U, de petitionaris

Updates

Afsluiten petitie

Bij deze sluiten we de petitie af. Hartelijk dank voor alle handtekeningen. Het heeft zeker geholpen..

Brandbrief gestuurd naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad

Beste allemaal,

Hierbij de brandbrief die wij vanochtend gestuurd hebben naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad.

Aan de Gemeente Wassenaar, De heer W.Koetsier en College van B&W Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

Wassenaar, 26 februari 2024

Betreft: behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geachte heer Koetsier, geacht College, Dank voor de ontmoeting vrijdag 23 februari jongstleden. Met de Schouwweg Noord heeft u een ingewikkeld dossier geërfd. U heeft een gevoelige gordiaanse knoop door te hakken. Hoewel er allerlei invalshoeken, varianten en details zijn, komt uw beslissing in essentie neer op een keuze tussen enerzijds maximale parkeergelegenheid voor de deur en verwijderen van het fietspad óf anderzijds behoorlijke parkeergelegenheid voor de deur mét behoud van het eventueel iets versmalde, vrij liggende fietspad.

+Lees meer...

Eén van die vrij liggende fietspaden waarvan uw coalitieakkoord van voorjaar 2023 juist bevestigt dat deze blijven liggen. En dat is precies waar ruim tweeduizend inwoners voor pleiten: het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord.

Door de ruimtelijke beperkingen ter plekke en het feit dat we allemaal de prachtige bomen willen behouden is er geen enkele oplossing die aan alle normen voldoet en aan alle belangen tegemoet komt. Elke oplossing is noodzakelijkerwijs een compromis.

In de laatste weken hebben wij verschillende oplossingen aangedragen om het fietspad te behouden. Deze oplossingen zijn om verschillende redenen door u afgewezen. Tijdens ons gesprek op 23 februari bespraken we nog een andere oplossing, die onder meer het parkeren aan de oostzijde van de rijbaan inhield. U vertelde ons dat deze oplossing door de nooddiensten is afgewezen omdat de rijbaan smal is. En omdat brandweerauto’s last hebben van schuin hangende bomen en takken, waardoor de auto’s ruim baan op het midden van de weg behoeven. Wij begrijpen en aanvaarden dit, maar begrijpen dan niet dat het in uw herinrichtingsplan wél is toegestaan aan de oostzijde van de rijbaan te parkeren. Hier klopt iets niet. Het is van tweeën één: ofwel er kan in beide oplossingen aan de oostzijde worden geparkeerd of in geen van beide. Wij vertrouwen erop dat de meest recente informatie van de nooddiensten, namelijk dat er niet aan de oostzijde mag worden geparkeerd, correct is.

Nu de nooddiensten hebben aangegeven dat er niet aan de oostzijde kan worden geparkeerd, komt oplossing 3 van onze e-mail van 12 februari jongstleden weer in beeld.

Deze oplossing impliceert het behoud van het fietspad, en het handhaven van de bestaande ongeveer 33 parkeerplaatsen naast het fietspad tussen de bomen. We noemen de mogelijkheid 30 centimeter van het fietspad af te snoepen om de bewoners een comfortabeler parkeerplek te bieden, indien dat voor u belangrijk is. Deze oplossing heeft de volgende voordelen: - Een oostzijde zonder geparkeerde auto’s zal er aantrekkelijk uitzien, en goed passen bij de prachtige bomen en binnenkort vernieuwd wegdek, - De waarde van de huizen kan hierdoor mogelijk stijgen, - Goede toegankelijkheid voor de nooddiensten zal het eenvoudiger en goedkoper maken de huizen aan deze straat te verzekeren, - En in het onverhoopte geval dát er eventueel brand uit zou breken dat de nooddiensten sneller ter plaatse zijn om de mensen en huizen te redden, - Het elimineert het risico dat kinderen, komend vanuit de huizen, tussen geparkeerde auto’s door - en daardoor met onvoldoende zicht - de weg op hollen en mogelijk door een weggebruiker worden geschept.

Overigens zoudt u kunnen overwegen de bermgrens aan de westzijde in deze oplossing iets naar het midden van de weg te verschuiven. Dan hebben de nooddiensten minder hinder van de schuine overhangende bomen. En de smallere weg helpt om de vaart uit het verkeer te halen. Wat betreft het aantal reeds bestaande parkeerplekken nog het volgende. Er zijn ongeveer 30 woningen aan de oostzijde tussen de Schouwbrug en de Admiraal Helfrichlaan. Daartegenover, tussen de bomen, naast het fietspad, bevinden zich ongeveer 33 parkeerplaatsen. Daarenboven heeft een aantal woningen een eigen oprit, dat wil zeggen parkeerplaatsen op eigen terrein. Vandaag de dag worden deze niet altijd benut. Hier is voor meer dan 20 auto’s plek, zonder ‘t Schouwtje en de bloemenkiosk mee te nemen. In totaal zijn er dus meer dan 53 parkeerplaatsen voor ongeveer 30 woningen.

Misschien kunt u in overleg met de nooddiensten langs enkele gedeeltes waar geen schuin overhangende bomen zijn alsnog via maatwerk beperkt parkeren aan de oostzijde toestaan. En kunt u regels stellen met betrekking tot laden en lossen. Maar het is niet aan ons om in deze details te treden. Duidelijk is dat deze oplossing weliswaar geen maximale, maar wel een zeer behoorlijke parkeercapaciteit biedt. En er is ruim voldoende extra parkeermogelijkheid in de directe omgeving, zoals aan de zuidzijde van de Spelderslaan.

Aan u om een afweging te maken tussen enerzijds het individuele belang van een relatief beperkt aantal bewoners om een tweede auto op een gemakkelijke manier voor de deur te kunnen parkeren, versus anderzijds het belang van duizenden inwoners om gebruik te maken van het vrij liggende fietspad. Bovendien is het van algemeen maatschappelijk belang het fietsverkeer te bevorderen.

Wij pleiten daarom nogmaals ten stelligste voor het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord, zoals hierboven beschreven. Onze oplossing is mede tot stand gekomen na raadpleging van verscheidene experts.

Wij roepen u op uw besluit Z/23/076975 van 7 juni 2023 te herzien.

Met vriendelijke groet, Monique Rueb-Moonen, Daan de Roos namens de petitiegroep Behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geen kortingskaart, maar een instrument om diensten te verbeteren.

De Europese Gehandicaptenkaart fungeert als een uniform bewijs van de gehandicaptenstatus. Het is geen kortingskaart, maar een instrument om de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen te verbeteren voor mensen met een handicap. Wel geven sommige bedrijven korting aan mensen met een handicap als compensatie voor het feit dat ze mogelijk niet alle faciliteiten kunnen gebruiken vanwege hun beperkingen.

+Lees meer...

Dit onderstreept het belang van de kaart als een middel om gelijke kansen en inclusiviteit te bevorderen. Het voorstel voor de invoering van deze kaarten is al ingediend bij de EU, en we dringen er bij de relevante overheidsinstanties en beleidsmakers in Nederland op aan om deze kaarten met spoed te implementeren. Op deze manier kunnen mensen met een handicap snel profiteren van deze belangrijke maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en inclusiviteit. Samen zetten we een belangrijke stap naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Tweede update

Heel erg hartelijk bedankt voor de (inmiddels al meer dan) 1350 ondertekeningen! We willen de komende tijd natuurlijk nog zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen, dus mocht je nog gezins- of familieleden hebben die nog niet getekend hebben, laat ze dat zeker ook doen. Er is geen minimum leeftijd dus kinderen mogen ook tekenen en kunnen hier in te toekomst ook mee te maken krijgen.

We lezen alle commentaren en daar zijn regelmatig hartverscheurende verhalen bij.

+Lees meer...

Graag zouden we in contact komen met een aantal mensen die hun verhaal iets uitgebreider willen vertellen, bijvoorbeeld via de mail op petitie@vanbroekhoven.net, zodat we de verhalen (anoniem of met naamsvermelding) kunnen delen tijdens het aanbieden van de petitie of in aanloop daar naartoe.

Nogmaals bedankt voor jullie steun!

Petitie aangeboden aan de wethouder

Beste ondertekenaars, afgelopen week hebben we de wethouder geinformeerd over de massaal ondertekende petitie. Het wachten is nu op een reactie.

Rond 10 uur op de lokale radio vandaag

Fietspad Schouwweg-Noord De Wassenaarse Krant

Beste allemaal,

Hierbij het artikel uit De Wassenaarse Krant

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

.

Interview met Paul ter Heyne in Adformatie

De auteur van het boek 'Genoeg van reclame' is door vakblad Adformatie geïnterviewd en Paul ter Heyne heeft dat op zijn eigen blog geplaatst. Lezen! .