U, de petitionaris
Rotondaschoolgebouw

Behoed Rotondaschool Tiel van Combiklas en 30+ groepen

134 ondertekeningen

De Rotondaschool Passewaaij lukt het niet de huidige groepssamenstellingen in stand te houden en wil groepen 4a, 4b, 5a en 5b combineren in een groep 5 van 32, combigroep 5/6 van 30 en een groep 6 van 33 kinderen. Dit is niet de wens van de regering die pleit voor kleinere klassen.

Petitie

Wij

Wij zijn tegen:

  • klasgroottes van 30+ kinderen
  • combiklassen
  • het uit elkaar halen van vriendjes

 

constateren

Grote klassen en combiklassen leiden tot een lagere kwaliteit van onderwijs en minder aandacht voor het individuele kind. Scheiden van vriendjes is emotioneel belastend.

 

en verzoeken

We verzoeken de directie en MR om de plannen voor volgend jaar te bevriezen en eerst nader onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden om de huidige situatie voort te zetten. Dit geeft de tijd om samen te werken met ouders en oplossingen te verzinnen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
schoolbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2018 
Petitionaris:
van Mook 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie is aangeboden aan de directie van de Rotondaschool

Vanmiddag is de petitie aangeboden aan de directie van de Rotondaschool. Dit in het bijzijn van een MT lid en vele ouders die ons initiatief steunen.

Rond 12:00u vanmiddag was de stand 121 ondertekeningen.

+Lees meer...

De petitie blijft open staan tot nader order.

We hebben de directie uitgelegd dat we opkomen voor onze kinderen, zodat deze met plezier naar de school gaan en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Nu en in de toekomst.

Er is verteld dat de petitie minder dan een week geleden is opgesteld en dat deze sinds vrijdag 15 juni gecommuniceerd is met de ouders van groepen 5b, 5a en 4b. Helaas hebben we groep 4a niet kunnen bereiken. We hebben uitgelegd dat we de oudergeleding van de MR continue op de hoogte hebben gesteld en de docenten en ondersteunend personeel hebben geïnformeerd. Via LinkedIn is bij belangrijke personen bij de SKOR, Raad van Bestuur van de SKOR, Wethouder Tiel en nog veel meer, de petitie ook bekend gemaakt.

Op de eerste dag was de stand al 73 ondertekenaars. We vinden de petitie dan ook een groot succes en het is een grote ondersteuning van ons voorstel.

We hebben geprobeerd om de communicatie zo dicht mogelijk bij de Rotondaschool te houden en het was, tot op heden, niet nodig om spandoeken in Passewaay op te hangen, een grote Facebook campagne te houden en de media in te lichten.

Door de vele constructieve gesprekken die met onze directeur Arie gevoerd zijn, was dat ook niet nodig. Hij heeft steeds het gevoel gegeven dat het plan wat er nu ligt, aanpasbaar is. Wij vinden het huidige plan gekkenwerk en draagt zeker niet bij aan werkdrukverlaging voor de docenten. Mede door het telefoontje wat ik met SKOR voorzitter Maurice Gloudi heb gehad verwacht ik dat er een goed nieuw voorstel uit de komende MT vergadering komt.

Afgesproken is dat op korte termijn de uitslag meegedeeld wordt.

Ik wil iedereen bedanken die achter de petitie staat en hen die dagelijks hun steun hebben getoond.

20-06-2018

Constructieve gesprekken met directie en budgetteringsvoorstel

Afgelopen maandag zijn constructieve gesprekken gevoerd met de directie van de Rotondaschool. De indruk werd gewekt dat na bestudering van de begroting en contact met de SKOR, er mogelijkheden zijn voor aanpassing van het schoolidee.

Het is een goede ontwikkeling en dat heeft geleid tot een geplande bijeenkomst van directie en MT om over aanpassing te praten.

+Lees meer...

Deze zal woensdag 20 juni plaats vinden om 14:30u. Net voor het begin van deze bijeenkomst zullen we de petitie overdragen aan de directeur en een betoog houden conform deze petitie.

Het ondertekenen van de petitie sluit daarom woensdag 20 juni rond 12:00u en afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek bepalen we hoe verder te gaan.

Dan willen we jullie nog informeren over de jaarlijkse budgettering van de meeste groep-georiënteerde scholen (zoals de Rotondaschool). Zoals je zou verwachten denk je dat in groep3 de groepen worden gevormd en in die samenstelling doorgaan tot en met groep8. Dat is echter niet zo. Elk jaar bepaald DE INSTROOM (groep0) de samenstelling van ALLE groepen in verband met het totale bedrag dat volgend jaar binnen gaat komen. Deze manier van budgetteren is ook de onderliggende oorzaak van het probleem in deze petitie. Wat we nu meemaken kan elk jaar weer gebeuren. Daarom pleiten we ook voor een groepsgebonden budget voor alle komende jaren. Ofwel: er wordt gestart met een bepaalde groep in groep3 en de inkomstenbron van die groep wordt gekoppeld aan die groep. Onafhankelijk van de instroom blijft er alle jaren voldoende geld om de groep bij elkaar te houden. Behoudens voor onvoorziene zaken zoals: extreem veel zitten blijvers, extra in- en uitstroom kinderen, enz.

Bovenstaande in aanmerking nemende adviseren we ouders uit andere groepen ook zeker nog snel voor deze petitie te stemmen zodat we dit ook met de directie en SKOR kunnen voorleggen met jullie steun.

19-06-2018

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Minister Slob van onderwijs heeft half april 2018 in de Tweede Kamer gezegd dat hij de Wet medezeggenschap op scholen gaat aanpassen. 'Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren en ouders echt kunnen meepraten over de groepsgrootte.'

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte.

+Lees meer...

Lees zelf verder op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/18/schoolbestuur-moet-leraren-en-ouders-advies-vragen-over-groepsgrootte

Ook overtuigd van het ontoelaatbare gedrag binnen onze school, steun deze petitie en/of neem contact op met de oudergeleding van de MR. Laat u niets wijs maken over de financiële situatie van onze school. Er moeten gewoon andere keuzes gemaakt worden. 30, 32 en 33 leerlingen in een klas is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs met als gevolg slechtere resultaten van de kinderen.

17-06-2018