You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Gisteren op TV bij Tros Radar

Gisteren werd ik uitgenodigd om te gast te zijn bij Tros Radar om mijn verhaal achter de petitie uit te leggen. Er zijn inmiddels al veel ondertekenaren.

+Read more...

Echter nog lang geen 40000!
Willen jullie daarom deze petitie zo veel mogelijk delen? Dit kan namelijk iedereen overkomen...

En vergeet alsjeblieft niet om op de link in de mail te klikken om te bevestigen, anders gebeurt er helemaal niets!

Het liefste zie ik zo min mogelijk anonieme ondertekenaren omdat ik niet weet of het parlement jouw anonieme steunbetuiging anders mee telt.

Alvast bedankt namens al die slachtoffers en te voorkomen slachtoffers!

Pim Sonnenberg

Centrales verbaasd over AVW-bericht SG

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) zijn verbaasd en niet te spreken over de inhoud van een intern bericht van de SG (Secretaris-Generaal) richting de defensiemedewerkers. De SG geeft hierin onder meer aan dat de centrales uit het overleg zijn weggelopen.

+Read more...

Naast het feit dat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is, bevreemdt het de centrales dat de Minister dat als werkgever zelf dan niet communiceert. Of desnoods de Hoofddirecteur Personeel, die namens haar is gemandateerd om het (arbeidsvoorwaarden)overleg voor te zitten. De SG heeft daar in ieder geval géén rol in.

In de bijgevoegde brief van de SCOD d.d. 30 januari 2017 spreken de centrales de Minister hierop aan. Ook maken we hierin duidelijk dat ze een onjuist beeld over het vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg heeft voorgespiegeld. De SCOD-brief stelt dat duidelijk was dat er een onoverbrugbare kloof zit tussen wat de Minister te bieden heeft en datgene wat de centrales minimaal nodig achten, waardoor langer doorpraten geen zin heeft.

Kijk op de website voor alle brieven en bijbehorende artikelen: http://afmp.nl/centrales-verbaasd

Petitie op weg naar 4000+

Het aantal malen dat de petitie ondertekend wordt groeit ook na 2 weken nog steeds. Behalve uit Flevoland komen steunbetuigingen uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

+Read more...

Veel mensen maken zich zorgen dat de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen ernstig in gevaar zijn. Terecht, want de nieuwe Natuurbeschermingswet was nauwelijks 6 dagen oud of partijen in Provinciale Staten van Flevoland willen van hun nieuwe bevoegdheid gebruik maken om een voorstel uit te voeren wat deze natuurwaarden ernstig aantast. Dat deze petitie er aan mag bijdragen de inititatiefnemers op andere gedachten te brengen!

stop het verhogen van de AOW leeftijd

Het is nu tijd voor actie.. het is nog niet te laat..

+Read more...

ook voor de jongeren.. ik weet het .. ik dacht, toen ik 20 jaar was, niet zoveel na over AOW, dat was ook niet nodig, alles leek goed geregeld, mijn verwachting was om met 55 jaar te mogen stoppen..

laat je stem horen en accepteer niet een vooruitzicht om tot hoge leeftijd te moeten blijven werken

https://www.svb.nl/int/nl/aow/watisdeaow/wanneeraow/index.jsp

Madurodam blijft bij Boskap !

Januari 2017 heeft Madurodam het "ontwikkelingsperspectief Madurodam 2030" bekend gemaakt. Dit plan betekent nog steeds onnodig en verwoestend kappen van een groot stuk waardevol en beschermd duinbos achter Madurodam.

+Read more...

De alternatieven voor uitbreiding op (en vooral onder) eigen terrein en het nu “stenen” voorplein zijn nog steeds onvoldoende onderzocht. Het optreden van Madurodam blijkt volledig het scenario van 25 jaar geleden te volgen: eerst omvangrijk het bos verwoestende plannen indienen om vervolgens allerlei bewonersgroepen en de gemeenteraad met een zucht van verlichting akkoord te laten gaan met een kleiner, maar nog steeds het bos verwoestend. In 2030 zal dit scenario zich weer herhalen. Op het einde is er helemaal geen bos meer. Daarom moeten we NU uitbreiden stoppen.

2017-01-28 | Petition Stop Boskap Madurodam

Nu naar een Centrum-Linkse samenwerking

Nu ook de VVD als onbetrouwbaar kan worden weggezet is er behoefte aan een Centrum-Linkse samenwerking. Over de klimaatwet zijn een paar linkse partijen het al eens.

+Read more...

Dit gaat de goede kant op !

Voormalig Caland Lyceum gaat definitief tegen de vlakte

Uit een artikel in het Algemeen Dagblad van 26 januari 2017 blijkt dat, ondanks de cultuurhistorische waarde, het voormalige Caland Lyceum definitief wordt gesloopt. Volgens dit artikel steunt een raadsmeerderheid het voorstel van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, CDA) om het pand van de Wolfert Dalton school te vervangen door nieuwbouw.

+Read more...

Dit bleek tijdens de commissievergadering van 25 januari. Tot teleurstelling van onder meer coalitiepartij D66, wist de Jonge te voorkomen dat een alternatief renovatieplan wordt opgesteld. Te duur, aldus de Jonge, en bovendien zijn de leerlingen volgens hem niet gebaat bij nog meer oponthoud. De Jonge hoopt dat de in het gebouw verwerkte kunst van Louis van Roode (een reusachtig betonreliëf en een glas-in-loodraam) behouden kan blijven in het nieuwe onderkomen.

U-OV: Laan van Chartroise is gevaarlijk

Zelfs U-OV waarschuwt buschauffeurs voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Laan van Chartroise. Dat blijkt uit een mededeling in Nieuwsbuzz, het personeelsblad van U-OV:

"De verkeerssituatie aldaar maakt het niet makkelijk voor bussen om een fietser te passeren en zorgt regelmatig voor gevaarlijk situaties.

+Read more...

Rij je door deze straat, probeer hier dan rekening mee te houden."