You, the petitioner

Updates

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

2018-10-12

Agenda Radscommissie

Het onderwerp wordt over een maand of misschien 2, 3 dat is even afwachten, gebracht voor de raadscommissie voor goedkeuring door het college. Dan is er een inspraak moment.

+Read more...

We houden het in de gaten

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten.

+Read more...

Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

De VN Anti-corruptiedag

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale Anti-corruptiedag. Op die dag vond in 2004 de bekrachtiging van de VN Anti-corruptie Conventie (UNCAC) plaats in New York.

+Read more...

Het is dus niet toevallig dat de slotconferentie van de Week van de Integriteit rond deze dag valt. Meer informatie over deze VN-campagne en het campagnemateriaal, zie www.anticorruptionday.org.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk is in 2017 geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes.

+Read more...

Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het top-management hierin vervullen. Binnenkort komt de gedragscode ook in het Engels beschikbaar.

Almere in gesprek met Keolis over Go-abonnement in termijnen

Via de Politieke Markt van 28 mei 2019 heeft raadslid H. Buyatui van de fractie Buyatui de vraag over een Go-abonnement in termijnen gesteld aan het college, schriftelijk al op 1 april.

+Read more...

Het antwoord van de wethouder kwam per brief op 29 juli 2019:

In meerdere termijnen betalen is wenselijk en dit is eerder met Keolis besproken. Almere heeft het Go Jongerenabonnement niet als eis opgenomen in de aanbesteding. Over de mogelijkheid om het Go Jongerenabonnement in meerdere termijnen te betalen is Almere in overleg en Keolis staat ervoor open te werken aan een passende oplossing. Maar dat lukt niet voor de start van het schooljaar 2019-2020.

REACTIE PETITIONARIS

Bedankt voor het ondertekenen van de petitie. De petitie is inmiddels ingediend, in de bijlage de terugkoppeling die ik heb gehad van de gemeente.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling zet dan op de bevestigingspagina een vinkje bij Ja, houd mij op de hoogte over de voortgang van deze petitie

Indra Kop

EINDE REACTIE

goede cao = goede zorg

Wil je een goede cao voor goede zorg? Heb je vragen over de acties voor een nieuwe cao Ziekenhuizen? Wil je meer weten over het vervolg? Laat dan je gegevens achter via deze link!

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen .

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen

http://www.fnv.nl/contact-acties-ziekenhuizen.

Forum voor Democratie nu ook tegen 5g!

Gelukkig dat Forum voor Democratie nu ook aandacht besteed aan het gevaar van 5g!

Bekijk onderstaande video, duurt maar 2 minuten.

https://youtu.be/xLyZYpdUuyc

Alfred Melse .

2019-07-25 | Petition Stop 5G