U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

  • stikstofproblematiek
  • co2-uitstoot
  • onveiligheid in het verkeer
  • bouwen van infrastructuur
  • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Voornemen onderzoek naar azc NERA-locatie stop te zetten

Tijdens het interpellatiedebat met de gemeenteraad op 13 april heeft het college de raad geïnformeerd dat het, in goed overleg met het COA en de eigenaar, het onderzoek naar een azc op de NERA-locatie stop gaat zetten. De afgelopen tijd is met een aantal inwoners, belanghebbenden en deskundigen gesproken over de complexe situatie die is ontstaan, na het annuleren van de informatiebijeenkomsten voor omwonenden om veiligheidsredenen.

Volgende week dinsdag 18 april zal het college het definitieve besluit nemen om niet door te gaan met het onderzoek, en volgt meer informatie over de onderbouwing, de afwegingen en het gesprek dat het college wil gaan voeren met de raad.

Het college heeft haar medewerking aan het onderzoek naar de NERA-locatie verleend, onder de voorwaarde dat met omwonenden gesproken kon worden en dat de vragen en suggesties meegenomen konden worden in de planvorming.

+Lees meer...

Zodat het college daarná een definitief besluit kon nemen.

Het college heeft echter de afgelopen weken gezien dat er bijzonder veel onrust is ontstaan over het voornemen, waarbij sprake is van polarisatie. Het college constateert dat er te weinig draagvlak is voor het initiatief en wil weer rust in het debat brengen. Doorgaan met het onderzoek zou naar het oordeel van het college een te grote impact hebben op de samenleving en bovendien te veel van de organisatie vragen, nu duidelijk is dat het project fors opgeschaald zou moeten worden voor wat betreft het raadplegen van inwoners.

De gemeente staat nog altijd voor fikse opgaven als het gaat om het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en het huisvesten van statushouders. Het college wil haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en gaat in overleg met de gemeenteraad op zoek naar nieuwe oplossingen.

RECHTSZAAK Lentekabinet donderdag 20 april 2023, 9.30 Haarlem Welkom!

Beste Twiske vrienden, De bescherming van Natura2000-gebied Het Twiske vraagt voortdurende waakzaamheid.

Geen Welcome to the Future meer! Dankzij jullie massale steun werd onze politieke lobby in Landsmeer een succes. Landsmeer wil geen grote festivals meer in dit natuurgebied.

+Lees meer...

Maar het Recreatieschap Twiske-Waterland reageerde fel in paginagrote artikelen. Hoe gaat Landsmeer de gederfde festivalinkomsten ad. 60.000 euro compenseren? Er moeten alternatieve kleine festivals komen. Nee! zegt HartvoorhetTwiske. Dat is onnodig en onwenselijk in een Natura2000-gebied. Het aantal bezoekers stijgt, en daarmee de parkeerinkomsten. Alleen al in 2021 namen die toe met 120.000 euro. Er zijn genoeg inkomsten.

Naar de rechter Ondanks ruim 7000 handtekeningen, wil Oostzaan nog steeds festivals en vakantieparken in het Twiske. We stapten op 3 juni 2022 naar de rechter. Er lopen nu diverse procedures.

Bodemprocedure tegen Lentekabinet op 20 april We voeren een bodemprocedure tegen de natuurvergunning van 5 jaar voor het Lentekabinet. Dankzij jullie donaties konden we een 125 pagina’s lange contra-expertise laten maken door de ecoloog van Econatura.

De rechtszaak is op donderdag 20 april om 9.30 rechtbank Provincie Noord-Holland, Simon de Vrieshof 1, te Haarlem. De uitspraak volgt 6 weken later. Jullie zijn van harte welkom.

Wanneer krijgt het LCB het groene licht om aan de gang te gaan?

Beste mensen, geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS.

De brief van Minister Ramadhin heeft een grote waarde, deze zaak heeft voor Suriname een grote urgentie, die we kunnen onderstrepen door hierop te reageren zoals je op een zaak reageert met grote urgentie: snel, compact en oplossingsgericht met de nadruk op de essenties.

Ons gezamenlijke Doel is veilig en Duurzaam beleid m.b.t medicijnen .

+Lees meer...

De Uitgangspunten zijn onderhevig aan voortschrijdende kennis en een groeiend besef over milieuimpact.

1) De Kamermeerderheid staat achter het LCB project, de motie is aangenomen.
2) De Logistiek staat er klaar voor. 3) De ontvangende partij i.c. de Surinaamse Minister vraagt er nadrukkelijk om (zie Bijlagen) . 4) Aan de randvoorwaarden voor patiënt-veiligheid wordt voldaan (zie Bijlage)
5) De Minister heeft aangegeven op Europees niveau de vernietiging van goede medicijnen aan te willen vechten.

De strategie is een gefaseerde invoer van een beleid waarmee in Griekenland belangrijke reducties zijn verwezenlijkt en het LCB in Nederland ervaring heeft opgedaan.

De door de Minister te beantwoorden vraag is: Wanneer krijgt het LCB het groene licht om aan de gang te gaan? Is deze vraag nu de motie is aangenomen reeds geagendeerd?

Goed nieuws uit Apeldoorn!

Iets meer dan een jaar geleden startten we deze petitie en nu is er duidelijkheid, nieuws dat we graag met jullie delen!

Zoals jullie weten zijn we de afgelopen maanden in gesprek geweest met de gemeente n.a.v. onze zorgen rond de uitrol van de 'witte kastjes'.

+Lees meer...

De gemeente heeft op haar beurt kritische vragen gesteld aan RadioLED en daarin onze zorgen meegenomen.

Onze inspanningen zijn beloond Op dinsdag 11 april 2023 hebben we van de gemeente Apeldoorn gehoord dat de samenwerking met RadioLED niet volgens verwachting en volgens afspraak is verlopen en dat daarom is besloten om de samenwerking met RadioLED te beëindigen! We zijn hier natuurlijk heel blij mee, onze inspanningen zijn beloond. En niet in de laatste plaats dankzij de steun die we van jullie met deze petitie hebben ontvangen. Onze grote dank dus daarvoor!
Uiteraard blijven we kritisch op de ontwikkelingen; op digitalisering, 5G, privacy en straling.

Doorpakken, samen met Zeist Na het goede nieuws dat de 'witte kastjes' in Apeldoorn niet doorgaan, pakken we meteen door met onze plannen om straling te gaan meten. Want dat de straling sowieso zal toenemen, ook zonder de witte kastjes, is duidelijk. We willen dit graag zo goed mogelijk in beeld krijgen, ook in Apeldoorn. Werkgroep Stralingsbewust in Zeist wil ons hiermee helpen. Zij hebben er zelf al een goede start mee gemaakt.

Help je ons met straling meten? We zouden graag nog meer mensen willen uitnodigen die ons willen helpen met het meten. Ben je een middag in de maand beschikbaar en wil je helpen meten? Stuur dan een email naar: geensmartcityapeldoorn@gmail.com, dan ontvang je van ons een datumprikker voor een eerste gezamenlijke (instructie)bijeenkomst.

Heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn

Senioren steunen de petitie

De ouderenvereniging 'Senioren Aalsmeer Kudelstaart' doet een oproep om de petitie te steunen!.

Extra editie van A&K Thuis

Een 'bijzondere bijlage' van 'A&K Thuis' besteedt aandacht aan kunst in het Dorpshuis Kudelstaart - en vooral aan de petitie 'Red het FAM': https://78280756.flowpaper.com/Extrabijlage/#page=1.

'Red het FAM' artikel op www.AalsmeerVandaag.nl

De eigenaars hebben gereageerd op de petitie. Zie het artikel op www.aalsmeervandaag.nl Er blijven klaarblijkelijk twee – of drie – mensen over, die voorstander zijn van appartementen op het terrein van het FAM. De kopers – en een (onbekende?) geldschieter(?).

.

Er is een flyer beschikbaar!

Voor wie wil meehelpen om op te roepen de petitie te tekenen is er nu een flyer beschikbaar. Gewoon op deze link klikken, afdrukken, vierendelen en op een prikbord plakken..