U, de petitionaris

Updates

Een eredoctoraat voor een onbenul?

https://gofile.me/2JPr2/JJ8uE9saX

Hier laat hij zien dat in zijn wereld de wetenschap net zo werkt als de poltiek. Hij realiseert zich niet, dat het dunne stapeltje namen bevat zoals Galileo Galilei, Newton, Leibniz, Einstein, Feynman en dan vergeet ik er nog wel een paar. .

Laat Rijk en vliegreizigers bijdragen aan doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol

Er moet snel een besluit worden genomen over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring in Amsterdam. Door de sterke groei van het aantal reizigers wordt het spoor rond Schiphol een steeds groter knelpunt op het (inter)nationale spoorwegnetwerk.

+Lees meer...

Vanuit het Nationaal Groeifonds is inmiddels 50% van het benodigde budget beschikbaar. (...) Laat Rijk en vliegreizigers bijdragen aan doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol schrijft Reizigersvereniging Rover inmiddels

31-12-2021 | Petitie Metro naar Schiphol

Productie Philips AED stagneert door COVID 19

De coronacrisis houdt ons nog steeds behoorlijk in haar greep. Doordat de wereldwijde epidemie nog steeds rond raast komen vele fabrikanten in de knel.

+Lees meer...

De productie van chips ligt laag en hierdoor ontstaan er o.a. productie problemen bij Philips. Hieronder het laatste bericht wat vanuit Philips is verstuurd. Het betreft de Philips HS1 AED en de Philips FrX AED.

''Philips wordt nog steeds geconfronteerd met verschillende leveringsproblemen. Deze houden rechtstreeks verband met de wereldwijde tekorten aan halfgeleidercomponenten en kunststofhars. Daarnaast zijn er logistieke uitdagingen die voor vertraging van transporten wereldwijd zorgen. ''

Het aanbod van de kantoorruimte in Amsterdam neemt verder toe

Kantoorruimte Amsterdam; Het is het tweede jaar op rij dat de hoeveelheid aangeboden vierkante meters kantoorruimte in Amsterdam is gestegen. Vorig jaar kwam dit voornamelijk door de vele nieuwbouw die is toegevoegd aan het Amsterdamse kantorenaanbod.

+Lees meer...

Dit jaar zijn de gevolgen van de coronacrisis de oorzaak van het stijgende aanbod. Bedrijven willen van de kosten af en stootten daarom (een deel van) hun vastgoed af. Aan het einde van 2020 staat 714.850 m² kantoorruimte te koop of te huur in de hoofdstad. Dat is anderhalf keer zoveel als een jaar eerder. bron: dynamis.nl

Uitspraak Raad van State De Raad van State heeft ons protest tegen de afgraving van de dijk helaas afgewezen.

Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) Dr. Donker Curtiusstraat 17 5142 BA Waalwijk www.langstraatspoorbruggen.nl Mail: gerardvanesch@home.nl Mail: antonenherma@gmail.com

Uitspraak Raad van State De Raad van State heeft ons protest tegen de afgraving van de dijk helaas afgewezen.

+Lees meer...

We hadden gehoopt, dat de dijk en de natuur behouden zouden blijven, maar helaas: de natuur langs het Halve Zolenpad in de Baardwijkse Overlaat zal voor een groot deel verdwijnen.

Dat betekent: 532 bomen weg, 785 meter struiken weg, en daarmee ook: “dag vogels, dag bloemen.” En het betekent ook, dat de fietser en de wandelaar in de toekomst een veel minder aantrekkelijk en minder veilig fietspad zal moeten gebruiken.

Tenzij… Tenzij de Provincie Noord-Brabant en de gemeentes Waalwijk en Heusden zich alsnog bezinnen en een andere invulling geven aan de plannen voor een snelfietsroute. Want tot nu toe blijven we van mening, dat nut en noodzaak bij de plannen voor de zo drastische reconstructie van het Halve Zolenpad in de Baardwijkse Overlaat ontbreken.

Afgraven van de dijk, aanleg van een overbodige betonnen vierde brug, beschadiging van het technisch en cultureel erfgoed van de bruggen: het is in strijd met de Europa Nostra Prijs (in 2013 aan dit tracé toegekend) en ook met de status van Rijksmonument voor de bruggen.

4500 steunbetuigingen De huidige plannen voor de Baardwijkse Overlaat vinden we een groot verlies voor de Langstraat! Immers: als natuur en cultuur verdwijnen, dan wordt eerst alles betongrijs, daarna zwart.

Velen steunden ons in de afgelopen jaren: ruim 4500 mensen plaatsten een handtekening en steunden ons als FBL in ons pleidooi voor behoud van die natuur die de fietser beschut tegen regen en wind, van de dijk en van de bruggen. Onze dank gaat uit naar hen die samen met ons geloofden dat de natuur en de dijk behouden moesten blijven.

Ruim 5.000 handtekeningen; maar we hebben er meer nodig! #zegthetvoort #deeldepetitie

Beste ondertekenaars! Allereerst hartelijk dank voor het ondersteunen van het pleidooi voor een volwaardig ziekenhuis in de gemeente Nissewaard door de petitie hiervoor te ondertekenen. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een hele weg te gaan.

+Lees meer...

HELP ons om meer handtekeningen binnen te halen. Dit kun je doen door bijgaande link door te sturen bijvoorbeeld per email, Whatsapp of Facebook naar vrienden, familie en andere bekenden in jouw netwerk.

https://ziekenhuisspijkenisse.petities.nl

We hebben nog een extra zetje nodig. Mag ik dit van je vragen? Alvast bedankt namens alle inwoners en betrokkenen.

Hartelijke groet, Roy Masthoff

Gemeente Amersfoort tilt de discussie over de verkiezingen heen.

De gemeente Amersfoort doet nog een poging om de zonnevelden in Over de Laak voor elkaar te krijgen. Ze starten een nieuw participatietraject na de verkiezingen van maart 2022.

+Lees meer...

De uitnodiging luidt:

"Wilt u betrokken worden in dit participatietraject? Mail dan uw naam naar duurzamestad@amersfoort.nl met vermelding meedenken over zonneweides in Over de Laak. Dan wordt u in het voorjaar 2022 uitgenodigd."

Mooie poging om tegenstanders in verkiezingstijd de mond te snoeren. Enfin: we kunnen alleen maar zeggen: meld u aan bij de gemeente en laat uw stem horen.