You, the petitioner

Updates

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen.

+Read more...

Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

2019-02-16

Groeiend vezet tegen Laagvliegroutes Lelystad Airport

Al enige tijd werken de gezamenlijke bewonersgroepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Drenthe samen onder de naam SATL- Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes. Tot 21 februari 2019 kunnen bij het ministerie van I&W zienswijzen worden ingediend tegen het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

+Read more...

Via www.SATL-Lelystad.nl kunt u een voorbeeld-zienswijze indienen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Alle gegevens over de plannen kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl Gebruik de zoekterm: aansluitroutes Lelystad Airport. Met vereende krachten kunnen we deze ongewenste plannen van het ministerie bijsturen en verhinderen.

Groeiend verzet tegen Laagvliegroutes Lelystad Airport

Al enige tijd werken de gezamenlijke bewonersgroepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Drenthe samen onder de naam SATL- Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes. Tot 21 februari 2019 kunnen bij het ministerie van I&W zienswijzen worden ingediend tegen het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

+Read more...

Via www.SATL-Lelystad.nl kunt u een voorbeeld-zienswijze indienen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Alle gegevens over de plannen kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl Gebruik de zoekterm: aansluitroutes Lelystad Airport. Met vereende krachten kunnen we deze ongewenste plannen van het ministerie bijsturen en verhinderen.

Groeiend verzet tegen Laagvliegroutes Lelystad Airport

HoogOverijssel werkt al enige tijd samen met de gezamenlijke bewonersgroepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Drenthe onder de naam SATL- Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes. Tot 21 februari 2019 kunnen bij het ministerie van I&W zienswijzen worden ingediend tegen het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

+Read more...

Via www.SATL-Lelystad.nl kunt u een voorbeeld-zienswijze indienen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Alle gegevens over de plannen kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl Gebruik de zoekterm: aansluitroutes Lelystad Airport. Met vereende krachten kunnen we deze ongewenste plannen van het ministerie bijsturen en verhinderen.

Aanbieding petitie

De petitie zal, in de vorm van een burgeragendering, donderdag 21 februari om 20 uur worden aangeboden aan de gemeenteraad. Voor meer info: www.ustg.nl.

Wijkraad Katwijk Noord ondersteunt aandacht voor deze oversteekplaats

In contact met Wijkraad Katwijk Noord geeft de raad aan bij de gemeente aandacht te zullen vragen voor de verkeersveiligheid van de oversteekplaats Schorpioen/Biltlaan.

Verder geven zij aan de in het tweede kwartaal 2019 de Gemeente Katwijk een inventarisatie onder burgers zal houden inzake aandachtspunten voor verkeersveiligheid.

+Read more...

Mooi moment om dan onze petitie te overhandigen:

"Online peiling De gemeente wil vooral samen met inwoners werken aan een verkeersveiliger Katwijk. Alle inwoners kunnen via een gemeentebrede online peiling aangeven waar in Katwijk zich de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten bevinden. De peiling wordt in het 2e kwartaal 2019 aangekondigd via social media en de lokale krant- en weekbladen. Bewonersorganisaties en lokale afgevaardigden van belangenorganisaties zoals o.a. de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland worden hiervoor persoonlijk benaderd. "