U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Aanbieding

Hedenavond, woensdag 25 mei, worden de steunbetuigingen aangeboden aan de burgemeester tijdens de vergadering van de gemeenteraad..

25-05-2016 | Petitie Steun burgemeester Weert

Over en uit

Vanavond heeft de raadscommissie van Eindhoven besloten dat het golfslagbad gaat sluiten. Volgende week zal in de gemeenteraad dit besluit formeel in stemming worden gebracht en goedgekeurd worden.

+Lees meer...

Daarmee is het over en uit.

Hartelijk dank aan iedereen die de petitie heeft ondertekent.

Actiegroep 'Tongelreep moet blijven'

Complot voor behoud pluche?

De SP is er voor de gewone mensen. De SP is dus ook voor breedtesport.

+Lees meer...

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 beloofde de SP verlaging van de entreeprijzen voor het golfslagbad van de Tongelreep. Blijkbaar was het pluche belangrijker dan gedane beloften, want ná de verkiezingen is de SP 1800 gedraaid en ondertekende een coalitieakkoord waarin de sluiting van de kunstijsbaan en het golfslagbad is opgenomen als onderdeel van een bezuinigingsoperatie. Ik noem dat kiezersbedrog.

De vraag is of het coalitieakkoord is gesloten op basis van (on-)juiste informatie. Want het lijkt er steeds meer op dat de beslissing om het golfslagbad te sluiten al jaren eerder is genomen. Groot onderhoud werd en wordt al vele jaren minimaal uitgevoerd of uitgesteld. De overgebleven gelden worden besteed in het Pieter van den Hoogenband stadion. Hetzelfde stadion dat bijna volledig verantwoordelijk is voor het totale verlies van het complex de Tongelreep.

Voor liefhebbers van complottheorieën schets ik het volgende scenario: Na haar aantreden wordt Bianca van Kaathoven eerst het vuur aan de schenen gelegd over de sluiting van de kunstijsbaan. Nadat ze daarin bakzeil moet halen, springt de sluiting van het golfslagbad als een duveltje uit een doosje. Het lijkt wel een prestigekwestie. De sluiting van de ijsbaan is mislukt, dus de sluiting van het golfslagbad móet lukken. Ze had beter moeten weten, of beter geïnformeerd moeten worden.

Door vragen van de oppositie worden steeds meer details bekend die er op lijken te duiden dat de sluiting van het golfslagbad op onterechte argumenten wordt gebaseerd. Uiteindelijk wordt het haar zó lastig gemaakt dat ze op 14 april besluit af te treden. De vraag is WIE het haar lastig maakt. De gemeenteraad? Of is ze door de SP ingefluisterd om op te stappen om daarmee een hoger doel te dienen? Behoud van het pluche bijvoorbeeld.

De oppositie dient een motie in om met 6 wethouders verder te gaan. Maar de SP is nog steeds té gehecht aan het pluche. Het duurt twee volle weken voordat fractievoorzitter Murat Memis bekendmaakt dat de SP een opvolger heeft gevonden. Daarmee wordt de kans om een nieuwe wethouder op 10 mei te installeren vakkundig om zeep geholpen. Na deze oprisping blijft het weer tweeëneenhalve week oorverdovend stil. Dan wordt een kandidaat wethouder bekendgemaakt waar nu al de nodige vraagtekens bij worden geplaatst.

Intussen is het dossier ‘golfslagbad’ overgenomen door de zeer ervaren wethouder Mary-Ann Schreurs. Dinsdag 24 mei wordt de mening van de raad gevormd onder haar supervisie. Is zij in staat geweest om in 3 weken zich voldoende in te lezen in het dossier? Of vaart zij op het kompas van de ambtenaren, terwijl er voldoende vraagtekens zijn geplaatst of dat de goede koers aangeeft? Naar verwachting zal mevrouw Schreurs het coalitieakkoord verdedigen en uitvoeren.

De vraag is wat de SP gaat stemmen. Na alle ontwikkelingen van de laatste weken ben ik er van overtuigd dat de SP het voorstel tot sluiting gaat ondersteunen. Terwijl ze wéten dat het op onjuiste informatie is gebaseerd. Maar het golfslagbad is de SP geen coalitiecrisis waard. Het pluche is belangrijker. Daarmee verliest de SP in mijn ogen iedere geloofwaardigheid. Intussen blijven politici zich verbazen over de kloof tussen politiek en burgers.

Als dan op 24 mei het vuile werk is gedaan door wethouder Schreurs, wordt op 31 mei, ook nog onder haar verantwoordelijkheid, de definitieve beslissing door de gemeenteraad gejaagd. En aan het EIND van diezelfde vergadering wordt Jakob Wedemeijer geïnstalleerd als wethouder. Verlost van een lastig dossier. Hij hoeft alleen nog maar de geregisseerde beslissing uit te voeren. Dat scheelt een slok op een borrel voor deze onervaren bestuurder.

Is dit een complottheorie? Het uur van de waarheid nadert!

Harrie van der Meijden Actiegroep ‘Tongelreep moet blijven’

Steunbetuigen na sluiting petitie & ontwikkelingen volgen?

Steunbetuigen na 24 mei 13:30 uur Dat kan via deze reactie-pagina. Ondertekenen kan dan níet meer.

+Lees meer...

Door je steun via deze plek alsnog te laten horen kunnen we via deze signalen laten zien dat er nog veel meer mensen zijn die vinden dat de bezuinigingen van tafel moeten.

Ontwikkelingen volgen Al het petitie-nieuws en (zodra we dat hebben kunnen schrijven) een verslag van de overhandiging in de Tweede Kamer op 24 mei vind je via deze pagina. En als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, laten we het daar ook weten. Aanmelden voor de nieuwsbrief om daar automatisch een bericht over te ontvangen, kan daar ook.

Iedereen die heeft getekend en geholpen de petitie te verspreiden: HARTELIJK BEDANKT!

Datum van overhandigen versturen we per e-mail

Zodra we van de Tweede Kamer hebben gehoord op welke dag (meestal een dinsdag) we de petitie kunnen overhandigen dan kondigen we dat hier aan. Maar we versturen ook een e-mail naar alle ondertekenaars die bij het bevestigen een vinkje hebben gezet geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van drie mails over deze petitie.

+Lees meer...

U kunt nu opnieuw naar uw bevestigingspagina gaan en alsnog een vinkje zetten natuurlijk. Als u die link niet meer heeft, gewoon opnieuw tekenen. Dan krijgt u 'm weer

Helaas, de bomen zijn gekapt

Helaas, de bomen zijn gekapt. Ondanks dat de petitie naar ons idee goed liep (tegelijkertijd liep er een papieren handtekeningenactie); er werden goede argumenten aangedragen door ondertekenaars.

+Lees meer...

Maar de gemeente was niet vatbaar voor noch het aantal ondertekenaars noch de argumenten

24-05-2016 | Petitie Behoud bomen Loskade Middelburg

Raadsvergadering 31 meI: mestfabriek Asten nog niet van de baan!

Een aantal omwonenden en andere belanghebbenden hebben vorig jaar uitgebreide bezwaarschriften ingediend tegen de plannen voor de bouw van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Hierin zijn de gemeente Asten en de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk verzocht om hieraan geen medewerking te verlenen.

+Lees meer...

Belangrijkste argumenten waren: toenemende stankoverlast, gezondheidsaspecten, meer transportbewegingen en de aanzuigende werking ( nóg meer dieren én mest ).

Deze bezwaren waren aanleiding voor de provincie om de zogeheten ruimtelijke onderbouwing voor de mestfabriek op tientallen plaatsen te herschrijven dan wel verder aan te vullen om hiaten in het plan te repareren of te dichten. Vanwege laatstgenoemd is het college van B&W genoodzaakt om de gemeenteraad opnieuw te verzoeken akkoord te gaan met het voorstel om een verklaring van geen bezwaar af te geven, omdat de locatie van de mestfabriek nog steeds in strijd is met het bestemmingsplan.

Het definitieve voorstel voor medewerking aan deze plannen staat op de agenda van de gemeenteraad op 31 mei, 2016. Alle signalen wijze er echter op, dat het college en de meerderheid van de raad wederom (evenals in februari 2015) voorbij wil gaan aan de bezwaren en wensen van een groot aantal burgers om af te zien van de bouw van deze mestfabriek. Tijdens de voorbereidende commissie Ruimte op 17 mei j.l. bleek namelijk, dat de drie coalitiepartijen ( CDA, Algemeen Belang, Leefbaar Asten ) het voorstel op een onvoorwaardelijke en kritiekloze wijze ondersteunden. De oppositiepartijen PGA /PVDA, D66 en VVD gaven blijk meer te zien in onze argumenten, maar die zijn in de raad echter in de minderheid.

Oneens met deze plannen? Teken nu deze petitie!

Met vriendelijke groet, Initiatiefgroep “Geen mestfabriek Asten”.

23-05-2016 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Aankondiging van petitie Stop Katwijk op de schop

https://t.co/0sBCnw4IrL nieuwe #petitie "Stop Katwijk op de schop" #katwijk— petities (@petities) May 23, 2016

.

23-05-2016 | Petitie Stop Katwijk op de schop