U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Meer dan 700 handtekeningen

We hebben inmiddels meer dan 700 handtekeningen uit de wijk verzameld. Deze zullen donderdag aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

+Lees meer...

We houden iedereen via de Facebookpagina, het wijkblad en Hoplr op de hoogte van de verdere gang van zaken.

* nl is het zat weg met Mark Rutte*

Tekenen en delen Samen staan we sterk weg met Rutte.

Trouw: De seculiere meerderheid en orthodoxe gelovigen begrijpen niks van elkaar

In een analyse in dagblad Trouw wordt godsdienstpsycholoog Joke van Saane geciteerd:

"Afschaffen van die bijzondere scholen lost volgens Van Saane – lid van de raad van toezicht van een Apeldoornse koepel van openbare en christelijke scholen – niks op. Dan komen er naast de Koranscholen Bijbelscholen, verwacht ze, en daar heeft de overheid in de huidige wetgeving nauwelijks toezicht op."

Maar daartegenover ziet religiewetenschapper Renée Wagenvoord wel voordelen van een openbare school:

"zoals ook Lale Gül die benoemt in haar boek.

+Lees meer...

Gül schrijft dat ze blij was dat ze op haar openbare school met kinderen in de klas zat met een heel andere achtergrond. Ze vindt dat ze het daarmee beter heeft getroffen dan haar jongere zusje. Dat zit op een islamitische school, met kinderen die islamitisch worden opgevoed."

Een openbare school voor iedereen, met les in levensovertuigingen, zou kinderen meer aansluiting geven bij de samenleving, overweegt de wetenschapper.

lees verder in Trouw

Het Comité van Aanbeveling en meer nieuws

Kunstenaar: Arie Berkulin (1939) Titel: Novio Magus Locatie: Waalkade (ter hoogte van het Holland Casino) Jaartal: 1995

Comité van aanbeveling:

  • Wim de Natris - Kunsthistoricus / galeriehouder,
  • Karolien Andela - Voormalig publieksvoorlichter gemeente Nijmegen,
  • Prof. dr.
+Lees meer...

Nico Nelissen - Em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen - Wim Kol, Architect / winnaar Karel de Grote Oeuvreprijs, - Gerard Mangnus - Oud-directeur De Bastei, - Ton Thus - Landschapsarchitect / stedebouwkundige, - Wim Hompe - Oud voorzitter bestuur GBK (Gelderse Beeldende Kunstenaars)

Kunstenaars: Adelheid en Huub Kortekaas, Ronald Tolman, Peter Struycken, Jan Samsom, Marc Ruygrok, Klaas Gubbels, Cor Litjens, Gonda van der Zwaag, Henk Visch, Geert Schiks

Romeinse cijfers niet meer te lezen!

Het geheimzinnige beeld op de Waalkade is van zijn betekenis beroofd. Arie Berkulin heeft het in opdracht van de gemeente in 1995 gemaakt. Hem werd gevraagd een beeldbepalend baken te maken voor een van de belangrijkste plekken van de stad. Daar waar de rivier de stuwwal raakt en eeuwenlang een diepe haven heeft uitgeslepen, richt zich de zichtlijn vanaf het Kelfkensbos over de Lindenberg trappen. Precies daar had Arie Berkulin een dynamisch baken neergezet. Het is een abstract beeld, je ziet niet dadelijk wat het voorstelt, het is zo'n beeld waarbij je even moet nadenken, het geeft z'n betekenissen niet zomaar prijs. Maar als je eromheen loopt, of als je er van een afstand peinzend naar kijkt dan zie je het plotseling. Eerst zijn het alleen maar drie enorme scheve palen met vier dikke platen erop en eronder, de bovenste met een gat erin! Ja hoor, heel imposant! Maar is dat alles? Nou nee. Loop eromheen, bekijk het van een afstand, loop de brug op en zie hoe het ook van verre werkt, en ook vanaf het Kelfkensbos was het een schakel tussen de rivier, de kade en de bovenstad. Zelden zie je beelden die van ver en van dichtbij zo sterk werken. Juist de abstracte eenvoud, de grootheid op die plek maakte het kunstwerk sterk. Dat het Romeinse cijfers waren kwam er bij, die verwijzing naar ons Romeins verleden, was een aanvulling op het baken dat het was.

Helaas, ons Romeinse baken is niet meer. Het is van de trap geduwd, met z'n voeten in het water, van zijn betekenissen beroofd. Door het uit het kruispunt van zichtlijnen te verwijderen kan zich de betekenis niet meer ontvouwen. We kunnen er niet meer goed omheen, het heeft zijn dynamiek verloren. Waarom? Het kan heel goed weer op zijn oude plaats gezet. Dat kan nog steeds! Laten we het beeld in oude glorie herstellen, en weer neerzetten waar het hoort. Op het punt waar bovenstad, beneden stad, kade en rivier elkaar ontmoeten. Berkulin terug in de navel van Nijmegen!

Mieke Koenen

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

05-04-2021

Meerpersoonshuishouden kunnen allen afzonderlijk tekenen

Iedereen binnen 1 huishouden kan ondertekenen Zijn er meerdere mensen binnen 1 huishouden/op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk deze petitie ook tekenen (wel 18 jaar en ouder).

WNL op Zondag: ‘Stad op water de toekomst, politiek moet vrijheid geven aan architecten’

Nederland heeft vanwege de woningnood snel één miljoen nieuwe huizen nodig, maar aan ruimte is groot gebrek. Volgens architect Koen Olthuis is de oplossing simpel: we moeten op het water gaan bouwen.

+Lees meer...

Hij roept de politiek op om meer mogelijk te maken." lees verder en kijk animaties

05-04-2021 | Petitie Wonen langs de Houtribdijk

Hoogwerf

Wij vinden deze petitie prima instrument om de gemeente Nissewaard te kennen kunnen geven dat wij tegen de bouw van een appartementengebouw van 79 mtr hoog zijn. De redenen zijn eerder omschreven.