U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Derde mijlpaal, 5.000 ondertekeningen behaald

Op 5 maart hebben we een super aantal gehaald van 5.000 ondertekeningen. Uiteraard nemen we hier nog geen genoegen mee.

+Lees meer...

Zullen we het minimaal verdubbelen?

Maximaal inzetten op van-werk-naar-werk

  Ministerie van Veiligheid en Justitie   Hennephof en Cloo: “Maximaal inzetten op van-werk-naar-werk” Nieuwsbericht | 04-03-2013 | Vandaag overhandigde Frans Carbo (AbvaKabo FNV) 6.250 handtekeningen aan hoofddirecteur Peter Hennephof en secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie Pieter Cloo. De handtekeningen zijn van DJI’ers die zich zorgen maken over de voorgenomen bezuinigingen op het gevangeniswezen.

+Lees meer...

Zowel Hennephof als Cloo benadrukte dat het hele land geconfronteerd wordt met de bezuinigingen, en dat dus ook DJI daar niet aan ontkomt. Maar beiden verzekerden de toehoorders dat zij zich maximaal zullen inspannen om zoveel mogelijk medewerkers te begeleiden van werk naar werk. Frans Carbo (met petitie) richt zich tot SG Pieter Cloo (geheel links) en Peter Hennephof De petitie die vandaag op het hoofdkantoor is aangeboden, is een initiatief van AbvaKabo FNV, CNV Publiek Zaak, CMHF en justitievakbond Juvox. Volgens vakbondman Frans Carbo (AbvaKabo FNV), die werd vergezeld door ongeveer 50 DJI-medewerkers uit het hele land, gaat achter iedere handtekening vaak een compleet gezin schuil. "Het gaat om mensen die ook in deze tijden van bezuinigingen recht hebben op enige zekerheid, ook op het gebied van inkomensbescherming." Hoofddirecteur Hennephof, die de getekende petities overhandigd kreeg, vindt de eisen van de bonden voor veilig werk, passend werk en inkomensbescherming gerechtvaardigd. "We worden kleiner, dat staat vast. Ik denk dat we dat ook kunnen, want met Elektronische Detentie is veel winst te behalen." Veel waarde hecht Hennephof ook aan veilig werken bij DJI: "daar sta ik voor, en zowel de SG als de staatssecretaris weten dat daar bij mij niet aan te tornen valt." Secretaris-generaal Pieter Cloo, die de petitie op memorystick meekreeg, stemde in met de zorg van Hennephof om het personeel. Cloo vindt het jammer dat er op rijksniveau nog geen overeenstemming is over sociaal flankerend beleid, maar als het aan hem ligt, zorgt Veiligheid en Justitie dan maar voor een soort eigen regeling. Hij wees erop dat DJI hier zeker niet alleen in staat. Hij zal er bij zijn collega’s op aandringen om mobiliteit naar andere rijksorganisaties te vergemakkelijken. "Er zullen echter altijd nog wat pijnlijke besluiten overblijven, daar ontkomen we echt niet aan. Ik heb bij het UWV ooit enkele duizenden mensen van werk naar werk kunnen begeleiden, en dat is wat mij betreft ook de minimale inzet voor DJI. Wie naar een andere plek moet, en dat ook kan, krijgt van ons alle medewerking. En wie niet kan blijven, daar nemen we met pijn in het hart afscheid van. Maar ook die krijgt alle hulp naar ander werk, buiten DJI."  

aanbieding Tweede Kamer

Deze petitie, is op 27 februari in de Tweede Kamer aan Brigitte van der Burg (VVD) aangeboden en zal digitaal ingeleverd worden bij de Europese Commissie eind maart 2013. Er zal dan tevens verzocht worden om een hoorzitting..

Ludieke acties tijdens Wielerronde van Drenthe

Collega's, Hierbij een bericht van het actiecomité en de ondernemingsraad. Op zaterdag 09-03-1013 vindt de wielerronde van Drenthe plaats. Tijdens deze ronde willen denoordelijke inrichtingen op een gepaste wijze actie gaan voeren. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk personeelsleden in uniform aan de kant van de weg staanmet spandoeken om de inrichtingen te vertegenwoordigen en op die wijze de aandacht te vestigenvan de media.

+Lees meer...

Tevens zal er een bus meerijden in de colonne, namens de P.I. Hoogeveen. De bus vande inrichting is niet mogelijk, verzekering technisch gezien, maar er is een bus geregeld van een vanonze collega's, waarvoor wij hem alvast bedanken. Voor de niet-executieve dienst is een uniformnatuurlijk in vele gevallen niet mogelijk, doch dat is geen probleem. Hierbij doe ik een oproep aan een ieder om aan de weg te staan, om onze inrichting tevertegenwoordigen. Het vindt plaats op zaterdag 09-03-2013, locatie voor de inrichting op de Meester HarmSmeengelaan (richting Bethesda ziekenhuis) en de tijd is 12.00 uur en zal tot ongeveer 13.15 uurduren. Denk er wel aan dat er een aantal wegen worden afgezet, mochten jullie met de auto komen. Tevens doe ik een oproep aan jullie om het actiecomité te steunen met het maken van spandoeken,dit vindt plaats in de inrichting vanavond en morgenavond en eventueel woensdagavond in een legewerkzaal. Voor nadere informatie hierover kun je bij een van de navolgende collega's, Esther,Claudia. Thies, Maikel en Dato.(actiecomité P.I. Hoogeveen) aanmelden. Het programma wordt niet stilgelegd, maar de collega's die zaterdag werken, zijn natuurlijk welwelkom, ook al is dat van korte duur. Het verzoek om het programma stil te leggen is wel bij dedirectie gedaan, echter door het vele malen stilleggen van het dagprogramma in het kader van hetverandertraject en overige acties die nog volgen hebben zij deze keuze gemaakt. In hunbesluitvorming hebben zij meegenomen dat er op het tijdstip niet te sturen valt. Dit is afgestemd metde overige noordelijke inrichtingen. Gezien het belang van onze inrichting, hopen wij op een grote actiebereidheid en daarmee een groteopkomst op zaterdag 09-03-2013. Namens het actiecomité en de ondernemingsraad. Esther, Dato, Thies, Maikel, Claudia en Peter.  

https://www.yammer.com/dji.minjus.nl/#/threads/company?type=general

Tilburg anders dan Norgerhaven

'Gevangeniswezen kan leren van Belgenbajes' Geplaatst op04 maart 2013 Laatste update 04 maart, 07:31Foto's 1TILBURG - Het kan best een tandje minder met de strenge veiligheidsmaatregelen in Nederlandse gevangeniswezen. Dat is een van de lessen van de Belgenbajes in Tilburg. In Tilburg bijzondere staaltjes van menselijke bejegening gezien In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen verrichten wetenschappers uit Utrecht en Brussel onderzoek naar de unieke samenwerking tussen Nederland en Begië.

+Lees meer...

In Tilburg verblijven zo'n 650 Belgische gedetineerden in een door zo'n 500 Nederlanders gerunde gevangenis. De onderzoekers stellen vraagtekens bij de strenge beveiliging in Nederlandse gevangenissen. Urinecontroles, celinspecties en visitatie (onderzoek van lichaamsholtes) zijn in België, en grotendeels dus ook in Tilburg, niet toegestaan. Toch leidt dat volgens niet merkbaar tot meer problemen. In Tilburg is ook een vriendelijker variant ontwikkeld voor ' de slang', een opstelling van tafels die lichamelijk contact tussen gedetineerden en hun bezoek onmogelijk maakt. De onderzoekers zijn vol lof over het Tilburgse personeel. "We hebben er bijzondere staaltjes gezien van de menselijke bejegening die de Nederlandse benadering kenmerkt. Dat is in Tilburg toch weer anders dan in Norgerhaven, waar we ook onderzoek hebben gedaan", zegt onderzoekster Miranda Boone.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/gevangeniswezen-kan-leren-van-belgenbajes-1.3696567

Toogdag: Veenhuizen in actie tegen exit Justitie

  De toekomst van Veenhuizen staat op het spel nu het Ministerie van Justitie en Veiligheid dreigt het unieke kolonie- en gevangenisdorp te gaan verlaten. De Drentse afdeling van de Bond Heemschut organiseert daarom samen met de Stichting Het Drentse Landschap, de vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Stichting Drents Monument en de Stichting Veenhuizen Cultuur en Toerisme op 9 maart een Toogdag onder het motto ‘Wij komen op voor Veenhuizen.’Tijdens de Toogdag zijn er tal van activiteiten, die het historische belang en de schoonheid van Veenhuizen en omgeving nog eens laten zien.

+Lees meer...

Het programma van de dag en een lijst van excursies zijn bijgevoegd. Ook het programma van het symposium in het Verenigingsgebouw is bijgevoegd. Voor het symposium is aanmelding nog mogelijk. Ook de ondernemers van Veenhuizen laten zich zien met activiteiten en speciale aanbiedingen. De dag wordt besloten met het aanbieden van een Appel voor Veenhuizen aan drie Drentse Kamerleden.

http://www.tourpress.nl/nieuws/3/Bestemmingen/24124/Veenhuizen-in-actie-tegen-exit-Justitie

Petitie voor staatssecretaris Teeven

  ASSEN - Zo'n vijftig medewerkers van justitiële instellingen bieden morgen een petitie aan tegen het uitgelekte bezuiningsplan van staatssecretaris Teeven. Als gevolg daarvan staan ook arbeidsplaatsen op de tocht in Veenhuizen en Hoogeveen. De petitie wordt in Den Haag in ontvangst genomen door de hoofddirecteur en de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

+Lees meer...

De petitie is ondertekend door meer dan zesduizend medewerkers en is een initiatief van de vakbonden. In de petitie wordt gevraagd om passend werk in de regio's en eerlijk verdeeld over het land.

http://www.rtvemmen.nl/regionieuws/Petitie-voor-staatssecretaris-Teeven/8231

tussenstand totaal ondertekeningen 1538

04-03-2013 | Petitie Bushaltes terug op Vredenburg