U, de petitionaris

Nieuws

Antwoord van NOC*NSF over Yuri naar de finale

Voor iedere sporter, en dus ook voor Yuri van Gelder is het erg prettig te merken dat zoveel mensen het je gunnen om aan een Olympische finale deel te nemen. Ik kan u uit mijn eigen verleden als topsporter vertellen hoe goed het je doet als er zoveel mensen zijn die zich met je verbonden voelen. Helaas kunnen we echter niet aan uw verzoek voldoen. Niet wat andere mensen van je vinden, maar je eigen gedrag is bepalend voor het vertrouwen dat anderen in je hebben. In onze ogen was het gedrag van van Gelder slecht voor zijn eigen prestaties en zeker ook voor die van het team waarmee wij op deze Olympische Spelen zijn. Yuri heeft de normen en waarden die gelden binnen TeamNL en de KNGU turnploeg op grove wijze overschreden. Zijn gedrag en de wijze waarop hij daar daarna zelf mee is omgegaan en met name het ontbreken van de bereidheid om daar intern aan de teamleiding volledige openheid van zaken over te geven, geeft de leiding van respectievelijk het turnteam, TeamNL, de KNGU en NOC*NSF geen zekerheid dat er tijdens het vervolg van deze Spelen geen nieuwe problemen zouden ontstaan. Yuri zelf heeft er veel voor gedaan om uit de dalen in zijn leven en in zijn sportcarrière te klimmen. Hij heeft met zijn prestaties veel voor de sport in Nederland betekend. Des te onbegrijpelijker is het dat hij deze dagen het vertrouwen van alle betrokkenen om hem heen heeft weten te verspelen. Ik dank u voor het met ons delen van uw standpunt en dat van 8100 anderen.

Met vriendelijke groet,

André Bolhuis, Voorzitter NOC*NSF

Supermarkten verhogen vooral de prijzen waar u niet zo op let

Het is niet alleen gas en stroom, ook de supermarkt is peperduur geworden. Waarom is macaroni twee keer zo duur? Waarom zijn uitgerekend vlees en zuivel zo prijzig? Nick Ottens vergeleek de prijzen en de supermarkten.

+Lees meer...

En hij beantwoordt de vraag: spelen de grote supers soms stiekem onder één hoedje?

De inflatie begint iets af te koelen. In november waren de prijzen nog 10 procent hoger dan een jaar geleden, maar wel 4,2 procent lager dan in de maand oktober. Dat komt vooral doordat de prijs van aardgas zakt, waardoor ook elektriciteit goedkoper wordt.

Uitschieters: vlees en zuivel Toch blijven boodschappen duurder worden: volgens het CBS 16 procent, volgens de Rabobank 13 procent ten opzichte van een jaar geleden. Uitschieters zijn boter en margarine (in een jaar tijd 40 procent duurder), olie en frituurvet (31 procent), yoghurt (24 procent) en gehakt (22 procent). Vleesvervangers en wijn zijn in prijs bijna gelijk gebleven.

Laurens Sloot, algemeen directeur van EFMI Business School, en gespecialiseerd in de levensmiddelenbranche, ziet hetzelfde: ‘Uit een recente analyse die wij in samenwerking met Superscanner hebben gedaan komt naar voren dat de prijzen in de grote supermarktformules ten opzichte van een jaar geleden met zo’n 12-13 procent zijn gestegen.’ Vlees zit daar iets boven. Boter, eieren en kaas zijn zelfs fors duurder geworden.

Macaroni is twee keer zo duur Eigen onderzoek bevestigt: Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Plus hebben de prijzen van eieren, kipfilet, macaroni, melk, tomatenpuree en wasmiddelen aanzienlijk verhoogd.

Wynia’s Week vergeleek de prijzen in de vier supermarkten met deze zomer en een jaar geleden. Dierlijke producten werden al in de eerste helft van het jaar duurder, macaroni en tomatenpuree pas de laatste maanden. Een pak macaroni is zelfs twee keer zo duur geworden.

Nederland heeft vijf grote inkopers Nederland heeft weliswaar een hele rits supermarktketens, maar slechts vijf grote inkopers domineren de markt.

Albert Heijn is met meer dan 1.000 winkels de grootste en heeft 36 procent marktaandeel. Jumbo volgt met net geen 700 winkels en 22 procent van de markt. Aldi en Lidl hebben samen zo’n 900 winkels en 15 procent. Coop, Deen, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Plus en Spar vallen allemaal onder de Superunie, dat 1.500 winkels bevoorraadt en 26 procent van de markt in handen heeft. De biologische groothandel Udea, bekend van EkoPlaza en Marqt, is daarbij vergeleken een heel kleine speler.

Uit de merken van Superunie kozen we voor onze vergelijking Plus, dat 270 winkels heeft. Lidl heeft niet voor alle producten prijzen op de website en kon daarom niet worden meegenomen.

Melk Melk is in de loop van het jaar bij alle supermarkten duurder geworden. Een jaar geleden vroeg Albert Heijn nog 1,15 euro voor een liter gangbare melk. Dat liep in januari op naar 1,25 euro, in augustus naar 1,35 euro en in december naar 1,49 euro: een stijging van 30 procent.

Bij de Aldi kostte een liter melk eind 2021 nog 95 eurocent. Inmiddels betalen klanten daar, en ook bij Jumbo, 1,25 euro: 32 procent meer.

Plus heeft alleen nog biologische melk in het assortiment. Het huismerk kost 1,98 euro per liter. Dat was in augustus 1,58 euro. Bij Albert Heijn en Jumbo betalen klanten dat nog steeds. Aldi verkoopt geen biomelk.

Aldi verkoopt ook geen A-merken. De prijs van Campina is in de andere drie supermarkten gelijk opgelopen. Een liter gangbare Campina-melk kost sinds de zomer 1,59 euro. De prijs van biologische Campina-melk varieert: van 1,93 euro bij de Jumbo tot 2,05 euro bij Albert Heijn. Een jaar geleden kostte hetzelfde pak nog anderhalve euro bij alledrie de supermarkten.

Eieren Vrije uitloop eieren zijn opvallend goedkoop bij Albert Heijn: 1,39 euro voor een half-dozijn. Die prijs is in een half jaar niet gestegen. Bij Jumbo kosten zes eieren met twee sterren van het Beter Leven-keurmerk 2,69 euro. Dat was in mei nog 2,37 euro. Zes eieren van Aldi kosten 1,49 euro, twintig cent meer dan een jaar geleden.

Biologische eieren, met drie Beter Leven-sterren, zijn in prijs gelijk gebleven. Behalve bij de Aldi, waar een half-dozijn in mei nog 1,79 euro kostte en deze week 1,99 euro.

Kipfilet Dan de kip zelf. Die kost bij Albert Heijn, Jumbo en Plus opvallend genoeg precies hetzelfde: 14,97 euro per kilo. Dat is kip met één Beter Leven-ster. Albert Heijn verkoopt geen kippenvlees zonder Beter Leven-keurmerk.

Aldi is goedkoper: 13,73 euro per kilo. Alleen bij Aldi is de oude prijs nog met enig speurwerk te achterhalen: eind 2021 kostte een kilo kipfilet daar 9,98 euro.

18-01-2023 | Petitie Stop de inflatie in 2023

Tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen.

+Lees meer...

Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

Tegemoetkoming 1e helft 2023 De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. De overheid maakt daarvoor gebruik van de prijsgegevens die de energieleveranciers aanleveren voor het prijsplafond. De tegemoetkoming voor het eerste half jaar komt daarmee uit op:

Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45 Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €351,13 Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: €329,28 Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €147,63 Voor een huishouden waar zowel sprake is van blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. Het kabinet werkt daarnaast aan een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de 190 euro in november en december 2022 is misgelopen.

Minimale tegemoetkoming 2e helft 2023 De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De energieprijzen in de tweede helft van 2023 zijn nog niet bekend. Het is daarom nog niet mogelijk om een indicatie te geven. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten voor de tweede helft van het jaar minimaal uit te gaan van 50% van de gehanteerde energieprijzen in de eerste helft van het jaar. Dat betekent dat als de energieprijzen meer dan 50% zakken, de tegemoetkoming niet verder mee zakt. Op basis van de prijsdata van de eerste jaarhelft, komt de minimale vergoeding voor de tweede helft van het jaar uit op:

Zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76 Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92 Onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 116,18 Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33 Dit zijn de minimale vergoedingen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven zal de vergoeding ook vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar.

Vervolg Het kabinet werkt de regeling met spoed verder uit. De uitwerking kan invloed hebben of, en zo ja hoeveel tegemoetkoming een aanvrager ontvangt. De overheid overweegt om in bepaalde gevallen geen subsidie uit te keren om overcompensatie te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vast contract dat het hele jaar onder het niveau van het prijsplafond zit, of wanneer er sprake is van een aansluiting met een relatief klein aantal huishoudens die vaak al van het prijsplafond kunnen profiteren. Ook wordt overwogen om een maatregel te hanteren, waarbij er voor één wooneenheid minder subsidie wordt gegeven dan er in het pand aanwezig is. Dit omdat veel blokaansluitingen wel voordeel ter hoogte van één huishouden ontvangen onder het prijsplafond. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Daarna zal de regeling zo snel mogelijk van start gaan.

Documenten Kamerbrief over nadere prijscontouren regeling Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de prijscontouren van de regeling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2023

18-01-2023 | Petitie Stop de inflatie in 2023

Zorgverzekeraars slaan advies van Minister Kuipers in de wind

Minstens drie grote zorgverzekeraars betalen in 2023 nog steeds een fractie van het aangegeven advies van Minister Kuipers. Waar verzekeraars vorig jaar circa 6 cent per uur aan vergoeding boden, zijn de kosten volgens Kuipers inmiddels (bij mensen met een nieuw energiecontract) verdriedubbeld naar gemiddeld 18 cent per uur en moeten de verzekeraars een 'passende' vergoeding bieden. Maar VGZ biedt de mensen niet meer dan 7,2 cent per uur. Zorgverzekeraar CZ gaat verder en heeft de vergoeding per 1 januari 2023 verhoogd van 6 naar 12 cent per uur, maar laat nog altijd een flink deel van de kostenstijging voor rekening van patiënten.

+Lees meer...

Menzis biedt nog minder dan VGZ, maximaal 95 cent per etmaal, wat neerkomt op circa 4 cent per uur.

Bron: Vanda van der Kooi redactie Eindhovens Dagblad

Energiekosten medische apparatuur zorgt voor nota ver boven het energieplafond

De vergoeding van een zuurstofconcentrator is vanaf 01-01-2023 van €0.06 per draaiuur naar €.012 per draaiuur bijgesteld bij CZ en bij andere zorgverzekeraars zelfs nog lager ondanks het nadrukkelijk advies van Minister Kuipers (€0.18 het gemiddeld advies) Dit is niet kostendekkend dus dubbelop ziek. Een zuurstofconcentrator bij 24/7 gebruik kost gemiddeld 7.7 Kwh per dag en komt neer op ongeveer 2800Kwh per jaar. Gezien het plafond van 2900Kwh per jaar voor maximaal €0.40 gaat iedereen al met een zuurstofconsentrator 24/7 hier overheen en moet je hiervoor €0.86 per gaan betalen bij Vattenval Omgerekend 330 watt x 24/7 × 365 = ongeveer €2500 bovenop je normale verbruik exclusief alle andere medische apparatuur en hulpmiddelen in huis. .

Update 2 Petitie

Aanstaande dinsdag de 24e wordt bij de raadsvergadering de petitie aangeboden aan de raadslieden, wethouders en burgemeester. Tevens is er ook spreekrecht aangevraagd om onze punten duidelijk te maken dat op de manier hoe het nu gaat niet door de beugel kan.

Voorbeelden van verspiling gevraagd, oplossingen gezocht

De petitie voor herverdeling van medicijnen en vaccins wordt binnen enkele weken aan de vertegenwoordiging van de Tweede Kamer overhandigd. We willen daarbij ook uw treffende voorbeelden geven van verspilling, waarvan ieder weldenkend mens zal zeggen hoe is het mogelijk, moet stoppen zou niet moeten mogen.

+Lees meer...

Voorbeelden zullen we publiceren bij de Nieuwsitems van https://gebruikrestmedicatie.petities.nl Getekend heeft U vast al, delen graag beste mensen. We moeten elkaar beter maken, maar ook een veiligere, schonere wereld proberen door te geven. Voorbeelden van verspilling met suggesties voor verbetering naar start.remedi@gmail.com

Informatieavond

Beste buurtbewoners,

Op dinsdag 31 januari 2023 zal de gemeente (opnieuw) een bijeenkomst organiseren over de komst van Domus in Almere Poort.

Wilt u komen? Dan moet u zich vooraf aanmelden.

+Lees meer...

Dat werkt zo:

ga naar https://domusalmerepoort.eventgoose.com vul uw naam, postcode en e-mailadres in. u kunt maximaal 2 personen tegelijk aanmelden. u ontvangt per e-mail een QR-code per aangemeld persoon. Deze scannen wij bij binnenkomst.

U kunt de QR-code geprint meenemen of laten zien op uw telefoon. Alleen met een geldige QR-code heeft u toegang tot de bijeenkomst. Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 januari.

Er is ruimte voor maximaal 450 mensen.

Het Parool: ingezonden brief over welke fiets normale e-bike inhaalt

In Het Parool van 17 januari 2023 een ingezonden brief van een fietser die op zijn traditionele e-bike alleen maar ingehaald wordt door de fatbikes en e-bikes van Van Moof, Cowboy en dergelijke.