontstaan aan omliggende woningen, vooral bij de niet onderheide woningen, door de bouwwerkzaamheden en bouwverkeer
 • Er op 1 locatie 300 à 400 bewoners bijkomen
 • De privacy van omwonenden aangetast wordt
 • Het uitzicht van omwonenden belemmerd wordt
 • Er meer zwerfafval in de buurt zal komen dan nu het geval is
 • De ontsluiting van de wijk bemoeilijkt wordt (met 300 à 400 bewoners op 1 locatie erbij)
 • Er risico is op verzakking van woningen door grondbemaling
 • Er windhinder (valwind) kan ontstaan bij losstaande hoogbouw
 • Er bij vestiging van ondernemers in de hoogbouw dit nadelig is voor de huidige ondernemers in de omgeving
 • Er financiële nadelen kunnen kleven aan de erfpacht van de koopappartementen/studio’s in de hoogbouw
 • De waarde van de huidige woningen zal dalen

 

and request

Rekening te houden met de wensen en woongenot van de huidige bewoners in de wijk door:

 • De hoogbouw te vervangen door laagbouw
 • De hoogbouw niet te realiseren in een buitenwijk, zoals Spijkenisse Hoogwerf
 • De hoogbouw te plaatsen op een plek en omgeving die meer passend is (bv bij andere vergelijkbare bouw qua hoogte), er meer ruimte is en waar er minder overlast voor de omwonenden is.
 • Alle bewoners die geen gebruik kunnen maken van internet en/of de Nederlandse taal niet goed beheersen op andere (voor hen begrijpelijke wijze) te informeren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Nissewaard 
Petition desk:
Lead petitioner:
Iris van Staveren en Jaco van Doorn en omwonenden 

History

Signatures

Updates

Hoogbouw in Hoogwerf

Beste bewoners van Spijkenisse Noord,

Allereerst dank voor het ondertekenen van de petitie!

Rond 18 mei hebben we een email van de gemeente ontvangen, waarin het volgende gemeld werd : "De eerste conclusie die de gemeente en de ontwikkelaar hebben getrokken na inventarisatie van de (digitale) reacties is dat het realiseren van het gepresenteerde initiatief in deze vorm niet haalbaar is. Beide partijen gaan opnieuw naar de tekentafel om te bekijken of we met alle reacties die ontvangen zijn een vervolg kunnen geven aan deze herontwikkeling."

Dit is (vooralsnog) goed nieuws voor alle omwonenden. Deze petitie willen we (alsnog) in juli gaan aanbieden/versturen aan de gemeente Nissewaard. Wanneer u nog mensen in uw omgeving kent die nog geen weet hebben van het bestaan van de petitie, wilt u ze er dan op attenderen, zodat zij alsnog kunnen tekenen wanneer zij dat willen? Iedereen binnen 1 huishouden kan overigens afzonderlijk ondertekenen. Dat kan dus nog tot juli.

Met vriendelijke groet, De omwonenden Jaco van Doorn en Iris van Staveren

.

2021-06-07

betreffende de petitie: Hoogbouw in Hoogwerf: Nee!

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Ter informatie: Woont u met meer personen op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk de petitie ondertekenen. Kent u mensen in uw omgeving die niet weten van het bestaan van de petitie, wilt u ze dan op de hoogte stellen?

Nogmaals dank en vriendelijke groeten, Jaco, Iris en omwonenden (petitionarissen).

2021-04-17

Iedereen binnen 1 huishouden kan ondertekenen

Zijn er meerdere mensen binnen 1 huishouden/op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk deze petitie ook tekenen.

2021-04-04