U, de petitionaris

Nieuws

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten

de petitionaris van Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM vraagt u de petitie te ondertekenen:

"In 2007 is mijn moeder vermoord. Het politieonderzoek is gestaakt omdat de Politie Haaglanden geen inzage kreeg in het dossier van een uiterst gewelddadige verdachte patiënt van een Haagse psychiatrische instelling. Teken daarom de petitie:"

minderprivacybijmoord.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-04-2019

Bekijk onze Facebook pagina voor meer informatie

https://www.facebook.com/Help.Paardenspul.Theetuin.Open.te.houden/.

De plannen voor de Juliana van Stolbergschool zijn teruggedraaid

De petitie is niet meer van toepassing. De plannen, waarom hij was gestart, zijn inmiddels teruggedraaid..

Nieuwe petitie

https://petities.nl/petitions/marteling-is-illegaal-en-argumenten-negeren-is-niet-toegestaan-wat-is-vakantie?locale=nl

Deze is door heel Nederland ondertekenbaar en het verzoek naar petities.nl is om allebei online te houden omdat de huidige is verzonden naar alle 2de Kamerleden in Nederland.

De wethouder schreef een brief in reactie op de petitie

Het verbod om na 23:00 te varen wordt aangepast. Er wordt nu flexibel tussen middernacht en 7 uur soms een vaarverbod ingesteld als het nodig is, afhankelijk van de situatie.

+Lees meer...

Het wordt ruim tevoren aangekondigd. De pleziervaart ontbrak in het overleg en de Stichting Pleziervaart wordt nu uitgenodigd voortaan ook deel te nemen. Maar het maximum van 12 opvarenden blijft nodig om te kunnen handhaven op vaarders die overlastgevende groepen vervoeren. In de Nota Varen deel 1 staan maatregelen die alle vormen van overlast op het water aan te pakken, niet alleen pleziervaart. Regulering is nodig om ruimte te houden voor recreatie op het water.

De Nota Varen is besproken in de commissievergadering van donderdag 18 april 2019. In de raadsvergadering op 8 mei is er ook een middag en avond over gedebatteerd. Uiteindelijk is de nota aangenomen door PvdA, GroenLinks, de SP, BIJ1 en D66.

Motie 105 van Vroege, Marttin en Boutkan vraagt om een ontheffingssysteem voor Amsterdammers, voor een uitzondering voor het enkele keren per jaar varen op een boot. De juridische houdbaarheid wordt onderzocht en is afhankelijk van technologie.

Motie 121 van Ceder, Boomsma en Kreuger vraagt geen tariefverhoging voor de pleziervaart voordat duidelijk is wat betere handhaving oplevert.

Een door de gemeenteraad gewenst alcoholverbod voor passagiers is door de burgemeester als disproportioneel ontraden en verworpen.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte watersportliefhebber,

Zoals u wellicht weet is de Nota Varen deel 1 vrijwel ongeamendeerd aangenomen. Dit was niet onverwacht, maar dat maakt de teleurstelling niet groter. Hiermee ging de gemeente rechtstreeks tegen de 12.144 mensen in die de petitie ondertekend hebben.

Vorige week hebben we voor het eerst het Bestuurlijk Overleg met wethouder Dijksma bijgewoond. Dit is als positief ervaren. Wat opviel is dat er van de ongeveer 20 aanwezigen er slechts één of twee de bewoners representeerden, de rest namens een rederij, en wij. We kunnen dus wel stellen dat de botenbezitters van Amsterdam ondervertegenwoordigd waren en dat onze komst hoognodig is. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Naast ons zal ook de HISWA deel gaan nemen aan het Bestuurlijk Overleg. Een grote, professionele organisatie, en dus een goede zaak. Wij hopen gezamenlijk op te kunnen trekken.

Wat gaat er nu voor de booteigenaren van Amsterdam per vandaag, 23 mei, veranderen:

  • Een variabele (nacht)sluiting van de gemeente. Hoe dit door de gemeente gecommuniceerd gaat worden is nog niet duidelijk.
  • Maximaal twaalf personen plus één schipper per boot.

De Amstelroute, vanaf het Oosterdok via de Schippersgracht, de Nieuwe Herengracht en de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel, de Kostverlorenvaartroute vanaf het Binnen-IJ via het Westerkanaal, de Singelgracht, de Kattensloot, de Kostverlorenvaart, de Schinkel en het Nieuwe Meer naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zijn uitgesloten van bovenstaande maatregelen.

  • Vanwege (herstel)werkzaamheden aan de kades worden er een hoop vaarroutes gesloten en/of verlegd.
  • 80 nieuwe passagiersvaartvergunningen. Dit bovenop de huidige 471 vergunningen. De inschrijving hiervoor start in september 2019, worden verdeeld in 2020 en gaan in vanaf 2022.
  • Er komt een communicatiecampagne om vooral de overlast als gevolg van geluid en alcohol op het water tegen te gaan. Dit is één van de weinige maatregelen waar de Stichting Pleziervaart zich in kan vinden en een actieve rol in wil spelen.
  • Er wordt verder gekeken naar de invulling van een Amsterdams vaarbewijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de Nota Varen deel 2.
  • De vignetprijzen gaan omhoog met maximaal een verdubbeling.

Een schrale troost is dat op Koningsdag een uitzondering wordt gemaakt op de 12-persoonsregel. Hoewel dit natuurlijk een meevaller is, moet het ook gezien worden als politieke koehandel: op het allerlaatst een klein beetje toegeven, zodat het college kan zeggen dat ze wel degelijk naar de oppositie en bewoners luisteren.

Wat dat betreft zien wij ook de aangenomen motie waarin werd opgeroepen om alcohol ook voor opvarenden te verbieden als een politieke truc: voer een omstreden beleid in, maar voer tegelijkertijd een nóg meer omstreden maatregel in en je hebt een goede politieke bliksemafleider. Gelukkig bleek het inderdaad een fantastiemotie maar het leidde inderdaad wel de aandacht af van de Nota Varen.

Het burgerinitiatief waarbij er werd geprotesteerd tegen het beleid van de gemeente Amsterdam was een groot succes. Hoewel wij dit niet hadden georganiseerd, hebben we wel financieel bijgedragen. Uw donaties waren hiermee goed besteed; de aandacht van de media overtrof ruimschoots onze verwachtingen. De NOS, Hart van Nederland, Powned, de Telegraaf, NRC Handelsblad, het Parool en nog vele andere media hebben over de actie bericht.

Hopelijk ziet het college in dat als zelfs landelijke media hierover gaan berichten dat het wellicht tijd is voor een moment van reflectie op haar beleid.

De vraag is nu natuurlijk: wat nu?

Tenzij er een wonder geschiedt wordt de Nota Varen deel 1 per 1 juni officieel beleid. Natuurlijk zullen wij het gesprek met de wethouder aan blijven gaan en blijven we actie voeren. Maar het lijkt dat de enige optie om dit beleid van tafel te krijgen de juridische weg is.

We gaan ons de komende weken beraden en verkennen wat de juiste stappen zijn. We verwachten spoedig verder nieuws aan te kunnen kondigen. Volg ons op onze website, Facebook en Twitter.

Tot die tijd, geniet van het water, vaar veilig en zorg niet voor overlast.

Goed Grachtmanschap!

Stichting Pleziervaart

info@stichtingpleziervaart.nl

EINDE REACTIE

Gemeente bewust maken

Wilt u uw eigen gemeente bewust maken van het gevaarlijke 5G netwerk, maar u heeft weinig tijd? Dan kunt u onze brief met 6 bijlagen verkrijgen, die aan de gemeente Leeuwarden is gestuurd en ook is aangeboden aan twee andere gemeenten, Sudwest Fryslan en de Noordoostpolder (flevoland). Hij is ondertussen 11 keer opgevraagd.

+Lees meer...

Stuur een e-mail naar straal.zelf@gmail.com

Intersekse personen, transgender mannen, non binaire personen...........

Excuus als de taal in de petitie niet inclusief is en dat mede daardoor mensen zich buitengesloten voelen van de boodschap. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

+Lees meer...

De petitie is bedoeld voor alle menstruerende personen, ervaringsdeskundigen en iedereen die er ook maar enig belang bij heeft. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe groter de kans dat we historie gaan schrijven.

Massaal tegen Prostitutiezone Overvecht

Beste ondertekenaars van deze petitie,

Het ziet er naar uit dat komende dinsdag het College van Burgemeester en Wethouders in onze stad een besluit gaat nemen over hoe zij opnieuw een investeerder en exploitanten wil gaan vinden voor Het Nieuwe Zandpad, een prostitutiezone met maar liefst 162 ramen, midden in onze woonwijk Overvecht - tegenover een basisschool en de buurten Ondiep en Zuilen. We gaan vanzelf dit burgerinitiatief aanbieden aan burgemeester Jan van Zanen.

+Lees meer...

Mogelijk kan dat al a.s. woensdag. Want op 29 mei woensdagavond is er een Podiumgesprek over dit onderwerp waar wij als initiatiefnemers bij zijn, van ons laten horen en de aanwezige raadsleden en verantwoordelijke bestuurders ook onze eisen willen meegeven.

Hoe meer bewoners en ondertekenaars van dit burgerinitiatief aanwezig zijn des te meer indruk zal het maken en des te groter is de kans dat er naar ons geluisterd zal worden. Vandaar de oproep bij deze aan jullie allen om ook massaal aanwezig te zijn, a.s. woensdagavond 29 mei bij het Podiumgesprek over de geplande prostitutiezone in Overvecht. Kijk ook op www.stadspodiumutrecht.nl of meld je aan direct op info@stadspodiumutrecht.nl. Iedereen is welkom. Inloop vanaf 19:00 uur en de start is om 19:30 uur (tot uiterlijk 21:15 uur). Locatie van het Podiumgesprek is bij ZIMIHC theater Stefanus aan de Braziliëdreef 2 in Overvecht. Komt allen en steun ons!

Daarnaast bedankt aan iedereen voor het gezamenlijk opstaan tegen de plannen van de Gemeente Utrecht om een prostitutiezone te plaatsen midden in een woonwijk tegenover een basisschool. Wij komen nu aan het einde van het online verzamelen van handtekeningen voor het burgerinitiatief tegen deze slechte plannen. Kom massaal 29 mei naar het Podiumgesprek.