U, de petitionaris

Nieuwtjes

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

08-04-2016

Volgende stap

Op 16 mei ben ik bij het participatieplatform Transvaal geweest. Er was een vergadering over opgroeien en spelen in Transvaal.

+Lees meer...

Ik was het enige kind. Ik heb over mijn plan verteld. Er waren wel 20 mensen en ze waren allemaal super enthousiast. We hebben afgesproken dat ik nog meer handtekeningen ga verzamelen. Ik heb er nu al meer dan 40 op papier en 50 op deze website. Ook ga ik nog over mijn plan vertellen in de bestuurscommissie van Oost. En de mensen van het stadsdeel gaan me helpen om ervoor te zorgen dat het plan van de speelbrug in het gebiedsplan van Oost terecht komt. De brug komt er zeker niet dit jaar, maar misschien wel volgend jaar. Ik ga door

Let op: Jumbo heeft omgevingsvergunning aangevraagd

Jumbo wil reclame aan de voorgevels Stadhouderskade 93 en 94 en Tweede Jacob van Campenstraat 131 tot en met 139! zie hier.

Op dit moment kun je nog geen zienswijze indienen, of bezwaar maken. Wat ze precies willen staat nog niet vermeld, vooral de bewoners van de Tweede Jacob van Campen moeten heel erg goed opletten.

+Lees meer...

Het gaat daar om vijf (5!) panden.

Onze vraag is natuurlijk: wat gaat er met die gevels aan de Tweede Jacob van Campenstraat 131-139 gebeuren? En waar komt eigenlijk de ingang? En welke ingang dan?

De officiële tekst luidt: Stadhouderskade 93 A, 1073 AV: voor het aanbrengen van reclame-uitingen aan de voorgevels ter hoogte van de begane grond van de gebouwen Stadhouderskade 93 en 94 en Tweede Jacob van Campenstraat 131 tot en met 139, ingekomen d.d. 4 mei 2017. OLO-nummer 2959035.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Strijd tegen Brouwerseiland is nog niet gestreden.

wereldregio.

21-05-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

In 4 dagen meer dan 1000 steunbetuigingen binnengekomen !

de handtekeningen stromen binnen !

Behalve een digitale zijn we ook een papieren handtekeningenactie gestart (niet iedereen kunnen we via sociale media bereiken). In 2 dagen hebben 8 enthousiaste vrijwilligers meer dan 800 handtekeningen verzameld in Oirschot en in Middelbeers.

+Lees meer...

De zorg voor een bibliotheek leeft !

Zie voor meer nieuws onze homepage : Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot, inclusief het artikel in het ED van vandaag : Op de bres voor Oirschotse bieb

De legitieme vraag van de Petitie-ondertekenaars zal moeten worden beantwoord of de gemeente bereid is een 2-tal vertegenwoordigers van de Petitie-ondertekenaars (Kom net un uus Eintsje fan'e daam) toe te laten tot het overleg met de klankbordgroep of het daarbij door de gemeente gewenste overleg met Lemster Stichtingen.Dit ter beoordeling van de nieuwe plannen van de gemeente De Fryske Marren voor wat betreft het Eintsje fan'e daam. Dit is reeds door ons bepleit in de Commissie Ruimte van de gemeente. Wij zijn van mening dat de inbreng niet moet worden beperkt tot de klankbordgroep of stichtingen in Lemmer alleen, maar dat bij de beoordeling van het nieuw te maken plan eveneens een vertegenwoordiging van de ondertekenaars dient te worden betrokken en daardoor de klankbord- groep of de stichtingvertegenwoordigers ter beoordeling van de nieuwe plannen, dient te worden uitgebreid met 2 vertegenwoordigende leden namens de petitie-ondertekenaars.

+Lees meer...

Dit om hiermee de gevoelens, kennis en betrokkenheid alsmede het draagvlak voor het nieuw voor te leggen Plan van Aanpak te vergroten en de klankbordgroep in de breedte meer vertegenwoordigend te laten zijn.Indien de gemeente hier niet voor kiest en daarmee 1200 petitie-ondertekenaars uitsluit, (iets wat schoffering van een groot deel van de Lemster bevolking zou zijn) ontvangen wij graag een onderbouwd en goed beargumenteerd antwoord van de gemeente.

Ook is in de Commissie Ruimte gepleit voor het onderbrengen van het Eintsje fan'e daam onder het regime van Gemeentelijk Monumenten zodat verder ontmanteling en aantasting van het door ons geliefde Eintsje, wordt voorkomen. Tot op heden is niet bekend of de gemeente/Raad hier iets voor voelt, maar nogmaals pleiten wij hier voor en graag vernemen wij binnenkort hoe de gemeente staat tegenover dit voorstel. ( Wietze de Haan)

Update - gesprek wethouder/ schoolbestuur en opheffing buslijn 145

Beste ondertekenaars, we hebben een gesprek gehad met wethouder Nederstigt en mevrouw Vaes van stichting schoolbestuur alsmede Beryl van Straaten (VVD) aangaande de mogelijkheden voor het stichten van een middelbare school in Badhoevedorp of omstreken. Uit de analyse van de schoolbesturen is naar voren gekomen dat er in de toekomst te weinig aanwas is van kinderen en dat er te weinig concentratie zou zijn voor een school.

+Lees meer...

Wij hebben hier hard op gereageerd omdat we die mening niet zijn toegedaan. Dit wordt ons inziens gesteund door de verjonging van Badhoevedorp en de nieuwbouw door omlegging A9. Als oplossing had de wethouder het idee om een betere verbinding te maken tussen Badhoevedorp en de scholen in de Haarlemmermeer. Hetgeen ons nu zeer verbaasd is dat buslijn 145 wordt opgeheven en derhalve alle leerlingen die deze bus gebruiken of in de toekomst zouden gaan gebruiken in de kou staan en weer langer onderweg zullen zijn. In onze ogen ontoelaatbaar en het laat weer zien dat de dorpen die liggen tegen de grens met Amsterdam niet serieus genomen worden. Hierbij de link voor de petitie buslijn 145: http://www.petitie24.nl/petitie/1017/bus-145-mag-niet-veranderen#petitie-tekenen.

Tevens nogmaals de oproep om ook onze petitie te promoten!!!

Hartelijk dank!

Vraag aan gemeente de Fryske Marren om petitieloket in te stellen.

Lemmer 15 mei 2017

Betreft: Vraagstelling stand van zake betreffende de instelling van een petitieloket.

Goedemorgen Mevrouw van Dijk-Beekman,

Gelet op Uw onderstaand mailbericht van 17 april jl ligt nog steeds de vraag over de instelling van een Petitieloket bij onze gemeente de Fryske Marren, voor. Graag verneem ik van U wanneer een antwoord op de ze vraag te verwachten is.

+Lees meer...

Uw eerste beantwoording heeft (bijna) een maand geleden plaatsgevonden. Om enige duidelijkheid omtrent de verdere afwikkeling van de gestelde vraag te verkrijgen en duidelijkheid te verschaffen aan de mede-ondertekenaars van de Petitie “Kom net un uur Eindje fan’e daam”, wordt beantwoording van gemeentewege, op korte termijn op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

W. de Haan

**Toevallig niets te doen thuis?**

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, dat stichting Blije Buren een concept heeft ontwikkeld in de afgelopen 8 jaar, die een succesvolle praktische formule heeft voortgebracht op een wijze die zichtbaar eenzaamheid weet terug te dringen en de saamhorigheid bevorderd. Met blije buren hoeft niemand meer eenzaam te zijn.