U, de petitionaris

Updates

bericht a d staatssecretaris

https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/hoormijnvvs-stuurt-staatsecretaris-verzoek-over-maatregelen-preventie-gehoorschade

artistsagainsttinnitus #HOORMIJ #WVC.

Deze petitie is niet de juiste voor de steun van het behoud van de mediatheek FHK!

24-01-2023 | Petitie Behoud de mediatheek van Fontys

Positieve aanpak van een ernstige zaak!

De datum voor het overdragen van de petitie voor herverdeling van medicijnen en vaccins is vastgesteld op 7 maart. Dan sluit de mogelijkheid tot tekenen definitief.

+Lees meer...

https://gebruikrestmedicatie.petities.nl we gaan voor 20.000 ondertekenaars. Je kunt (en dat is best leuk) zien wat jouw eigen verzoek aan vrienden om te delen doet door als unieke code bijvoorbeeld jouw initialen aan de ondertekening toe te voegen. Voor degene die 99 medeondertekenaars regelt hebben we een nogal losgeslagen verrassing voor al die 100 mensen . https://www.medischcontact.nl/.../samen-tegen-het... we spelen graag voor en met een groep gemotiveerde mensen https://www.youtube.com/watch?v=zTMTg7tbXJQ

Update ontwikkelingen brug Junne

Afgelopen week heeft de Rechtbank Overijssel het beroep dat door verschillende bewoners en belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - was aangetekend tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne, ongegrond verklaard. Dit beroep was nodig nadat waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen de meer dan 20 ingediende bezwaarschriften tegen de verleende watervergunning en de meer dan 20 zienswijzen tegen de verleende omgevingsvergunning van de hand hadden gewezen.

Het besluit over de bouw van een 60 tons brug in Junne is nog niet definitief.

+Lees meer...

Tegen de uitspraak van de Rechtbank kunnen de bewoners en de belangenorganisaties, die beroep hebben ingediend, nu hoger beroep indienen bij de Raad van State. De Raad van State zal dan beoordelen of er een zware 60 tons brug in Junne mag worden gebouwd. Ook zal de Raad van State nog een uitspraak doen over de droogzetvoorziening van de stuw in Junne.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

Uw steun voor deze petitie blijft nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000), het verdwijnen van de prachtige vistrap en de geplande bomenkap rondom de huidige monumentale brug/stuw tegen te kunnen houden. Tekent u ook of deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen? Bedankt alvast voor uw steun!

PS. We hebben nieuwe (weerbestendige) pamfletten/posters 'Steun Junne, geen nieuwe brug over de Vecht!', zodat we volop aandacht kunnen blijven vragen voor onze petitie. Wilt u 1 of meerdere exemplaren ontvangen? Mail ons dan op: mooijunne@caiway.net

Laatste update

Vanavond is het zover de petitie wordt overhandigd en ik zal gaan spreken bij de gemeente in de raadszaal tijdens de raadsvergadering. We hopen dat er veel ouders met kinderen uit Dorplein komen naar de gemeente om 19:00.

+Lees meer...

Kun je niet aansluiten dan kun je deze online volgen op www.cranendonck.nl/webcast

Link naar de ter inzage legging anterieure overeenkomst

https://www.uithoorn.nl/Home/Bestuurenorganisatie/Bekendmakingen/Overig/2022/KennisgevingterinzageleggingzakelijkebeschrijvinganterieureovereenkomstherontwikkelingwinkelcentrumAmstelplein.

Anterieure overeenkomst (de deal met Rabo) Wethouder Haas

De gemeente (wethouder) heeft het plan niet aangepast of herzien mbt de "Flat" midden in het dorp.

Sterker nog, Wethouder Hazen heeft vorig jaar in de vergadering voor de raad, waar deze anterieure overeenkomst is goedgekeurd met in achtneming van de kruimelregeling, de raadsleden beloofd dat alles was besproken en juridisch is afgekaderd door de gemeente, hemzelf en de juridische afdeling. Hij zou hiervan stukken aan de raad sturen, waaruit dit zou blijken.

+Lees meer...

Zover ik kan nagaan is deze onderbouwing nooit verstrekt aan de raadsleden.

Als u interesse heeft liggen de zakelijke beschrijvingen van deze anterieure overeenkomst nog tot eerste week februari ter inzage in het gemeentehuis.