U, de petitionaris
Luchtfoto nazareth klooster bouwplan

Red historisch klooster Nazareth mét groene kloostertuin

715 ondertekeningen

Wij inwoners van Gemert, kerkdorpen en omgeving zijn trots én zuinig op de historische, waardevolle dorpskern. Daarom willen we Klooster Nazareth mét tuin graag in zo origineel mogelijke staat behouden. Overal om ons heen zien we de ziel verdwijnen uit de oude dorpskernen. Dat is nergens voor nodig!

Petitie

Wij

inwoners van Gemert, kerkdorpen en omgeving die trots én zuinig zijn op de historische, waardevolle dorpskern van Gemert.

 

constateren dat:

dat burgemeester en wethouders zich achter het plan ‘7th Heaven’ hebben geschaard dat is opgesteld door twee lokale onroerend-goed-ondernemers. Het plan houdt in dat het karakter van de historische gebouwen verloren gaat en de tuin wordt volgebouwd. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad 9 juli een besluit gaat nemen over dit plan.

Duidelijk is dat het voorgenomen plan op cruciale punten afwijkt van het advies dat de klankbordgroep in 2011 / 2013 heeft opgesteld op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel. Zo worden zowel voorgevel van het klooster als het achtergelegen schoolgebouw ernstig aangetast door deuren, balkons, enzovoort met als enige doel om er luxe appartementen in te kunnen vestigen.

Wij vinden dat het historische kloostercomplex meer respect verdient en in oude luister hersteld dient te worden, zodat de unieke Brabantse dorpssfeer van Gemert intact blijft. Verder willen we dat de kloostertuin zoveel mogelijk voor álle Gemertenaren en bezoekers tot een prachtige ontmoetings- en recreatieplek ontwikkeld wordt.

Binnen de klankbordgroep is onder meer besproken dat er in Gemert veel behoefte is aan begeleid wonen en dat klooster Nazareth hier ideaal voor is. De bewoners kunnen bijvoorbeeld een zinvolle taak vervullen in een inpandig koffiehuis, het tuinonderhoud, als suppoost in de kapel, enz. Dit sluit aan op de historische rol die het klooster van oudsher vervulde binnen de gemeenschap.

 

en verzoeken

de gemeenteraad van Gemert-Bakel af te zien van het nieuwe plan en respect toont voor het eerder door de klankbordgroep afgegeven advies. Ook roepen we de raad op om zich te houden aan de belofte die is gedaan aan basisschool Het venster en de Petrus Dondersschool: “Het sport- en recreatieterrein in de kloostertuin blijft in de eeuwen der eeuwen beschikbaar voor de leerlingen”, aldus toenmalig wethouder Verkampen.

Verder verzoeken we de gemeenteraad dat zij de klaslokalen beschikbaar blijft stellen aan kunstenaars, zodat de historische inrichting behouden en openbaar toegankelijk blijft. Verder is het ons een doorn in het oog dat de tuin wordt volgebouwd met huizen en parkeerplaatsen met daar bovenop een autoweg direct gelegen aan de kloostermuur. Zo gaat je niet met een verstild monument om!

Wij pleiten daarom met klem vóór behoud van het voltallige lint van historische gebouwen in het centrum van Gemert. Want juist deze bijzondere verzameling van gebouwen en monumenten bepaalt de ziel uit van onze historische dorpskern. Een ziel die in veel omliggende plaatsen al grotendeels is verdwenen.

Daarom, geachte raadsleden, verzoeken wij u te kiezen voor het plan “Gemertse Weelde” dat eerder steun kreeg van vrijwel de hele Klankbordgroep en waarin wel tegemoet wordt gekomen aan bovenstaande wensen en respect wordt getoond voor het historische karakter van klooster én groene kloostertuin.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Gemert-Bakel 
Petitieloket:
Einddatum:
28-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Stichting Schoorswinkel en Omgeving 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Kinderprotest tegen verdwijnen kloostertuin Nazareth Gemert

Honderden kinderen van basisschool Het Venster en de Petrus Dondersschool hebben vandaag op het Ridderplein in Gemert geprotesteerd tegen het verdwijnen van de historische tuin van klooster Nazareth. De tuin die direct achter beide scholen ligt, dreigt te verdwijnen door het plan van het college van burgemeester en wethouders om de tuin vol te laten bouwen met huizen. In het verleden hebben de schoolbesturen toezeggingen gekregen van de toenmalige wethouder Verkampen dat de kloostertuin beschikbaar zou blijven als speelplaats voor de kinderen.

+Lees meer...

Vandaag verklaarde de ex-wethouder in het Weekblad voor Gemert-Bakel dat hij zich die belofte aan de schoolbesuren niet kon herinneren: "Voor zover ik me kan herinneren is toen gezegd dat spelen mogelijk zou blijven in de kloostertuin, maar daar zijn nooit garanties voor afgegeven. Voor zover bekend bij mij en ambtenaren zijn er geen schriftelijke afspraken vastgelegd. Als die afspraken wel op papier stonden, denk ik dat iemand ze nu wel zou moeten kunnen overhandigen." Donderdag 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over erfgoed klooster Nazareth.  

Teken de petitie
08-07-2015