You, the petitioner

Updates

het is nu even stil

Hopelijk snel weer overleg , uitreken modles want he tKAN NOG STEEDS .en het is HAALBAAR...en na alle ellende in de zorg en stijgende kosten ook zeker NOODZAKELIJK.

2019-11-10 | Petition Nationaal Zorgfonds

We gaan voor 400 ondertekeningen

We tellen momenteel ongeveer 370 ondertekenaars, inclusief de mensen die op A4 formulieren getekend hebben. Bij Kantoorboekhandel Bechtle liggen formulieren voor u klaar.

+Read more...

We krijgen veel reacties, mensen denken hard mee om een oplossing te vinden. We gaan eerst het onderzoek afwachten naar de verkeersveiligheid rondom Trefpunt en Jumbo, dat vinden wij heel relevant. Daarnaast worden veel alternatieven geopperd om de 'De Vullerschool' te kunnen behouden. Denk aan het creëren van appartementen, er wordt ook door veel mensen gereageerd die het realiseren van oefen- en vergaderruimte opperen om ons verenigingsleven op peil te houden. Kortom, er is in ieder geval een levendige discussie aan het ontstaan. Blijven twee feiten die wij onverteerbaar vinden. Vreselijk dat er wordt overwogen om onze kinderen buitenruimte af te pakken. Buitenruimte die op de huidige locatie zo perfect voorhanden is. en nogmaals, Het Trefpunt is voor uw kind een veel groter risico aangaande verkeersdrukte!

Teken alstublieft de nieuwe petitie om de wet zelfidentificatie te stoppen

Beste ondertekenaar van de petitie,

Onze petitie uit 2019 over het wijzigen van het geslacht in de geboorteacte heeft nog net geen duizend ondertekenaars gehaald. Ondertussen hebben wij de Stichting Voorzij opgezet en zijn we actief op sociale media bezig om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.

De wet over het wijzigen van het geslacht in de geboorteacte wordt na het zomerreces in de Tweede Kamer behandeld.

+Read more...

De overheid gaat het mogelijk maken voor iedereen vanaf 16 om zijn/haar geslacht in de geboorteacte te wijzigen, zonder dat er een dokter aan te pas kan komen.

Tot nu toe lijken de meeste politieke partijen voor te gaan stemmen, waar onder PvdA, VVD, Partij voor de Dieren, Bij1, Denk, CDA, Volt, JA21, de Christenunie en Groen Links.

Alleen de SGP en het Forum voor Democratie hebben ons laten weten dat zij tegen zullen stemmen.

We zijn daarom opnieuw gestart met een petitie om de wet op de zelfidentificatie tegen te houden.

Wij willen u vragen om ook deze nieuwe petitie uw steun te geven en de petitie te verspreiden in uw netwerk. U kunt hier tekenen: https://petities.nl/petitions/mannen-kunnen-geen-vrouw-worden-stop-zelfidentificatie-en-behoud-vrouwenrechten?locale=nl

Met vriendelijke groet,

Caroline Franssen, voorzitter Stichting Voorzij helder denken over gelijkwaardigheid https://www.Voorzij.nl

EuSARF 2021 Conferentie

EuSarf is een organisatie dat is opgericht door Jan Dirk van der Ploeg in 1988. Hij is een hoogleraar orthopedogagiek aan de Universiteit van Leiden.

+Read more...

Jan Dirk van der Ploeg is sinds 1975 werkzaam en onderzoeker naar o.a. gepeste-en afgewezen kinderen, psychosociale stress en heeft een aantal organisaties opgericht m.b.t. de "jeugdhulpverlening" en pleegzorg. Ik vraag mij tevens af wat Jan Dirk van der Ploeg heeft bereikt met al zijn (onnodige) onderzoeken. Het ziet er eerder naar uit dat o.a. van der Ploeg, onderzoeken heeft gestart met controle groepen, waarvan de ouders en hun kinderen geen kennis van hadden. De NAZI's deden ook dergelijke "onderzoeken". Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid voor ouders hun DNA te laten testen, wat veel zal verhelderen voor ouders en hun kinderen en meer correcter zal zijn dan dergelijke "onderzoeken" die in eerste instantie gebaseerd zijn op gemanipuleerde situaties. Waar ik later meer uitleg zal geven. Wat ik persoonlijk schandalig vind, is dat deze "onderzoeken" gedaan worden, en zijn gedaan, bij werkende belastingbetalende ouders die niet op de hoogte zijn/waren gesteld. Zo ook in mijn familie is gebeurd in het verleden en bij zoveel gezinnen. EuSARF2021

Aanbieden petitie ‘geen Action’ aan de wethouder

Beste ondertekenaars,

Vanavond bieden we de petitie tegen vestiging van de Action in Reeuwijk aan de wethouder aan. 241 mensen hebben de petitie gesteund, hartelijk dank! De Action komt er natuurlijk gewoon, maar we hebben in ieder geval onze stem laten horen en daar was het mij vooral om te doen. Hopelijk betekent dat ook nog iets als er weer gezocht gaat worden naar een nieuwe bestemming voor het pand.

Met hartelijke groet,

Marije.

2021-07-14 | Petition Geen Action in Reeuwijk-Dorp

Positieve uitkomst besluitvormende raadsvergadering Soest - Uw stem is gehoord!

Beste ondertekenaars van onze petitie,

Afgelopen donderdag, 8 Juli heeft de gemeenteraad van Soest een besluit genomen over de 15 ha zonnevelden in de polder en de windmolens aan de rand van de polder zoals voorgesteld in het uitnodigingskader grootschalige energieopwekking.

Wijzend op het grote gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord van 2018, waarin staat dat er geen zonnevelden en windmolens in de polder komen, zijn de 15 ha grote zonnevelden afgewezen door 23 van de 27 raadsleden. Voor deze zonnevelden waren D66, LAS, POS en PvdA.

+Read more...

Onze vereniging bedankt de partijen die tegen zonnevelden op deze locatie waren: BBS, CDA, DSN, GGS, GL, SGP/CU, Soest 2002 en de VVD. Met de al eerder afgewezen 35 ha zonnevelden in de polder, om een meer extensievere veeteelt mogelijk te maken, komt er nu dus geen enkel zonnepaneel op de prachtige weidegrond in onze Zuidelijke Eempolder te liggen.

Ook de plannen voor windmolens aan de Isselt werden op hold gezet. Naast het gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord speelde ook de recente uitspraak van de Raad van State, die nog te ontwikkelen geluidsnormen en een MER-rapportage verplicht stelt voor een vergunning, een grote rol.

Omdat alle partijen de klimaatdoelstellingen serieus nemen zal er verder worden nagedacht over alternatieve oplossingen. De vereniging Vrij Polderland heeft al alternatieven voorgesteld en zal een selectie van deze ideeën uitwerken zodat die gepresenteerd kunnen worden na de zomer aan het college en de gemeenteraad.

U heeft een doorslaggevend argument aangedragen aan onze politici en wij danken u zeer voor het ondertekenen van onze petitie.

Namens het bestuur van de vereniging Vrij Polderland,

Met vriendelijke groet,

Robert van Motman, Voorzitter.

Positieve uitkomst raadsvergadering Amersfoort - uw stem is gehoord!

Beste ondertekenaars van onze petitie,

Gisteravond (13 juli 2021) heeft de gemeenteraad van Amersfoort een besluit genomen over de RES 1.0, inclusief Windplan Isselt. Wij zijn blij met de uitkomst!

De status van Windplan Isselt wordt veranderd van trede 2: ‘te concretiseren richting uitvoering’ naar trede 3: ‘nader te onderzoeken’.

+Read more...

(CDA-motie “Draagvlak is de sleutel” aangenomen met 25 voor en 14 tegen). Dit was ook onze inzet toen duidelijk werd dat het volledig schrappen van Windplan Isselt in deze fase nog niet reëel is, gezien de huidige coalitieverhoudingen. Het toont aan dat er serieus is geluisterd naar onze inbreng.

Inhoudelijk nog belangrijker is het aannemen van de motie “RES, windmolens een eigen m.e.r.” van CU, Groen Links en PvdA (30 voor en 9 tegen). De wethouder had voorafgaand aan de stemming al aangegeven dat het college deze motie aanbeveelt en omarmt. Dit betekent dat er nieuwe normen voor o.a. afstand tot bebouwing moeten worden opgesteld voor elke geplande windmolenlocatie in Amersfoort, en dat deze locaties vervolgens via een milieu-effectrapportage getoetst moeten worden op deze nieuwe normen, vóórdat een bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd. Dit geldt nu ook als het 1, 2 of 3 molens betreft (dus niet alleen voor ‘windparken’).

Het zomerreces van de gemeente Amersfoort is nu begonnen. Ook wij kunnen met een goed gevoel de zomervakantie in gaan. We hebben samen in hele korte tijd een bijzonder effectieve campagne gevoerd met een prachtig tussenresultaat. Hartelijk dank voor uw steun!

Na de vakantieperiode gaan wij weer met nieuwe energie verder.

Met vriendelijke groet, namens de Vereniging Vrij Polderland,

Bart Oskam, Secretaris

2021-07-14 | Petition Geen windturbines naast de Eem

Veiligheidscrisis in Nederland

Vanaf 2015 besteedt de overheid minder geld aan veiligheid en criminaliteitsbestrijding dan aan migratie. In 2021 werd aan migratie 1,5 miljard euro besteed, aan veiligheid en criminaliteitsbestrijding slechts 1 miljard euro.

+Read more...

We besteden miljarden aan klimaat en milieu maar we kunnen niet meer veilig over straat.

De kogels vliegen je overdag om de oren en er ligt een afgehakt hoofd voor de ingang van een lounge bar. Er wordt een advocaat geliquideerd, een adviseur wordt neergeschoten en er werden aanslagen gepleegd op mediagebouwen. Schoolgaande pubers lopen met kapmessen op zak, meisjes kunnen vrijwel niet meer veilig alleen over straat. Meerdere banken aan het pluche Zuidas waren betrokken bij het witwassen van crimineel geld. Internationale cybercriminelen stelen bedrijfsgeheimen van onze ondernemers, ook ontregelen zij de publieke voorzieningen door het plaatsen van gijzelsoftware. Enfin, vult u zelf maar aan. De onderwereld is bezig de bovenwereld over te nemen.

De justitiële keten (politie = opsporing, openbaar ministerie = vervolgen en de rechtspraak = straffen) staat met de rug tegen de muur. Rechters staren bij binnenkomst naar de torenhoge dossiers op hun bureau en hebben een oplopende achterstand. Honderden aangiften van misdrijven liggen op de plank, de politie komt niet toe aan opsporen. Het openbaar ministerie moet veel aangiften seponeren (er wordt geen vervolging ingesteld) omdat mensen en middelen ontbreken. Er is geen geld voor extra mensen en voor de aanschaf van zeer geavanceerde apparatuur om de misdaad te lijf te gaan.

Dit moet anders.

We zullen onze justitiële keten 2 miljard euro extra geld moeten toekennen zodat zij met voldoende mensen en uitstekende apparatuur hun werk goed kunnen doen. We dat zijn wij, de burgers. Wij eisen van alle politiek partijen dat zij veiligheid en criminaliteitsbestrijding als de hoogste prioriteit stellen in hun partijprogramma. En dat zij instemmen met de 2 miljard euro extra. Dan maar wat minder miljarden naar de groene transitie, de EU en migratie. Raakt dat internationale afspraken? Mogelijk, maar als dat zo is dan moet dat maar. Nederland verkeert in een veiligheidscrisis. Nood breekt wetten. Wij hebben recht op een veilig leven. Want wij, de burgers van Nederland, betalen de rekening.

In Brussel ligt 6 miljard euro klaar voor Nederland voor herstel van de coronacrisis. Mooi geld om de 2 miljard extra te financieren voor veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Het huidige demissionaire kabinet wil het geld niet opeisen en vindt dat de nieuwe regering dat maar moet doen.

Teken daarom de petitie en roep uw vrienden, kennissen en anderen via sociale media op om dat ook te doen.

Frans Nijhof

Het Parool, Het Hoogste Woord 14 juli 2021

Het geweld vanuit de drugsindustrie wordt tot nu toe fatalistisch geconstateerd. Dat is bizar.

+Read more...

Laten we ons eens concentreren op dat laatste, want dat heeft de meeste impact op ons als brave burgers.

Voor dit crimineel geweld heb je vuurwapens (of raketten) nodig omdat het met vuisten of messen zoveel lastiger is. Niet toevallig is het bestrijden van wapens en wapenhandel al jaren geen topprioriteit meer, er zijn geen gespecialiseerde afdelingen meer voor. De handel in drugs krijgt alle aandacht. Wapens zijn nu vooral bijvangst bij het pakken van drugscriminelen.

Maar wapens maken wèl onaangekondigd slachtoffers en drugs niet. Echt iedereen kan met vuurwapens makkelijk anderen doden; jonge straatcriminelen, verwarde of instabiele patiënten, terroristen, huurmoordenaars, iedereen. Met een blok cocaïne moet je heel goed mikken vanaf een heel hoog gebouw om te kunnen doden.

De handel in illegale drugs is nooit onder controle geweest omdat drugs zo makkelijk te verstoppen en vervoeren zijn. Dat past ook bij de vraag van verslaafden die het eindeloos consumeren. Wapens hebben dat allemaal niet. Ze zijn kort na aanschaf ook niet ‘op’ en blijven jaren na aankoop werkzaam; dodelijk.

Consumenten vragen ook niet om wapens. Zelfs drugscriminelen stellen het gebruik ervan zo lang mogelijk uit. De topcriminelen hebben uiteindelijk wel allemaal genoeg wapens in bezit en er zit een grens aan hoeveel wapens je kan dragen en bewaren. Aan straatcrimineeltjes kan je daarna nog wel de steeds goedkopere wapens slijten. De vraag is overigens of ze zelf vragen om wapens of ze ongevraagd als stoere bonus krijgen van de drugsbaas voor loyaliteit of een klus. Logisch is wel dat als wapens het land in blijven komen ze goedkoper worden, overal te krijgen zijn en ze steeds meer criminelen bereiken.

Wapens zijn in niemands dagelijks leven belangrijk, hoogstens bij een enkele verzamelaar met een wapenvergunning en lidmaatschap van een schietclub. Dat is helemaal legaal en goed te controleren.

Wapens zijn niet alleen een gevaar voor burgers, maar ook voor politieagenten zelf. Als het monopolie op geweld niet meer bij de staat ligt dan lopen agenten zelf meer gevaar en moeten ze zich er preventief tegen wapenen. Dan krijg je Amerikaanse toestanden waarbij het gewoon wordt om jou als burger bij een simpele staande houding eerst met het gezicht tegen de grond te duwen voordat je verder kan praten over je verkeersovertreding.

Volg daarom eerst de wapens en de handel en maak het land wapenvrij. Die drugshandel opdoeken is dan bijvangst. Of niet, maar dààr resultaten boeken zal met het huidige beleid toch niet snel lukken.

Reinder Rustema - Amsterdam