You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

In gesprek met de wethouder over de Nieuwe Hoven

Beste ondertekenaars van de petitie “De Nieuwe Hoven in Gorinchem openen in twee richtingen”,

Zoals eerder gemeld is er op 1 maart j.l. een gesprek geweest met de heren Hans Freije (Wethouder die o.a.

+Read more...

verkeer en openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft) en André van der Dussen die de functie teamleider Stedenbouw Openbare ruimte en Verkeer vervult binnen de gemeente Gorinchem over de petitie “De Nieuwe Hoven in Gorinchem openen in twee richtingen”.

Tijdens het gesprek heb ik de verwachting van de vele ondertekenaars van de petitie voorgelegd aan de heren. De discussies en verwachtingen rond het openstellen van de Nieuwe Hoven in beide richtingen was voor beide heren niet onbekend. Ze geven aan dat ze de problematiek en de verwachting vanuit de bewoners erkennen en graag willen luisteren naar de bewoners. “We streven naar een goede bereikbaarheid waar vooral veiligheid van alle weggebruikers erg belangrijk is. Nu het zo goed als zeker is dat de A27 wordt aangepakt hebben we de heer van Dussen groen-licht gegeven om een plan voor Gorinchem te maken”. Aldus de wethouder.

Tijdens het gesprek vertellen de heren dat de komende jaren in en rondom Gorinchem belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaats vinden.” Er zijn vele miljoenen beschikbaar en zullen nog velen nodig zijn” roept de wethouder. In de presentatie “VAN STEEG TOT SNELWEG” die de wethouder mij ter plekke door mailt kan deze visie op mobiliteit en infrastructuur terug gelezen worden (Geïnteresseerden kunnen de presentatie door gestuurd krijgen). De ontwikkelingen zullen ingrijpende infrastructurele gevolgen hebben voor het wegennet van Gorinchem en de aangrenzende gemeenten. De gemeente wil daarom een duidelijke visie op mobiliteit en de infrastructuur ontwikkelen. Er wordt onder andere aandacht besteed naar de verkeerssituatie rond het bedrijventerrein Groote Haar en de Vlietskade. Het college gaat ProRail ook vragen vaart te maken met de nieuwe voetgangerstunnel onder het spoor bij het station. Allemaal ontwikkelingen die de bereikbaarheid en doorstroom van het verkeer zeer zeker wel ten goede zal komen. Daar geen twijfel over.

Dhr. van der Dussen legt tijdens ons gesprek uit dat er na het referendum van 2003 verschillende mogelijkheden zijn bekeken rondom de openstelling van de Nieuwe Hoven. Er zijn berekeningen en simulaties gedaan om een eventueel aangepaste verkeerssituatie rond de Nieuwe Hoven nader te bekijken. Deze verschillende onderzoeken hebben niet geleid tot een directe oplossing die de verbinding van West met Oost direct zal verbeteren. Dit heeft grotendeels ook te maken gehad met de houding van ProRail. ProRail was zo goed als tegen een aanpassing van de spoorovergang die het mogelijk zou moeten maken om de Nieuwe Hoven in twee richtingen te gebruiken. Als reden wordt voornamelijk genoemd dat de spoorweg overgang naar de Nieuwe Hoven een overgang is die in zijn huidige vorm het meest veilig is voor het verkeer die het spoor passeert. Een twee richting overgang is volgens ProRail in dit geval een aanpassing die de verkeersveiligheid niet ten gunste zal zijn. De mogelijkheden om het stukje aan te pakken zijn door een dergelijke houding van ProRail zodanig beperkt dat er verder geen aanpassingen zijn gedaan. De houding van ProRail is met de tijd wel anders geworden verteld dhr. van der Dussen erbij. ProRail lijkt steeds meer te in te zien dat het behoud van de verkeersveiligheid voor (fietsers) rond de Nieuwe Hoven, ergens anders in de stad de verkeersveiligheid doet afnemen. Deze verandering in houding van ProRail brengt zeker wel enige hoop in de zaak. Alleen met die erkenning zijn de problemen nog niet opgelost.

“De verkeerssituatie daar is zo ingewikkeld is dat je bijna geen kant op kunt” legt de heer van der Dussen uit. “Je zit ingedamd met aan een zijde het spoor en aan de andere zijde water”. Mogelijkheden om het verkeer aan te passen zodat de Nieuwe Hoven in beide richtingen gebruikt kan worden lijken er niet te zijn zonder dat de veiligheid van fietsers of automobilisten in gevaar komt. Een goede en veilige doorstroom vanaf de Concordia weg naar het Stationsweg of andersom kan alleen behouden worden als we de huidige situatie behouden. “Een aanpassing (in vorm van een rotonde of stoplichten) zal als gevolg hebben dat de Concordiaweg en de Rotonde voor de politie bureau totaal vastlopen “. De drukte op de Banneweg wordt door beiden heren herkend en erkend. “Alleen de Concordiaweg is een nog drukker kruispunt”. We moeten ervoor zorgen dat het verkeer daar blijft doorstromen.

Het gesprek voeren we verder met focus op een tweetal mogelijke oplossingen voor de verbinding tussen de Haarwijk en het Oosten waar op ik de afgelopen tijd ben gewezen door verschillende bewoners en ondernemers die de petitie hebben ondertekend. In het gesprek kan ik niet direct een lichtpuntje zien die enigszins tegemoet komt in waar ik voor ben gekomen. De wethouder en de heer van der Dussen hebben beloofd om de mogelijkheden die ik namens de ondertekenaars achterlaat nader te bekijken en een vervolg op onze gesprek te plannen. Conclusie: Uit dit eerste gesprek met de heren concludeer ik dat het stukje verbinding rond de Nieuwe Hoven een hot onderwerp zal blijven zowel onder de bewoners als binnen de gemeente Gorinchem. De algemene plannen om de mobiliteit binnen Gorinchem aan te pakken klinken goed. De mogelijkheden om de Nieuwe Hoven open te stellen in twee richtingen zijn echter beperkt. Daar zijn we het over eens met de heren. De huidige situatie is ook wel het meest veilige voor fietsers. Ook daar zijn we het over eens. De Nieuwe Hoven open te stellen voor auto's in beide richtingen is wellicht niet de juiste oplossing maar ik blijf enkele mogelijkheden zien om tegemoet te komen in de wens van velen om de Haarwijk en Stalkaarsen beter te verbinden met de rest van de stad. Een nieuw afspraak met de heren is nog niet gemaakt. Maar dat gaat zeker wel gebeuren. Ondertussen ga ik met verschillende fracties binnen de gemeente praten. Ik ben benieuwd wat de verschillende partijen binnen de gemeente op de agenda hebben staan betreft dit onderwerp. Verslagen van dit gesprekken deel ik uiteraard met jullie. Mochten er mensen zijn die bij de gesprekken willen zijn dan hoor ik dit graag.

"Wie niet luid genoeg praat wordt niet gehoord in de jungle van geluiden" m.a.

Met vriendelijke groeten, Murat Aydemir

Hoe loopt zo'n spoorlijn dan?

Een nieuwe spoorlijn van Delft naar Middelburg zou grotendeels parallel moeten lopen aan de N57, met 18 stations langs de dorpen aan die weg bij: Schipluiden, Maasland, Maassluis, Rozenburg, Zwartetaal, Vierpolders, Nieuwenhoorn, Molecaten Park Rondeweibos, Goedereede, Ouddorp, Visschershoek, Ellemeet, Noordwelle, Burgh-Haamstede, Wetenschouwen, De Banjaard, Ruiterplaat en Veere.

Zo'n nieuwe spoorlijn is 86 kilometer lang en heeft 2 tunnels.

+Read more...

1 tunnel is van Delft naar Zwartetaal (19 kilometer lang) en maakt na Delft een aftakking naar rechts. Deze tunnel loopt onder de Broekpolder richting Maasland en Maasluis, het industrieterrein bij Rozenburg en het dorpje Zwartetaal. Dde stations tussen Delft en Zwartetaal zijn dan ondergronds. Bij Zwartetaal komt de spoorlijn weer naar boven en rijdt hij tot de Banjaard grotendeels parallel aan de N57. Er zouden dan ook 2 grote apparte bruggen voor de spoorlijn moeten worden gebouwd bij de Haringvlietsluizen en bij de Delta-werken. Als de N57 bij de Banjaard rechtraf buigt dan moet de spoorlijn rechtdoor gaan richting Ruiterplaat. Bij Ruiterplaat moet er dan een tunnel van 5 kilometer komen onder het Veerse Meer en een ondergronds station in Veere. Na Veere kan de spoorlijn weer naar boven komen en door de Klevenskerke-polder aansluiten op de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen en doorrijden naar Middelburg en Vlissingen. Laat over deze nieuwe spoorlijn dan een (dubbeldekker) Intercity van Vlissingen naar Haarlem rijden die langs deze dorpen rijdt en na Delft over het bestaande spoor via Den Haag, Leiden en Heemstede naar Haarlem. De huidige NS-intercity zal in de toekomst namelijk niet meer via Delft, Den Haag en Leiden rijden, maar die gaat vanaf Rotterdam over de HSL non-stop via Schiphol naar Amsterdam. Met deze nieuwe spoorlijn zal niet alleen het verkeer op de N57 minder druk worden, maar dan behouden ook Delft, Den Haag, Leiden en Haarlem hun rechtstreekse treinverbinding met Zeeland.

1500 ondertekenaars! Help ons om dit te verdubbelen!

1500 keer ondertekend. Een geweldig resultaat!

Beste mensen,

Om uw en onze stem richting de beslissers in Provinciale Staten van Noord-Holland nog meer kracht te geven, vragen wij u of uw deze petitie aan vrienden & kennissen wilt delen.

+Read more...

Met het verzoek om ook onze petitie te ondertekenen. Met een beetje goede wil van ieder van u kunnen we wellicht 3.000 handtekening krijgen.

Kijk ook op facebook: link to Google En laat u informeren wat Houd Broekpolder Leefbaar doet. Ook kunt u ons ondersteunen door onze Facebook te linken, te volgen en te delen.

Gezamenlijk werken we aan het leefbaar houden voor de Heemskerkse & Beverwijkse deel van de mooie wijk Broekpolder.

Hartelijk dank voor uw steun,

Namens Houd Broekpolder Leefbaar

Cees van der Kolk

Bomenkaart Haren

Welke bomen in onze gemeente zijn waardevol voor u als burger en waarom.

voorbeeld; Eerste kus, een vogelnest, andere dieren/factoren waar de (onderhoudsdienst van de) gemeente rekening mee moet houden. Natuurlijk zijn alle bomen waardevol.

+Read more...

We kunnen u verhaal goed gebruiken.

contact:memail55555@gmail.com

Als er vrijwilligers zijn die hier aan willen meewerken dan gaan we zoveel mogelijk groen in kaart brengen)

Ik ben deze kaart begonnen naar aanleiding van mijn petitie

Samen staan we sterker

Beste ondertekenaars,

Ik ben dankbaar en trots, dat binnen 48 uur meer dan 650 mensen deze petitie ondertekend hebben. Ik voel mij gesteund door de vele positieve reacties.

+Read more...

Bedankt!

Fijn als u de petitie eerdaags (nog) een keer wilt delen in uw netwerken.

Met opgeruimde en strijdbare groet, René

Niet zeker

Update,Het is niet de bedoeling, dat jullie mensen,of een instelling zwart gaan maken,Op Facebook uit maken voor wat dan ook.Er staat een Petitie online,Maar is nog steeds niet in geleverd,Als je iets niet bevalt ,dan kan je die tekenen,MAAR HET IS HELEMAAL NOG NIET ZEKER OF DE KANTINE DICHT GAAT...MAAR HET LAATSTE WAT JE DOET,IS MENSEN BELEDIGEN,OF UIT MAKEN,VOOR WAT DAN OOK,. Bij deze distantieer ik me ook van alle paarde lullen ,Die dit doen. Het zijn de mensen die niet op de Camping staan. Er was nog geen afspraak gemaakt ,met de eigenaar, van de Camping .De Petitie zou pas aan geboden worden ,naar een gesprek ,met de eigenaar .Dus bij deze wil ik mijn excuus aanbieden,Aan Campingbetuwe .voor het gedrag,van de lamzakken ,die dit gedaan hebben.En vraag dan ook om de gemaakte Berichten te verwijderen,en je als buiten staander ,niet met interen gelegenheden te bemoeien . Het is pas WAAR als het gesprek heeft plaats gevonden. Vriendelijke groet .de Bewoners van de Campingbetuwe .

NRC: "Behoorlijk vies, al die brommers op het fietspad", Telegraaf: "Fietser dupe van vervuilende scooters"

"Scooters en brommers dragen veel bij aan vuile lucht op fietspaden. Tijd voor een verbod, vinden GGD-onderzoekers." (...) "„Wanneer fietsers enige tijd staan te wachten achter een brommer, kan hun dat een flinke dosis luchtverontreiniging opleveren”, aldus het onderzoek." lees verder in NRC Handelsblad, 6 maart 2017 Dus extra reden voor een opstelstrook achter de fietsers.

+Read more...

De Stentor: "3.624 stemmen tegen koopzondag in Kampen"

De petitie tegen koopzondagen in Kampen heeft 3.624 steunbetuigingen opgeleverd. Het resultaat werd donderdagavond (...) Lees verder

Ook in het Reformatorisch Dagblad van 2 maart 2017:

Tegenstanders van de uitbreiding van het aantal koopzondagen in Kampen hebben donderdagavond 3624 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Koelewijn.

De overhandiging werd gedaan door initiatiefnemer Jack Albers en M.

+Read more...

M. Markusse, de oud SGP-wethouder van Kampen en oud-burgemeester van de voormalige gemeente IJsselmuiden

De afgelopen maanden ontstond (...) lees verder

2017-03-05 | Petition Kampen tegen koopzondag