U, de petitionaris

Nieuwtjes

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Petitie verstuurd naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Op dinsdag 5 juni is de petitie verzonden naar de synode van de Gereformeerde Gemeente in Nederland van 13 juni a.s. Zie onderstaand bericht.

Geachte Scriba-quaestor van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van 13 juni 2018,

Geachte heer Van der Garde,

Gouda, 5 juni 2018,

Zoals beloofd in het Reformatorisch Dagblad van 22 mei jl.

+Lees meer...

stuur ik u hierbij de beloofde petitie toe. Deze petitie roept de synode op om concrete stappen te ondernemen om tot kerkelijke eenheid te komen met de Gereformeerde Gemeenten. De letterlijke tekst vindt u in de bijlage: 'Petitie: terug naar één Gereformeerde Gemeenten'. Tevens zend ik hierbij de letterlijke tekst van de open brief welke toelichting geeft op de petitie. Zie bijlage: 'OpinieGG en GGiN kerkelijke eenheid is Bijbelse plicht'. Zoals aangegeven in brief bied ik deze stukken ter informatie, en dus niet ter behandeling aan, aan onze synode.

Van harte Gods Zegen toegewenst over uw werk en de beraadslagingen der synode.

Met hoogachting,

Geert Jan Rozendaal

Op woensdag 6 juni heb ik een ontvangstbevestiging ontvangen van de scriba met o.a. de onderstaande informatie:

De door u toegezonden informatie is in goede orde door ons ontvangen. We zullen de synode voorstellen deze voor kennisgeving aan te nemen.

Boer Woldring protesteert met groot TV-scherm bij Provinciehuis

Op een groot scherm wordt voor het Provinciehuis van Groningen elke 3.54 min. het onrecht door de Provincie hem aangedaan aan de kaak gesteld. 'De Groninger gedeputeerde Staghouwer doet hetzelfde met ons wat ze de landelijke overheid verwijten.

+Lees meer...

Traineren, vertragen, ontkennen, liegen, weigeren verantwoording te dragen. En allemaal voor financiele gevolgen te ontlopen'. Aldus boer Harald Woltring, de boer in kwestie.

Vrouw winkelt 5 minuten naakt in supermarkt

Beste ondertekenaars,

Langs deze weg willen wij jullie informeren dat onze inspanningen succesvol zijn gebleken. Wij zijn heel blij dat de Gemeente Aalten gisteren het wijze besluit heeft genomen om het ontwerpplan in te trekken.

+Lees meer...

Langs deze weg veel dank aan allen die meegeholpen hebben en hartelijk dank voor uw steun.

Vriendelijke groet,

Antoon van Wezel en Geert Scholten

Buren worden gewoon weggezet

Waar verwarde personen wel vaak ook al is het te weinig aandacht krijgen, worden de buren totaal over het hoofd gezien. Dit wordt het onderwerp van mijn volgend artikel.

+Lees meer...

Afgelopen jaar heb ik zelf wat gezondheidskwesties gehad, maar gaat nu weer goed. We moeten 40.000 handtekeningen bij elkaar krijgen als we gehoord willen worden! Alle ondertekenaars bedankt voor uw steun!

6000 ondertekenaars

Beste ondertekenaars,

Iedereen hartelijk dank voor het tekenen en delen van deze petitie!

Nog 11 dagen te gaan voordat we de petitie gaan overhandigen aan de bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep.

Namens de gemeenteraad van Stadskanaal,

Jur Mellies en Harma Zwiers-Manning

.

Afspraak met VWS/Minister Bruins

Naar aanleiding van onze brief aan het ministerie met het verzoek om een onderhoud met de minister ontvingen we een reactie van Juridische Zaken van VWS waarin ons een voorstel werd gedaan voor een afspraak eind deze maand. We hebben aangegeven dat we primair met de minister zelf en separaat van andere partijen om tafel willen als vertegenwoordiging van een achterban van 25.000 zorgprofessionals die zich ernstig zorgen maken.

+Lees meer...

Onder voorbehoud staat er een overleg gepland in de laatste week van juni.

Er komen zoveel reacties binnen op het eerder aangegeven mailadres van de woordvoerder/minister dat we het verzoek krijgen om jullie te informeren over een speciaal aangemaakte mailbox waar jullie de casuïstieken uit jullie praktijk naar toe kunnen mailen. Dit mailadres is postbusbig2@minvws.nl. Ons verzoek blijft om ons mee te nemen in cc ckleijn@telfort.nl

Onderstaand de link van de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 6 juni 2018. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/06/aanbiedingsbrief-over-het-eindrapport-over-de-overgangsregeling-voor-de-mbo-en-inservice-opgeleide-verpleegkundigen-wet-big-ii

Vul (alsnog) alle gegevens in, anders is je ondertekening NIET geldig!

Het schiet op. Er zijn nu nog maar 6.000 ondertekeningen nodig voordat we dit burgerinitiatief kunnen indienen bij de Tweede Kamer.

Dan vindt er een steekproef plaats om te controleren of alle gegevens juist zijn en of het burgerinitiatief geldig is.

+Lees meer...

Het zou echter rampzalig zijn als het vanwege onvolledige gegevens zou worden afgewezen. Dus wat ik jullie wil vragen:

  • Vraag aan je relaties en familie om dit burgerinitiatief te tekenen. Deel het burgerinitiatief via je sociale media accounts: chemtrails.petities.nl

  • Controleer je gegevens. Heb je je geboortedatum ingevuld? Heb je je straatnaam ingevuld? Nee? Doe dit dan alsnog. Anders is je ondertekening ongeldig. Deze gegevens zijn en blijven vertrouwelijk. Na het klikken op de knop 'werk mijn ondertekening bij' staat de melding dat het gelukt is soms net buiten het zicht, iets lager.

  • Indien je sinds je ondertekening een ander e-mailadres hebt is het zaak om de petitie opnieuw te tekenen.

Er is inmiddels een boek uitgekomen met onderzoek naar chemtrails, geo-engineering en aanverwante onderwerpen met 259 bronnen. Bij deze de link naar het boek en de gebruikte bronnen.

Ook is er een Manifestatie tegen geo-engineering bij Vliegveld Eelde op Zondag 17 juni 2018. 13:00-17:00. Wie gaat er mee?

Met vriendelijke groet,

Elbert Westerbeek

Initiatiefnemer Burgerinitiatief Stop Chemtrail Nu. Sinds 2005.