U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Deel het met uw vrienden + familie

Laat deze petitie door zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente Mook en omstreken ondertekenen. Onze stem telt..

+Lees meer...

mook #petitie #jonggaatvoor #nietgehoord #ondertekenen

Vandaag in de Telegraaf: Weerstand tegen plan crematorium

Vandaag, 12 juli, staat er een stuk in De Telegraaf over deze petitie. Gisteren werd ik gebeld door een journalist van De Telegraaf die zich bezig houdt met dit thema.

+Lees meer...

Hij vertelde dat in het Woerdense gehucht Geestdorp, bewoners met succes de komst van een crematorium tegen hielden. Het college probeerde daar het verzet te smoren met legio rapporten, maar de gemeenteraad besloot uiteindelijk toch anders. Ook in Vleuten, waar bewoners graag een begraafplaats wilden, wilden ze geen crematorium. Laten we hopen dat wij het ook kunnen tegehouden, groet, Aly Gruppen

12-07-2017 | Petitie Geen crematorium op Kovelswade

Kraamzorg blijft in basispakket

Kraamzorg blijft in het basispakket. Minister Schippers volgt een advies daarover van het Zorginstituut Nederland.

+Lees meer...

Ze had daar om gevraagd naar aanleiding van reacties van burgers op haar oproep, om met voorstellen te komen voor bezuinigingen op het pakket. De minister zegt dat veel mensen hebben gereageerd en dat ze onder meer voorstellen hebben gedaan over de kraamzorg.

Schippers vindt kraamzorg in het basispakket noodzakelijk.

Bron: NOS

Missie geslaagd: brede steun voor boombehoud aan N-wegen

8749 handtekeningen boden de Bomenridders op 23 september aan bij Provincie Z-Holland. Twee petities tegen bomenkap aan N-wegen (door ons en Bomenridders Nissewaard) hebben laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken over onnodige aantasting van ons landschap.

+Lees meer...

Politieke partijen en groene belangengroepen spraken in om de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen ervan te overtuigen dat bermbomen niet de dupe mogen worden van onoplettende en te hard rijdende mensen. Er kwam zelfs een boom zijn verhaal doen! (zie video Omroep West).

Bomen langs wegen kunnen verkeersveiligheid juist vergroten omdat mensen dan minder geneigd zijn te hard te rijden. Ze zijn bovendien van grote waarde voor de kwaliteit van ons landschap, helpen tegen geluids- en wateroverlast, tegen harde wind, vangen fijnstof op en zijn belangrijk voor vogels en vleermuizen. Iedereen is voor meer veiligheid. Er zijn echter genoeg andere manieren waarop dit bereikt kan worden.

Vrijwel alle fracties in de commissie zijn het erover eens dat het anders moet! De gedeputeerde heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen. Niet alleen meer inloopavonden organiseren maar discussies aangaan en betrokkenheid tonen. Daarbij zijn snelheidsbeperkingen niet uitgesloten. Voor nieuwe projecten komt er een nieuw bermbeleid, waarin structureel de inrichting van bermen voor natuur en mens en veiligheid gereorganiseerd wordt. Geen kaalslag. Zoveel mogelijk bomen behouden en alleen zeer selectief kappen als dat echt niet anders kan. Veiligheid is belangrijk, maar dat de commissie nu unaniem het belang van de bomen en natuur onderstreepte vond hij prettig. Duidelijk was voor hem dan ook dat in de toekomst er geen incidentenbeleid gevoerd moet worden. De politiek werd opgeroepen om ook in de toekomst niet bij één ongeluk te concluderen dat de situatie onveilig is en ad-hoc de bomen opeens gekapt moeten worden.

Dit is pure winst! De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers). Hear hear! Van links tot rechts is er steun voor de bomen. Nu afwachten of de bestuurder die over de bomenkap gaat zal luisteren naar de meerderheid. Hij nuanceert nu gelukkig het aantal van 6000 te kappen bomen in Z-Holland. Met de toezegging van echte inspraakmogelijkheden en de mogelijkheid tot meedenken, vinden wij het al met al goede voornemens, waar wij vrolijk van worden. Vanzelfsprekend zijn en blijven de ridders kritisch op het handelen van de provincie, want met goede voornemens alleen behouden we geen bomen. Eerst zien dan geloven.

TVRijnmond schreef erover en ook de Haagse Omroep West deed verslag.

We willen iedereen die onze actie gesteund heeft en/of naar Den Haag is gekomen om in te spreken of op de tribune aanwezig te zijn hartelijk bedanken. Met actie voeren valt echt iets te bereiken voor de bomen; dat geeft de burger moed.

Bron: debomenridders.nl

NOS: Bezuiniging onderwijs gaat door

Volgens de NOS 06-03-2012, 19:06 - Politiek - De Tweede Kamer zet de bezuiniging op het passend onderwijs door. Het kabinet wil zo'n 300 miljoen euro besparen.

+Lees meer...

De oppositie heeft daar geen goed woord voor over, maar de regeringspartijen en de PVV steunen minister Van Bijsterveldt. (...)

Alweer 1000 ondertekeningen

Iedereen bedankt voor het ondertekenen en delen. Hopelijk blijft het zo doorgaan, en gaat het richting de 2000...