U, de petitionaris

Nieuws

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

Artikel in Parool 9 januari

Donderdag stond een stuk in het Parool over de a.s. verbouwing.

+Lees meer...

Er stonden wat foutjes in zoals bv het adres van de school. Verder natuurlijk wel goed voor de aandacht van het probleem.

Artikel Parool 9 januari jl

Zou je een donatie doen in geval van een rechtszaak?

Stel (!!!!) dat Brein besluit om een rechtszaak aan te gaan spannen tegen wie/wat dan ook aangaande ondertiteling aanbieden/maken/verspreiden, dan brengt dit buiten het feit dat je misschien een pro-deo advocaat kunt vinden, mogelijk kosten met zich mee mocht je de rechtszaak verliezen. Deze kosten kunnen variëren tussen de 6.000 en de 25.000 euro.

+Lees meer...

Dit is geld wat je niet zomaar even hebt liggen.Zou je als voorstander voor vrije ondertiteling hier een donatie voor over hebben en zo ja, welke vorm zou je het beste vinden?:A: Ik doneer graag en het geld wat over blijft of niet besteed word, mag naar een goed doel.B: Ik doneer graag en mocht er geld overblijven dan zou ik het geld naar evenredigheid terug willen ontvangen.C: Ik doneer graag, maar mocht het totaal geen kosten met zich mee brengen, dan wil ik graag mijn donatie terug gestort zien.D: Ik zou pas doneren als er echt kosten zijn gemaakt.E: Ik doneer (liever) niets.De bedragen die hier genoemd worden, zijn richtlijnen waarbij wij de volgende bron hebben gebruikt: LINK Antwoorden kunnen gegeven worden op de Facebookpagina maar ook via deze link .Dit "onderzoek" doe ik geheel op "eigen initiatief". 

even op de hoogte houden

Verslagje van gisteren bezoek gemeente huisGisteren bij de Nieuwjaarsreceptie in stadhuis geweest en met verschillende hoogwaardigheid-bekleders gesproken over de Apotheek kwestie.veel kwamen met uitgestrekte handen naar me toen en heb die ook beantwoord het doel heiligt de middelen zal ik maar zeggen.Positief berichten zijn er altijd wel te vermelden en ja zeker is het zo dat de petitie breed gedragen wordt zowel door de politiek is het een Sympathieke actie die gesteund zal worden op alle fronten.We moeten wel helder zijn en weten dat de zorgverzekeraar hier de kaarten in handen heeft en wij slechts een signaal kunnen afgeven dat we onze bezorgdheid uitspreken over onze Stad en samenleving.14 januari ga ik het indienen de petitie en zal gesteund worden door verschillende partijen wat mooi is met de huidige verkiezingen op komst.Gezien de opkomst van ondertekenaars wat zich op alle vlakken van de samenleving laat zien heter zeker leeft. http://nachtapotheeklelystad.petities.nl/Heb je getekend en wil je ook nog je mening kwijt.Plaats het dan en ook als je tegengas wilt geven de discussie is geopend op http://bronsplace.nl/behoud-24-x-7-apothekers-post/.

At5 besteedt aandacht aan de bouwplannen van de Tobiasschool

Vanmiddag 7 januari werd er op At5 aandacht besteed aan de verbouwing van de Tobiasschool. Ook visualisaties te zien, hoe het gaat worden..

Openstelling van 12 zon- en feestdagen, zijn er 12 teveel!

Politie Sliedrechtse rekent af met zondagopenstelling bedrijf moet deuren sluiten SLIEDRECHT - De Sliedrechtse politie heeft afgelopen zondag de winkel van Hans Verkerk Keukens gesloten. De politie had hiertoe opdracht ontvangen van burgemeester C. A.

+Lees meer...

Kleijwegt, die door een raadslid was getipt over de illegale openstelling. In Sliedrecht mogen de winkels op de woonboulevard jaarlijks op 12 zon- en feestdagen open zijn. Winkeliers blijken de afspraken geregeld aan hun laars te lappen. Verkerk Keukens deed dit zelfs publiekelijk en gaf veel ruchtbaarheid aan zijn illegale openstelling op zondag. Al enkele keren prijkte een grote advertentie op de voorpagina van de zaterdageditie van de Dordtenaar. Zondagmiddag heeft de politie een einde gemaakt aan de openstelling. "Toen wij er kwamen, waren er twee klanten. We hebben opdracht gegeven om de winkel te sluiten. Bovendien hebben we een proces-verbaal opgemaakt. Toen wij later weer langskwamen, was de winkel netjes dicht", aldus een woordvoerder van de politie Zuid-Holland Zuid. Bij Verkerk Keukens was gisteren niemand bereid om op de sluiting te reageren.

„Blind voor christenvervolging”

Steeds dichterbij...   --------------------------------------------------------------   Dat seculieren en atheïsten vaak blind zijn voor de wereldwijde vervolging van christenen – dat is niet zo verrassend, vindt John Allen.

+Lees meer...

Erger is het volgens hem dat veel christenen nauwelijks oog hebben voor hun lijdende geloofsgenoten. Een belangrijke oorzaak ziet hij in het feit dat westerse christenen over het algemeen geen ervaring hebben met vervolging. „Ik ben zelf een goed voorbeeld. Ik groeide op als katholiek in West-Kansas in de jaren zeventig en tachtig. Het dichtst bij het lijden om het geloof kwam ik tijdens de vastenperiode, toen er op vrijdag alleen maar vissticks, macaroni of kaas op het menu stond. Toen ik voor het eerst berichten hoorde over antichristelijk geweld, was mijn eerste reactie om die als ongewoon en uitzonderlijk te beschouwen, en niet als een bewijs van iets wat voortdurend en systematisch plaatsvindt. (...) Vervolging verstoort de rust, en dat is niet waar sommige westerse christenen naar op zoek zijn.”   ---------------------------------------------------------------- Wanneer we zien, dat christenen in het midden-oosten lijden, vervolgt, verscheurd verkracht worden om des geloofs wil, en christenen in ons land zich over hen niet bekommeren; dan zit het niet goed of beter gezegd tekend het dan dat er totaal geen verwantschap en band gevoeld word of is.   Waarom dit onder het nieuws geplaatst is?    Wanneer we onder de oordelen leven, en we daar geen acht op slaan dat het door de stijgende gruwelen en zonden komt als oorzaak zijnde van ons land; wie is er dan die hier een oog voor heeft gekregen? Wie is er, die op moet merken dat ons land nog als één van de weinige landen relatief, vrijheid kent? Wat onderscheid ons diep gezonken land van die landen waar vervolgingen van christenen plaats vind en hand over hand toenemen? Wie merkt op, alhoewel we geen zieners zijn aangaande onze toekomst want alleen Hij weet dat wat voor de deur van "morgen" als toekomst staat, dat ons land wel eens het allerzwaarst getroffen zal kunnen worden. Als het ware zegt het ons, dat wij zo lang de vrijheid mochten hebben en wij in feite alleen maar misbruik hebben gemaakt van die vrijheid, wat zeg ik; de tijd die God ons land gaf inclusief de signalen van rampen of anderzijds, hebben we terzijde geschoven, we sloegen er geen acht op en leefden maar door, is het dan niet anders dan rechtvaardig als Hij straks of spoedig een totale volleinding maakt met ons land? verharding ondanks de oordelen, en een totale afrekening wat hierop volgt. Dat hoeft niet zozeer al het einde van de wereld te zijn want ook alleen Hij weet die dag en ure, verder niemand, maar Hij hoeft maar te spreken en ons land is niet meer. Er worden ranglijsten van landen met vervolging opgemaakt, maar droevig genoeg; we zouden ranglijsten moeten maken met een land wat in het geheel met God afrekent omdat het laat zien, alles wat er nog aan herrinert of dat kleine beetje vrijheid wat er nog mag zijn voor ons, dat moet ook nog geheel teniet worden gedaan. Men vind het als wereldling prima, zolang men het maar achter zijn voordeur, in huis, beoefen. Dat is ten enemale uitgesloten! Zou Nederland op nr. 1 staan als het gaat om het land wat het meest anti-christelijk is en het land wat steeds minder of beter gezegd geen oog meer heeft voor de God van hemel en aarde?   De blogger.

per persoon/bewoner kan je de petitie tekenen!

Iedere bewoner, die te maken krijgt met de gevolgen van de verbouwing/uibtreiding van de Tobiasschool kan tekenen. Dus als er 2 personen op 1 adres wonen, kunnen die allebei tekenen..

Informatie na informatie-avond

We hoorden van verschillende mensen die op de informatieavond op 29 oktober 2013 van de school geweest zijn en hun e-mail-adres op de lijst gezet hadden, dat ze nog niets gehoord hebben. Er was beloofd, dat ze op de hoogte gehouden zouden worden over de voortgang, maar dat is dus niet gebeurd. Over 9 dagen is de sluitingstermijn voor een bezwaarschrift!.