U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-03-2023

Behoefte aan meer uitleg / achtergrond?

Bekijk de video: http://vimeo.com/8234391.

Democratiespel voor de verkiezingen

Democratiespel.nl is een zusterproject dat de stichting Petities.nl nu ontwikkelt. Een simulatie van de Nederlandse politiek in een online spel.

+Lees meer...

De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen waar u op 9 juni op kunt stemmen worden nu als 'spelers' toegevoegd in het spel zodat u daar mee kunt spelen door te stemmen op de concrete punten uit de programma's. Op derdekamer.net kunt u dan zien in hoeverre u het met de partijen of andere spelers het eens bent. Vergelijkbaar met een stemwijzer, maar dan nauwkeuriger, uitgebreider en hopelijk leuker. Ook kunt u zelf voorstellen doen en zo punten scoren. Registratie met een e-mailadres is wel noodzakelijk. Het persbericht erover vindt u op de bijbehorende blog en het vergelijken met de partijen kunt u doen op derdekamer.net/juni2010

Democratiespel, blog en handleiding
31-05-2010

Petitie weer ondertekenbaar

Na het aanbieden van de petitie aan alle tweede Kamerleden, blijven ingevulde vellen vol handtekeingen binnenkomen bij de actiegroep die de petitie draagt . Daarom is besloten de petitie ook on-line weer ondertekenbaar te maken, zo kunnen we onze communicatie met de Kamerleden voort zetten, en aangeven dat er nu al bijna 16000 ondertekeningen zijn.

+Lees meer...

Veel Kamerleden willen niet weten van een enquête, maar er zijn er ook die blij zijn met het idee en er tijd en woorden aan geven. Ook de Abvakabo/FNV heeft de vraag om een parlementaire enquête overgenomen. De vraag wordt stelliger en stelliger gesteld....dat kan alleen een antwoord dichterbij brengen.

1e bericht aan ondertekenaars

Beste mensen, Even een ‘update’ over de petitie. Inbegrepen in die website is dat je drie keer een bericht kunt versturen naar de ondertekenaars die daarvoor toestemming hebben gegeven.

+Lees meer...

Dit is onze eerste keer. We zitten nu tegen de 1000 ondertekeningen aan. Allemaal mensen die het beleid met betrekking tot voedsel en landbouw een andere kant op zouden willen sturen en die zeggen: we zouden onze gezondheid, het milieu, een fatsoenlijk inkomen voor de boer, en eerlijkheid tegenover de ontwikkelingslanden als richtsnoer moeten nemen, in plaats van ‘zo goedkoop mogelijk produceren vanwege de wereldmarkt’. Bijna 1000 mensen die zich daarover uitspreken: dat zijn er veel. Hartelijk bedankt voor Uw steun! Zodra we bij de 1000 handtekeningen zijn gaan we een persbericht versturen om hopelijk wat meer aandacht te krijgen in de pers, en zo meer handtekeningen om mee naar politici te gaan. Dat is op de eerste plaats naar de Europese Commissie: tot 3 juni kunnen wensen naar een website van Landbouw-commissaris Ciolos gestuurd worden, ter voorbereiding van een Europese bijeenkomst over het landbouwbeleid in Brussel in juli. Wij zorgen dat Uw stem daar gehoord wordt. In het najaar gaan we ermee naar de nieuwe Nederlandse landbouwminister, wie dat dan tegen die tijd ook moge zijn. Inmiddels zijn we ook bij de politieke partijen geweest om hun mening te vragen: zie de website onder ‘nieuws’ voor een verslagje daarvan. Misschien handig te weten hoe men erover denkt, zo vlak voor de verkiezingen! In het kort: SP en GroenLinks en de Christen Unie zijn voor meer overheidsregulering van alles wat met voedsel en landbouw te maken heeft; de SGP een beetje, de rest wil het nog steeds liever overlaten aan de vrije markt. En met dat laatste kom je wat onze doelstellingen betreft niet veel verder. Onlangs zijn 'ruim 100 hoogleraren' ook een actie gestart , www.duurzameveeteelt.nl, en die kregen meteen een goed podium: een stuk in de NRC, in de uitzending bij NOVA etc. , dus veel handtekeningen. Ook een goed initiatief, maar onze petitie is breder (niet alleen veeteelt) en is concreter over beleidswijzigingen die nodig zijn. ( Dus hun petitie mag men ook tekenen, maar EERST die van ons!!) Onze reactie op hun initiatief is jammer genoeg niet geplaats in de pers maar is wel te lezen op de website. We zijn inmiddels in een levendige email-discussie met hen verwikkeld en zullen in de toekomst vast samenwerken. Zo is er momenteel bijna een onderzoek van Europese wetenschappers afgerond waarin een met feiten onderbouwd pleidooi wordt gehouden voor een ander landbouwbeleid. Wij zullen de bovengenoemde Nederlandse wetenschappers vragen dat te ondertekenen. Het nieuws over de Europese ontwikkelingen kun je volgen op de petitie-website en de site www.aardeboerconsument.nl . Nu ons nog even over die 1000 handtekeningen heen tillen, (en liefst voor de herfst naar de 10.000 …) Daarvoor zouden we je hulp goed kunnen gebruiken. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar mensen die er een berichtje over op het internet willen zetten (Twitter, Facebook, etc). Maar ook een berichtje naar familie, vrienden, bekenden, clubs, etc. zou fijn zijn. Hieronder eventueel een voorbeeldbriefje dat je kunt knippen en plakken. Bedankt voor jullie medewerking! Namens Platform ABC, Milieudefensie, ICCO, en andere ondertekenaars: : Greet Goverde, Secretaris van Platform ABC Voorbeeldbriefje: Beste…… Zou je eens willen kijken op de site www.voedselbeleid.petities.nl? Ik heb daar ondertekend voor een beter voedsel- en landbouwbeleid. Dit jaar liggen er namelijk kansen voor verbetering van dat beleid. De organisatoren leveren in Juni je handtekening in bij de Europese Commissaris Ciolos. Dus laat je horen! Bedankt!........(je naam)...

uitnodiging van de gemeente Roerdalen

  Aan de bewoners van dit adres       Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon     Hans Wiegant Onderwerp Datum Contactgegevens Buurtgesprek speeltuin Constantijnlaan Posterholt 18 mei 2010 0475 - 538 158         Beste buurtbewoner, De afgelopen weken was er veel te doen rondom de speeltuin in uw buurt. Aanleiding hiervoor was het verwijderen van het voetbaldoel en de ballenvangers in de speeltuin. Dit gebeurde na een langdurige klachtenprocedure.

+Lees meer...

Gezien alle positieve en negatieve reacties die de gemeente heeft ontvangen, willen wij graag samen met u het gesprek aangaan over dit onderwerp.   UitnodigingWij willen u graag uitnodigen voor een buurtgesprek over de speeltuin bij de Constantijnlaan. Het gesprek vindt plaats in de speeltuin op zaterdag 29 mei om 11.00 uur. Wij willen samen met de omwonenden tot een oplossing komen voor de invulling van het speelterrein. Een afweging van alle belangen en een uitkomst die zorgt voor een goede balans  tussen speel- en woongenot  staat hierbij voorop. De uitkomsten van het buurt-gesprek worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming.   Meer informatieAls u vragen heeft over deze uitnodiging kunt u contact opnemen met Hans Wiegant, (0475) 538 158.   Ik zie u graag op 29 mei zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.     Met vriendelijke groeten,           Chrit WolfhagenWethouder gemeente Roerdalen

Overleg met alle partijen.

De geplande overhandiging gaat niet door! De gemeente organiseerd aanstaande zaterdag 29 mei om 11.00 een bijeenkomst in de speeltuin. De bedoeling is dat we dan samen gaan kijken naar de beste oplossing. Dit is ook het moment dat we de handtekeningen die de kinderen hebben opgehaald en deze petitie overhandigen aan de Wethouder van de gemeente Roerdalen. Wens ons alvast een gelaagde bijeenkomst waarin iedereen met respect wordt behandeld..

Overhandiging

Ik heb gisteren een gesprek gehad met de Wethouder. Hij is volop aan het zoeken naar een oplossing. Onder voorbehoud zal de overhandiging van de handtekeningen en de petitie plaats vinden op 20 mei om 18.45 uur.  .

Welke politieke partijen zijn voor onze petitie?

Reacties van politieke partijen op de petitie.Willen zij ook een ander (naar onze mening beter) Europees landbouwbeleid? Toen wij de petitie aanboden hebben wij de politieke partijenal  laten weten dat we er graag hun mening over hoorden, en daarna hebben we nog een mail gestuurd. Daar kregen we een paar reacties op.

+Lees meer...

Daarna hebben we verschillende partijen gebeld. Sommigen beloofden een reactie die vervolgens niet kwam, maar de meesten wilden er (aan de telefoon ) niet op ingaan, want ze hadden het allemaal druk met programma, campagne, etc. Ze zeiden: kijk maar naar ons programma,op internet. Op onze site  www.aardeboerconsument.nl staan op de homepage (‘stemwijzer voor de verkiezingen’ ) in een schema stukjes uit de verschillende programma’s , gerangschikt op 5 onderwerpen. Hieronder de kern daaruit. Er staat niet zoveel over landbouw in de programma’s, en vooral weinig over de lange-termijn zaken die in de petitie genoemd worden, zoals klimaat, voedselzekerheid in de rest van de wereld,  lage inkomens in de Europese landbouw en elders, machtsconcentratie in de voedselketen, ongezonde eetpatronen etc.  Men denkt eerder over de korte termijn (subsidies tegen 2013 afbouwen of niet,  bio-industrie of biologisch, snel exportsubidies afschaffen, etc.) Hieronder is de oogst (vooral uit de programma’s)  (Grotendeels) VOOR(alleen de eerste twee noemen regulering in de vorm van productiebeperking, bijv. melkquota’s. ‘Overschotten worden tegengegaan’ zegt GroenLinks. De SP spreekt ook over importtarieven om foute producten tegen te houden. ‘De SP staat vol achter de petitie’, aldus Hugo Polderman, kamerlid. Zie verder onderaan.  GroenLinks: een aantal punten uit de petitie komen in het programma aan de orde. Wat betreft vrije markt of regulering: 'We willen een ingrijpende herziening van het EU-landbouwbeleid, waarbij exportsubsidies onmiddellijk worden afgeschaft en structurele overschotten worden tegengegaan. Overproductie scheept boeren af met lage prijzen.' Christen Unie: De ChristenUnie blijft terughoudend ten aanzien van verdere liberalisering van het landbouwbeleid. Men wil een beter inkomen voor de boeren halen uit een hogere consumentenprijs, en uit toeslagen per hectare. SGP: wil het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en inkomenssteun voor de boeren handhaven (maar die steun wordt door Europa afgeschaft, red.) (Grotendeels) TEGEN Het CDA: De heer Joop Atsma, fractievoorzitter, schrijft: 'Het CDA-fractie is voor handhaving van het Gemeenschappelijk landbouw Beleid 9d.w.z. voortze;tting liberalisering, redactie.) , en kiest voor afschaffing van de melkquotering.(= productie beheersing, red.) ....  Dat regionalisering verder kan worden gestimuleerd, delen wij met u. Voor het overige verwijs ik u naar het programma'. D66 : Is voor zoveel mogelijk markt, en noemt dat ze de natuur willen  gebruiken als  grondstof voor economische activiteiten zoals de productie van overwegend duurzame textiel, afbreekbare plastic en duurzame energie. Ze streven wel naar een meer bilogische landbouw.  De PvdD is fel tegen de bio-industrie en zegt dat de boeren een beter inkomen moeten verdienen, maar is niet duidelijk over hoe dat allemaal zou moeten. ‘Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee samenhangende subsidies en vergoedingen aan boeren en de agrarische sector worden afgeschaft.’ (Wat dan wel? red.) PVDA wil verduurzaming van ons voedsel en van de landbouw door belastingmaatregelen. Geen regulering of subsidies die met de productie te maken hebben, alleen voor ‘publieke diensten’ (biologische landbouw, waterbeheer etc) en alleen als het nodig is. De VVD laat weten dat zij het niet met ons eens kunnen zijn.De PVV  Programma: we moeten landbouw bevrijden uit de klauwen van Europa.Trots op N: Wij betalen niet meer mee aan Europese landbouwsubsidies en structuurfondsen, want die houden een inefficiënte markt in stand. De Heer Polderman van de SP had de langste bijdrage: De SP staat vol achter de ABC petitie. De SP was overigens in 2000 een van de oprichters van ABC.De SP is voor boerenlandbouw en niet voor doorgeschoten industrialisatie van de landbouw met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen. Europese landbouwsubsidies komen vooral terecht bij de rijken en benadelen ook nog eens ontwikkelingslanden. Wij willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen door middel van prijsregulering, quotering en eerlijke handelspraktijken. Daarnaast vinden we het prima dat boeren betaald worden voor milieu- en waterbeheer. De SP wil een einde maken aan dumping van landbouwoverschotten in ontwikkelingslanden en aan de landbouwsubsidies die ontwikkelingslanden benadelen. Importtarieven voor goede, duurzame producten moeten worden verlaagd of afgeschaft. Importtarieven op foute producten niet. De SP is voor regionalisering van de landbouw en voedselsoevereiniteit. De groeiende macht van multinationals over boeren, zaaigoed en voedsel moet worden tegengegaan. Boeren horen een eerlijke prijs te krijgen voor een eerlijk product. Het verschil tussen de prijs die de boer krijgt en de prijs in de supermarkt is te groot. Verkoop onder de kostprijs wordt aangepakt, eventueel in combinatie met quoteringsmaatregelen. De SP zet zich in voor armoedebestrijding op het platteland. Geld van de overheid moet niet gaan naar de rijkste (die nu vaak de subsidies ontvangen) maar naar de armste. We willen een diverse en levendige plattelandseconomie waar ook kleinere ondernemers én duurzame ondernemers kansen en kredieten krijgen. De SP zet zich in voor een leefbaar platteland. Voorzieningen als winkels, scholen, buslijnen en pinautomaten moeten blijven. De SP ziet geen heil in de huidige genetisch gemodificeerde landbouw gewassen: middels patenten op gentech gewassen verdwijnt gemeenschappelijk bezit in de zakken van multinationals, er is geen maatschappelijk nut, maar er zijn wel risico’s. De SP is tegen patent op leven.