You, the petitioner
Optocht

Stop Bomenkap Westerdijk Hoorn

2,905 signatures

Op de Westerdijk wil de gemeente 13 gezichtsbepalende Canadese populieren kappen, wijzend op risico van takbreuk. Ze heeft alle ingediende bezwaren weten te omzeilen. Volgens deskundigen zijn de bomen met vakkundig onderhoud nog járen veilig te behouden. Help om onherstelbaar verlies te voorkomen!

Petition

We

mensen die zich inzetten voor behoud van bomen in het algemeen en deze in het bijzonder

 

establish that:

  • dat het gemeentelijk Bomenbeleidsplan deze bomen rekent tot ‘de mooiste van Hoorn’; tóch wil diezelfde gemeente kappen
  • dat de argumenten van leeftijd en gevaar van takbreuk zwaar zijn overdreven; deze populier kan 140 jaar worden
  • dat contra-expertise is genegeerd: met juist onderhoud wordt het risico veel lager
  • dat daar voorbeelden van zijn o.a. Vondelpark Amsterdam
  • dat er inmiddels een schrikbarend plan klaarligt voor een boomloze dijk

 

and request

de Gemeenteraad van Hoorn om het College van Burgemeester en Wethouders bij motie

  • te laten afzien van het kappen van de dertien gezichtsbepalende Canadese populieren langs de Westerdijk
  • en op te dragen het risico van takbreuk zo goed als mogelijk te beperken door periodiek vakkundig onderhoud. Dat snoeiwerk (dus niet kandelaberen) dient te gebeuren met behoud van het huidige aanzicht en gericht op zo lang mogelijke levensduur van de bomen.

The answer

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. 'gift'.

optocht

Onze petitie en uw ondertekening en voor het behoud van 13 Canadese populieren in Hoorn heeft niet mogen baten. Afgelopen week zijn ze alle gekapt.

Opmerkelijk daarbij is de onjuiste manier waarop de gemeente de petitie heeft afgehandeld. Deze is aangeboden aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad, waaraan de petitie was gericht. Maar de petitie is vervolgens niet voor behandeling in een raadsvergadering geagendeerd. Deze is slechts als 'ingekomen stuk' aan de raad ter kennis gesteld met de aantekening: 'Wijze van afdoen: In handen college'. Geen enkel raadslid heeft hiertegen geprotesteerd (!).

Wel hebben drie partijen nog een motie ingediend om de bomen te 'redden', maar zij zijn in de raad totaal overspeeld waardoor ze zich feitelijk voor het karretje van de 'bomenkappers' hebben laten spannen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Van het college kregen nog wel een bericht:

"U heeft een petitie ingediend met het verzoek aan college en raad om af te zien van het kappen van de 13 Canadese populieren langs de Westerdijk, en het risico van takbreuk zo goed als mogelijk te beperken door vakkundig snoeien van de bomen. Wij willigen uw verzoek niet in."

Daarmee verdraait het college de situatie: de petitie was gericht aan de raad en niet tevens aan het college, integendeel zelfs. Maar met deze draai heeft het college de petitie binnenskamers weten te houden. Een laatste vertoon van een reeks onbehoorlijke bestuurshandelingen, die wij inmiddels aanhangig hebben gemaakt bij de Nationale Ombudsman.

Bestuur en Raad van de gemeente Hoorn hebben uw en onze petitie getorpedeerd. Daarmee hebben ze minachting getoond voor het instituut 'petitie', een democratisch middel bij uitstek voor burgers om hun stem te verheffen en zich direct te richten tot hun overheid.

In elk geval willen wij, mede namens u, de mensen achter petities.nl heel hartelijk danken voor hun inzet voor petities in het algemeen en voor de hulp die ze ons hebben geboden voor uw en onze petitie in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

De Kerngroep Westerdijkbomen

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Hoorn 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-17 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Gerrit Jan Ruijg 
Organisation:
Kerngroep Bomenbehoud Westerdijk 
Website:

History

Signatures

Updates

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v.

+Read more...

'gift'.

optocht

Onze petitie en uw ondertekening en voor het behoud van 13 Canadese populieren in Hoorn heeft niet mogen baten. Afgelopen week zijn ze alle gekapt.

Opmerkelijk daarbij is de onjuiste manier waarop de gemeente de petitie heeft afgehandeld. Deze is aangeboden aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad, waaraan de petitie was gericht. Maar de petitie is vervolgens niet voor behandeling in een raadsvergadering geagendeerd. Deze is slechts als 'ingekomen stuk' aan de raad ter kennis gesteld met de aantekening: 'Wijze van afdoen: In handen college'. Geen enkel raadslid heeft hiertegen geprotesteerd (!).

Wel hebben drie partijen nog een motie ingediend om de bomen te 'redden', maar zij zijn in de raad totaal overspeeld waardoor ze zich feitelijk voor het karretje van de 'bomenkappers' hebben laten spannen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Van het college kregen nog wel een bericht:

"U heeft een petitie ingediend met het verzoek aan college en raad om af te zien van het kappen van de 13 Canadese populieren langs de Westerdijk, en het risico van takbreuk zo goed als mogelijk te beperken door vakkundig snoeien van de bomen. Wij willigen uw verzoek niet in."

Daarmee verdraait het college de situatie: de petitie was gericht aan de raad en niet tevens aan het college, integendeel zelfs. Maar met deze draai heeft het college de petitie binnenskamers weten te houden. Een laatste vertoon van een reeks onbehoorlijke bestuurshandelingen, die wij inmiddels aanhangig hebben gemaakt bij de Nationale Ombudsman.

Bestuur en Raad van de gemeente Hoorn hebben uw en onze petitie getorpedeerd. Daarmee hebben ze minachting getoond voor het instituut 'petitie', een democratisch middel bij uitstek voor burgers om hun stem te verheffen en zich direct te richten tot hun overheid.

In elk geval willen wij, mede namens u, de mensen achter petities.nl heel hartelijk danken voor hun inzet voor petities in het algemeen en voor de hulp die ze ons hebben geboden voor uw en onze petitie in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

De Kerngroep Westerdijkbomen

2020-11-19