U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

 • stikstofproblematiek
 • co2-uitstoot
 • onveiligheid in het verkeer
 • bouwen van infrastructuur
 • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Bij de overhandiging van de petitie uitgesproken tekst

Geachte leden van de commissie,

Allereerst hartelijke dank dat u bereid bent om ons te ontvangen. Het betreft dan ook een belangrijk probleem, dat op heel korte termijn om een oplossing vraagt.

Even wat cijfers:

In 2023 konden 4 miljoen mensen niet het medicijn meekrijgen dat de arts had voorgeschreven,

1,6 miljoen mensen zijn aangewezen op geneesmiddelen die wél in het buitenland maar niet hier leverbaar zijn.

Artsen zijn zo’n 1-2 uur per week kwijt aan het zoeken naar alternatieven, één op de 10 artsen zelfs 5-10 uur per week.

+Lees meer...

Dat is allemaal tijd die niet aan patiëntenzorg besteed kan worden. Apothekers zijn met hun team gemiddeld zelfs 20% van de tijd op de werkvloer kwijt aan het vinden een mogelijk alternatief. Tijd die niet aan zorg besteed kan worden.

Medicijntekorten zijn daarnaast ook heel duur:

 • Psychiaters geven aan dat mensen, ook gedwongen, moeten worden opgenomen omdat hun medicatie niet meer leverbaar is
 • Kinderartsen moesten kinderen opnemen, omdat het medicijnen met toedieningsvormen speciaal voor kinderen, niet leverbaar waren
 • Gynaecologen moesten zwangerschappen afbreken, omdat de medicatie tegen overmatig braken niet meer leverbaar was
 • 60% van de artsen heeft extra consulten, omdat patiënten vragen hebben over hun ‘andere’ geneesmiddel.
 • Patiënten gaan twijfelen over hun medicatie, de therapietrouw neemt af en de ziekteverschijnselen verergeren.

Naast de grote gevolgen, zoals ziekenhuisopname, zijn er ook veel kleine gevolgen: Mensen met reuma die met een pen hun medicijn moeten injecteren, krijgen plots een andere pen, die anders werkt met weer kans op fouten. Ook kan niet elke patiënt met reumatische handen elke pen bedienen, maatwerk is juist nodig.

Mensen met luchtwegaandoeningen die elke keer weer een ander soort inhalator krijgen, met wel hetzelfde medicijn, maar met een heel andere gebruiksaanwijzing. Door onjuist gebruik ontstaan weer ergere luchtwegklachten.

Artsen die moeten afwijken van de behandelrichtlijnen van hun beroepsgroep, omdat de voorkeursmiddelen niet leverbaar zijn. En daarmee dan weer het risico lopen op een tuchtklacht.

Dat Nederland zo hard getroffen wordt, is voor een belangrijk deel te wijten aan het voorkeurs- of preferentiebeleid. Het Nederlandse preferentiebeleid en het daarmee gepaard gaande onder-couvert inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, heeft geleid tot zeer lage prijzen maar is daarmee ook aantoonbaar een van de oorzaken van de geneesmiddeltekorten geworden.

Geachte commissieleden:

4 miljoen patiënten en hun artsen leiden dagelijks onder de gevolgen van de medicatietekorten die zij niet veroorzaakt hebben.

Artsen en apothekers moeten dagelijks oplossingen zoeken voor tekorten die zij niet veroorzaakt hebben.

Het probleem is zo groot geworden, dat artsen en apothekers het niet meer kunnen oplossen. Het gaat te veel ten koste van de kwaliteit van zorg en van de gezondheid van onze patiënten.

We vragen uw commissie om er bij uw minister op aan te dringen dat er snel maatregelen worden genomen.

 • Het preferentiebeleid, waarbij de zorgverzekeraar één middel in een groep aanwijst als hét middel dat de apotheker moet afleveren, moet onmiddellijk versoepeld worden. De apothekers hebben u in hun brandbrief de route daarvoor gewezen.
 • Op termijn kan voor veel middelen het preferentiebeleid gestaakt worden. Dat scheelt artsen en apothekers héél veel administratie. En minder administratie is één van de beloftes uit het IZA.
 • De gevolgen van de tekorten, zoals ziekenhuisopnames, extra consulten en toegenomen ziektelast moeten veel beter worden gemonitord
 • Medicijninkoop en -productie in Europees verband regelen biedt mogelijk oplossingen voor de toekomst, maar daar kunnen we niet op wachten. Het probleem is simpelweg te groot. Alle oplossingen die bijdragen moeten nu worden aangewend.

Hartelijk dank voor uw aandacht, vooral namens de 4 miljoen patiënten die niet de medicatie kregen die hun artsen het beste vonden.

29-05-2024 | Petitie Stop de medicijntekorten

Op naar 3 juni! Petitie al 1700 keer getekend!

Beste mensen met een GROEN hart voor de bomen!

Al 1489 handtekeningen online en meer dan 200 op handteken lijsten = 1700 totaal! En het aantal blijft maar stijgen. Nog enkele dagen te gaan en mag ik op maandag 3 juni om12:30 op het gemeentehuis van Heeze de petitie gaan aanbieden aan onze wethouder Robert Groenewoud, dat zal ik doen samen met een vertegenwoordigster van Extinction Rebellion die ook al enige tijd betrokken is bij deze actie, deze organisatie bestaande uit gewone burgers die zich actief willen inzetten voor het behoud van onze kostbare natuur! Sluit je gerust aan vanaf 12:00 voor het gemeentehuis van Heeze en laat horen dat we met velen zijn die willen dat de 10 eiken moeten blijven! Waarom dat nodig is heeft onze oud natuurbeheerder Mari de Bijl prachtig verwoord NU te lezen op mijnheeze en heezeleende24.

https://mijnheeze.nl/red-de-tien-grote-eiken-langs-de-randweg-van-heeze-waarom-eigenlijk/

Dank allen en misschien tot 3 juni! Volg ons op mijnheeze.nl Groet Peer Veldhuizen .

Op 4 juni in Den Haag: mars op de verjaardag van Alexei Navalny

For English see below

We gedenken de eerste verjaardag zonder Navalny in Den Haag met een massamars van de Russische ambassade naar het Spuiplein, een rally en een fototentoonstelling.

Start van de mars: 18:00, Russische Ambassade, Den Haag Rally: 19:00, Spuiplein, Den Haag

Op het Spuiplein wacht ons een unieke tentoonstelling van de fotograaf van de politicus. Foto's van het leven en de activiteiten van Alexei Navalny.

Tijdens de rally zijn er live muzikale optredens, persoonlijke verhalen over de kennismaking met Alexei.

+Lees meer...

Het wordt een avond vol warmte, herinneringen en een geest van eenheid.

We zullen ons uitspreken voor het hernoemen van de straat in Den Haag ter ere van Alexei Navalny. De strijd moet doorgaan, helden mogen niet vergeten worden.

Laten we deze dag onvergetelijk maken!


We will commemorate the first birthday without Navalny in The Hague with a mass march from the Russian embassy to the Spuiplein, a rally and a photo exhibition.

Start of march: 18:00, Russian Embassy, The Hague Rally: 19:00, Spuiplein, The Hague

A unique exhibition by the politician's photographer awaits us on the Spuiplein. Photos of Alexei Navalny's life and activities.

During the rally, there will be live musical performances, personal stories about getting to know Alexei. It will be an evening full of warmth, memories and a spirit of unity.

We will speak out in favour of renaming a street in The Hague in honour of Alexei Navalny. The struggle must continue, heroes must not be forgotten.

Let's make this day unforgettable!

I.p.v. juridisering gaat het in beginsel om de inhoud.

Als jurist en ervaringsdeskundige in het voeren van vele juridische procedures wil ik benadrukken dat wij niet opteren voor een juridische strijd. Hoewel we dat laatste nooit uit de weg zullen gaan, is het de bedoeling dat we er met de gemeente Apeldoorn in harmonie uit moeten zien te komen.

+Lees meer...

De zinsnede over onze constatering dat de gemeente nalatig is geweest in haar informatievoorziening over de kwestie ‘Zuidrand’ moet worden gelezen dat zij op de informatieavonden van 15 en 16 april in generieke zin erg onduidelijk is geweest naar de burgers. Met als gevolg dat er bij de burgerbevolking zeer ernstige zorgen zijn gewekt en zij zelfs de niet goed doordachte gemeenteplannen voor hun leefomgeving als bedreigend ervaren

200.000 ondertekeningen

Op 29 mei om 10:15 werd de 200.000e ondertekening gezet. De boekenpetitie is nu de 12e in de top-25 van grootste petities op deze website sinds 2005.

+Lees meer...

De grootste sinds de pandemie. Morgen waarschijnlijk de 11e.

Volgens Datagraver.com nu de 39e in de lijst van alle petities ooit waarvan aantallen zijn te vinden

Referendumverzoek voor democratische besluitvorming door inwoners

Na de petitie, neemt de bewonerscommissie opnieuw de regie over de besluitvorming: geen Houten HUB en tegen de locatie Houten Oost! Het inleidend verzoek tot een referendum is ingediend bij de gemeente Houten. De kans voor alle inwoners om hun stem hierover uit te brengen en onze gemeenteraad opnieuw duidelijk te maken dat dit geen passend plan en geen geschikte locatie is voor onze gemeente!

We hebben 391 stemmen nodig voor 6 juni 2024, zodat de gemeenteraad op 13 juni 2024 voor het referendum stemt en niet over het plan Houten HUB.

Stem voor het referendum, het enige democratische besluit voor en door inwoners! Elk gezinslid, vanaf 18 jaar en ingeschreven in Houten, mag een stem uitbrengen. Dit is de laatste kans, voor besluitvorming door de gemeenteraad om onze stem te laten horen! Via onderstaande link, kunt u de ondersteuningsverklaring inleidend verzoek referendum ondertekenen. (u heeft hiervoor uw Digid nodig)

https://formulieren.houten.nl/form/ondersteuningsverklaring-inleidend-verzoek-referendum-houten-hub-tijdelijke-huisvesting-van-houtense-woningzoekenden-maatschappe/aanmelden-met-digid-0-1

Let op: u stemt hiermee voor een referendum en nog niet voor of tegen het plan Houten HUB..

Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie

De gemeenteraad van Borne heeft dinsdagavond 28 mei niet ingestemd met de prorgrammeringsafspraken van de provincie Overijssel over windenergie. Lees het volledige nieuwsbericht hier:

https://www.borneboeit.nl/156765/nieuws/borne-gaat-niet-akkoord-met-afspraken-windenergie.

DANK JE WEL!!!

Lieve mensen,

In drie dagen tijd is de petitie tegen de verhoging van het BTW-tarief voor kunst en cultuur, meer dan 32.000 keer getekend!

Superblij dat jullie massaal ondertekenen en de petitie delen.

Vooralsnog hoop ik dat we binnen afzienbare tijd tot minstens 200.000 ondertekenaars kunnen komen.

Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang, op deze pagina en op mijn social media.

Hartelijke groetjes,

Naomi van Nijnatten .