U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Op weg naar de 10.000

Beste ondertekenaars,

Vandaag is de petitie na bijna een week meer dan 9000 keer ondertekend waarvoor heel hartelijk dank ! Natuurlijk hopen we de komende tijd op nog meer ondertekenaars om het kabinet en de RvC duidelijk te maken dat Pieter Elbers van onschatbare waarde is voor de KLM. Daarnaast hopen we dat deze petitie een steun in de rug en een blijk van waardering zal zijn voor Elbers.

Vriendelijke groet,

Godert Schouten.

Vandaag in de Gelderlander!

Met een petitie hoopt Marjolein Mekking-Poel uit Oosterbeek nieuwbouw in het groen in de gemeente Renkum tegen te houden. ,,Bouwen in het groen moet je niet willen.” (...) lees verder.

Teken de petitie voor straatverlichting Lange Morgen (Rondweg)

NIEUWAAL – Straatverlichting op de Lange Morgen (Rondweg) is niet alleen een wens van het Dorpsplatform maar ook van veel inwoners van Nieuwaal. Veel mensen ervaren de nieuwe verbinding tussen de Hogeweg en de Beemstraat als het donker is als onveilig.

+Lees meer...

Vooral voor fietsers en mensen die graag een wandeling maken. Het Dorpsplatform heeft er al diverse keren op aan gedrongen bij de gemeente om straatverlichting te plaatsen. Tot nu toe zonder succes. We krijgen van de gemeente te horen dat de Lange Morgen zich in het buitengebied bevindt en dat het ook niet is meegenomen in de plannen tijdens de aanleg van deze weg. De enige mogelijkheid die er nog is, dat is voldoende draagvlak te vinden bij de inwoners van ons dorp. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bijgevoegde petitie zoveel mogelijk te ondertekenen. Wij rekenen op u.

Teken de petitie voor straatverlichting Lange Morgen (Rondweg)

NIEUWAAL – Straatverlichting op de Lange Morgen (Rondweg) is niet alleen een wens van het Dorpsplatform maar ook van veel inwoners van Nieuwaal. Veel mensen ervaren de nieuwe verbinding tussen de Hogeweg en de Beemstraat als het donker is als onveilig.

+Lees meer...

Vooral voor fietsers en mensen die graag een wandeling maken. Het Dorpsplatform heeft er al diverse keren op aan gedrongen bij de gemeente om straatverlichting te plaatsen. Tot nu toe zonder succes. We krijgen van de gemeente te horen dat de Lange Morgen zich in het buitengebied bevindt en dat het ook niet is meegenomen in de plannen tijdens de aanleg van deze weg. De enige mogelijkheid die er nog is, dat is voldoende draagvlak te vinden bij de inwoners van ons dorp. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bijgevoegde petitie zoveel mogelijk te ondertekenen. Wij rekenen op u.

Vergunningsaanvraag Klein Tasmania ingetrokken

Goed nieuws!

Lieve ondertekenaars van de petitie,

Het heeft even geduurd voordat er een eerste bericht kwam. Maar wat werden we vandaag blij verrast door het nieuws dat de vergunningsaanvraag door Gymnasium Haganum en Stichting VO Haaglanden is ingetrokken.

+Lees meer...

Druk van buurtbewoners, raadsleden van o.a. D66, Partij voor de Dieren, Groen Links en de Haagse Stadspartij én alle ondertekenaars van de petitie zorgt ervoor dat er opnieuw gekeken wordt naar mogelijkheden om Klein Tasmania voor de kleine inwoners van Duinoord te behouden. Een mooie eerste stap die vertrouwen geeft in een goede afloop!

Op 25 september 2022 bestaat Klein Tasmania 25 jaar. Dat gaan we hopelijk met elkaar vieren!

We melden ons weer zodra er meer nieuws is. Hartelijk dank voor jouw ondertekening! Dat betekent enorm veel voor ons.

Namens Stichting Klein Tasmania,

Aleida, Janneke, Marijn en Mirre

rectificatie

de juiste cijfers zijn: ongeveer 450 bewoners Abrona Sterrenberg en Philipdelphia zorg in totaal. ruim 300 bewoners AZC noodopvang Huis ter Heide 700 komende bewoners AZC Zeist

Totaal: Ongeveer 1450 kwetsbare bewoners op ongeveer 7000 inwoners Soesterberg.

+Lees meer...

Helaas kan ik de petitie niet meer aanpassen! Excuses voor het ongemak!

Raadscommissie RO: 09-02-2022 en Gemeenteraad van Amsterdam: 16-02-2022

Het College van B&W van Amsterdam poogt het bouwplan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door de Gemeenteraad van Amsterdam te krijgen. Het komt nu als onderwerp op de Raadsagenda!

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 vergadert de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning, MER-notitie en ontwerpbesluit Geluid in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal) in de Stopera vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 16 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 vergadert de Gemeenteraad.

+Lees meer...

Dan komt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de hieraan gekoppelde ontwerpbesluiten van B&W op de agenda van de Gemeenteraad, bij bespreking van de agendapunten uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening (wethouder Marieke van Doorninck, GroenLinks): het College van B&W vraagt de Gemeenteraad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen om zo dit bouwplan vergunbaar te maken. Stelt de raad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, dan kan enkel beroep op de Raad van State de bouw nog stoppen.

De Raadscommissie Wonen en Bouwen (WB) vergadert woensdagochtend 9 februari 2022, vanaf 09.00 uur, ook in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal); voorafgaand aan de raadscommissie RO.

In de Gemeenteraad kunnen burgers niet inspreken, in de Raadscommissies WEL. Wilt u zich aanmelden als inspreker, moet u dit uiterlijk 48 uur vantevoren doen.

Op 25 januari a.s. houdt de gemeente Amsterdam een digitale informatieavond. Daarin wordt niet inhoudelijk over de plannen gesproken, maar alleen uitleg gegeven over de bestuurlijke stappen, die zijn gezet en de a.s. vergaderingen van de Raadscommissie RO en Gemeenteraad, die over de plannen gaan besluiten.

Aanmelding als belangstellende voor de digitale informatieavond op 25 januari 2022 kan tot maandag 24 januari 2022, 10.00 uur per email aan Karim Bouanane van de gemeente Amsterdam. Zie ook besluitvorming B&W dd 12 januari 2022:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

Belofte voor kandidaat gemeenteraadsleden

DOE MEE: Nodig gemeenteraadsleden die aan de verkiezingen meedoen, uit om deze belofte te doen:

Hierbij beloof ik, als ik in de gemeenteraad of het college van B&W kom, dat ik niet alleen de belangen van mijn kiezers en mijn partij behartig, maar ook die van alle jongeren, kinderen en toekomstige generaties van mijn gemeente of stadsdeel. Ik ga mijn best doen dit met andere raadsleden in mijn gemeente op te pakken.

HELP ONS: Stuur je deze link aan de lokale politieke partijen in jouw gemeente: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/

.