U, de petitionaris

Nieuws

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten

Petitionaris Peter Verhagen vraagt u de petitie Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM te ondertekenen:

“Denk aan Bart van U, Michael P, Thijs H, Parnassia Moorden, Steve B, Philip O. Wij zijn van mening dat het beroepsgeheim/privacybelang niet misbruikt mag worden om psychiatrische moord/doodslag verdachten uit handen van Politie en Justitie te houden. Deze wet gaat te ver!"

minderprivacybijmoord.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-09-2019

Aanbieden petitie

Op woensdag 27 november 2019, zal de petitie, voorafgaande aan de Verenigde Vergadering, worden aangeboden aan Heemraad van Nes. Deze Verenigde Vergadering, is openbaar en wordt gehouden om 19.30 uur, in het Waterschapshuis, Handelsweg 100 te Ridderkerk.

Geen terugkeer huisartsen

Beste ondertekenaars,

zoals jullie weten hebben wij de handtekeningen aangeboden.

Onze actie heeft, helaas, niet tot gevolg gehad dat er aan de ontstane situatie iets wijzigd. De huisartsen zullen niet terugkeren naar de Groepspraktijk in Stolwijk, en de praktijk gaat op zoek naar iemand anders die de praktijk over wil/kan namen.

Wij willen jullie allemaal hartelijk danken voor jullie steun.

Dank jullie wel,

Gr, De initiatiefnemers. .

Museum gaat door als netwerkmuseum

(in English below)

Lieve Muziekvrienden,

U heeft met uw handtekening onder de petitie onze oproep, om het Geelvinck Muziek Museum voor Zutphen te behouden, ondersteund. Met wereldwijd ruim 4.300 medeondertekenaars uit wel 35 landen, heeft u uw stem laten horen opdat de muziek hier zou blijven klinken.

Wij zijn u hier heel dankbaar voor!

Vele steunbetuigingen volgden: media-aandacht op TV en Radio 1 en 4, een benefietconcert met flashmob, een brief van ICOM CIMCIM (de wereldkoepel van muziek- en muziekinstrumentenmusea) aan onze Minister van Cultuur etc.

Helaas waren de tegenkrachten (bestuurlijke onwil en bouwtechnische problemen) te sterk en waren wij gedwongen alsnog het Muziek Museum Zutphen in 'De Wildeman' op 4 november j.l.

+Lees meer...

voor het publiek te sluiten.

Dit betekent niet, dat Museum Geelvinck daarmee ophoudt te bestaan. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam en Heerde gaan wij door: als 'netwerkmuseum', presenteren wij muziek op historische piano's op al die plaatsen, waar wij voor instrumenten uit de collectie een gastvrij onderdak hebben gevonden - op historische locaties: buitenplaatsen, kastelen en collega-musea.

Zo organiseren wij de 10de editie van het Geelvinck Fortepiano Festival 'Early Piano' in augustus 2020, deels in Amsterdam en deels op Kasteel Hackfort (Vorden).

Op deze wijze streven wij er naar ons levend, gedeeld muzikaal erfgoed voor ons publiek van nu en voor toekomstige generaties te behouden.

Blijf ons volgen! De muziek gaat door!!

Meer informatie >>>


Dear Music Friends,

With your signature on the petition to keep the Geelvinck Music Museum Zutphen open for the public, you supported our call to safeguard this museum for the city of Zutphen. You have joined with this signature over 4,300 petitioners worldwide, from over 35 countries, calling to keep the music going in the listed state monument 'De Wildeman', home of the Music Museum Zutphen.

We thank you for your support from the bottom of our hearts.

Many supportive initiatives followed: media attention from radio and TV; an open-air ffashmob concert; a letter from ICOM CIMCIM (world organisation of music and musical instrument museums) to the Dutch Minister of Culture and more.

Regretfully, the adversary powers (municipal unwillingness and constructional complications in this historic building) forced us to close for the public our museum venue in Zutphen on the 4th of November, 2019.

Though unfortunate, this by no way means, that Museum Geelvinck would stop as well. We will continue as a 'network museum', presenting music performed on historic pianos on all these locations, where we found a welcoming home for instruments from our collection - at historic venues like country estates, castles and colleague-museums.

Thus, we organise the 10th edition of our Geelvinck Fortepiano Festival 'Early Piano' in August 2020, partly in Amsterdam and partly at Castle Hackfort (near Vorden, not far from Zutphen).

This way, we strive to preserve our living shared musical heritage to be enjoyed by our audiences, for now and for future generations.

Please, keep on track with our concert programs!. Music never stops!!

For your information >>>

Met muzikale groet,

Initiatiefnemers en vrijwilligers van Muziek Museum Zutphen en het team van Museum Geelvinck

Warm regards in music,

The initiators and volunteers of the Music Museum Zutphen and the team of Museum Geelvinck

Stuur de petitie ook per e-mail!

Inmiddels is de petitie meer dan 8500 keer getekend, en via Twitter en Facebook gedeeld. Vergeet de link niet door te sturen naar familie of vrienden die geen zin hebben in social media maar die misschien wel zouden willen tekenen!.

Handtekeningen aanbieden

Hopelijk kan ik op 28 november tijdens de raadsvergadering de handtekeningen aanbieden..

18-11-2019 | Petitie Veilig oversteken in Vinkeveen

Bijeenkomst VvAA dinsdag 19 november

Beste ondertekenaars van de petitie,

Wij roepen u graag op om morgen, dinsdag 19 november om 19.30 uur naar de naar aanleiding van deze petitie ingelaste bijeenkomst te komen bij de VvAA te Utrecht aan de Orteliuslaan 750.

U kunt zich aanmelden via de VvAA: vereniging@vvaa.nl.

Reactie PvdA

Ook de Pvda Montferland meldt zich openbaar. Wij hopen dat er meerdere partijen volgen. Sommige hebben al gereageerd ook deze reacties zullen wij publiceren.

.

Reactie CDA

Omdat CDA Montferland met een eigen reactie komt, waarbij:

  1. Er niet gesproken is over afspraken uit het verleden. 2.De huurcontracten die doorlopen op het huidige Gouden Handen en de nieuwe huur of bouw bekostigd dient te worden in tijden van bezuiniging.
+Lees meer...
  1. Het aanbiedstation niet genoemd.
  2. Oud wethouder en partijleden zich openbaar tegen dit besluit keren zie reacties in hun eigen post.
  3. Verontwaardiging dat het berghse raadsleden en lokale partijen zijn die de burger gebruike. Waarop bazeren zij deze conclusie, feiten zijn er nu weer verdraaid jammer!
  4. Meerderheid van 1 stem niet durven noemen in een reactie. Waarbij een compromis nodig was binnen de eigen raadsleden.
  5. Zich niet melden bij ons als initiefnemers is erg jammer.
  6. Cijfers liegen niet, maak ze openbaar, wat de keuzes zijn zodat burgers ook zelf kunnen oordelen en niet elke raadsvergadering tot achter de komma dienen te volgen. Hiervoor kiest men raadsleden en vertegenwoordigers tijdens de verkiezingen en die zijn niet goed gehoord in deze.

Oordeel zelf en teken de petitie:

voorzieningensheerenberg.petities.nl/

Maar toch even volledig hun eigen schrijven:

Geachte lezers, Beste inwoner van Montferland,

De afgelopen dagen is er veel reuring in vooral 's-Heerenberg over de genomen besluiten rondom sluiting van Gouden Handen.

Vooral de Berghse raadsleden van de lokale partijen roeren zich flink om aan te geven dat het allemaal niet klopt en dat alles naar Didam gaat. Daarbij doen ze vooral een beroep op de emotie van de burgers en beroepen zich op afspraken uit het verleden. Tijden zijn veranderd, de digitale wereld gaat heel snel vooruit, maar wat veel belangrijker is: de financiële positie van de gemeente is heel ongezond en dus zullen er echte keuzes gemaakt moeten worden. Raadsleden zullen daarbij los moeten komen van emotie en rationeel de problemen moeten benaderen en daarbij keuzes maken die van belang zijn voor heel Montferland en niet alleen het “eigen” deel.

Graag willen wij dan ook de feiten vertellen. Wij denken dat de besluiten dan voor iedereen beter te begrijpen zijn.

Want de feiten zijn dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van het loket in Gouden Handen, (afgelopen jaren is het bezoek met 50% terug gelopen). Er is al een service om documenten zoals rijbewijs en paspoort thuis afgeleverd te krijgen als het niet anders kan. Stoppen met de dienstverlening in Gouden Handen kost GEEN miljoen, maar levert de komende jaren een besparing op van €95.000 en vanaf 2024 zelfs een besparing van €210.000 dat ingezet wordt voor de inwoners van Montferland en zeker niet alleen voor stenen. Denk aan goede sport en onderwijs voorzieningen en huisvesting, een BSO uitbreiding voor kinderen met een zorgvraag, extra praktijkondersteuning bij de huisartsen etc.

Daarnaast zal het gebouw Gouden Handen gewoon blijven bestaan en zal de eigenaar er zeker een goede bestemming voor gaan vinden.

Mocht u nog vragen hebben over de besluiten laat het ons weten want dan gaan we graag daarover met u in gesprek.

Met vriendelijke groet namens de fractie van CDA Montferland

Ap Dieker

Fractievoorzitter CDA Montferland.