You, the petitioner

Updates

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

2018-10-12

Chromebooks jan van brabant college molenstraat

Op het jan van Brabant college koopt iedereen een chromebook die je zelf moet betalen.(best duur) en je krijgt vervolgens een chromebook waar je niets mee kunt je kunt niet eens een app downloaden of iet dergelijks want dat is geblokkeerd en daar ben ik het niet mee eens dus help ons nu deel dit met vrienden..

Het schoolbestuur is in gesprek met ouders

Het schoolbestuur is in gesprek met ouders, daarom is deze petitie nu ingetrokken..

Verslag in Onswijchen.nl van de bijeenkomst met Kernachtig Wijchen op 26 sept jl

https://www.onswijchen.nl/post/extreem-hoge-opkomst-bij-bijeenkomst-handen-af-van-het-wijchens-meer

Extreem hoge opkomst bij bijeenkomst “Handen af van het Wijchens Meer”

Met momenteel 1500 petities organiseerde actiegroep “Handen af van het Wijchens Meer” op donderdagavond 26 september een bijeenkomst met als doel: Kernachtig Wijchen vragen te laten beantwoorden over de plannen over bebouwing aan de oever van het Wijchens Meer. Aanvankelijk zou het bij de bankjes aan het meer (in het verlengde van de Don Emanuelstraat) worden gehouden, maar door het slechte weer werd er uitgeweken naar het uitvaartcentrum Wessels bij Vincent Tromp.

Mevrouw Roos Verhaak van de actiegroep ‘Handen af van het Wijchens Meer’ leidde de avond en Twan Bronckhorst en Wouter van den Boogaard afgevaardigden van Kernachtig Wijchen beantwoorden de vragen en haalden zoveel mogelijk informatie op voor de besluitvorming.

+Read more...

Doelstelling van de avond was dat inwoners hun geluid konden laten horen waarom zij tegen bebouwing aan de oevers van het Wijchens Meer zijn.

Geluiden die vanuit de inwoners kwamen waren:

Historisch uitzicht naar het centrum waaronder Antonius Ambt verdwijnt;

Senioren die straks naar een muur moeten gaan aankijken;

Waarom het Theehuis niet bij het zwembad bouwen daar is voldoende ruimte;

Waarom de inwoners niet in eerder stadium betrokken bij het plan;

Splits het plan in tweeën en laat de oever met rust;

Kunnen projectontwikkelaars na wijziging bestemmingsplan een schadeclaim indienen bij de gemeente;

Wat wilt u dat wij als inwoners doen om Kernachtig Wijchen te laten afzien van het bouwen aan de oevers bij het Wijchens Meer

Vraag van een inwoner was waarom in mei nadat de zienswijze is ingediend niet gelijk de projectontwikkelaars ingeschakeld zijn zodat ze een 2e plan konden ontwikkelen om zo de meeroevers onaangeroerd te kunnen laten, dan waren er nu niet de kosten geweest om het plan te herzien. In het plan zijn geen bepalingen opgenomen hoeveel verdiepingen er gebouwd mogen worden dat staat dus vrij.

Jan Wessels herinnert de politiek eraan dat er ook nog een uitvaartcentrum staat. Velen onder u zullen Sjaak Wessels nog herinneren, zoon Jan heeft het uitvaartcentrum van zijn vader voortgezet en nu al enkele jaren Vincent Tromp. Jan legt uit: “De oever mag bebouwd worden op 3 meter boven het maaiveld bij de Meerdreef. Jan heeft uitgerekend dat het nu momenteel 2 ½ meter lager is en er 5 ½ meter gebouwd mag worden”.

Het waren niet alleen bezwaren die op de avond uitgesproken zijn, ook lof woorden naar Kernachtig Wijchen de grootste partij die er toch maar staat om de inwoners te woord te staan. Twan Bronckhorst fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen: “De boodschap die de inwoners op deze avond geven daar moeten we in de raad over nadenken en meenemen in de ruimte tussen 7 en 24 oktober om de mening te vormen in de commissieraad.

Conclusie van de inwoners vanavond: Bebouwing is niet aanvaardbaar op een mooi historisch stuk dat ga je niet opofferen aan bebouwing.

2019-09-28 | Petition Handen af van het Wijchens Meer

STEL NU DE TELECOM PROVIDERS AANSPRAKELIJK EN CLAIM 2.000,-- PER DAG!

Klik op onderstaande link: Stel nu de telecomproviders aansprakelijk via de Nationele Bond Overheidszaken!

http://www.bondoverheidszaken.nl/5g-aansprakelijkheidstelling-incl.-dagvergoeding.html.

2019-09-27 | Petition Stop 5G

Radio interview RTV Katwijk

Zaterdag 21 september waren we te horen op RTV Katwijk! Gemist? Luister het hier terug:

https://youtu.be/KNdIjR5vA3U.

Ook bij de Telegraaf

In een brief aan de Telegraaf komt nog een extra argument voorbij: "De wirwar van regeltjes en de daarbij behorende snelheden maken de kans op boetes allen maar groter." met als conclusie "Nee dan zijn we beter afmet continu 100 en een soepele doorstroming."

Het is 1 van de 3 brieven waarover gestemd kan worden, de winnaar wordt geplaatst. De andere brieven hadden als strekking "Doe eerst wat aan al die verkeersaso’s en idioten die met een gsm aan het stuur zitten.

+Read more...

Begin nu eens niet bij de burger." en "Zes procent van de vervuiling ligt aan de snelheid. Vliegen en schepen blijven buiten beeld. Een derde komt uit het buitenland."

Welke brief zal het winnen?

2019-09-27 | Petition Eén snelheid op de snelweg

N.a.v. de troonrede wil jong en oud volgens mensen rechten een derde kamer inrichten.

Al oud dient een burger te regeren over wat een instelling persoonlijk is en zijn daar al oude regelingen van opvoeding, opleiding, dienstverlening, economie, politiek en diplomatie voor waarmee men hoopt op democratie.

Maar hoe men als kabinet wil regeren om aan een participatie maatschappij natuurlijk als mensen te voldoen is onvolledig. Men krijgt niet rond wat wetgevende machten zijn die we elkaar dienen te verlenen dan wel schuldig willen zijn.

+Read more...

Binnen de Trias, het rechtsbestel of wat een politiek bestel is missen we burgers die vragen dan wel antwoorden gaan-die-wegen onderling op elkaar in spelen dan wel af wisselen binnen en buiten overheden van plaatselijk tot en met mondiaal.

De burger binnen en buiten de overheden is gehouden aan integer optreden en binnen de openbare orde gelden naleving wetten en regels tot daaraan voor 100 % is voldaan. Overleg is er niet of nauwelijks in te zoeken dan achteraf een praten als brugman.

Met deze petitie en/of het promoveren binnen De Menselijke Komedie naar dat wat van, voor en met elk een-en-ander Natuurlijk, Menselijk en Maatschappelijk genoeg is om dit onderling met elkaar te overleggen of wat daar verder van in een (ver)stand van nood (en dus recht) zaken dan wel (innovatie) wensen de vraag dan wel antwoord van elke burger binnen en buiten (w)elke overheden dan ook is, een kans om wat een gemis is aan te vullen.

Gaan-die-wegen dat mensen binnen academies en stagebedrijven die we hier als burgers met overheden voor in het leven tot en met over-een-komen gaan ontwikkelen zal zich zelf ben voegen wat verantwoordelijk heden van, voor en met elk een-en-ander als burger binnen en buiten overheden dan wel op straten, pleinen, in treinen en musea uit en thuis of wat van plaatselijk tot en met mondiaal kan zijn.

Burger bewust genoeg om te (om)slagen voor een examen dat er nood (en dus recht) zakelijk dan wel (innovatie) gewenst is om zich zelf met dienstverleners, bestuurders of wat binnen publieke sectoren zich zelf met meer of minder burgers op afspraak verstaanbaar te maken binnen een derde kamer. En hoe die zich zelf nu en dan, hier en daar, hoe vluchtig dan ook voor korter of langer ergens voor kan doen. Dit zal zich zelf nu en dan, hier en daar, hoe vluchtig dan ook dat toekomsten zich zelf op blijven stapelen in wat nu nog een te veel dan wel te weinig van het goede voor deze of gene is, wel zeker laten (be)raden.

En (w)elke burger kan zich zelf binnen dat wat Kwantum gegevens kunnen (b)lijken terug ontwikkelen dan wel opschakelen met al het ter zijde dat zo compleet complex niet blijft als we het hier eindeloos als begin keer en keer over (heden of niet over) hebben. Voorlopige aangenomen met wat voorlopig een aanname is en blijft.

Zo dat elk een-en-ander uit eindelijk door heeft ontwikkeld dat we elkaar als nooit te voren kunnen terug vinden in dat wat overleg is van plezier of wat meer is..

Met een regering op basis van mensen rechten zit daar niet veel anders op en anders is binnen als overheden van plaatselijk tot en met mondiaal even eens niet in Staat tot regeren. Wat nood (en dus recht) zaak dan wel (innovatie) wens is moet open en op universele mensen, kinderen, dieren en milieu rechten van alle orden en in alle staten van plaatselijk tot en met mondiaal een gaan-die-wegen (ver)dienen te ontwikkelen. En om niet(s en n)iemand in het al gemeen, bij zonder, eigen aardig en functioneel heden.

Laten we van wal gaan naar diepten, hoogten, verten al dan niet terug of door ontwikkeld in de tijd, ruimte of wat een vraag dan wel antwoord van deze of genen is om helemaal niets dat nog tegen zit.

Uit eindelijk is er dan het accepteren, respecteren en corresponderen met omgang vormen en inhoud normen waar men niet minder maar meer van in ontwikkeling of hoe men uiten wil van wat een wonder is waar men in gelooft, op hoopt of wat natuurlijk, menselijk en maatschappelijk is om voor korter of langer van uit te gaan zonder elkaar uit te moeten sluiten of erger buiten.

En wat misdaad, terreur, hacken of wat pesten en plagiëren is zal uit eindelijk wel haast verdwijnen. Daar zien mensen uit de onderwerelden dan geen brood en spelen meer in. Laten we geloven in dat wat natuurlijk, menselijk en maatschappelijk is als nooit te voren want universele mensen rechten in relatie tot en met informatisering technologieën verlenen ons wat we maar willen dromen die meer als gewoonte dan als uitzondering uit kunnen komen.

En allemaal omdat we door ontwikkelen op een logica die zich zelf onmiskenbaar voor doet en met nood (en dus recht) zakelijke dan wel (innovatie) gewenste (om)gang dan wel aan (inhoud)norm waar we niet snel genoeg van krijgen. Waar we in principe per definitie dus op zitten te wachten.

En waardoor geen droom meer voor de een een wapen is om de ander een nachtmerrie mee te bezorgen. Gewoon omdat begrip niet voor handen, in harten hen hoofden is om kort en/of uit te sluiten wat voor eerst en later de vraag dan wel antwoord is als ergens de nood of wat te hoog, laag, diep en ver gezocht of wat is..

US Air Force geeft toe HAARP te gebruiken voor weersaanpassingen.

Senator Murkowski stelt vragen over de naderende ontmanteling van de HAARP-faciliteit in Alaska. In feite is het defensiegerelateerde onderzoek gedaan en niemand wil de $ 5 miljoen per jaar betalen om het voor academisch onderzoek in stand te houden.

https://www.youtube.com/watch?v=x2O-DVgcvWQ&feature=player_embedded&fbclid=IwAR3Y2V8P9yO9X2mDsRqCHmABGCFpHx7e1K0QWleDOLh8SX5WBDQfANkpRwI.