U, de petitionaris

Nieuws

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

over de 600!

De https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/534029 van PvdA, D66 en GroenLinks zijn beantwoord, maar helaas: de plannen zijn vooralsnog ongewijzigd.

Wij gaan door! Zegt het voort, zegt het voort! Inmiddels hebben al meer dan 600 mensen getekend.

+Lees meer...

Op naar de 700!

k heb de koning per brief op de hoogte gesteld!

Ik zie allerlei petities voorbij komen, maar ik vraag me steeds af of er - voordat de petitie wordt aangeboden - niet door de politiek wordt weggekeken. Ich habe es nicht gewusst is geen correct Nederlands en ik geloof heilig in de kracht van de sociale controle.

Daarom heb ik gisteren besloten om een brief te sturen naar Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Allexander, met daarin een uitleg over de petitie, wat het doel ervan is en waar hij de petitie kan vinden.

Bovendien heb ik vermeld dat ik de ondertekenaars van de brief op de hoogte zou stellen wanneer de brief zou zijn ontvangen én heb ik 4 pagina's meegestuurd met opmerkingen van ondertekenaars meegestuurd.

+Lees meer...

Sommige van deze opmerkingen maken het je moeilijk de ogen droog te houden, omdat mensen heel moeilijk hebben.

Of de koning wel of niet de tijd vindt om de petitie te bekijken is niet zo belangrijk: Belangrijk is dat niemand meer kan zeggen dat hij of zij geen idéé had dat er zoveel mensen het graag anders willen.

De koning ontvangt jaarlijks duizenden brieven en pakketten en het kan dus even duren voordat hij het leest. Maar via de track en trace-service weet ik dat de aangetekende brief op Kabinet van de Koning is gearriveerd. De aanhef is fout er zullen vast nog wat schrijftechnische minpunten in te vinden zijn, maar dat is niet het belangrijkst: Het belangrijkst is dat we weten dat de Koning het vandaag of morgen al weet, en niet pas in februari 2020.

Dat lijkt me voor alle ondertekenaars een fijne gedachte! Blijf dus delen en tekenen!

We made it! "Schöndeln" blijft behouden! Duizend negenhonderd maal dank aan jullie ondertekenaars! Dank aan het wijze bestuur!

Schöndeln zwicht voor petitie: naam blijft deels behouden

"Lyceum Schöndeln gaat na het samengaan met de Mavo Roermond door het leven als Roer College @ Schöndeln. Daarmee zwicht de school voor alle weerstand tegen de naamswijziging."

De Limburger 12 december 2019.

AD Westland en AD Den Haag (12 december) over de petitie voor Solleveld

Gemeente steunt skatebaan, maar hulp is nodig

De gemeente steunt de skatebaan, maar er is meer nodig.

Bron: de Gelderlander

REACTIE VAN PETITIONARIS

Je hebt lang niets van ons gehoord, maar we hebben zeker niet stil gezeten.

+Lees meer...

En: nu hebben we heel goed nieuws te melden: op dinsdag 26 oktober heeft de Wageningse gemeenteraad unaniem besloten om 65 duizend euro te reserveren voor het verbeteren van de Skatebaan. Mede dankzij jouw ondertekening: bedankt!

De bijdrage van de gemeente is een flinke som geld, maar niet genoeg. Het is de helft van wat we nodig hebben om de Skatebaan èn uitdagender èn mooier èn beter te laten worden. Wij hebben dus nog een keer 65.000 euro nodig. Zie het stukje onderaan deze mail voor de uitleg over de bedragen.

We gaan subsidies aanvragen, aan de slag met sponsors en met acties voor en door de kinderen. Maar we hebben meer hulp nodig. En hopelijk wil jij ons en Wageningen nog een keer helpen.

Helpen kan op 2 manieren:

  • Door ons te helpen met jouw talenten en tijd.
  • Door ons te helpen met jouw netwerk en contacten.

Help ons met je talent en tijd

Misschien heb je hele goede ideeën, die je ook wilt uitvoeren voor de Skatebaan. Misschien wil je met kinderen koekjes bakken en verkopen, collecteren, een benefietconcert organiseren of iets anders doen? Neem contact met ons op. Stuur een mailtje naar info@skatebaan-wageningen.nl

Help ons met jouw netwerk en contacten

Misschien ken je wel mensen of organisaties die graag iets willen doen voor de jeugd in Wageningen? Misschien werk je wel bij een bedrijf dat kan helpen, of ken je iemand die persoonlijk graag een substantiële donatie wil doen?

Je helpt ons enorm door het dan te bespreken, of -indien dat handiger is- door ons te tippen, zodat wij het zelf kunnen oppakken. We komen graag langs om de droom, het doel en de aanpak uit te leggen. Ook hiervoor kun je ons mailen via info@skatebaan-wageningen.nl

Indien je ideeën hebt voor mogelijke subsidies of alternatieve inkomstenbronnen houden we ons ook aanbevolen.

Grote bedrijven

Werk jij bij één van de grotere Wageningse bedrijven, of ken je er mensen die willen helpen? Neem dan sowieso contact met ons op. Denk aan bijvoorbeeld de WUR, Unilever, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, Stoas Vilentum, Menzis, Noldus, BLGG AgroXpertus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel Vakschool Wageningen. Deze organisaties zorgen per jaar voor meer dan één miljard euro aan omzet die in Wageningen wordt gerealiseerd. Dan moet er toch budgettaire ruimte zijn om iets te doen voor de kinderen van hun werknemers, zou je zeggen.

Ons doel is om de skatebaan komende zomer aan te leggen. Daarvoor hebben we nu dus een paar maanden om het geld bij elkaar te krijgen. We zijn vol vertrouwen, maar hebben jouw hulp echt hard nodig!

Waar komen de bedragen vandaan?

We hebben ons verdiept in andere Skateparken en gekeken wat redelijkerwijs past in het park Noordwest. Zo kwamen we tot het inzicht dat een goede uitdagende baan, van de juiste materialen, die ook mooi in de omgeving zou liggen, ongeveer 100 duizend euro gaat kosten. Daarbij komen nog projectkosten vanuit de gemeente, vergunnings- en keuringskosten. Dat is nog eens 30 duizend euro extra. Dat maakt een totaal van 130 duizend euro.

Nadat David en Mocne enkele maanden geleden langs gingen bij de gemeenteraad werd duidelijk dat we brede steun kregen vanuit de de Wageningse politiek. Maar tegelijkertijd worstelt de gemeente met haar eigen begroting: er komen flinke bezuinigingen aan. We hebben toen met de gemeente afgesproken dat we de financiering voor de skatebaan 50-50 verdelen. Oftewel: de gemeente betaalt voor een basis-baan (50% van 130 duizend is 65 duizend). En het wordt onze uitdaging om nog eens aanvullend zo’n bedrag bij elkaar te organiseren. Dus daarom nog een keertje: 65.000 euro.

Deze petitie wordt nu afgesloten en is klaar.

Groet,

Alle betrokkenen bij het Skatebaan-initiatief!

11-12-2019 | Petitie Skatebaan Wageningen

Fcb heerenveen

Help zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

Petitie gesloten

De petitie is nu, op woensdag 11 december 2019, aan het eind van de middag gesloten.

Hartelijk dank aan alle ondertekenaars! Dat meer dan 600 mensen hebben ondertekend is een belangrijk signaal. Dat was het niet alleen voor de raadsvergadering van afgelopen maandag, maar ook voor de toekomst als de keuze voor een zelfstandig Scherpenzeel nog doorgaat, naar het lijkt in ieder geval met de bestuurders van de provincie Gelderland.

Met de keuze van de gemeenteraad voor zelfstandigheid zijn we niet klaar.

+Lees meer...

Eigenlijk begint het nu pas. College en raad hebben veel werk te doen en hopelijk komen veel inwoners van het dorp in beweging om actief bij te dragen aan het versterken van bestuur en organisatie van de gemeente Scherpenzeel en aan het behoud van voorzieningen en het beperken van lastenstijgingen. Meld u aan op VerenigdScherpenzeel.nl en doe mee.

11-12-2019 | Petitie Een zelfstandig Scherpenzeel

College van GS geeft antwoord op de vragen van de provinciale CDA-fractie

Enkele gebruikers van de snelbuslijn 386 van Arriva hebben tegenover onze CDAfractie hun verontwaardiging geuit rondom het verdwijnen van deze snelbus. Ook Omroep West heeft hierover afgelopen maandag bericht: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3962878/Arriva-stopt-met-forenzenbuslijn-tussenDen-Haag-en-Oegstgeest Het CDA hecht grote waarde aan goed Openbaar Vervoer.

+Lees meer...

Niet alleen voor forensen maar ook vanwege de sociale functie van het Openbaar Vervoer en heeft daarom de volgende vragen:

Klopt het dat de snelbuslijn 386 geheel of gedeeltelijk gaat verdwijnen? Indien dit het geval is, kan het College antwoord geven op de volgende vragen:

Antwoord Het college hecht veel waarde aan goed openbaar vervoer. In het coalitieakkoord 2019-2023 is dan ook opgenomen dat we voor lijnen waar weinig reizigers gebruik van maken innovatieve alternatieven zoeken en ons hard maken voor overstappunten. Qliner 386 (snelbuslijn) wordt inderdaad per 15 december 2019 opgeheven maar er worden goede alternatieve aangeboden die aansluiten bij onze ambities. Er wordt nog wel één ochtendrit geboden als lijn 385 tussen Den Haag en Oegstgeest.

Wat is de reden voor het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van deze snelbuslijn?

Antwoord Arriva heeft conform de concessievoorschriften Zuid-Holland Noord binnen randvoorwaarden ontwikkelvrijheid voor de inrichting van het openbaar vervoer in het concessiegebied. Vanuit die vrijheid bekijkt Arriva hoe zij het vervoer jaarlijks kunnen optimaliseren. Dit doen zij door in de concessie te kijken op welke corridors er groeikansen liggen in de markt maar ook om kritisch te kijken welke lijnen of lijngedeelten een relatief lage bezetting kennen en daarom niet meer aangeboden zullen worden. Deze vrijheid heeft de vervoerder in het contract gegeven de beschikbare middelen. Qliner 386 (snelbuslijn) kent een lage bezetting. Deze lijn heeft als primaire functie om inwoners van Oegstgeest naar Den Haag te brengen. Vanuit en naar Oegstgeest maken gemiddeld circa 2,5 reizigers per rit gebruik van de lijn, in de daluren zakt dit zelfs naar gemiddeld 1,9 reizigers per rit. Deze cijfers zijn afkomstig uit de beschikbare OV-chipkaartdata zoals Arriva en wij die hanteren. Op het traject door Wassenaar en Den Haag is de bezetting op deze lijn beter, maar met een gemiddelde bezetting van 5,7 reizigers nog steeds onvoldoende om de lijn te handhaven. Een middag- en twee ochtendspitsritten hebben vanuit of naar Oegstgeest een bezetting tussen de 14 en 18 reizigers. Er zijn diverse en soms snellere alternatieve reismogelijkheden per openbaar vervoer in de relatie Oegstgeest – Den Haag: 1. Diverse buslijnen rijden vanuit Oegstgeest naar Leiden Centraal waar kan worden overgestapt op a. de trein naar Den Haag Centraal. De trein rijdt 8 keer per uur; b. EBS-lijn 43 naar Wassenaar en Bezuidenhout. 2. De nieuwe stadslijn 8 uit Oegstgeest Haaswijk rijdt naar Leiden Centraal waar kan worden overstapt op de intercity naar Den Haag Centraal (overstaptijd ca. 4 minuten). De totale reistijd is ca. 10 minuten korter dan met Qliner 386. 3. Voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest biedt Arriva in de ochtendspits een scholierenrit vanuit Den Haag naar Oegstgeest, aansluitend op de schooltijd. 4. De frequentie van lijn 385 tussen de Bollenstreek en Den Haag met extra ritten van- en naar Esa/Estec gaat wel omhoog. Dit geldt dus ook voor de relatie tussen Wassenaar en Den Haag.

Is dit een beslissing van de Provincie, gemeente(n) of de concessiehouder en mag dit volgens de afspraken die wij met hen hebben?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2. Het voorstel van Arriva is goedgekeurd in de bestuurlijke stuurgroep van de concessie Zuid-Holland Noord. In deze stuurgroep zitten, naast de provinciale bestuurder, de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio’s Holland Rijnland en Midden- Holland. Voorafgaand aan het besluit heeft het reizigersplatform Rocov Hollands Midden op 17 juni 2019 positief gereageerd op het vervoerplan 2020. De goedkeuring van het vervoerplan 2020 is op 10 juli 2019 in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord bekrachtigd. Daarmee is gehandeld volgens de wijze van besluitvorming over een vervoerplan zoals is vastgelegd in het Programma van Eisen dat aan de basis ligt van deze concessie.

Kan het College telcijfers verstrekken van de afgelopen 2 jaar van de haltes met betrekking tot deze snelbuslijn of de voorlopers hiervan?

Antwoord De telcijfers zoals bij het antwoord bij vraag 2 zijn weergegeven zijn de gemiddelden over de afgelopen twee jaar.

Is de overweging voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de snelbuslijn, van te voren voorgelegd aan de gemeente(n) waar deze bus doorheen rijdt en/of aan reizigersvereniging Rover? En zo ja, wat was hun reactie?

Antwoord Arriva consulteert elk jaar voorafgaand aan een besluit over het vervoerplan in het concessiegebied gelegen gemeenten waar veranderingen te voorzien zijn. Dit gebeurt zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hiernaast wordt het reizigersoverleg Rocov Hollands Midden betrokken, waar Rover onderdeel van uitmaakt. De gemeente Oegstgeest heeft in die consultatieronde geen opmerkingen gemaakt over het voornemen om lijn 386 te laten vervallen en de gepresenteerde alternatieven. Rover heeft overigens per brief aan Gedeputeerde Staten op 11 november 2019 gevraagd of het mogelijk is om alsnog de spitsritten te handhaven.

Wordt er nog een alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden aan reizigers die hierdoor gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk alternatief?

Antwoord In het antwoord van vraag 2 hebben wij de diverse alternatieven weergegeven.

Indien er geen alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden gaat worden, kan het College aangeven wat er voor nodig is om de lijn toch te behouden?

Antwoord Wij zijn van mening dat er goede en soms snellere alternatieven worden geboden