U, de petitionaris

Nieuws

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

22-01-2021

Ruiten van Woningen politiemensen ingegooid

Ruiten van woningen politiemensen ingegooid

  ALMKERK: Bij twee medewerkers van de politie Midden en West Brabant zijn zaterdagnacht ruiten ingegooid. De politiemedewerkers zijn beiden woonachtig in Almkerk en schrokken 's nachts wakker van de vernielingen.

+Lees meer...

Om 01.45 uur vond de eerste vernieling plaats. Om 02.30 uur de tweede. De daders gooiden stenen bij de woningen naar binnen. Bij een van de woningen werd de ruit van een kinderkamer vernield, waarna de steen in de kamer terecht kwam. Er raakte niemand gewond. Wel ontstond er schade in een aan de woningen. De politie heeft aangifte opgenomen van beide gedupeerden en stelt een onderzoek in.De politie verzoekt getuigen of mensen die meer weten over deze vernielingen zich te melden. Dit kan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via de stichting M. via telefoonnummer 0800-7000.

10% van gemeenten reageert digitaal op petities

De antwoorden van gemeenten op de vraag of elektronische petities ook elektronisch beantwoord worden blijven binnendruppelen.   Als we antwoorden zoals 'we beoordelen dat per geval' ook meerekenen dan kunt u in ieder geval bij ongeveer 10% van de Nederlandse gemeenten (35) per e-mail een petitie indienen en ook een e-mail antwoord terug verwachten als u dat vraagt.   Van de 442 aangeschreven gemeenten zit de vraag nog in een procedure in 165 gevallen. Van 233 gemeenten is nog niets vernomen.

+Lees meer...

Dit is opmerkelijk, aangezien de brief verstuurd is in week 12. Een reactie binnen 6 weken (mid-mei ongeveer) zou normaal moeten zijn. Zie onderstaand overzicht.   s-Gravenhage Den Haag heeft geen brief gekregen, zal zich waarschijnlijk aansluiten bij petities.nl. s-Hertogenbosch Brief van griffier op 30 april 2010. Referentie J. de With, geen kenmerk. Brief ontvangen, zal ter afdoening in handen van het nieuwe Presidium worden gesteld (op 27 april 2010 benoemd). Raad zal op 25 mei 2010 procedurele, geen inhoudelijke beslissing. Bericht volgt. Brief van gemeenteraad, ondertekend door secretaris en voorzitter, op 9 juni 2010. Kenmerk Griffie 3982. Raad heeft in zijn vergadering van 25 mei 2010 brief in handen van het presidium van de raad gesteld. Presidium is van mening dat de beantwoording door de raad van eventuele petities het beste in eigen beheer kan worden verzorgd. In voorkomende gevallen zal op de gemeentelijke website melding worden gemaakt van een petitie en wat er verder mee wordt gedaan. Aa en Hunze Een dag na het versturen van de brief een ontvangstbevestiging op papier: ingeboekt onder nummer 2010002471, in behandeling bij de griffie. Aalburg nog geen antwoord Aalsmeer Na een week een brief terug. Kenmerk 2010-4651. Snel antwoord, bel eventueel voor vragen. Aalten nog geen antwoord Abcoude nog geen antwoord Achtkarspelen Positief antwoord per e-mail na een maand. Achtkarspelen is nu bezig met het herinrichten van de website met de bedoeling dat het makkelijker wordt voor burgers om rechtstreeks met raad en raadsleden te communiceren. Alblasserdam nog geen antwoord Albrandswaard nog geen antwoord Alkemade nog geen antwoord Alkmaar Op 7 mei een brief terug van de griffier. Kenmerk 2010 051. Behandeld in raadsvergadering van 29 april 2010. De gemeenteraad heeft besloten uw brief in handen te stellen van het college ter afdoening. Almelo Vier dagen na versturen brief antwoord: geregistreerd onder nummer 2010/9633, in behandeling bij Bestuursondersteuning en control (0546-5411897) Almere heeft al een loket Alphen aan den Rijn nog geen antwoord Alphen-Chaam nog geen antwoord Ameland nog geen antwoord Amersfoort nog geen antwoord Amstelveen Antwoord van een beleidsmedewerker burgemeester en wethouders en raadsvoorbereiding een weekje na de brief. Komt op lijst ingekomen stukken, dan besluit wijze van afhandeling. Als die lijst er is wordt die toegestuurd. Dan ook informatie over de wijze van afhandeling en wie erover gaat. Kenmerk Z-2010-014610. Amsterdam gefuseerde stadsdelen krijgen later brief, waarschijnlijk gaat loket Westerpark mee naar nieuwe stadsdeel West. Zuidoost schreef een brief terug na 6 dagen. Nummer 2010003827, in behandeling bij griffie. De griffier van de stad Amsterdam schreef op 23 april terug. Kenmerk ZD-2010-001302. Geplaatst op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering van 21 april 2010 en de raad heeft besloten dit raadsadres in handen te stellen van het presidium van de gemeenteraad ter afdoening. Op 17 juni 2010 brief van voorzitter presidium, kenmerk ZD/2010/1302. Petities als raadsadressen, aantal ondertekenaars irrelevant voor wijze van behandeling. Antwoord via zelfde kanaal als vraag binnenkwam. Antwoord alleen aan hoofdafzender, andere afzenders worden geacht het antwoord te vernemen van de hoofdafzender. Succes met uw initiatieven inzake het (digitale) petitierecht. Brief van stadsdeelraad Zuidoost op 2 juni, kenmerk 2010003827, ondertekend door griffier en stadsdeelvoorzitter. Excuses voor laat, verkiezingen. Aan fractievoorzitters voorgelegd. Zie gangbare praktijk met raadsadressen. Komen op lijst ingekomen stukken en dan raadscommissie of dagelijks bestuur. Geen vormeisen aan raadsadres. Antwoord in beginsel per brief, tenzij uitdrukkelijk gevraagd om digitaal antwoord. Andijk Een week na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier: geplaatst op lijst ingekomen stukken voor raad van 22 april 2010. Anna Paulowna nog geen antwoord Apeldoorn nog geen antwoord Appingedam in kopie verstrekt aan de raadsleden en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van mei 2010 met als voorstel "Voor kennisgeving aannemen" Arcen en Velden nog geen antwoord Arnhem Twee dagen na versturen brief antwoord in cafile50940.doc per e-mail. De brief is geregistreerd onder nummer 2010-03-02591 en is geplaatst op de “Lijst van ingekomen stukken” voor de raadsvergadering van maandag 19 april 2010. Het advies aan de raad zal zijn om de brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening. Assen Een week na versturen brief e-mail van raadsgriffier: alle correspondentie, ook petities, lopen via de griffier. Antwoord vanzelfsprekend ook elektronisch, als burgers dat willen eventueel via petities.nl. Asten Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: Geregistreerd onder nummer AST10/1313 en doorgezonden aan griffie. Als ingekomen stuk op agenda raadscommissie (zie asten.nl). U heeft spreekrecht, meldt u het 8 uur tevoren bij de griffier als u dat wil gebruiken. Verslag commissie ook te vinden op de website. Baarle-Nassau Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 10ink00944 en in behandeling door raadsgriffier. Baarn Geïnteresseerd, aanvullende vragen per e-mail. Barendrecht Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 175717. Barneveld Brief van raadsgriffier via de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning.  Een dag later ook een verlate ontvangstbevestiging met excuses per e-mail van de griffier twee weken na versturen brief. Komt op lijst ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2010. Voorstel om college van burgemeester en wethouders de brief te laten beantwoorden. Registratienummer 455458.De brief wordt ook geagendeerd voor de Griffierskring Veluwe van 18 mei 2010. Deze kring is een tweemaandelijks overleg tussen de griffiers van ongeveer 15 gemeenten gelegen op en om de Veluwe. Doel van de bespreking is om te inventariseren hoe de gemeenten willen omgaan met dit verzoek. De uitkomsten van de bespreking door de gemeenten zullen worden meegenomen bij de beantwoording van de brief. Bedum Twee dagen na versturen brief e-mail: brief heeft nummer 377 gekregen. Geagendeerd voor de raadvergadering van 29 april 2010 als ingekomen stuk. Advies 'ter afdoening' waarschijnlijk 'voor kennisgeving aannemen'. Minstens de afgelopen twee jaar geen petities binnengekomen. Besluitvorming zowel live als achteraf te volgen via bedum.nl Beek Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10igr00071, komt op lijst ingekomen brieven, wordt procedureel behandeld bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad volgens vergaderschema op www.gemeentebeek.nl Beemster E-mail een dag na versturen brief: "Uw verzoek komt op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 mei. U krijgt zo spoedig mogelijk daarna bericht over de afdoening ervan." Een week later een e-mail dat het toch gelukt is het op de agenda van 22 april 2010 te zetten als ingekomen stuk nummer 18 (PDF). Op 29 mei 2010 een brief van de raad, ondertekend door voorzitter en griffier met kenmerk griffie/cjj821. Brief aan de orde geweest in de vergadering van 27 mei: "Alle verzoeken aan de raad van Beemster komen op de lijst van ingekomen stukken. De behandeling van ingekomen stukken is een vast agendapunt bij raadsvergaderingen. Alle verzoekers krijgen schriftelijk of via e-mail (als het verzoek via e-mail is gedaan) bericht over het afdoeningsbesluit van de raad. Zowel de lijst van ingekomen stukken met afdoeningsvoorstel als de besluitenlijst worden op de website van de gemeente geplaatst. Uitsluitend bezwaarschriften en officiële aanvragen kunnen nu nog niet digitaal bij onze gemeente worden ingediend." Beesel nog geen antwoord Bellingwedde Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201000447 en ingekomen stuk voor raadscommissie op 22 april 2010. Bennebroek nog geen antwoord Bergambacht Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer BE10/08675. In behandeling bij griffie, behandeling kan enige tijd vergen in verband met het inwinnen van adviezen. "Zodra een beslissing is genomen, zult u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld." Bergeijk nog geen antwoord Bergen (L.) nog geen antwoord Bergen (NH.) nog geen antwoord Bergen op Zoom Een brief terug na een week. Geregistreerd onder nummer I10-015836. Een brief terug van de raadsgriffier na nog een week. Dank, op agenda raadscommissie Burger en Bestuur 22 april 2010.  In algemene zin worden brieven beantwoord op het adres dat indiener heeft aangegeven, bij voorkeur het postadres. Kenmerk U10-009404. Berkelland Een dag na versturen brief e-mail: ingeschreven onder nummer 10/1856 en wordt behandeld door dhr Kok  toestel 0545–250 612. Het streven is voor 5 mei te antwoorden. Als dat niet haalbaar lijkt, dan volgt er op tijd bericht. Op 11 juni 2010 een brief van secretaris en burgemeester. Kenmerk 7461. Besproken in college en voorgelegd aan raad. Beide in beginsel van mening dat petities die elektronisch binnenkomen ook zo beantwoorden. Onder het voorbehoud dat dit niet teveel extra ambtelijke- en bestuurlijke inzet kost. Ook burgemeester sluit zich aan bij dit standpunt. Kortom, we staan in beginsel positief tegen over uw initiatief. Bernheze Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010/14176, antwoord voor 22 april 2010 of anders een bericht over afhandeling. Bernisse nog geen antwoord Best Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer PI10-02237 en ter behandeling intern doorgestuurd. Beuningen Op 15 april 2010 ontvangstbericht per brief van een medewerker postregistratie. Registratienummer IN10.01649 en de brief wordt ter inzage gelegd voor de raadsleden en op de gemeentelijke website geplaatst. Beverwijk Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd met kenmerk 2010/18299 en in behandeling bij werkveld griffie. Binnenmaas nog geen antwoord Bladel nog geen antwoord Blaricum nog geen antwoord Bloemendaal telefoontje dag na versturen brief: brief geregistreerd onder 2010 00 7155, drie dagen daarna brief op papier: uiterlijk 6 mei 2010 informatie over de behandeling. Boarnsterhim Zes dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief op de agenda van de gemeenteraad van 20 april staat met het advies het ter kennisgeving aan te nemen. Bodegraven nog geen antwoord Bolsward Een week na versturen brief een e-mail dat de brief ter kennis wordt gebracht aan de raad. Gemeente zit in een herindeling zodat ook posities over participatie en communicatie opnieuw worden vastgesteld. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hier mee aan de slag te gaan. Borger-Odoorn Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.06559. Borne Vijf dagen na versturen brief e-mail van griffie met in een .doc als bijlage met daarin dat de brief op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 april staat. Kenmerk 10ink01596. Borsele nog geen antwoord Boskoop nog geen antwoord Boxmeer Na ongeveer een maand een e-mail van de griffier dat de brief geregistreerd is op 25 maart 2010 (griffie/2010/15). Boxtel Brief van de raadsgriffier op 14 mei 2010. Kenmerk vbr. Excuses voor late reactie, door verkiezingen en ingewonnen advies collega's. Boxtel beantwoordt iedere binnenkomende petitie, langs welke weg die ook binnenkomt, op de meest passende manier. De ene keer per brief een andere keer is digitale beantwoording mogelijk. Consequenties van een toezegging zijn niet te overzien, daarom nu nog geen toezegging altijd digitaal te antwoorden. Elke petitie wordt door het gemeentebestuur serieus behandeld en van een gedegen antwoord voorzien. We hebben dan ook besloten om in elk geval, als we een petitie ontvangen, deze petitie en het antwoord daarop openbaar te maken via de website, www.boxtel.nl Breda nog geen antwoord Breukelen nog geen antwoord Brielle nog geen antwoord Bronckhorst Na een week een brief terug. Zaaknummer Z18044, in behandeling bij griffie. Op 2 juni 2010 brief met kenmerk UIT10/ terug van griffier en voorzitter raad. Op 27 mei ter kennisname gebracht van de raad. Ter afhandeling in handen gesteld van het college van onze gemeente. Brummen nog geen antwoord Brunssum nog geen antwoord Bunnik Zes dagen na versturen brief een brief terug van de waarnemend griffier. Ingekomen stukken worden behandeld in de raad (eens in drie weken), daar besluit over afhandelwijze: ter kennisgeving aangenomen of advies van college. In dat geval krijgt u naam ambtenaar. Ondertussen vragen naar griffie. Kenmerk GB-2010.2118. Brief van griffiemedewerker op 23 april 2010. Raad heeft besloten de inhoud voor kennisgeving aan te nemen en dankt voor uw inbreng. Bunschoten Brief van griffier op 5 juni. Kenmerk 667. "De raad heeft besloten uw brief in handen van de griffier te stellen met daarbij het besluit om vooralsnog aan het verzoek geen gehoor te geven. Op het moment dat iets dergelijks zich zal voordoen zullen wij op een adequate manier reageren. Dat kan elektronisch maar ook anderszins zijn." Buren nog geen antwoord Bussum nog geen antwoord Capelle aan den IJssel nog geen antwoord Castricum nog geen antwoord Coevorden nog geen antwoord Cranendonck nog geen antwoord Cromstrijen nog geen antwoord Cuijk Vijf dagen na versturen brief e-mail van secretariaat griffie: brief is ingekomen post voor de raad en staat ook op agenda commissie bestuur 28 april 2010 als ingekomen post. Culemborg Een dag na versturen e-mail antwoord dat de brief is geregistreerd onder nummer 1015843. E-mail namens raadsgriffier 5 dagen later dat per petitie afzonderlijk de afweging zal worden gemaakt of deze elektronisch of anders zal worden behandeld. Dalfsen nog geen antwoord Dantumadeel Vijf dagen later. Nummer 10001697, in behandeling bij het presidium. De Bilt Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geboekt onder nummer 6726. Ter behandeling doorgegeven aan de unit Griffie. 5 dagen later een brief van de waarnemend raadsgriffier: eenmaal per maand voor de commissievergaderingen informeel contact, daar kunnen petities met toelichting worden overhandigd, de gemeenteraad handhaaft dit systeem. Brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de raad. Wordt op 29 april 2010 vastgesteld. Voorstel de brief voor kennisgeving aan te nemen. Vergadering om 20:00 in Mathildezaal van Jagtlust te Bilthoven. De Marne nog geen antwoord De Ronde Venen Brief van communicatieadviseur op 5 juni 2010. Kenmerk CIBEW64555. "Wij hebben ons in www.petities.nl verdiept en onze eerste indruk is positief. Echter, de gemeente bevindt zich in een herindelingsproces en wordt per 1 januari 2011 samengevoegd met de gemeente Abcoude." Op de agenda van de nieuwe organisatie. Bel als u nog vragen heeft. De Wolden Een week later e-mail: op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering 29 april 2010. Daar besluit over wijze van afdoening. Informatie daarover volgt. Registratienummer Z 1728 / D-2330. Op 30 april brief van griffier. Door omstandigheden geplaatst op lijst van ingekomen stukken voor raadsvergadering van 22 april 2010. Bij behandeling heeft de raad besloten het dat het college van burgemeester en wethouders de raad een advies zal geven. Daarna reactie van de raad. Delft belde of het goed was om de brief te publiceren op delft.nl Delfzijl Vijf dagen na versturen brief e-mail van raadgriffier: "Ik zal de brief met een positief advies aan de gemeenteraad voorleggen." Den Helder nog geen antwoord Deurne Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier dat de brief op de lijst ter kennisname wordt geplaatst op de agenda van de raad. In de vergadering van 18 mei 2010 zal de raad er een beslissing over nemen. Deventer nog geen antwoord Diemen een dag na versturen brief e-mailantwoord: doorgestuurd naar griffie onder registratienummer 2010.01728 en een dag later een brief met een vergelijkbare tekst. Dinkelland nog geen antwoord Dirksland nog geen antwoord Doesburg nog geen antwoord Doetinchem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I0i0006623. Dongen nog geen antwoord Dongeradeel een dag na versturen brief e-mailantwoord in .doc: verzoek om advies college, kennisgeving aan raad 8 april 2010, kenmerk 2010001715. Dordrecht Kenmerk 317668. Brief is behandeld in raadvergadering van 6 april 2010. Daar is besloten de brief te agenderen voor de adviescommissie van 20 april 2010. Dan bericht. Aldus brief van griffier twee weken na versturen brief. Drechterland nog geen antwoord Drimmelen nog geen antwoord Dronten nog geen antwoord Druten nog geen antwoord Duiven Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier: registratienummer 10.2775, brief zal ter kennisname aan raad worden voorgelegd. "Vanzelfsprekend zullen petities die onze gemeente aangaan aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd. Zo nodig zullen de indieners of initiatiefnemers worden geïnformeerd eventueel via uw website." Echt-Susteren nog geen antwoord Edam-Volendam Na een week brief terug. Nummer i10-01136 en in behandeling bij griffie. Spoedig antwoord. Ede nog geen antwoord Eemnes de brief wordt als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 april 2010. Op 14 april een e-mail van de raadsgriffier dat de raad de brief voor kennisgeving heeft aangenomen. Eemsmond nog geen antwoord Eersel nog geen antwoord Eijsden Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010I01254, in behandeling bij de afdeling griffie, antwoord komt van griffie. Eindhoven nog geen antwoord Elburg Brief terug van de afdeling Facilitair, postregistratie een week na versturen brief. Griffie behandelt het (naam en nummer persoon) en u kunt haar bellen. Kenmerk 2010.03088. Spoedig bericht. Emmen 13 dagen na versturen brief een e-mail terug. Met belangstelling kennis van genomen en voor advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Ter kennisname geplaatst op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 12 mei 2010. Dan volgt bericht. Enkhuizen nog geen antwoord Enschede nog geen antwoord Epe Brief van griffier op 10 juni 2010, kenmerk 2010-14758. Namens de raad. Gemeente werkt aan het opstellen voor de elektronische postbehandeling. De verwachting is dat mailen mogelijk is als burger het vraagt en geen ondertekening nodig is. Bijvoorbeeld bij vragen, maar ook in het geval van petities. Op de website van Epe per onderwerp of product aangegeven hoe contact te maken. Ermelo Op 11 mei 2010 een brief van de griffier. Referentie 10013780. In behandeling onder nummer 10010683. Casenummer 2010-03242. Brief op lijst ter inzage liggende stukken voor de raad van 20 mei 2010 met het voorstel om de griffie een reactie te laten voorbereiden. Uitnodiging om toe te lichten bij vergadering. Stuk ook openbaar. Etten-Leur E-mail vijf dagen na versturen brief. Een 14329711.doc aanhangsel die nog volgt als brief. Daarin staat dat de raad geadviseerd wordt het stuk ter kennisgeving aan te nemen, het staat op de lijst ingekomen stukken en op de fractiesites, zodat alle fracties deze brief kunnen lezen. Als de raad het voorstel om kennis te nemen van de brief niet volgt, dan volgt er nog informatie over de afhandeling. Zo niet, dan is het afgehandeld. Kenmerk GRIF/2010/2795. Twee dagen later dit ook als brief. Raadsvergadering 12 april 2010. Ferwerderadiel nog geen antwoord Franekeradeel Antwoord heeft langer op zich laten wachten door de verkiezingsdrukte. E-mail 12 dagen na versturen brief. Bevestigend antwoord van de raadsgriffier. "over ieder ingekomen stuk wordt een ontvangstbevestiging verzonden, tenzij het een algemene mailing betreft. Komt de vraag electronisch binnen, dan wordt dit als regel ook electronisch beantwoord." Vraag teruggestuurd of de gemeente ook alle ondertekenaars van een petitie zal mailen, bijvoorbeeld via een loket op petities.nl. Gaasterlân-Sleat de dag na versturen brief antwoord per e-mail: ingeboekt onder nummer IN1001103 en naar griffie doorgestuurd Geertruidenberg nog geen antwoord Geldermalsen nog geen antwoord Geldrop-Mierlo nog geen antwoord Gemert-Bakel nog geen antwoord Gennep De dag na versturen brief alg.doc ontvangen per e-mail. Brief heeft kenmerk 2010/1391. Twee dagen later een brief dat van Gemeren de brief in behandeling heeft en dat de brief is doorgestuurd naar de gemeenteraad. Binnen zes weken antwoord van de behandelend ambtenaar. U kunt contact met hem opnemen. Giessenlanden nog geen antwoord Gilze en Rijen nog geen antwoord Goedereede de dag na versturen brief ontvangstbevestiging.doc ontvangen per e-mail: de brief heeft kenmerk 201001729. Goes nog geen antwoord Goirle Twee weken na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ook als brief.  Nummer 2010002343/2793. "Het beleid in de gemeente Goirle is dat formele uitgaande post niet via de elektronische weg gaat. Een van de belangrijkste redenen om dat niet te doen is dat wij nog niet met een geauthoriseerde en authentieke digitale ondertekening (kunnen) werken. Daarnaast wil digitale toezending plus verzending langs dezelfde weg zeggen dat de digitale berichten als origineel beschouwd moeten worden. Opslag en bewaring daarvan moet o.a. aan bepaalde technische en authenticiteitsvoorwaarden voldoen. Die voorzieningen hebben wij nog niet. Ik kan u wel zeggen dat iedere petitie die wordt ingediend als ingekomen stuk door de gemeenteraad behandeld zal worden. De griffie is graag bereid om te zorgen dat u van het antwoord ook een digitaal afschrift ontvangt." Gorinchem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/1743 en doorgestuurd naar de afdeling Team Juridische Zaken, vragen eventueel bij die afdeling. Gouda nog geen antwoord Graafstroom Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006402/UIT-8702. Graft-De Rijp nog geen antwoord Grave nog geen antwoord Groesbeek nog geen antwoord Groningen heeft al een loket en gaat binnenkort evalueren. Grootegast nog geen antwoord Gulpen-Wittem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I.10.01614 en in behandeling door mevrouw van der Walle. Haaksbergen Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN-1017083, in behandeling bij de afdeling raadsgriffier. Neem voor meer informatie gerust contact op. Haaren nog geen antwoord Haarlem nog geen antwoord Haarlemmerliede en Spaarnwoude Positief antwoord, petities.nl neemt contact op. Haarlemmermeer nog geen antwoord Halderberge nog geen antwoord Hardenberg dag na versturen brief antwoord per e-mail dat griffie de afhandeling van de brief volgende week intern bespreekt. Vier dagen later een positieve reactie met een verzoek om meer informatie. E-mail correspondentie is op gang gekomen. Harderwijk Twee dagen na versturen brief antwoord per brief. Het streven is voor 25 april 2010 de brief af te handelen, de raad vergadert gemiddelt eens per maand. Kenmerk I10.00.1087. Raadsgriffie kan informeren over afhandeling. Hardinxveld-Giessendam nog geen antwoord Haren nog geen antwoord Harenkarspel Brief terug twee dagen na versturen brief. Geregistreerd onder kenmerk COM/2010/3280. Vragen erover naar afdeling Cluster Communicatie. Harlingen E-mail met interesse terug van raadsgriffier, twee weken later. Alleen is het nu wat te druk met informatie- en formatierondes voor coalitievorming. Later, na deze periode. Brief heeft nummer 10.000830. Hattem nog geen antwoord Heemskerk Vijf dagen na brief een brief terug. Griffie zal antwoorden. Neem gerust contact op. Referentie ID/2010/70366. Heemstede Na vier dagen bevestiging per brief van Informatiebeheer: kenmerk 461071, in behandeling door griffie, u kunt haar bellen of mailen. Heerde Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 109712 en doorgestuurd naar behandelende afdeling. Brief van voorzitter en griffier op 16 juni 2010. Kenmerk 117634. Gemeenteraad heeft besloten op 31 mei 2010 medewerking te verlenen aan uw verzoek voor zover dat past binnen de mogelijkheden. Heerenveen nog geen antwoord Heerhugowaard Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: brief wordt behandeld door raadsgriffier Maarten Hoogland. Kenmerk B201005029. Brief van griffier op 2 juni 2010 met kenmerk B201009036. Goed initiatief, nog wel een paar 'haken en ogen'. "Op dit moment kunnen we electronische afhandeling niet garanderen. Wij willen dan ook geen beloftes doen die wij niet ten volle kunnen waar maken. Zodrat dit het geval is zullen wij over gaan tot aansluiting." Heerlen nog geen antwoord Heeze-Leende nog geen antwoord Heiloo nog geen antwoord Helden nog geen antwoord Hellendoorn Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief van de raadsgriffier: geregistreerd onder nummer 10INK02312, komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 april 2010, wordt niet inhoudelijk behandeld. Daarna volgt bericht wat de raad besloten heeft over de verdere afhandeling. Op 29 april brief met kenmerk 10UIT03265 van de raadsgriffier. De raad heeft op 20 april 2010 besloten deze brief voor kennisgeving aan te nemen en aan uw verzoek te voldoen. Hellevoetsluis nog geen antwoord Helmond nog geen antwoord Hendrik-Ido-Ambacht nog geen antwoord Hengelo nog geen antwoord het Bildt nog geen antwoord Heumen nog geen antwoord Heusden nog geen antwoord Hillegom nog geen antwoord Hilvarenbeek nog geen antwoord Hilversum nog geen antwoord Hof van Twente nog geen antwoord Hoogeveen Een dag na versturen brief e-mailantwoord: Hoogeveen doet aan burgerparticipatie, onder andere met smederijen. Dit is ook interessant en word voorgelegd aan presidium en besproken met betrokken ambtenaren. Hoogezand-Sappemeer nog geen antwoord Hoorn nog geen antwoord Horst aan de Maas Week na brief eentje terug. Brief wordt aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 27 april 2010. Daarna antwoord over afhandeling. Kenmerk 10/5915. Op 8 mei een brief dat het aan de orde is geweest in de raad. De raad heeft besloten de beantwoording in handen te stellen van de Griffie. Binnenkort bericht, aldus de raadsgriffier. Houten nog geen antwoord Huizen Een week later een brief terug. INK1004314, is doorgestuurd en zal worden geagendeerd in een volgende raadsvergadering onder het agendapunt Ingekomen Stukken. Hulst Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10/01771 en doorgestuurd naar D. van Bunder. IJsselstein nog geen antwoord Kaag en Braassem nog geen antwoord Kampen Antwoord van raadsgriffier na 10 dagen. Het gaat over communicatie tussen burger en overheid. Geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 april 2010. Dan besluit over wijze van afhandeling, daar komt bericht over. Op 2 juni een brief van de griffier, kenmerk IOUIT11504. Behandeld in raad van 28 april 2010. Brief in handen van het college van burgemeester en wethouders. Op 17 juni 2010 een brief ondertekend door de burgemeester en de secretaris. Kenmerk IOUIT12375. "Op dit moment is de gemeente Kampen bezig met de doorontwikkeling van de dienstverlening en van onze website. Uw vraag wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van bovengenoemde punten". Kapelle nog geen antwoord Katwijk Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder zaaknummer 2010-006957. Brief op 15 april van griffier dat de raad op 15 april de wijze van afhandeling zal vaststellen. Op 22 april brief van griffier dat de raad heeft besloten het door het college van burgemeester en wethouders wil laten afhandelen en wil daarvan op de hoogte worden gehouden. Kerkrade nog geen antwoord Kessel nog geen antwoord Koggenland Na vier weken e-mail van raadsgriffier: brief ontvangen en in behandeling genomen. Kollumerland en Nieuwkruisland nog geen antwoord Korendijk nog geen antwoord Krimpen aan den Ijssel nog geen antwoord Laarbeek Zes dagen na versturen brief een e-mail. Zaak Z-10007578. Bevestigend antwoord op de brief. Landerd nog geen antwoord Landgraaf nog geen antwoord Landsmeer Brief van griffier en voorzitter gemeenteraad op 30 april. Kenmerk griffie/reb. Brief aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 27 april 2010. Preadvies aan de raad luidde “naar bevind van zaken wordt gehandeld”. De raad heeft het preadvies overgenomen. Langedijk nog geen antwoord Lansingerland Twee dagen na versturen een brief terug: geregistreerd met kenmerk I10.06676 en in behandeling bij afdeling Bestuurszaken. Laren "Het postbusnummer dat u heeft gebruikt bestaat niet meer, voortaan 71, 3755 ZH Eemnes." Antwoord op brief een week na versturen van Team Documentaire Informatie Voorziening. Nummer 2010-004860/LA. Informatie volgt over verdere afhandeling. Leek heeft al een loket Leerdam nog geen antwoord Leeuwarden nog geen antwoord Leeuwarderadeel Een dag na versturen een brief terug: geregistreerd onder nummer 100464. Voor vragen neem contact op met de sector Publiekszaken. Leiden Brief van de secretaresse van de griffier. De raad heeft in de vergadering van 15 april 2010 besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. Ze zijn in de gelegenheid geweest van de brief kennis te nemen. Leiderdorp nog geen antwoord Leidschendam-Voorburg Na 10 dagen een brief terug namens de griffier. Binnen 8 weken een besluit. Brief op ingekomen stukken lijst, digitaal in te zien door de raadsleden en op 13 april door de raad vastgesteld. Daarna ter inzage bij griffie. Kenmerk 2010/8610. Lelystad nog geen antwoord Lemsterland Een week na versturen brief een e-mail van de griffier: geregistreerd onder nummer i1000333 en in behandeling bij griffie. Leudal nog geen antwoord Leusden nog geen antwoord Liesveld Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006404/UIT-8354. Lingewaal nog geen antwoord Lingewaard nog geen antwoord Lisse nog geen antwoord Lith nog geen antwoord Littenseradiel nog geen antwoord Lochem Vijf dagen na versturen brief een e-mail van een beleidsmedewerker Bestuurszaken. Ingeboekt onder nummer BPC/2010.004308 en voor raadsleden ter informatie met advies om ter afdoening in handen van college te stellen. Eerst moeten raadsplan en collegeprogramma bekend zijn, waar wellicht informatie over petities in opgenomen wordt. Daarom pas op vroegst in juni 2010 een inhoudelijke reactie. Brief na twee weken dat de brief naar het college van burgemeester en wethouders is gegaan en dat zij voor verdere afhandeling en beantwoording zorgen. Als raad erover wil spreken, dan op agenda voor ronde-tafelgesprekken. Vierwekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt. Als de raad erover wil spreken, dan volgt een uitnodiging om mee te praten. Loenen Drie dagen na versturen brief een e-mail: 10INK00884 is het registratienummer, komt op lijst ingekomen stukken raadsvergadering van 20 april 2010. Neem eventueel contact op met waarnemend griffier. Op 22 april 2010 brief van de waarnemend griffier. Loenen zit in een herindelingsproces, per 1 januari samen met Breukelen en Maarssen. Uw vraag gaat mee naar de nieuwe gemeente. Loon op Zand nog geen antwoord Lopik nog geen antwoord Loppersum nog geen antwoord Losser nog geen antwoord Maarssen nog geen antwoord Maasbree nog geen antwoord Maasdonk Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201001437. Geplaatst op de lijst ingekomen stukken raadsvergadering van dinsdag 27 april 2010. Na ontvangst door de raad zijn er meerdere mogelijkheden. Voor kennisgeving aangenomen, antwoord door college van burgemeester en wethouders, door de griffie of door de commissie bezwaarschriften. Meer informatie, bel of mail. Maasdriel nog geen antwoord Maasgouw nog geen antwoord Maassluis Vijf dagen na versturen brief e-mailantwoord. Brief komt op de lijst van ingekomen stukken voor het Debat op Dinsdag van 8 april 2010. Alle brieven aan de raad (petities, vragen, mededelingen of anderzins) worden allemaal doorgestuurd aan de griffie, waarna ze via de lijst ingekomen stukken of het griffienieuws onder de aandacht van de raad worden gebracht. Daarna antwoord door de raad of eventueel in handen van het college gesteld voor verdere afwikkeling. Maastricht nog geen antwoord Margraten Vijf dagen na versturen brief antwoord per e-mail: kenmerk 2010001142 en in behandeling door J. Thomassen. Voor 10 mei 2010 antwoord. Marum een dag na versturen brief antwoord per e-mail: brief is ontvangen en ingekomen stuk voor raadscommissie die 10 mei 2010 vergadert. Medemblik nog geen antwoord Meerlo-Wanssum nog geen antwoord Meerssen nog geen antwoord Meijel nog geen antwoord Menaldumadeel Een dag na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN2010/138 en wordt voorgelegd aan het fractievoorzittersoverleg. Dit overleg met de fractievoorzitter, voorzitter van de raad en de raadsgriffier bepaalt de agenda van gemeenteraad en raadscommissie. Krijgt een korte omschrijving en afdoeningsadvies en komt op agenda raadsvergadering of raadscommissie. Brief ligt voor raadsleden ter inzage. Besluit volgt op schrift. Voor vragen contact met raadsgriffier. Menterwolde nog geen antwoord Meppel nog geen antwoord Middelburg nog geen antwoord Middelharnis nog geen antwoord Midden-Delfland nog geen antwoord Midden-Drenthe Vier dagen na versturen brief per e-mail een ontvangstbevestiging van het griffiesecretariaat met een Cc naar 5 personen @middendrenthe.nl. Mill en Sint Hubert Vijf dagen na brief, brief terug van afdeling Bestuur en Veiligheid. Nummer 2010/1326. Zo spoedig mogelijk in behandeling, voor vragen een bepaalde medewerker bellen. Millingen aan de Rijn nog geen antwoord Moerdijk Na vier dagen. Nummer V/225765. Binnen enkele weken informatie over de afdoeningswijze. Voor vragen, raadsgriffier. Na twee weken afdoeningsbericht van de raadsgriffier per brief. De raadsleden hebben besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.  Montferland Een e-mail zes dagen na versturen brief van de griffie met de mededeling dat de brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010. Nummer 10ink03025. Montfoort Vijf dagen na versturen brief per e-mail het kenmerk GRIN/10-00426 en dat het voor de raadvergadering op 26 april 2010 op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen staat. Mook en Middelaar nog geen antwoord Moordrecht nog geen antwoord Muiden Vier dagen na versturen brief een brief van afdeling postregistratie. Nummer IN-2010-9258, in behandeling bij griffier (te bellen voor vragen). Naarden Brief na 10 dagen van raadsgriffier met bevestiging en kenmerk inkRA10033. Op lijst ingekomen stukken. Raad bepaalt hoe verder. Advies om door te sturen naar college van burgemeester en wethouders. Vergaderschema staat op website. Antwoord van griffier op 30 april, kenmerk /MK/inkRA10033. “Deze vraag kan ik niet met ja beantwoorden. Op dit moment wordt schriftelijke correspondentie schriftelijk beantwoord. Dit heeft te maken met de authenticiteit van de digitale handtekening. Daarnaast is ons systeem daar nog niet volledig op ingericht. Overigens wordt bij de gemeente Naarden ook alle electronisch aangeleverde post regulier in behandeling genomen mits dit wettelijk verplicht is. Voor het aanvragen van vergunningen bijvoorbeeld is volgens de formele eisen een handtekening nodig. Tenslotte meld ik u dat binnen de gemeente Naarden ook de landelijke ontwikkelingen worden gevolg en dat altijd een afweging plaatsvindt of het meerwaarde heeft om mee te doen aan petities.nl of watstemtmijnraad.nl. Daarnaast proberen wij onze website zo actueel mogelijk te houden.” Neder-Betuwe nog geen antwoord Nederlek Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer NE10/02101, in behandeling bij afdeling IBZ. Vraag hoofd van die afdeling. Zodra een beslissing is genomen, zo spoedig mogelijk bericht. Antwoord kwam op 30 maart: "Graag wil ik u via dit bericht aangeven dat de gemeente Nederlek niet mee werkt aan de website 'Petities.nl'. Wij zien hier namelijk geen voordelen in, omdat wij eigenlijk nooit te maken hebben met petities. Daarnaast willen wij, als er dan toch een petitie binnenkomt, deze beantwoorden op de manier die ons per situatie het beste lijkt." Nederweert nog geen antwoord Neerijnen Vijf dagen na versturen van brief een scan ervan als PDF in een e-mail van de raadsgriffier aan 37 raadsleden (zowel privé- als partijadressen) met een kopie ervan naar 12 adressen @neerijnen.nl. Ter kennisname en zal op de lijst ingekomen stukken komen onder de categorie A bestuur voor de raadvergadering van 27 mei 2010. Kenmerk zaak 06-10640 document 10-1415. De ontvangstbevestiging per brief kwam drie dagen later binnen. Zaaknummer 06/10640. Niedorp Na zes dagen een brief. Nummer 201000660, in behandeling bij griffie. Een dag later een telefoontje van de griffier om 16:28 voor toelichting. We hebben 8 minuten gesproken.   Nieuw-Lekkerland Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk NLL-1006399/UIT-8349. Nieuwegein nog geen antwoord Nieuwerkerk aan den IJssel nog geen antwoord Nieuwkoop een dag na versturen brief, een antwoord in PDF: griffie behandelt brief, kenmerk G10.0284. Nijefurd Vier dagen na brief antwoord. Nummer i1000515. Antwoord zo spoedig mogelijk, u kunt contact opnemen met griffier. Op 29 april brief van griffier. In de raadsvergadering van 27 april 2010 behandeld bij het agendapunt Ingekomen Stukken. De raad heeft het voorstel van het presidium overgenomen om uw verzoek over te dragen aan de werkgroep raad fase II onderdeel raadscommunicatie. Nijkerk Brief van de griffier op 22 mei 2010. Nijkerk streeft ernaar te antwoorden op de wijze die door de indiener is aangegeven. Alleen als elektronisch niet kan of niet gewenst is vindt schriftelijke beantwoording plaats. Nijmegen 11 dagen na versturen brief e-mail van raadsgriffie: brief komt op agenda raad van 28 april 2010 als ingekomen stuk. Als raad wil reageren dan volgt bericht. Noord-Beveland nog geen antwoord Noordenveld Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van griffie. Nummer R10.00019, in behandeling bij griffie, op lijst ingekomen stukken, advies ter kennisgeving. Mocht een raadslid wat met de brief willen, dan volgt bericht.  Noordoostpolder Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van de raadsgriffier: "Wij willen uw verzoek op termijn wel in een breder kader plaatsen waar het gaat om de inzet van elektronische middelen, maar kunnen nu niet beloven wat u ons vraagt." Noordwijk nog geen antwoord Noordwijkerhout nog geen antwoord Nuenen, Gerwen en Nederwetten nog geen antwoord Nunspeet Antwoord na een week in een brief. Nummer I.0009376. Afdeling Bestuur/team communicatie heeft de brief in behandeling. Uiterlijk 10 mei 2010 anders bericht. Eventueel bellen met genoemde persoon. Nuth nog geen antwoord Oegstgeest Na vier dagen een e-mail van de raadsgriffier als ontvangstbevestiging en dat de brief als ingekomen stuk op 22 april in de raad komt, met een positief afhandelingsadvies van de raadsgriffier. Oirschot nog geen antwoord Oisterwijk Vijf dagen na versturen brief een ontvangstbevestiging.doc per e-mail van de de afdeling Facilitaire Zaken. Registratienummer 2010B01773 en streven om voor 26 april 2010 te antwoorden schrijft griffie. Oldebroek Na zes dagen brief terug van afdeling Interne Dienstverlening, sectie Documentaire Informatievoorziening. Nummer 60204. Griffie behandelt. Neem contact op als nodig. Oldenzaal Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: wordt behandeld door vd Zande van de afdeling Concernstaf, rechtstreeks te bellen op 0541 588295. Olst-Wijhe nog geen antwoord Ommen Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/10-23483. Kopie van brief naar de raad. Voor behandeling(advies) doorgezonden naar de afdeling griffie. Onderbanken Brief na vier dagen van griffier. Kenmerk 2010/1558. Komt op lijst van ingekomen stukken voor de raad. Wordt behandeld tijdens vergadering van 20 mei 2010. Dan ook voorstel voor de afhandeling. Daarna weer informatie. Brief van griffier op 29 mei 2010 met kenmerk 2010/2554. Brief is aan de raad ter kennis gebracht in de vergadering van 20/27 mei. College is het bevoegde orgaan om te antwoorden, brief ter afdoening doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Raad zal niet inhoudelijk ingaan op brief. Oost Gelre Vier dagen na versturen brief terug. Nummer 10IK003321. Doorgestuurd naar griffie, te bellen. In onze BurgerWijzer staan onze servicenormen met de afhandeltermijn van brieven, u kunt bellen voor vragen. Oosterhout nog geen antwoord Oostflakkee nog geen antwoord Ooststellingwerf Na 6 dagen brief terug. In behandeling bij afdeling/cluster PBZ/Communicatie, nummer 1279. Maximaal 6 weken behandeling. Eventuele vragen aan bepaalde persoon, toestelnummer. Oostzaan-Wormerland Na zes dagen een brief terug. Nummer 10-003870 OZ. Spoedig reactie, bel eventueel. Opmeer nog geen antwoord Opsterland Zes dagen na de brief een e-mail met een ingescande antwoordbrief als PDF-aanhangsel. Kenmerk 2010-04843. De raadsleden kunnen de brief zien via de raadswebsite, kopie van de brief naar de behandelende afdeling. Brief komt op lijst ingekomen stukken en mededelingen voor de raad, behandeld tijdens openbare vergadering op 10 mei 2010. Verwachting is dat de raad de brief afhandelt zoals de griffier adviseert met een concept-brief. Oss Brief op 20 april van raadsgriffier. Kenmerk 341341. Op lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 mei 2010. U kunt kort het woord voeren over uw brief, neem daarvoor contact op. Alle vergaderstukken vallen onder Wet openbaarheid van bestuur. Brief ook. Na vergadering bericht over besluit. Oud-Beijerland Een week later e-mail: brief ontvangen en heeft nummer 1055 gekregen. Op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 27 april 2010. Advies: voor kennisgeving aannemen. Oude IJsselstreek Ontvangen, op agenda gemeenteraad 27 mei 2010 (mail van griffie 5 dagen na brief). Ouder-Amstel nog geen antwoord Ouderkerk Na 6 dagen brief terug. Nummer OU10/01073. In behandeling bij griffie. Mogelijk enige tijd door het inwinnen van adviezen, daarna spoedig bericht. Oudewater Na vier dagen antwoord per brief van griffier. Registratienummer 2010000028/WP-07058. Brief wordt opgenomen op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010. Overbetuwe Brief van raadsassistente op 30 april 2010. Kenmerk 10ink05559. Ter kennis gebracht in de raad op 27 april 2010. Papendrecht Vijf dagen na versturen brief een e-mail raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: de brief is in goede orde ontvangen. Peel en Maas  1894/2010/8040 Pekela nog geen antwoord Pijnacker-Nootdorp nog geen antwoord Purmerend nog geen antwoord Putten nog geen antwoord Raalte Na twee weken een brief terug. Naar gemeenteraad met behandelingsvoorstel uit rubriek C, in handen stellen van burgemeester en wethouders voor nader advies. Brief is openbaar en een kopie zal beschikbaar worden gesteld als deze door derden wordt opgevraagd. Kenmerk Raadsgriffie 1001795. Reeuwijk nog geen antwoord Reiderland nog geen antwoord Reimerswaal Vijf dagen na versturen brief antwoord van de raadsgriffier: kenmerk 10.005651, aangeboden aan de raadsleden, met het advies de brief te agenderen in het presidium. Raadsleden kunnen er tot 7 april 2010 op reageren. Als ze het advies volgen, dan in de vergadering van 18 mei 2010. Informatie daarna volgt, uiterlijk 20 mei 2010. Als het anders loopt ook. Renkum nog geen antwoord Renswoude nog geen antwoord Reusel-De Mierden Twee weken na brief een e-mail van griffie. Ja, petities en gelijksoortige verzoeken die elektronisch binnenkomen zullen ook zo worden beantwoord. Recent is besloten voor het elektronisch berichtenverkeer een reglement op te stellen. Met name voor wat betreft aanvragen, besluiten en bezwaarschriften. De brief is als ingekomen verzoek geregistreerd, bestemd voor BO (bestuurlijk overleg?). Nummer 11001106. Rheden Een week later een brief terug. Nummer I10.05674. Binnen zes weken antwoord (13 mei 2010). Zo niet, bel dan. Op 28 mei 2010 een brief van de griffier. Gemeenteraad heeft op dinsdag 27 april besloten brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen, neem contact op. Rhenen Brief terug van afdeling publiek en informatie, sectie documentaire informatie voorziening twee weken later. Nummer alg10/2473, wordt behandeld door iemand van afdeling GRIF, voor 26 april 2010. Ridderkerk nog geen antwoord Rijnwaarden nog geen antwoord Rijnwoude nog geen antwoord Rijssen-Holten Zes dagen na versturen een brief terug. Nummer D2010026381. Op 6 mei brief van griffier. In de raadsvergadering van 29 april 2010 heeft de raad de lijst van ingekomen stukken behandeld en is besloten uw brief voor afhandeling te overhandigen aan het college. Voor vragen bel. Op 27 april 2010 een brief van de griffier. Het presidium van de raad heeft het op 20 april 2010 besproken. “Uw platform is een uitstekend initiatief voor landelijke petities. Voor de lokale overheid is de opzet echter te laagdrempelig. Een lokale petitie hoort in de ogen van het presidium een lokale aangelegenheid te zijn met zichtbaar lokaal draagvlak. Het presidium geeft geen prioriteit aan het openstellen van dit digitale kanaal. Het antwoord op uw vraag is dan ook dat elektronisch ingediende petities in de gemeente Rijssen-Holten niet per definitie elektronisch worden beantwoord. Veel succes met uw verdere inspanningen op dit vlak.” Rijswijk nog geen antwoord Roerdalen E-mail van een raadsmedewerker vijf dagen na versturen brief: brief is ter kennisname gebracht aan de raadsleden en zal in het eerstvolgend presidium worden besproken. Hierna wellicht een antwoord. PDF met ingescande brief als aanhangsel, met daarop stuknummer RD/2010-1771 gestempeld. Op 6 mei brief van het raadspresidium, ondertekend door griffier en voorzitter. “Van belang is op te merken dat de gemeente Roerdalen in het recente verleden niet of nauwelijks petities, noch op papier noch elektronisch, heeft ontvangen. Hoewel wij op zichzelf niet onwelwillende staan ten opzichte van uw verzoek, is besloten uw verzoek niet te honoreren. Wij zijn van oordeel dat de nodige zorgvuldigheid dient te worden betracht bij het besturen van onze gemeente. Dat brengt, naar ons oordeel, onder andere met zich mee dat de gemeente zich het recht moet kunnen voorbehouden om steeds per geval een afweging te maken. In de praktijk kan dit betekenen dat de gemeente doorgaans digitaal ontvangen petities elektronisch beantwoord. Echter om daarvan een verplichting te maken, gaat ons te ver.” Bel eventueel griffier. Roermond nog geen antwoord Roosendaal Na vier dagen. Antwoord binnen redelijke termijn. Kenmerk 483379. In behandeling bij griffie. Op 7 april 2010 brief dat de brief op de website staat Als er voor één of meerdere raadsleden aanleiding toe bestaat kan de brief ter bespreking worden geagendeerd in een raadscommissie. In dat geval volgt bericht, anders 'voor kennisgeving aannemen', wat betekent dat daar politiek noch bestuurlijk een vervolg of reactie op wordt gegeven. Rotterdam nog geen antwoord Rozenburg De dag na versturen brief antwoord in Formulier4.doc per e-mail. Geregistreerd onder P/10/0082 en zo spoedig mogelijk antwoord. Rozendaal De dag na het versturen van de brief een antwoord van de gemeentesecretaris dat petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch worden beantwoord. Rucphen Raadsgriffier mailt na 10 dagen. Brief is opgenomen in digitale postregistratie-archief. Toezegging dat petities die Rucphen electronisch ontvangt ook electronisch beantwoord zullen worden. Succes gewenst. Schagen nog geen antwoord Scheemda nog geen antwoord Schermer Vier dagen na brief antwoord. Kenmerk 201000335. Antwoord komt binnen de geldende termijnen van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of overige wet- en regelgeving. Voor vragen bellen. Brief op 22 mei 2010 ondertekend door burgemeester en griffier, kenmerk Griffie. De brief is in de vergadering van 27 april 2010 voor kennisgeving aangenomen. Scherpenzeel nog geen antwoord Schiedam Brief na 10 dagen 10INK06258, in behandeling bij DV-Bestuursondersteuning. Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de griffie dat de e-mail (sic) op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken wordt geplaatst voor de raadsvergadering van 27 mei 2010 en de commissievergadering Samenleving van 17 mei 2010. Deze lijst is openbaar en dus kan het gebeuren dat dit in de openbaarheid wordt besproken. De brief komt in het bestuursinformatiesysteem op www.schiedam.nl, tenzij dat niet gewenst is. Schiermonnikoog Vijf dagen. Nummer 201000637, in behandeling bij afdeling Algemene Zaken. Te bellen voor vragen. Brief op 20 april 2010 namens gemeenteraad schrijven griffier en voorzitter: we beloven dat petities die elektronisch binnenkomen, telefonisch zullen worden beantwoord. Schijndel nog geen antwoord Schinnen nog geen antwoord Schoonhoven Antwoord per e-mail van griffie na twee weken. Brief geregistreerd alsingekomen stuk voor de commissie Middelen met als afdoeningsadvies "voor kennisgeving aannemen." Schouwen-Duiveland Vier dagen na versturen van de brief een brief van de raadsgriffier: Kenmerk 10ink03346. Doorgestuurd naar B&W. Vijf dagen na versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffer dat hij tijdens de vergadering van 15 april 2010 van het presidium zal voorstellen het op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 april 2010 te zetten met als behandelvoorstel om het verzoek positief te beantwoorden. Op 12 mei 2010 een brief van de griffier en voorzitter van de raad. In de vergadering van 29 april 2010 is besloten positief op uw verzoek te reageren. Sevenum nog geen antwoord Simpelveld Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier geregistreerd onder nummer 10-1031, via het presidium (op 11 mei 2010) wordt een conceptagenda opgesteld voor de raadscommissie (op 27 mei, respectievelijk 1 juni 2010) en de raadsvergadering van 10 juni 2010. Sint Anthonis nog geen antwoord Sint-Michielsgestel Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: binnen drie weken ontvangt u een reactie. Zo niet, richt u zich tot de afdeling griffie. Sint-Oedenrode In eerste instantie positief, wordt de komende weken uitgezocht. Verwacht contact in de week van 26-30 april. Per e-mail van afdeling Ondersteuningszaken drie weken na de brief. Op 30 juli een e-mail dat in verband met andere prioriteiten het verzoek aan het einde van het jaar in behandeling wordt genomen. Dan volgt informatie over de voortgang of een eventueel besluit. Sittard-Geleen nog geen antwoord Skarsterlân Brief van de raadsgriffier op 15 april 2010. Kenmerk 10041402.gaj. Brief op lijst ingekomen stukken voor raadsagenda van 28 april met het voorlopige advies kennis te nemen van de inhoud. Als de raad het advies niet overneemt krijgt u bericht. Sliedrecht Brief terug na 10 dagen namens de griffier. Zaaknummer 318401. Snel reactie. Slochteren nog geen antwoord Sluis nog geen antwoord Smallingerland nog geen antwoord Sneek nog geen antwoord Soest nog geen antwoord Someren nog geen antwoord Son en Breugel nog geen antwoord Spijkenisse nog geen antwoord Stadskanaal nog geen antwoord Staphorst Na een week brief terug van griffie. Nummer IN/10-18462. Reactie volgt afhankelijk van vereiste termijn. U kunt bellen. Stede Broec nog geen antwoord Steenbergen nog geen antwoord Steenwijkerland Een week na de brief een brief terug. Nummer 2010-1505. Binnen acht weken antwoord (27 mei 2010), anders bericht. Voor vragen bellen met genoemde persoon. Stein Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10INK02748. Voor vragen bel het Telefonisch Informatie Centrum. Strijen nog geen antwoord Ten Boer nog geen antwoord Terneuzen nog geen antwoord Terschelling Een week na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ingeboekt onder nummer BW/711. Geagendeerd voor presidium op 12 april 2010. Daarna bericht. Brief van de raad terug, ondertekend door griffier en voorzitter, op 15 april 2010. “Aangezien de gemeente Terschelling een kleine gemeente is met een grote betrokkenheid van de burgers bij het bestuur, weten de burgers de gemeenteraad goed te vinden. Wij verwachten dat burgers hun petities hier dan ook zelf aan de raad zullen aanbieden. In de afgelopen periode is dit daadwerkelijk één keer gebeurd.” Texel nog geen antwoord Teylingen Vier dagen na versturen brief. Geregistreerd met nummer 156669. In behandeling bij griffie. Bel voor vragen. Tholen Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.09170. Over een beslissing wordt u met een afzonderlijke brief geïnformeerd, kan tijd nemen, brief in behandeling bij griffie. Drie dagen daarna bericht dat de brief ter kennis van de gemeenteraad is gebracht. Tiel nog geen antwoord Tilburg Na 10 dagen brief terug. Nummer 10425348, in behandeling bij RDRDG. 13 dagen na versturen brief antwoord van de communicatieadviseur raadsgriffie per e-mail. De raadsgriffie zal inderdaad petities die digitaal binnenkomen ook digitaal beantwoorden. Maar over het onderwerp moeten de standpunten van de verschillende fracties dan wel bekend zijn. Tubbergen nog geen antwoord Twenterand nog geen antwoord Tynaarlo Brief van griffier op 4 mei 2010. Kenmerk 10/2634. Petities gericht aan de gemeente(raad), ook al betreffen dit e-mails, door de afdeling Informatiebeheer van de gemeente Tynaarlo worden ingeboekt en schriftelijk worden afgehandeld en niet per e-mail. Tytsjerksteradiel Een lege e-mail met .doc-aanhangsel een week na versturen brief. Daarin een brief van griffie: op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 29 april 2010. Het is een A-stuk. Extern stuk gericht aan en behorende tot de bevoegdheid van de raad. Advies het ter afhandeling in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen. Vergadering in gemeentehuis in Burgum. De brief wordt gestuurd naar raadsleden, dorpsbelangen, pers en ligt ter inzage in het gemeentehuis. Na de vergadering komt het antwoord. Op 11 mei 2010 een brief van de manager van de afdeling Bestuur, Management en Organisatie namens de burgemeester en wethouders. Kenmerk S2010-3246. Brief is behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 april via de lijst van ingekomen stukken. Raad heeft stelt afhandeling in handen van burgemeester en wethouders: "Er zijn nooit petities bij onze gemeente binnengekomen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen we ons er nader op beraden hoe er op gereageerd zal worden." Ubbergen Na zes dagen een brief. De griffier behandelt het, kenmerk 10/0736. Brieven worden binnen 8 weken afgehandeld. Voor vragen neem contact op met griffier. Uden nog geen antwoord Uithoorn Twee weken later een e-mail. Kenmerk B10/0698/SHA/10.004121. In aangehangen PDF staat dat het presidium de brief ter afdoening in handen heeft gesteld van het college van burgemeester en wethouders. Binnen zes weken antwoord. De PDF ook op papier ontvangen op 15 april. Brief van secretaris en burgemeester op 10 juni met kenmerk B10/1033/GLU/10.00. Op 10 mei 2010 heeft u telefonisch de achtergrond van uw verzoek aan de teamleider communicatie toegelicht. Bevestigend antwoord. Mochten we elektronisch petities ontvangen, dan via deze weg ook reactie. Uithoorn zal vooralsnog geen eigen petitieloket openen en verbindt zich niet aan petities.nl. In het telefonisch onderhoud heeft u verzekerd dat het niet meedoen aan petities.nl geen belemmering vormt om uw vraag over de elektronische beantwoording positief te kunnen beantwoorden. Urk Na krap een maand een e-mail dat het op de agenda 22 april 2010 is geplaatst als ingekomen stuk. Informatie volgt. Utrecht Heeft op vrijdag 9 april de motie van Leefbaar Utrecht aangenomen voor electronische petities op deze site. Zie het persbericht op Utrecht.nl en het loket utrecht.petities.nl Vaals nog geen antwoord Valkenburg aan de Geul nog geen antwoord Valkenswaard nog geen antwoord Veendam nog geen antwoord Veenendaal nog geen antwoord Veere nog geen antwoord Veghel Op 20 april 2010 sjabloonbrief van administratief medewerker griffie. Vermeld op lijst ingekomen stukken voor 22 april. Met bijsluiter van 2 pagina's over de procedure. Op 29 april opnieuw een sjabloonbrief van haar. Behandeld in de raad op 22 april 2010. Besloten is: ter behandeling doorgeleiden naar commissie Bestuurszaken en Economie. Veldhoven Zes weken na versturen brief antwoord van griffie. Een e-mail dat het is geregistreerd onder inboekingsnummer 10.06817. Velsen Een week na versturen brief een e-mail aanhangsel met een .doc van griffie. Komt op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering van 22 april 2010 met het advies het voor kennisgeving aan te nemen. Indien de raad afwijkt van het advies komt hier bericht over. Venlo nog geen antwoord Venray nog geen antwoord Vianen Twee dagen na versturen brief e-mail van sector bedrijfsondersteuning dat griffie het behandelt met registratienummer V41521. Voor vragen bellen of reageren op die mail. Vlaardingen Twee dagen na versturen brief e-mail: vastgelegd in Document Management Systeem onder nummer VLD/2010/11719, verzoek in behandeling bij de Griffie. Zes dagen na brief een e-mail dat de brief op de lijst van Ingekomen Stukken komt van de raadsvergadering van 22 april 2010. Daarna bericht van griffie over vervolg. Op 28 mei 2010 brief van raadsgriffier. Raad neemt brief voor kennisgeving aan en bedankt. Vlagtwedde Vier dagen na versturen brief antwoord. Nummer ZA.10-4872/DI.10-5557 in behandeling bij griffier. Zo spoedig mogelijke afhandeling. Een week later bericht van de afdeling Middelen en Advies dat de brief op de lijst ingekomen stukken komt van de raadsvergadering van 25 mei 2010. Vlieland Zes dagen na versturen brief een e-mail van de griffier. Gemeenteraadsvergadering 26 april 2010. Op lijst van inkomende stukken, afwachten of een raadslid er iets mee wil.  Vlissingen Na 10 dagen antwoord per brief van griffier. Op lijst over te leggen stukken, intern verspreid en gepubliceerd op website. Antwoord van college van burgemeester en wethouders, in een aantal gevallen gaat een kopie van het antwoord naar de leeskamer van de gemeenteraad. Geen kenmerk. Vlist nog geen antwoord Voerendaal Drie dagen na versturen brief e-mail: ingekomen stuk voor raadsvergadering van 29 april 2010 met het voorstel het nader in het presidium te bespreken. Meer info volgt zodra er meer duidelijkheid is. Voorschoten nog geen antwoord Voorst Drie dagen na versturen brief e-mail van de raadsgriffier: brief naar het college en zal antwoord geven. Raadsleden ontvangen een kopie en een kopie van de antwoordbrief van het college en kunnen het agenderen voor de ronde-tafelgesprekken van de raad (driewekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt). In dat geval komt er een uitnodiging om mee te praten. Inclusief contactinformatie. Brief van raadsgriffier en juridisch controller op 20 april 2010. “Op grond van de artikelen 2:13, 2:14 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bericht aan de raad of het college elektronisch worden verzonden als van de kant van de gemeente kenbaar is gemaakt dat die weg geopend is en kan een retourbericht elektronisch verzonden worden als de afzender dat kenbaar heeft gemaakt.” Zie regels elektronische post van 14 oktober 2008 op website. Petities vallen daar ook onder. Vught Zes dagen na versturen een brief terug van de raadsgriffier. Geplaatst op lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van 22 april 2010. Daarna informatie. Kenmerk raadsgriffie/dc/wgrif10-00852/grif-uit/10-00134. Waalre Vijf dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief is ingeboekt onder nummer 58129 en dat de brief deze week ter kennis wordt gebracht van de leden de gemeenteraad. Over de wijze van afdoening volgt informatie. Brief volgde 10 dagen na eerste brief. Raad wil brief niet op agenda voor volgende vergadering, dus voor kennisgeving aangenomen. Waalwijk nog geen antwoord Waddinxveen nog geen antwoord Wageningen Zes dagen na brief een brief terug van Team Informatie Management. Kenmerk 10.0020758. Doorgestuurd naar raadsgriffier. Bel het team eventueel. Wassenaar nog geen antwoord Waterland Positief. Met griffie in e-mail correspondentie erover. Weert Op 28 april 2010 brief van hoofd afdeling Burger- en Bestuurszaken. Kenmerk 3BB/038249 Zaak-030621. “Van de inhoud van uw schrijven hebben wij kennisgenomen.” Nemen contact op als ze vragen hebben. Weesp nog geen antwoord Werkendam Na zes dagen brief terug. Nummer 2010.2881, doorgestuurd naar Unit Servicecentrum. Snelle behandeling is het streven, bel voor vragen. Wervershoof Na twee weken een e-mail terug. Brief komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010, onder 'voor kennisgeving aannemen'. Elektronisch schrijven wordt ook zo beantwoord. West Maas en Waal nog geen antwoord Westerveld Brief op 8 juni van de griffier. Kenmerk 10/07871. "Het presidium heeft besloten om met dit verzoek in te stemmen." Voor vragen neem contact op. Westervoort Na zes dagen antwoord. Nummer IN/10-00604. Griffie. Ook voor vragen te bellen. Westland nog geen antwoord Weststellingwerf Na zes dagen brief terug van de adjunct-secretaris. Nummer 2010-024820/i. Voor 24 mei 2010 antwoord. Zo niet, dan bericht. Westvoorne Na vijf dagen een e-mail van de afdeling Facilitaire Dienstverlening dat de brief is geregistreerd onder nummer 29130. Wierden nog geen antwoord Wieringen nog geen antwoord Wieringermeer nog geen antwoord Wijchen nog geen antwoord Wijdemeren Brief na twee weken van griffier. In behandeling. Kenmerk 2010/2938. Wijk bij Duurstede nog geen antwoord Winschoten nog geen antwoord Winsum Brief terug van de raadsgriffier op 7 mei. De raad heeft op 27 april 2010 besloten de brief in handen te stellen van het college ter afdoening. Kenmerk JvdM/. Met interessante bijsluiter over wat de verschillende uitdrukkingen betekenen: Uw brief is voor kennisgeving aangenomen, in handen gesteld van het college voor advies of in handen gesteld van het college ter afdoening. Winterswijk nog geen antwoord Woensdrecht nog geen antwoord Woerden Brief van de gemeentesecretaris op 21 april 2010. Geregistreerd onder nummer 10.004670. U kunt omstreeks 30 april 2010 antwoord verwachten, afhankelijk van eventueel in te winnen adviezen. Brief komt op de (openbare) lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad. Wormerland Op 25 mei 2010 een brief van de secretaresse van griffie, geen kenmerk. Brief is toegevoegd aan lijst met ingekomen brieven voor de gemeenteraad, automatisch openbaar. Ter kennis gebracht aan de raadsleden in de vergadering van 18 mei 2010. Woudenberg nog geen antwoord Woudrichem nog geen antwoord Wûnseradiel Twee weken na brief antwoord per e-mail van de griffier. Wordt ter kennis gebracht aan de raad. Op dit moment zit de gemeente in een herindeling, dus ook de posities over participatie en communicatie worden opnieuw bepaald. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hiermee aan de slag te gaan. Wymbritseradiel nog geen antwoord Zaanstad nog geen antwoord Zaltbommel nog geen antwoord Zandvoort Na 6 dagen brief terug van de griffier. Op de lijst ingekomen stukken voor volgende raadsvergadering. Een week tevoren ligt de brief ter inzage voor de raadsleden en is de brief direct na ontvangst digitaal aan de raadsleden verstrekt. Na de vergadering behandeling, volgens in de vergadering gekozen wijze. Vier weken daarna antwoord. Eventuele vragen, bel griffie. Zederik nog geen antwoord Zeevang Op 7 mei antwoord van de griffier. Kenmerk 323. De brief is betrokken bij de raadsstukken voor de vergadering van 27 april 2010. De raad is van mening dat ook voor petities die elektronisch binnenkomen dezelfde behandelwijze geldt als voor andere ingekomen stukken voor de raad. Dit betekent dat de verzoeken worden geregistreerd en daar waar het een actie van de gemeenteraad vraagt, ontvangen de indieners schriftelijk of via e-mail (als het verzoek via e-mail is gedaan) bericht. Zeewolde nog geen antwoord Zeist nog geen antwoord Zevenaar nog geen antwoord Zevenhuizen-Moerkapelle nog geen antwoord Zijpe Brief op 4 mei van raadsgriffier. Kenmerk 10.001685. Brief is door de gemeenteraad in de vergadering van 27 april 2010 ter afdoening in handen van het college gesteld. Zoetermeer Twee weken later per e-mail antwoord. Geregistreerd onder nummer 10/6496 en zal op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst. Zoeterwoude nog geen antwoord Zuidhorn nog geen antwoord Zundert nog geen antwoord Zutphen Twee weken erna een brief terug. Nummer 15064 en in behandeling bij Bedrijfsvoering. Dezelfde dag ook een e-mail terug van de raadsgriffier. Waardering voor dit platform, maar "In ons Reglement van Orde staat in artikel 3:40 hoe de raad wil omgaan met petities. Deze kunnen uitsluitend in een vergadering van de raad, dus "live", worden aangeboden. De raad wil op deze manier de burger serieus nemen en eventueel kunnen fracties of het college ook op de petitie reageren. Elektronische petities vallen hier dan ook buiten." en nog een tweede overweging is dat "de Algemene wet bestuursrecht voorschriften bevat over elektronische berichten van en naar burgers. Ze staan in de artikelen 2:14 en 2:15 van deze wet. De gemeente Zutphen heeft tot heden niet kenbaar gemaakt dat zij voor officiële berichten elektronisch voldoende bereikbaar is, respectievelijk dat de weg om elektronisch te antwoorden geopend is. Dit heeft ermee te maken dat de infrastructuur van de gemeente hierop nog niet is ingericht." Het verzoek en deze reactie komen op 26 april 2010 als ingekomen stuk in de raad. Daarna volgt schriftelijk antwoord. Op 2 juni 2010 brief van burgemeester en wethouders met dezelfde tekst. "Voor officiële berichten (aanvragen, beschikkingen en dergelijke, maar ook petities) staat de elektronische weg dus (nog) niet open." als laatste zin. Zwartewaterland nog geen antwoord Zwijndrecht nog geen antwoord Zwolle Vijf dagen na versturen brief een e-mail retour van de raadsgriffie met ~WRD2603.DOC als aanhangsel. Daar staat in dat de brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de Raadsplein Besluitvormings-ronde op 26 april 2010 met als voorstel de verdere afhandeling aan griffie over te laten. Voor vragen, de brief heeft nummer D100329_00029F10 gekregen.

11-08-2010 | Petitie In alle gemeenten petities

Overhandigd aan de kamercommissie jeugd en gezin

Volgens tweedekamer.nl: "Op dinsdag 3 maart tussen 13.30 en 13.45 uur bieden verontruste ouders een petitie aan de voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin aan. De petitie vraagt aandacht voor misstanden in de jeugdzorg.".

vergadering i.v.m aanbieden handtekeningen

Vanavond was er in het Park weer een vergadering unanien was men ervoor om snel tot actie over te gaan binnenkort gaan we het eerste deel van de handtekeningen overhandigen ..

09-08-2010 | Petitie Behoud het Park op Texel

Provinciale Statenverkieizingen 2011

De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van hun verkeizingsprogramma voor de Provinciale Statenverkeizingen in 2011. Om er voor te zorgen dat daarin de belangrijke thema's op het gebied van natuur en landschap komen te staan, hebben de Noord-Hollandse natuurbeheerders in het kort hun wensen geformuleerd.

+Lees meer...

Het pamflet is in te zien op de website van het Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland.

Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland, publicaties

Nu meer dan 11.000 steunbetuigingen

Nog dagelijks ontvangt Landschap Noord-Holland reacties van bezorgde Noord-Hollandse natuurliefhebbers. Naast de handtekeningen sturen mensen een ondertekende actiekaart terug.

+Lees meer...

Alle reacties worden gebruikt in de gesprekken met de provincie Noord-Holland over de bezuinigingen in 2011.

Petitie online via stophomogeweld.nl

Deze petitie is vanaf 1 augustus 2010 online via www.stophomogeweld.nl te bereiken..

30-07-2010 | Petitie Stop Homogeweld!

meldactie Per Saldo

Minister Klink vindt niet nodig problemen rondom wachtlijst te monitoren. Per Saldo heeft van het ministerie van VWS begrepen dat het niet gaat monitoren welke mensen door de wachtlijst in de problemen komen. Dit had minister Klink in het debat van 1 juli wel toegezegd. Het ministerie vindt dat het genoeg heeft aan de signalen die het van het College van zorgverzekeringen ontvangt en van de meldactie van Per Saldo.

+Lees meer...

Per Saldo vindt dit wel heel makkelijk geredeneerd. Omdat minister Klink zijn toezegging niet nakomt, heeft Per Saldo besloten haar meldactie uit te breiden. Wanneer u negatieve gevolgen ondervindt van de wachtlijst, verzoeken wij u om uw ervaringen te melden bij het meldpunt van Per Saldo.

link naar meldactie PerSaldo
29-07-2010 | Petitie stop wachtlijst PGB