U, de petitionaris
Er is nieuws!
Optocht

Stop Bomenkap Westerdijk Hoorn

2.906 ondertekeningen

Op de Westerdijk wil de gemeente 13 gezichtsbepalende Canadese populieren kappen, wijzend op risico van takbreuk. Ze heeft alle ingediende bezwaren weten te omzeilen. Volgens deskundigen zijn de bomen met vakkundig onderhoud nog járen veilig te behouden. Help om onherstelbaar verlies te voorkomen!

Petitie

Wij

mensen die zich inzetten voor behoud van bomen in het algemeen en deze in het bijzonder

 

constateren

  • dat het gemeentelijk Bomenbeleidsplan deze bomen rekent tot ‘de mooiste van Hoorn’; tóch wil diezelfde gemeente kappen
  • dat de argumenten van leeftijd en gevaar van takbreuk zwaar zijn overdreven; deze populier kan 140 jaar worden
  • dat contra-expertise is genegeerd: met juist onderhoud wordt het risico veel lager
  • dat daar voorbeelden van zijn o.a. Vondelpark Amsterdam
  • dat er inmiddels een schrikbarend plan klaarligt voor een boomloze dijk

 

en verzoeken

de Gemeenteraad van Hoorn om het College van Burgemeester en Wethouders bij motie

  • te laten afzien van het kappen van de dertien gezichtsbepalende Canadese populieren langs de Westerdijk
  • en op te dragen het risico van takbreuk zo goed als mogelijk te beperken door periodiek vakkundig onderhoud. Dat snoeiwerk (dus niet kandelaberen) dient te gebeuren met behoud van het huidige aanzicht en gericht op zo lang mogelijke levensduur van de bomen.

Het antwoord

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. 'gift'.

optocht

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Hoorn 
Petitieloket:
Einddatum:
17-11-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Gerrit Jan Ruijg 
Organisatie:
Kerngroep Bomenbehoud Westerdijk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v.

+Lees meer...

'gift'.

optocht

19-11-2020