U, de petitionaris

Nieuws

Groepsindeling 2018-2019 zojuist bekend gemaakt, of toch niet?

Zojuist is door de directeur een brief via de email verstuurd met uitleg over het voorgenomen plan. Dat is enigszins voorbarig omdat het plan gisteren nog niet definitief was en hij op de hoogte was gesteld van de bezwaren die er leven onder de ouders.

Kernpunten die er in terug te vinden zijn zijn: Er komt een groep 5 van 32 kinderen Er komt een combigroep 5/6 van 30 kinderen met juf Milou Er komt een groep 6 van 33 kinderen

Om nog enigszins kwaliteit proberen te gaan leveren krijgen we IPads en extra ondersteuning (in de vorm van 3 dagen klasse-assistenten voor de combiklas). Eigenlijk staat daar: We weten dat klassen van 30+ eigenlijk niet kunnen en dat de werkdruk daardoor enorm hoog is en dat gaan we bestrijden door extra middelen. Je kan er natuurlijk ook niet aan beginnen.

Er komt een ervaren Rotonda combiklas docent voor nieuwe combiklas. Ze heeft zich de afgelopen jaren bewezen in een combigroep en komt nu 5 dagen in de week voor de nieuwe combiklas 5/6. Het is belangrijk dat de school nadenkt over vervanging bij ziekte, want wie neemt dan zo'n zware combiklas over? Ons is bekend dat de SKOR personeelspool leeg is. Gaan we dan de klas verdelen over groepen 5 en 6 waar er al 32 en 33 in zitten. Stapelen?

Feit is simpel dat er ruim 90 kinderen van één of meer van hun vriendjes worden gescheiden en dat de groepsdynamiek geheel op zijn kop komt te staan. Voor sommige in een klas is dat helemaal niet erg, maar sommige kinderen worden daar behoorlijk verdrietig van. OK, er is een sociogram gemaakt, ofwel kinderen is in de klas gevraagd naar hun vriendjes. Maar realiseerden de kinderen ook waarom deze vraag begin juni werd gesteld? Als ze dat wel hadden geweten, hadden ze dan hetzelfde antwoord gegeven? Hoe zit het met leermaatjes in de klas? Niet naar gevraagd. Positief punt: de buitenspeeltijden van groepen 5, 5/6 en 6 zijn gelijk, evenals de middaglunch tijden.

Ik hoop door voldoende informatie te geven u een goede keuze kunt maken tussen het door laten gaan van het plan van school, of ons voorstel om dit plan in de ijskast te zetten en het komende jaar zorgvuldig en in overleg uit te werken en bijvoorbeeld vooraf de kinderen al met elkaar samen te laten werken zodat een herindeling van de klassen niet zo'n grote sociale impact heeft op de kinderen.

Ik hoop dat u allen (ook familieleden) deze petitie wilt tekenen.

Eindelijk diervriendelijk!

De gemeente Lelystad gaat een laser inzetten om ganzen bij het zwemstrand van 't Bovenwater weg te jagen. Met een brede groene laserstraal worden de ganzen beschenen waardoor ze opschrikken en wegvliegen.

+Lees meer...

Het inzetten van de laser houdt in dat er géén ganzen afgeschoten worden. Het verkrijgen van een vergunning daarvoor is te ingewikkeld, zegt de gemeente. Bovendien heeft de diervriendelijke oplossing met laserstralen de voorkeur boven het afschieten.De ganzen moeten weg van het zwemstrand, omdat ze de boel onderpoepen. Dat is niet alleen vervelend voor strandgasten, maar ook slecht voor de waterkwaliteit.   Bron: omroep flevoland   Het lijkt erop, dat we enigzins hebben kunnen helpen!

24-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad

Brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer: verbod op dynamische schietsport niet meer nodig

De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, schreef op 19 juni 2012 in een brief aan de Tweede Kamer: Naar aanleiding van zowel de toezegging aan uw Kamer, als het verzoek van de KNSA, heeft op 19 april een bespreking met de KNSA, NPSA en APS plaatsgevonden. Belang van dit overleg werd onderstreept door een petitie die hiertoe opriep en welke door bijna 10 000 mensen is ondertekend. Verder in de brief, als belangrijkste passage: Door deze aanvullende regulering bestaat geen aanleiding meer de beoefening van de dynamische schietsportdisciplines, noch de daarbij behorende wapens, te verbieden.

+Lees meer...

De extra eisen zullen in onderling overleg met de KNSA, NPSA en APS nader worden uitgewerkt.  

33 033 Wapen- en munitiebezit Nr. 8 Brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer

De wijkbibliotheken blijven

De wijkbibliotheken in de Leidse Stevenshof en Merenwijk zijn gered. Dankzij een motie van GroenLinks is een streep gezet door de geplande bezuiniging waardoor de bibliotheken dreigden te verdwijnen en ondergebracht zouden worden bij één van de scholen in de buurt.

+Lees meer...

GroenLinks raadslid Stéphanie Bakker: "Uit de vele handtekeningen en reacties op onze handtekeningenactie de afgelopen weken blijkt dat de wijkbibliotheken echt leven in Leiden. Ik ben heel blij met de brede steun in de raad, waardoor de bibliotheken hun belangrijke functie kunnen behouden."   Het onderbrengen van de wijkbibliotheek in de buurtscholen werd gepresenteerd als een vernieuwing, waarbij meer gefocust zou worden op leesbevordering van de schoolgaande jeugd. Uit de vele reacties die GroenLinks tijdens het inzamelen van handtekeningen ontving, bleek dat de wijkbibliotheken echter ook een zeer belangrijke functie voor ouderen en (ouders met) zeer jonge kinderen hebben, die in de vernieuwde opzet buiten de boot zouden vallen. De vestiging in de Nieuwstraat is voor deze doelgroepen vanwege de reisafstand geen goed alternatief. "Bovendien zijn de wijkbibliotheken, juist ook voor deze doelgroepen, veel meer dan alleen een uitleenpost van boeken", aldus GroenLinks raadslid Stéphanie Bakker. "Daarom is het heel fijn dat de wijkbibliotheken hun brede aanbod, brede functie en centrale plek in de wijk blijven houden." Hartelijk dank voor uw steun voor de wijkbibliotheken!  

GroenLinks Leiden
15-07-2012 | Petitie Behoud wijkbibliotheken Leiden

Wederom vraag ik u de petitie te ondertekenen

Geachte lezer Na de mooie woorden van meneer Buth dat er geen ganzen meer weggejaagd zouden worden, kreeg ik ineens een verontrustig berichtje.Iemand anders heeft ook gebeld en kreeg te horen:De ganzen krijgen nog een week, anders worden ze afgeschoten / verjaagd Kortom bent u het hier mee eens? Eerst schiphol die ze wegstuurde, komen ze naar lelystad + de ganzen die er al waren in lelystadDan zijn ze weg bij schiphol .. niet goedkeurbaar de manier waarop, maar wel begrijpelijk vanwege de veiligheid voor het vliegverkeerZijn de ganzen uitgeweken naar lelystad, wat doet lelystad? die jagen ze weg omdat ze een strand onder poepen. Kortom waar gaan de ganzen heen? u raad het al, omgeving schiphol waar ze ook niet welkom zijn. Maar de BRUTALITEIT om in plaats van ( net als schiphol ) vanwege de VEILIGHEID ganzen af te schieten, wil lelystad ganzen afschieten vanwege een beetje poep wat volgens de gemeente ( LETTERLIJK GEZEGT) inkomsten derving is omdat er mensen weg blijven van het strand.Op de vraag ( wederom teruggebeld ) dus hoe zit het dan met honden strand? ach welnee! doen we niet.

+Lees meer...

de ganzen gaan er aan en honden mogen niet op het strand nu niet en nooit niet. De brutaliteit dat lelystad ganzen afschiet vanwege een beetje poep! Moeten wij de gemeente functionarissen ook verjagen / afschieten? die zorgen namelijk voor de afvalwater zuivering voor meer werk! want ook zij moeten wel eens naar de wc! Het is te zot voor worden. Eerst amsterdam nu lelystad.Wat komt hierna? de musjes? die laten ook uitwerpselen achter.Dan de duiven? dan de merels? dan de grotere roofvogels? Kunnen we niet gewoon alle dieren uitroeien? dan heb je nooit meer last van ontlasting van dieren.Mensen wees reëel! teken deze petitie en laat zien dat ook u niet iemand afschiet omdat hij of zij weleens naar de wc gaat!

12-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad

einde petitie, er is een andere oplossing gevonden

http://www.corjapin.net/?p=582 toezegging van de gemeente!.

12-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad

Lelystad ganzen

in plaats dat ik mevrouw van der linden aan de telefoon kreeg kreeg ik meneer Duth aan de telefoonHier een klein verslag van het telefoon gesprek Overlast door uitwerpselenwe zeggen niet dat ze allemaal afgeschoten worden maar sluiten niets uithond is in actie geweest heeft weinig opgeleverd.in princiepe vind VERjagen plaatser kan afschot plaatsvinden van hooguit een stuk of 5 1 soort gans MAG worden afgeschotenandere soort is beschermd Als ganzen kunnen worden verjaagt door een hond.als 1 van de ganzen ( of meer ) het loodje leggen dan is dat voor de ganzen reden om weg te blijven.Reden voor het niet vangen is dat ze terug zouden keren.Want gras is laag genoeg om te eten. er komt een plek voor de ganzen maar dat is pas volgend jaardit komt aan de andere kant van het bovenwater.omdat de gemeente het bovenwater en het houtribstrand willen behouden als "zwemstrand"Willen ze de ganzen weghouden  en het gaat maar om een kleine populatie van 30 a 40 ganzen.ze hoeven alleen de knardijk over te steken naar oostvaardersplassendeze familie gans kiest toevallig de verkeerde kant.maar alleen schieten als het niet anders kan.Meneer geeft toe da het een luxe probleemwij mensen zijn egoïstischpoepkar is te prijzig.Als mensen wegblijven van het strand dan levert dat kostenderving op?exploitanten leiden verlies door wegblijven van mensen.   Ik kwam zelf met het idee: maak van dit strandje een honden strand.De exploitanten hebben dan alsnog inkomstenAangezien er dan hondenpoep ligt en de hondenbelasting betaler hier toch voor betaald zo ook betalen voor de poepkar kan deze poepkar een uurtje doorwerken en de ganzenpoep meenemen want dit word toch betaald door de hondebelasting betaler en de ganzen kunnen blijven.Meneer Duth vond dit een geweldig idee en zal dit overbrengen naar zijn collega die over het honden beleid gaat en de collega`s die nu over het "ganzen beleid" gaan..

12-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad

Gemeente Lelystad over afschieten ganzen:

secreteresse van de burgermeester zegt:er is toestemming gegeven om de ganzen te verjagen maar weet niet door wie dit is afgegeven.Echter is verjagen een heel ander woord dan afschieten vind u ook niet?Dus toestemming om te verjagen ja het verwijderen door de ganzen op te schrikken.Maar opschrikken doen wij nog altijd niet met stukjes lood uit een lange loop! Deze dame gaat daarom proberen door te verbinden met de leidinggevende van arjan van der veen (afdeling Bor)omdat de burgermeester niet bereikbaar is even als van der Veen.van der Veen is op cursus ( cursus jagen misschien?! ) mevrouw heeft nog iemand anders aan de telefoon en wilt mij graag later even terug bellen..

12-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad

Wat zegt vogelbescherming hier over?

Geachte heer Japin,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Veel provincies verlenen inderdaad ontheffingen voor het tegen gaan van schade door bestrijding van ganzen (vooral grauwe ganzen).

+Lees meer...

Grondgebruikers, in dit geval de gemeente, mogen de soorten waarvoor in hun provincie vrijstelling geldt, onder strikte voorwaarden doden of verjagen. Dit gebeurt door: verjaging, afschot, eieren prikken, wegvangen en vergassen, ook in het broedseizoen.   Vogelbescherming is niet voor het verlenen van deze ontheffingen op grote schaal, maar pleit voor maatwerk. Deze ontheffingen worden echter conform de Flora- en faunawet verleend. Er is dus geen sprake van illegale praktijken en Vogelbescherming kan daarom weinig ondernemen. In het verleden hebben wij herhaaldelijk een juridische procedure aangespannen, helaas zonder resultaat. Dit pad is dan ook niet zinvol, wij moeten onze menskracht en middelen efficiënter proberen in te zetten.   Ik begrijp heel goed dat u zich inzet voor deze ganzen. Het is op grond van de informatie die wij lezen op internet niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er wel op dat de gemeente volgens de wet handelt, wat het moeilijk maakt om in te grijpen. Om effectief vogels te kunnen beschermen moet Vogelbescherming Nederland noodgedwongen keuzes maken in ons werk en hebben wij vaak niet de mogelijkheid om op plaatselijk niveau actief te zijn. Wel zijn er plaatselijk ongeveer 275 Vogelwerkgroepen actief. Zij houden onder meer de ontwikkelingen op lokaal niveau in de gaten. Het beste kunt u contact opnemen met een vogelwerkgroep bij u in de buurt. Op onze site vindt u een overzicht van vogelwerkgroepen: http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen. Zij kunnen u vertellen welke acties de Vogelwerkgroep in deze situatie kan ondernemen. De vogelwerkgroep wordt ook gezien als belanghebbende voor de Flora- en faunawet. U als particulier niet.   Graag wil ik u ook wijzen op de website www.vogelsendewet.nl. Hier vindt u veel nuttige informatie.   Met vriendelijke groet,   Lilian van Doggenaar Medewerker Servicecentrum

12-07-2012 | Petitie Behoud ganzen Lelystad