U, de petitionaris

Nieuwtjes

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

08-04-2016

Youthcorclimate!

Hallo, De link naar deze petitie staat nu ook op de insta van youthforclimate! De link naar dit instagram account staat hier boven. Neem zeker een kijkje!

Groetjesss.

09-02-2019 | Petitie Climate Justice Nederland

Benefiet Gym3 in de media

08-02-2019 | Petitie Gym3 weer open

Uit-geprocedeerd!

Wij willen en gaan wat doen aan het beleid uitgeprocedeerde asielzoekers "klaar is klaar" tientallen miljoenen verdwijnen hier naar toe. Geef dat geld aan de bejaarden en de zieken mensen die ons land hebben opgebouwd ,de zorg is een drama door de bezuinigingen dit is niet te rijmen.

Teken en deel de petitie24.com geen uitgeprocedeerde asielzoekers. Dank namens Thea en Martin. .

08-02-2019 | Petitie Uitgeprocedeerd, klaar

Mooie plannen, maar wanneer dan?

Van enkele van de betrokken ondertekenaars kreeg ik de vraag hoe concreet mijn wensen nou eigenlijk zijn? Nou, het is nu februari 2019.

Uitgewerkte en ondertekende plannen moeten mogelijk zijn vóór aankomend zomerreces.

+Lees meer...

Een hoger ambitieniveau, méér eerlijke en effectieve maatregelen dan die waar nu al zo lang over wordt gepraat.

Delen

Als wij dit willen bereiken moeten jullie zo veel mogelijk delen op social media!!!! Delen dus!!!.

Wel BTW-verhoging op sport

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2019, waar de btw-verhoging op sport een onderdeel van is. GroenLinks is lang tegen geweest op dit punt, maar is uiteindelijk overstag gegaan.

+Lees meer...

Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Antje Diertens van D66 gaven aan voor preventiemaatregelen te zijn om een gezonde leefstijl te bevorderen. Edgar Mulder van de PVV heeft wel een motie ingediend, maar die kreeg onvoldoende steun.

Bron: Over het Belastingplan 2019, zie de memorie van toelichting, 7.1. Verhogen verlaagde btw-tarief.

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor uw steun aan de petitiecampagne "geen btw-verhoging op sport". De campagne is ondertekend door bijna 25.000 personen. Het besluit van het kabinet is helaas definitief: het lage btw tarief gaat van 6 naar 9%.

Uw ondertekening is zeker zinvol geweest.

Door middel van alle acties die zijn gevoerd tegen het duurder maken van een gezonde leefstijl, is een voorschot genomen op de toekomst. Er is een breed maatschappelijk protest ontstaan, niet alleen op het vlak van sporten, maar ook met betrekking tot de gezonde eerste levensbehoeften zoals groente, fruit en kraanwater. De politiek zal moeten nadenken over maatregelen die snel en onbezonnen werden genomen. Enerzijds mensen straffen omdat ze bewust voor een gezonde leefstijl kiezen en anderzijds een beleid voeren waarbij gekozen wordt voor preventie. Het kabinet weet dat dit een volstrekt verkeerd en tegenstrijdig signaal is geweest.

Wij blijven alert, mobiliseren krachten en zullen de barricaden opzoeken, zodra er opnieuw onzalige plannen komen om de btw te verhogen. Wij hopen dat wij dan ook weer op uw steun mogen rekenen.

Met sportieve groet,

Namens de Vereniging Exclusieve Sportcentra,

Het bestuur

EINDE REACTIE

07-02-2019 | Petitie Géén btw verhoging op sport

Vanavond 7 feb bewonersavond in de Geus!

Komt allen vanavond vanaf 19.00 uur naar de Geus voor meer tekst en uitleg over de gemeente plannen en die van de bewoners!.

Steun de brief aan de leden van de raad!

Hoi, goed dat je dit leest!

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie over de acute stijging kavelprijzen Almere Oosterwold. We gaan richting de 1000 dus blijf deze petitie vooral delen onder vrienden/bekenden/familie zodat we met z'n allen sterk staan!

Gisteren is er vanuit initiatiefnemer John Duynhouwer een brief opgesteld en verstuurd naar de burgermeester, wethouders en voltallige raad.

+Lees meer...

)Zie de inhoud van de brief hier onder). Steun alsjeblieft de brief door 'm namens jezelf te mailen met de tekst "Ik steun hierbij de brief van John Duynhouwer van 6-2 , "Prijsverhoging Oosterwold en Beginselen van Behoorlijk Bestuur".

Het is heel belangrijk dat we massaal mailen want hoe meer mensen de brief steunen, hoe groter de kans is dat het een agendapunt wordt tijdens de politieke markt!

Lees de brief hieronder en je e-mail kun je richten aan: raadsgriffie@almere.n,l fmweerwind@almere.nl, mveeningen@almere.nl, lypma@almere.nl, wbrouwer@almere.nl, emtheunissen@almere.nl en natuurlijk: RADAR! radar@avrotros.nl

Brief: Onderwerp: Prijsverhoging Oosterwold en beginselen van behoorlijk bestuur

Datum: 6 februari 2019

Geachte leden van de Raad, heer Pruim, heer Weerwind, mevrouw Ypma, mevrouw Veeningen, heer Brouwer, leden bestuurlijk overleg Oosterwold,

Ik ben erg geschrokken over de wijze waarop Gemeente Almere de prijsverhoging voor een woon kavel op Oosterwold kenbaar heeft gemaakt. De grote prijsverhoging van EUR 42,- naar EUR 74,15 is zonder aankondiging vooraf bekend gemaakt en onmiddellijk van kracht geworden op 4 februari j.l. De gemeente heeft alle initiatiefnemers die al een overeenkomst hebben met de gemeente een overgangsregeling aangeboden.

Deze brief gaat echter over de initiatiefnemers die buiten de overgangsregeling vallen. Mensen die vaak al lange tijd bezig zijn met hun initiatief, maar die door de vele vertragingen die nu eenmaal inherent zijn aan de werkwijze van de Gemeente, nu van de ene op de andere dag te laat blijken te zijn om nog van de oude grondprijzen te profiteren.

Precontractuele goede trouw beginsel Op basis van het precontractuele goede trouw beginsel ben ik van mening dat er ook een overgangsregeling moet komen voor de initiatiefnemers die geen overeenkomst met de gemeente hebben. Er is door hen immers veel tijd en in veel gevallen ook veel geld geïnvesteerd. In de meeste gevallen is er (uitgebreid) per email met de gemeente gecorrespondeerd. Deze voorbereidende werkzaamheden kunnen gezien worden als onderhandelingen voorafgaande aan een (intentie)overeenkomst. Er is op de website en op de informatie bijeenkomsten van de gemeente een kavelprijs van EUR 42,- gecommuniceerd. Daarmee is de plotselinge en grote prijsverhoging (bijna verdubbeling) van 4 Februari j.l. naar EUR 74,15 een inbreuk op het precontractuele goede trouw beginsel. De gemeente breekt immers de onderhandelingen af op basis van de eerder gecommuniceerde prijs van EUR 42,- en stelt de prijs eenzijdig zonder vooraankondiging vast op EUR 74,15.

Subsidiair is er de kwestie onbehoorlijk bestuur die de Gemeente wellicht verweten kan worden en waar ik nu, om de lengte van deze brief beperkt te houden, slechts kort op in ga.

Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld. Een overheidsinstantie mag geen onderscheid maken tussen partijen bij haar besluitvorming of het aangaan van contracten. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Door deze prijsverhoging is het zeer de vraag of mensen die van een beneden modale inkomen moeten rondkomen een kavel kunnen kopen in Oosterwold. Dit is een van de beginselen van het Oosterwold project.

Evenredigheidsbeginsel De gevolgen van een overheidsbesluit moeten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen. Daarbij kan het natuurlijk zo zijn dat de belangen van een (rechts)persoon moeten worden geschaad om het algemeen belang te kunnen dienen. Die negatieve gevolgen moeten wel zo beperkt mogelijk zijn en dus evenredig aan de noodzakelijke handelingen. Dit is vastgelegd in artikel 3:4 lid 2 Awb.

Handreiking Deze brief is nadrukkelijk niet bedoeld als een verwijt maar als een handreiking naar de gemeente en betrokken partijen. Mijn doel is op een zo constructief mogelijke manier een aantal oplossingen voor te stellen en te voorkomen dat de situatie escaleert en resulteert in (verdere) negatieve media-aandacht voor de Gemeente Almere en voor Oosterwold en haar (toekomstige) bewoners. Deze brief is ook in de Facebook groep Oosterwold geplaatst en feedback uit de groep is zover mogelijk verwerkt. Ik hoop er met u uit te komen.

Voorstel Mijn voorstel is om een overgangsregeling te treffen voor de initiatiefnemers zonder overeenkomst en aan wie een prijs is gecommuniceerd van EUR 42,-

Te onderscheiden zijn de volgende groepen initiatiefnemers

  1. Alle initiatiefnemers die op een informatiebijeenkomst zijn geweest
  2. Alle initiatiefnemers die een stip hebben gezet
  3. Alle initiatiefnemers die voor 4 februari ’19 een stip hebben gezet
  4. Alle initiatiefnemers die in 2018 of eerder een stip hebben gezet
  5. Initiatiefnemers die actieve communicatie met de gemeente hebben gezocht via email
  6. Initiatiefnemers die een kaveltekening al hebben ingestuurd en waarvan de behandeling door de gemeente nog loopt
  7. Initiatiefnemers die een intentieovereenkomst hebben ontvangen maar die nog niet ondertekend terug hebben gestuurd

Ik ben sterk van mening dat er voor bovenstaande groepen een of eventueel meerdere overgangsregelingen moeten komen, waarbij ik mij beroep op de beginselen van precontractuele goede trouw en de beginselen van gelijkheid en evenredigheid. Ik denk dat een of meerdere overgangsregelingen voor alle groepen qua tijd, energie en kosten de meest efficiënte oplossing zal bieden en dat deze oplossing de gemeente Almere de meeste goodwill op zal leveren.

Ik hoop dat u bovenstaande in overweging wilt nemen en zie uit naar een constructieve reactie,

Hoogachtend,

John Duynhouwer


Samen staan we sterk!