You, the petitioner

Updates

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

2018-10-12

Radio interview RTV Katwijk

Zaterdag 21 september waren we te horen op RTV Katwijk! Gemist? Luister het hier terug:

https://youtu.be/KNdIjR5vA3U.

Ook bij de Telegraaf

In een brief aan de Telegraaf komt nog een extra argument voorbij: "De wirwar van regeltjes en de daarbij behorende snelheden maken de kans op boetes allen maar groter." met als conclusie "Nee dan zijn we beter afmet continu 100 en een soepele doorstroming."

Het is 1 van de 3 brieven waarover gestemd kan worden, de winnaar wordt geplaatst. De andere brieven hadden als strekking "Doe eerst wat aan al die verkeersaso’s en idioten die met een gsm aan het stuur zitten.

+Read more...

Begin nu eens niet bij de burger." en "Zes procent van de vervuiling ligt aan de snelheid. Vliegen en schepen blijven buiten beeld. Een derde komt uit het buitenland."

Welke brief zal het winnen?

2019-09-27 | Petition Eén snelheid op de snelweg

N.a.v. de troonrede wil jong en oud volgens mensen rechten een derde kamer inrichten.

Al oud dient een burger te regeren over wat een instelling persoonlijk is en zijn daar al oude regelingen van opvoeding, opleiding, dienstverlening, economie, politiek en diplomatie voor waarmee men hoopt op democratie.

Maar hoe men als kabinet wil regeren om aan een participatie maatschappij natuurlijk als mensen te voldoen is onvolledig. Men krijgt niet rond wat wetgevende machten zijn die we elkaar dienen te verlenen dan wel schuldig willen zijn.

+Read more...

Binnen de Trias, het rechtsbestel of wat een politiek bestel is missen we burgers die vragen dan wel antwoorden gaan-die-wegen onderling op elkaar in spelen dan wel af wisselen binnen en buiten overheden van plaatselijk tot en met mondiaal.

De burger binnen en buiten de overheden is gehouden aan integer optreden en binnen de openbare orde gelden naleving wetten en regels tot daaraan voor 100 % is voldaan. Overleg is er niet of nauwelijks in te zoeken dan achteraf een praten als brugman.

Met deze petitie en/of het promoveren binnen De Menselijke Komedie naar dat wat van, voor en met elk een-en-ander Natuurlijk, Menselijk en Maatschappelijk genoeg is om dit onderling met elkaar te overleggen of wat daar verder van in een (ver)stand van nood (en dus recht) zaken dan wel (innovatie) wensen de vraag dan wel antwoord van elke burger binnen en buiten (w)elke overheden dan ook is, een kans om wat een gemis is aan te vullen.

Gaan-die-wegen dat mensen binnen academies en stagebedrijven die we hier als burgers met overheden voor in het leven tot en met over-een-komen gaan ontwikkelen zal zich zelf ben voegen wat verantwoordelijk heden van, voor en met elk een-en-ander als burger binnen en buiten overheden dan wel op straten, pleinen, in treinen en musea uit en thuis of wat van plaatselijk tot en met mondiaal kan zijn.

Burger bewust genoeg om te (om)slagen voor een examen dat er nood (en dus recht) zakelijk dan wel (innovatie) gewenst is om zich zelf met dienstverleners, bestuurders of wat binnen publieke sectoren zich zelf met meer of minder burgers op afspraak verstaanbaar te maken binnen een derde kamer. En hoe die zich zelf nu en dan, hier en daar, hoe vluchtig dan ook voor korter of langer ergens voor kan doen. Dit zal zich zelf nu en dan, hier en daar, hoe vluchtig dan ook dat toekomsten zich zelf op blijven stapelen in wat nu nog een te veel dan wel te weinig van het goede voor deze of gene is, wel zeker laten (be)raden.

En (w)elke burger kan zich zelf binnen dat wat Kwantum gegevens kunnen (b)lijken terug ontwikkelen dan wel opschakelen met al het ter zijde dat zo compleet complex niet blijft als we het hier eindeloos als begin keer en keer over (heden of niet over) hebben. Voorlopige aangenomen met wat voorlopig een aanname is en blijft.

Zo dat elk een-en-ander uit eindelijk door heeft ontwikkeld dat we elkaar als nooit te voren kunnen terug vinden in dat wat overleg is van plezier of wat meer is..

Met een regering op basis van mensen rechten zit daar niet veel anders op en anders is binnen als overheden van plaatselijk tot en met mondiaal even eens niet in Staat tot regeren. Wat nood (en dus recht) zaak dan wel (innovatie) wens is moet open en op universele mensen, kinderen, dieren en milieu rechten van alle orden en in alle staten van plaatselijk tot en met mondiaal een gaan-die-wegen (ver)dienen te ontwikkelen. En om niet(s en n)iemand in het al gemeen, bij zonder, eigen aardig en functioneel heden.

Laten we van wal gaan naar diepten, hoogten, verten al dan niet terug of door ontwikkeld in de tijd, ruimte of wat een vraag dan wel antwoord van deze of genen is om helemaal niets dat nog tegen zit.

Uit eindelijk is er dan het accepteren, respecteren en corresponderen met omgang vormen en inhoud normen waar men niet minder maar meer van in ontwikkeling of hoe men uiten wil van wat een wonder is waar men in gelooft, op hoopt of wat natuurlijk, menselijk en maatschappelijk is om voor korter of langer van uit te gaan zonder elkaar uit te moeten sluiten of erger buiten.

En wat misdaad, terreur, hacken of wat pesten en plagiëren is zal uit eindelijk wel haast verdwijnen. Daar zien mensen uit de onderwerelden dan geen brood en spelen meer in. Laten we geloven in dat wat natuurlijk, menselijk en maatschappelijk is als nooit te voren want universele mensen rechten in relatie tot en met informatisering technologieën verlenen ons wat we maar willen dromen die meer als gewoonte dan als uitzondering uit kunnen komen.

En allemaal omdat we door ontwikkelen op een logica die zich zelf onmiskenbaar voor doet en met nood (en dus recht) zakelijke dan wel (innovatie) gewenste (om)gang dan wel aan (inhoud)norm waar we niet snel genoeg van krijgen. Waar we in principe per definitie dus op zitten te wachten.

En waardoor geen droom meer voor de een een wapen is om de ander een nachtmerrie mee te bezorgen. Gewoon omdat begrip niet voor handen, in harten hen hoofden is om kort en/of uit te sluiten wat voor eerst en later de vraag dan wel antwoord is als ergens de nood of wat te hoog, laag, diep en ver gezocht of wat is..

US Air Force geeft toe HAARP te gebruiken voor weersaanpassingen.

Senator Murkowski stelt vragen over de naderende ontmanteling van de HAARP-faciliteit in Alaska. In feite is het defensiegerelateerde onderzoek gedaan en niemand wil de $ 5 miljoen per jaar betalen om het voor academisch onderzoek in stand te houden.

https://www.youtube.com/watch?v=x2O-DVgcvWQ&feature=player_embedded&fbclid=IwAR3Y2V8P9yO9X2mDsRqCHmABGCFpHx7e1K0QWleDOLh8SX5WBDQfANkpRwI.

Some mentions from other students

What an awesome response we have on this petition!

I just wanted to share some things from our fellow students, which I noticed while watching the petitions.

Third year students now can take the test for fourth year so they don’t have to do it in fourth year while someone has done it in third year and passed but it didn’t count because it is formative...

Someone else from ATPM told me that they also need to take the PGT while they had totally different classes the past three years!

When there are enough responses, I want to take this to the exam committee so stay connected and keep sharing the petition! .

DeGoedeZaak start actie voor 100 als maximumsnelheid

Op de website van De Goede Zaak is een actie gestart voor 100 als maximumsnelheid. Teken ook daar even.

2019-09-26 | Petition Eén snelheid op de snelweg

KPN kapt geheime verkoopgesprekken XS4ALL af, actiecomité kondigt crowdfunding nieuwe provider aan

Beste XS4ALL-klanten en -sympathisanten,

Jullie hebben vorige week ongetwijfeld het nieuws gehoord dat KPN toch wil doorzetten met de integratie van XS4ALL. Velen van jullie vroegen ons of XS4ALL de strijd nu heeft opgegeven, en waarom plan B er maar niet komt.

+Read more...

Welnu, we kunnen eindelijk vertellen waarom dat was. Er speelde de afgelopen vijf maanden (!) namelijk nog iets. We hebben gisteren een brief gestuurd naar de Ondernemingsraad van XS4ALL waarin we dat hebben verteld. Uiteraard willen we jullie hier ook over informeren, dus de hele brief staat hieronder en maakt als het goed is heel veel duidelijk.

Aan: Ondernemingsraad XS4ALL Van: Actiecomité XS4ALL Moet Blijven Datum: 25 september 2019

Beste leden van de Ondernemingsraad van XS4ALL,

Op donderdag 19 september jongstleden stuurde KPN een persbericht uit waarin werd gemeld dat 'het management van XS4ALL' vasthoudt aan het plan XS4ALL samen te voegen met KPN. Na dit persbericht werden ook alle klanten van XS4ALL gemaild door Jörg Kramer, die zichzelf presenteerde als 'directeur van XS4ALL'. Dit heeft voor grote verwarring gezorgd bij klanten, waarvan er veel denken dat dit betekent dat XS4ALL het bijltje er bij neer heeft gegooid. Veel klanten weten niet dat Kramer in dienst is van KPN, en door KPN ná het besluit tot integratie in januari bij XS4ALL is gepositioneerd als directeur om die integratie uit te gaan voeren. Tevens weten veel klanten niet dat 'het management' van XS4ALL langzamerhand geheel wordt vervangen door KPN. De CEO, CCO en klantcontactmanager waren eerder al opgestapt, we begrepen dat nu ook de CTO vertrekt, vanwege het voorgenomen besluit van KPN.

Dat de gewone medewerkers bij XS4ALL nog steeds fel gekant zijn tegen de integratie, werd in de mail naar klanten bewust buiten beeld gehouden. Tevens werd de argumentatie van klanten en medewerkers afgeserveerd als zijnde 'emotioneel'. KPN begrijpt nog steeds niet dat het niet om emotie gaat, maar om betrokkenheid. Met deze brief willen wij daarom de medewerkers in de eerste plaats een hart onder de riem steken: wij steunen jullie nog steeds! Weet hierbij aub ook dat de 54.000 ondertekenaars van de petitie niet zomaar sympathisanten zijn: op basis van ip-adressen en mailadressen waarmee getekend is, kunnen wij zien dat ruim 75% aantoonbaar XS4ALL-klant is. Mensen die vanaf hun werk of met een hotmailadres hebben getekend kunnen natuurlijk óók nog XS4ALL-klant zijn, maar driekwart is het zeker.

Daarnaast achten wij het ook belangrijk voor de Ondernemingsraad om te weten waarom we als actiecomité de afgelopen maanden relatief stil zijn geweest rondom ons 'Plan B', het plan dat we uit zouden rollen als KPN de plannen voor integratie van XS4ALL door zou zetten. De reden hiervoor is vrij simpel: net als jullie hebben wij er altijd de voorkeur voor gehad dat XS4ALL zelfstandig zou kunnen blijven voortbestaan. Wij zijn daarom op 24 april in gesprek gegaan met de KPN-top, waarbij onder andere CEO Maximo Ibarra, Chief Consumer Market Jean-Pascal van Overbeke, Chief Technology & Digital Officer Babak Fouladi en Chief Startegy Officer Wouter Stammeijer bij aanwezig waren. Hier hebben wij voor de tweede keer voorgesteld om XS4ALL te verkopen. In januari hadden wij dit ook al voorgesteld aan Jean-Pascal van Overbeke, maar die gaf toen aan niet te willen verkopen, 'omdat KPN niet zijn eigen concurrent wilde creëren.' In dit tweede gesprek gaven wij aan hoe er een win-win-win situatie gecreëerd kon worden voor klanten, medewerkers én KPN. Ons voorstel was om XS4ALL te verkopen, waarbij langdurige afspraken gemaakt konden worden over afname van wba-contracten, waardoor XS4ALL klanten nog wel gebruik zouden maken van de KPN-infrastructuur. Op deze wijze zou XS4ALL kunnen blijven bestaan, wat goed is voor de klanten, zouden medewerkers hun werk houden en zou KPN wel de lusten (inkomsten) krijgen van XS4ALL, maar niet meer de lasten. KPN zou ons voorstel intern bespreken en binnen twee weken terugkoppelen.

De twee weken werden er uiteindelijk zes. Maar dit keer bleek er wel ruimte voor het bespreken van een mogelijke verkoop van XS4ALL. Op 3 juni was er een vervolggesprek waarin Maximo Ibarra aangaf dat XS4ALL niet in de etalage zou worden gezet, maar dat wij als actiecomité 'één à twee' investeerders aan mochten brengen. Dit moest dan wel snel gebeuren. Binnen een week brachten wij zoals afgesproken met KPN twee investeerders in contact met de afdeling Mergers & Acquisitions (M&A) van KPN, waarna non disclosure agreements werden getekend. Eén van de twee partijen werd in een vroeg stadium door KPN afgewezen omdat zij teveel concurrerende krachten daarin samengebald zagen. De andere kandidaat heeft van KPN een financieel informatiepakket ontvangen zodat zij een bod konden uitbrengen. Dit is ook gebeurd. Maar daarna bleef het stil. Tot afgelopen donderdag, toen vrijwel direct na de publieke bekendmaking door KPN van het voornemen om toch door te zetten met de migratie het actiecomité en de investeerder werden gebeld door KPN met de mededeling dat de verkoopgesprekken per direct zouden worden stopgezet. Een duidelijke reden voor het stopzetten werd niet gegeven anders dan dat men toch de integratie wilde voortzetten.

Wij zijn uiteraard zeer teleurgesteld in de opstelling van KPN. Wij vinden het onbegrijpelijk dat KPN niet voor deze optie kiest, temeer omdat KPN naar verluidt nog honderden miljoenen euro’s nodig heeft om glasvezel volledig uit te kunnen rollen. Niemand weet waar dat geld anders vandaan moet komen.

Het is nu vijf maanden geleden dat de gesprekken met KPN over de verkoop begonnen, en al die tijd heeft de ontwikkeling van Plan B dus op een lager pitje gestaan bij ons. Wij hadden hoop op een verstandig besluit van KPN. Nu daar helaas geen sprake van lijkt te zijn, gaat de rem er weer af. Wij gaan nu vol voor Plan B, waarvoor wij op korte termijn met een crowdfundingactie zullen komen.

In de tussentijd wensen wij jullie veel sterkte toe in de mogelijke juridische strijd met KPN. Wij hopen dat jullie deze winnen, zodat XS4ALL alsnog kan blijven bestaan. Maar zo niet, dan zijn zowel klanten als (zoveel mogelijk) medewerkers welkom bij het alternatief dat wij nu samen met klanten, sympathisanten, (oud-)medewerkers en meerdere partners aan het opbouwen zijn.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Verdel, Sjoera Nas, Anco Scholte ter Horst, Doke Pelleboer en Marleen Stikker

Namens actiecomité XS4ALL Moet Blijven

AANDEELHOUDERSVERGADERING KPN Tot zover dus de brief. Jullie snappen: we gaan nu vol door met plan B. En daar komt dus snel een crowdfundactie voor (waarschijnlijk op 1 november). Ook gaan we als actiecomité op 28 oktober naar de speciale Aandeelhoudersvergadering van KPN, waarbij de nieuwe CEO Dominique Leroy aangesteld wordt. Althans, als de aanstelling van de Proximus-baas doorgaat, want ze ligt nogal onder vuur. Ze heeft toen ze al wist dat ze KPN CEO zou worden voor bijna 300.000 euro aan aandelen Proximus verkocht, wat handel met voorkennis kan zijn. Er is zelfs een huiszoeking bij haar gedaan () en het NRC kwam er achter dat ze echt al in juni benaderd was door KPN, en haar aandelen daarna pas verkocht () en ze moest per direct opstappen omdat de vakbonden het vertrouwen in haar kwijt waren, ook al omdat ze 1900 banen bij Proximus kwijt wilde. Maar als haar benoeming doorgaat, en je wilt er bij zijn bij de aandeelhoudersvergadering, mail dan even naar comite@xs4allmoetblijven.nl, dan leggen wij uit hoe dat werkt. Je hebt dan namelijk minimaal één aandeel KPN nodig en dat moet je ook nog registreren. Een heel gedoe, maar dan heb je ook wat.

KAMERVRAGEN OVER XS4ALL/KPN En ja, we hebben nóg meer nieuws, want zowel de SP als de PvdA hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de situatie XS4ALL/KPN. De vragen kun je vinden op https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/opnieuw-kamervragen-over-xs4all-kpn/. We zijn benieuwd naar de antwoorden..

OPEN BRIEF AAN DOMINIQUE LEROY Nog even over mevrouw Leroy. We wachten uiteraard de onderzoeken die naar haar gedaan worden af, maar áls ze dus daadwerkelijk de nieuwe CEO wordt van KPN, dan hebben we nieuws voor haar. We stuurden haar een brief. Die is hier te lezen.

Dat was het voor even.

Namens het actiecomité,

Kirsten


Doneren kan via https://xs4allmoetblijven.nl/doneer. Een overzicht van alle donateurs is te vinden op https://xs4allmoetblijven.nl/kom-in-actie/#doeeendonatie.

2019-09-26 | Petition XS4ALL moet blijven

Wat Gelderlanders vinden van 5G!

Zo denken Gelderlanders over 5g als blijkt dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid!

https://www.gelderlander.nl/home/sneller-internet-is-fijn-maar-niet-als-dat-gepaard-gaat-met-meer-straling-in-de-openbare-ruimte~af240e7d/?referrer=https://www.google.com/.

2019-09-25 | Petition Stop 5G