You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Milo Moiré, de naakte kunstenares

Helpen met geld

Nog hartelijk bedankt voor uw handtekening. 80.000 handtekeningen hebben de politiek in Den Haag echter nog niet overtuigd. Met uw hulp kunnen we straks desnoods de rechter inschakelen. De stichting HoogOverijssel werkt met onbetaalde vrijwilligers maar heeft wel geld nodig om juristen te kunnen inschakelen. Elk bedrag is welkom op bankrekening NL 17 RABO 0319 0997 76 ten name van Stichting HoogOverijssel. Alle beetjes helpen. En eendracht maakt macht. Daarom werken we samen met andere actiecomité's uit Gelderland en Friesland aan hetzelfde doel.

+Read more...

Het beschermen van rust en stilte in onze mooie provincies. Helpt u mee? Hoe eerder hoe beter.

Gaat de politiek luisteren?

Op dit moment hebben reeds 120 merendeels bewoners van het oude dorp door ondertekening van de petitie te kennen gegeven het niet eens te zijn met het nieuwe parkeerbeleid. We hebben daarom de gehele gemeenteraad op hun vergadering gevraagd om onze wensen nogmaals kenbaar te kunnen maken.

+Read more...

Zoals het er nu uitziet en na de gesprekken met enkele fractievoorzitters lijkt er gehoor te komen. Wij zullen dan onze bezwaren en aanbevelingen aan de verantwoordelijke bestuurders voorleggen die hier ons inziens niet dan positief op zullen reageren. Wij gaan dus door voor minimaal, intrekking van het 24-7 beleid voor "BEWONERS". Een groot deel van de raadsleden heeft ons toegezegd hier positief tegenover te staan Als u tips heeft of u zich beschikbaar wilt stellen binnen ons comité ? geef dit te kennen via ons mailadres: parkerenoudedorpurk@gmail.com

2017-10-07 | Petition Parkeren oude dorp Urk

Antwoord Klijnsma n.a.v. vragen Kamerlid Jasper van Dijk

Enkele spontane reacties bij handtekeningen

Huizen Ondertekenaar moet regelmatig in het ziekenhuis verschijnen voor onderzoek.

'S-Graveland Wij maken met ons gezin gebruik vd diensten van tergooi Blaricum.

Huizen chronisch zieke zonder vervoer

.

Persbericht Werkgroep Behoud Loenderveense Plas, VERVOLG! Helaas, blij gemaakt met een dooie mus.

Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 28 september met de gedeputeerde Cees Loggen heeft de Werkgroep "Behoud Loenderveense Plas" een persbericht uitgegeven. Inmiddels heeft de heer P. Linssen op 4 oktober tijdens de commissie vergadering over het gebiedsakkoord OVP gebruik gemaakt van inspreek recht.

+Read more...

Tijdens de vergadering stelde de commissieleden veel vragen aan de heer Kloet over het gebiedsakkoord. Uitkomst van de vergadering; een aantal belangenverenigingen zijn bereid om samen met de Werkgroep een nieuwe integratie sessie in te gaan om zo de varianten van een eventuele vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen te bekijken. We zijn voorzichtig optimistische en zijn blij dat er een nieuwe integratie sessies komen.

10-11-2017 VERVOLG: Op 19 oktober jl heeft de Werkgroep tijdens een Raadsvergadering, met steun van de Gemeente Raadsleden toezeggingen gekregen van de heer de Kloet, Wethouder Financiën, Grondzaken, Inkoop, Waterbeheer, Duurzaamheid&Milieu, Recreatie&Toerisme in Wijdemeren. De toezegging is; Tijdens de extra integratiesessie op 23 november moet er unanimiteit zijn om een projectplan uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen doorgang te geven. Op 2 november heeft de wethouder d.m.v. een brief aan de Raadsleden deze toezegging ingetrokken. Wij zullen tot het uiterste gaan om dit prachtige natuurgebied te beschermen. De 5 hoofdpunten tijdens de integratiesessie; Natuur, Zicht, Waterkwaliteit, Stilte, Landschap. Kijk op onze website.

https://wp.me/p8VoCv-9f

2017-10-06 | Petition Handen af van Loenderveense Plas

Why factory farming is not just cruel – but also a threat to all life on the planet

It’s time the world woke up to the real impact of modern, industrial farming, says Philip Lymbery, author of Farmageddon and the Deadzone

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/04/factory-farming-destructive-wasteful-cruel-says-philip-lymbery-farmageddon-author?CMP=sharebtntw.

2017-10-05 | Petition Dieren zijn geen dingen