U, de petitionaris

Nieuws

Geneve: Mensen worden ziek van 5G!!

Zwitsers en Duitsers worden ook wakker.

Klik op onderstaande link:

https://youtu.be/1aihQXFXafg

12-10-2019 | Petitie Stop 5G

LAATSTE VOORTGANGSBRIEF VERZONDEN NAAR DE HUIDIGE ONDERTEKENAARS (730)

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw! Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Lees meer...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren’80. Met aan de basis een haven waarin je moet geloven aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts te samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman geloven er heilig in dat er ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven en de pot is leeg…. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er( aangegeven) gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken vinden via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/index.xml. Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdam regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere “buur” voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund……. De petitie: Houd Flevokust groen en blauw! die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad, waar ook een pagina Flevokust!? vervolgverhaal !? bestaat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. Ukunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geinformeerd. In de vergadering van 17 december is deze petitie met 713 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester (692 online en 15 papier).

14-09-2014 | Petitie Houd Flevokust groen en blauw

Aanvulling op petitie: "Geen papiercontainer in Winterswijk"

Als aanvulling willen wij graag melden dat wij niet direct tegen de papiercontainer op zich zijn, maar waar dit hele concept voor staat, verenigingen raken een belangrijke inkomstenbron kwijt, maar ook wij als bewoners krijgen een papiercontainer, plastickcontainer en we houden onze gft-container, de grijze restafval-container raken we kwijt. Voor de restafval-container krijgen we per 100 huishoudens een ondergrondse gezamelijke container, waar men doormiddel van een pasje zijn/haar huisvuil in kwijt kan. Daarmee wil de gemeente zwerfafval van papier voorkomen, heel mooi, maar hoeveel afval wordt er niet naast een gezamelijk container geplaatst, vooral omdat er geregistreerd kan worden hoe vaak men een zak naar de container brengt ( mogelijk ook nog naar gewicht) en wat als hij vol is?   Papiercontainer mag op zich best, maar wel als de verenigingen in die buurt de opbrengst van het papier krijgt, het ook mag opalen en er voor de bevolking er verder geen kosten aan verbonden zijn. De oorzaak van de hele afvalberg kan namelijk niet alleen bij de bevolking neer gelegd worden, maar ook bij de verpakkingsindustrie, die berekenen hun verpakkingskosten ook, verkapt, door naar de consument en detailhandel.... Het moraal van de petitie is: help in de eerste plaats de vereningen....

+Lees meer...

en laat de Gemeente ander alternatieven zoeken om te bezuinigen..... 

Reageren op plannen voor 24 september

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw!   Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Lees meer...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren '80. Met aan de basis een haven waarin je moet 'geloven' aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee, niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts, samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman 'geloven' er heilig in dat ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven is de pot leeg. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/inspraak-flevokust-vanaf/ en voor de stukken zelf http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/ter-inzage/stukken-inspraak-flevokus/ Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdamse regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere 'buur' voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en schoon, echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund?. De petitie: "Houd Flevokust groen en blauw" die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad , waar ook een pagina "Flevokust!? vervolgverhaal..." staat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geïnformeerd of stuur mij een e-mail. Nogmaals veel dank en tot ziens,   Met vriendelijke groeten, Piet van Sabben en Renée Hoekendijk   Biologisch-dynamische tuinderij De Stek   www.desteklelystad.nl

Inspraak Provincie Flevoland
13-09-2014 | Petitie Houd Flevokust groen en blauw

Burgemeester Lonink roept illegale straatraces op Axelse Vlakte een halt toe

TERNEUZEN - Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen roept de frequente illegale straatraces op de Autrichehavenweg bij Westdorpe een halt toe. esteld in het gebied, waar elke zondag tientallen deelnemers onder het toeziend oog van honderden toeschouwers racen. De races op de openbare weg zien er volgens Lonink misschien spectaculair uit, maar zijn volgens hem levensgevaarlijk.

+Lees meer...

"Er staan daar ouders met kinderen op hun schouders. Je moet er toch niet aan denken dat het een keer fout gaat." In overleg met justitie, politie en wegbeheerder Zeeland Seaports is besloten een samenscholingsverbod in te voeren. Vrijdag plaatst de gemeente waarschuwingsborden. Mensen die zich in een groep op de weg ophouden, riskeren een boete van 110 euro, ook al vindt er op dat moment geen race plaats. "Deze vorm van handhaving moet ervoor zorgen dat de races onmiddellijk stoppen. In Rotterdam heeft een soortgelijke aanpak goed gewerkt." Lees vrijdag in de papieren editie de reactie van de organisatie van de straatraces op het besluit van Lonink.   Bron: PZC

De waarheid op AT5

http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/15960 De waarheid komt naar boven op AT5 (lokale nieuwzender van Amsterdam) .

17 september: informatiebijeenkomst, 30 september: debat collectiegebouw

De Vrienden van Het Park attendeert u graag op een tweetal bijeenkomsten over het collectiegebouw die binnenkort worden gehouden. Steek uw mening niet onder stoelen of banken en kom massaal op 17 september naar de informatiebijeenkomst in museum Boijmans van Beuningen en het debat over het collectiegebouw op 30 september in Arminius. Nu is het tijd om het tij te keren en de lokale politiek te overtuigen om met betere plannen te komen en het Museumpark te vrijwaren van een gebouw van meer dan 15.000m2 De informatiebijeenkomst  in Museum Boijmans Van Beuningen, vindt plaats op woensdag 17 september om 20.00 uur. Adres: Museumpark 18-20 (entree via hoofdingang). U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw naam en adres tot en met 15 september via: collectiegebouw@rotterdam.nl of via Meike van der Poel, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, tel.

+Lees meer...

06-10906885. Het debat in Arminius vindt plaats op dinsdag 30 september om 20.00 uur. Adres: Museumpark 3. Entree € 5 | studenten en Rotterdampas € 2,50 Tijdens deze avond die wordt georganiseerd door DRAAD (een samenwerking van LOKAAL en Arminius), wordt ook bekend gemaakt wie de beste politicus van Rotterdam 2014 is. Meer informatie via: http://arminius.nu/entry/605/draad-verkiezing-beste-politicus-van-het-jaar Komt allen!            

DRAAD: Verkiezing beste politicus en Collectiegebouw

Prinsjesdagafspraken lekken uit: Zorg voor anderen wordt afgestraft

Helaas, het lijkt erop dat het zorgen voor anderen alsnog wordt afgestraft. De petitie hebben we eind vorig jaar niet meer officieel aangeboden.

+Lees meer...

Dat was op dat moment niet meer nodig omdat er andere besluiten waren genomen. Op dit moment is het de vraag of de oude petitie qua inhoud recht doet aan de nieuwe plannen zoals deze op Prinsjesdag gepresenteerd gaan worden. Als dat zo is gaan we deze alsnog aanbieden. Als dit niet zo is sluiten we deze petitie en starten we een nieuwe die weer recht doet aan de nieuwe situatie. Wordt vervolgd………  

RTL Nieuws

De Telegraaf "Maak van weesfiets een ’witte’ leenfiets"

Nienke Oort schreef vandaag een stuk in de Telegraaf naar aanleiding van het artikel bij deze petitie op Amsterdam Centraal. Alleen waar ik 5% zei verstond ze 50% door een slechte telefoonverbinding. Te lezen via Blendle à 20 cent.  .