You, the petitioner

Updates

Antwoord van NOC*NSF over Yuri naar de finale

Voor iedere sporter, en dus ook voor Yuri van Gelder is het erg prettig te merken dat zoveel mensen het je gunnen om aan een Olympische finale deel te nemen. Ik kan u uit mijn eigen verleden als topsporter vertellen hoe goed het je doet als er zoveel mensen zijn die zich met je verbonden voelen. Helaas kunnen we echter niet aan uw verzoek voldoen. Niet wat andere mensen van je vinden, maar je eigen gedrag is bepalend voor het vertrouwen dat anderen in je hebben. In onze ogen was het gedrag van van Gelder slecht voor zijn eigen prestaties en zeker ook voor die van het team waarmee wij op deze Olympische Spelen zijn. Yuri heeft de normen en waarden die gelden binnen TeamNL en de KNGU turnploeg op grove wijze overschreden. Zijn gedrag en de wijze waarop hij daar daarna zelf mee is omgegaan en met name het ontbreken van de bereidheid om daar intern aan de teamleiding volledige openheid van zaken over te geven, geeft de leiding van respectievelijk het turnteam, TeamNL, de KNGU en NOC*NSF geen zekerheid dat er tijdens het vervolg van deze Spelen geen nieuwe problemen zouden ontstaan. Yuri zelf heeft er veel voor gedaan om uit de dalen in zijn leven en in zijn sportcarrière te klimmen. Hij heeft met zijn prestaties veel voor de sport in Nederland betekend. Des te onbegrijpelijker is het dat hij deze dagen het vertrouwen van alle betrokkenen om hem heen heeft weten te verspelen. Ik dank u voor het met ons delen van uw standpunt en dat van 8100 anderen.

Met vriendelijke groet,

André Bolhuis, Voorzitter NOC*NSF

Draagvlak en urgentie aangetoond, dank

Bioscopen, theaters, musea, concertzalen mogen vanaf 26 januari weer open.

Bron: Rijksoverheid.nl

REACTIE VAN PETITIONARIS

Van harte dank voor je steun.

Met z'n allen hebben wij aangetoond hoe groot het draagvlak en de urgentie is om de deuren van musea en presentatie-instellingen weer te openen.

+Read more...

Onze petitie is uiteindelijk door meer dan 47 duizend mensen ondertekend.

Sinds 26 januari zijn alle musea en presentatie-instellingen weer open voor publiek. Wij hopen voor heel lang.

Maak er gebruik van en ga kijken bij een van de vele musea en presentatie-instellingen die Nederland rijk is. Wij wensen jullie allen een inspirerend bezoek met avontuurlijke vergezichten.

Met grote groet,

Lucette ter Borg & Anne Wenzel

GEWONNEN !!!

Het werd nachtwerk, maar het is gelukt! De gemeenteraad van De Bilt heeft in de raadsvergadering van 27 januari 2022 TEGEN het vaststellen van het Bestemmingsplan Utrechtseweg 341 gestemd.

Er komen GEEN woningen in beschermd natuurgebied tussen Utrecht en de Bilt.

De Petitionarissen willen iedereen die zich ingespannen heeft om dit geweldige resultaat te bereiken van harte danken!!! Dus ook alle ondertekenaars van de petitie: enorm bedankt! Zonder jullie was het niet gelukt!.

Eerste stap naar het oude normaal

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 25 januari bekend gemaakt dat de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Met ingang van 26 januari mogen eet- en drinkgelegenheden de deuren openen, weliswaar onder voorwaarden, tussen 05.00 en 22.00 uur.

Bron: Rijksoverheid.nl

REACTIE PETITIONARIS

Ruim 54.000 personen hebben deze petitie ondertekend.

+Read more...

Als Koninklijke Horeca Nederland hebben wij de petitie donderdag 20 januari in persoon aangeboden aan 6 Tweede Kamerleden.

Veel Kamerfracties hebben tijdens het debat op die zelfde dag gepleit voor versoepeling van de regels in de horeca.

En dat alles heeft er mede aan bij gedragen dat de regels in de horeca ook daadwerkelijk zijn versoepeld.

Een belangrijke eerste stap is met jullie hulp gezet met ingang van 26 januari. Dank daarvoor!

Een zucht van verlichting is door de horeca gegaan en vanaf woensdag heeft de horeca massaal weer de deuren geopend om gasten te ontvangen. Een enorme mentale opsteker voor ondernemers en hun personeel.

Natuurlijk zijn we er allemaal nog lang niet. Corona is nog niet voorbij en heeft sowieso enorme financiële schade aangericht bij vrijwel alle horecabedrijven. Goede financiële steun blijft straks noodzakelijk, niet alleen om op de korte termijn te overleven maar vooral ook om echt perspectief te hebben voor de toekomst.

Als KHN blijven we strijden voor snel meer stappen en zo snel mogelijk terug naar het 'oude normaal'. Tegelijkertijd zetten we ons in voor goede financiële oplossingen voor de horeca.

We blijven strijden voor onze leden en voor onze gasten.

Volg onze lobby op www.khn.nl.

Met vriendelijke groet,

Robèr Willemsen
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Hans Kant
Hoofd Belangenbehartiging
Koninklijke Horeca Nederland

Vandaag is het de dag van de privacy

De jaarlijkse Europese Dag van de Privacy (Dataprotectiedag) is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

+Read more...

Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Het alert blijven op hoe er met onze data wordt omgegaan is echter een dagelijkse taak van u en mij. Wat willen overheden en grote bedrijven van u weten en waarom? Of wordt uw privacy misschien onbedoeld wel geschonden door de data die wordt verzameld met obscure kastjes aan lantaarnpalen waarvan we de bedoeling niet kunnen achterhalen.

Fijn dat u ook alert bent en onze petitie hebt getekend! Samen met meer dan 1775 ondertekenaars. Geweldig! Verspreid de petitie verder, dan zorgen wij ervoor dat alle handtekeningen aan de verantwoordelijke ambtenaren worden overhandigd.

In een volgend bericht leggen wij u uit hoe en aan wie u een brief kunt sturen zodat er hopelijk geen 'smart'-kastje vlak bij uw huis wordt opgehangen.

NRC Vandaag: Waarom het maar blíjft misgaan bij de Belastingdienst (podcast)

"De Belastingdienst ligt wéér onder vuur: burgers werden niet alleen gedupeerd via het toeslagenstelsel, maar ook via de inkomstenbelasting. Politiek redacteur Rik Rutten bekeek nieuwe onderzoeken, (...) waarom lukt het de Belastingdienst maar niet om deze problemen op te lossen?" luister de podcast.

2022-01-28 | Petition Repareer de Belastingdienst

Gemeenteraad buitenspel door "Kruimel regeling" vs Bestemmingsplan wijziging

Het is nu duidelijk dat het Rabo Pensioenfonds via Syntrus Achmea de wethouder Jan Hazen heeft overtuigd dat deze Flat / Woontoren via de Kruimelregeling / procedure langs de commissies en de Gemeenteraad gesluisd gaat worden.

Dit was op de commissievergadering wonen ook een van de onderwerpen waarop wethouder Jan Hazen werd aangesproken.

+Read more...

Deze gaf aan een juridische onderbouwing hiervoor op te leveren. Indien deze niet wordt aangeleverd is dit reden om dit voorstel af te keuren. Maar zelfs als de juridische onderbouwing de weg vrijmaakt voor deze procedure, is de noodzaak en wenselijkheid er niet.

Dit project is reeds 2 jaar onderweg, volgens de wethouder en eind oktober 2021 is deze woontoren als een duiveltje uit een doosje, heimelijk gepresenteerd. Nu valt er op 3 februari reeds een beslissing die onomkeerbaar is als deze samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd op deze voorwaarden, hierin zal de Kruimel regeling worden gehanteerd en heeft de Gemeenteraad en de burgers geen rechten meer mbt. de bestemmingsplan wijzigingen.

Dit project gaat pas in 2023 van start, indien al gehaald en de invloed van deze toren is enorm mbt. aangezicht van vergroten bouwvlak, overlast van bouw, overlast van parkeerdruk etc. Meer dan voldoende aanleiding om dit niet onder de kruimelregeling te laten afhandelen

Parkeer problemen Amstelplein

Er is nu al een groot parkeerprobleem in het centrum van Uithoorn. De gemeente schrijft in haar mobiliteitsvisie dat extra onderzoek naar parkeerregulering centrum wordt gedaan.

+Read more...

Deze onderzoeken staan ook op de planning of zijn op dit moment gaande. Hiermee doelt men op de 2 parkeerdekken op het Amstelplein. Dit terwijl de Economische visie uit 2009 reeds aanbevelingen werden gedaan tot de bouw van een extra parkeergarage. Men onderzoekt nu o.a. of men kortparkeren kan afdwingen en hiermee de capaciteit voor bezoekers en nieuwe bewoning kan worden behaald (maar dit wordt op een absoluut minimum ingestoken) waarbij het lijkt dat er ook nog eens verkeerde normen van CROW worden gebruikt omtrent de soort winkels en hun aanzuigende werking op bezoekers met auto. Ook zonder extra onderzoek weten we al dat het probleem nu al groot is. Op zaterdag is er al bijna niet meer te parkeren. In de toekomst gaan veel parkeerplaatsen verdwijnen, Irenelaan naast de Vomar wordt bebouwd met woningen, waarmee 100 plaatsen vervallen, op de Thamerlaan, voor het politiebureau, Black Pepper en het gemeentehuis ook nog eens zo'n 35 plaatsen. En daarbij zijn de plannen voor een nieuwe parkeergarage geschrapt. 74 appartementen betekent 74-150 extra auto's, terwijl er 13 parkeerplaatsen extra verdwijnen (nu 334, straks 321 plaatsen). Dat betekent dat er een extra druk op de omgeving wordt gecreëerd van minimaal 210 parkeerplaats zoekende automobilisten in de wijken rondom het Amstelplein. Het Amstelplein had altijd een uniek pluspunt: gratis overdekt parkeren. Maar als de gemeenteraad deze plannen goedkeurt, dan moet winkelend publiek straks rondjes rijden op zoek naar een vrije plek, of de woonwijken in waar ook geen voorzieningen meer zijn

Column van George Knotnerus

Prachtige column van George Knotnerus in de Edestad: de-waanzin-van-een-omgevingsvisie.