U, de petitionaris

Nieuws

Zorg voor leesplezier en stop met 'begrijpend lezen'

De petitionaris van de petitie Zorg voor leesplezier en stop met 'begrijpend lezen' vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Les op school over hoe je moet lezen werkt niet. Maar leesplezier aanleren werkt heel goed."

https://stopteksthaat.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-12-2023

Fietspad Schouwweg-Noord en gesprekken gemeente

Hierbij een update over de ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de motie van 19 december 2023 die naar aanleiding van de ingediende petitie behoud fietspad Schouwweg-Noord werd aangenomen. Op 6 februari jongstleden vond een eerste ontmoeting met de gemeente plaats onder leiding van een communicatiebureau.

+Lees meer...

Helaas liet de opzet van de avond geen ruimte voor een diepgaand gesprek, gezien de korte tijd en het grote aantal deelnemers. Wij vonden dit heel jammer.

Als reactie hierop spraken op 12 februari jongstleden een expert en ondergetekende in, tijdens de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Om de gesprekken met de gemeente goed voor te bereiden hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende experts, die ons adviseren en begeleiden tegen betaling.

Op 14 februari vond een tweede gesprek met de gemeente in klein comité plaats. Onze voorgestelde alternatieven om het fietspad te behouden zijn vooralsnog afgewezen.

De strijd is nog niet gestreden en wij starten een crowdfunding om (een deel van de) gemaakte kosten van de ingehuurde expertise te financieren. Indien de helft van de petitionarissen ieder €10 bijdraagt dan hebben we hopelijk genoeg om onze adviseurs te betalen.

Bij voorbaat dank voor uw steun, bij vragen zijn wij bereikbaar via behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com.

IBAN NL09 ABNA 0131490397 JHAM Rueb-Moonen inzake crowdfunding fietspad SN

Wij hopen spoedig meer nieuws voor u te hebben!

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com

Zaterdag 24 februari dit onderwerp rond 10.00op de lokale radio

Petitie-aanbieding dinsdag 05 maart 2024

De petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa', wordt een beetje tot verrassing van de petitionaris, op dinsdag 05 maart 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer in het Tweede Kamergebouw (de tijdelijke locatie), tussen 13:15 en 13:30 uur. Belangstellenden / ondersteuners van deze petitie die daar bij willen zijn kunnen zich melden bij de petitionaris.

+Lees meer...

Het aantal plekken is beperkt (8 - 1 = 7).

De Westkrant: Poep en ratten: hondenpad bij kinderdagverblijf Westerpark wordt verplaatst

De verplaatsing van het hondenpad bij kinderdagverblijf Billie in het Westerpark is een stap dichterbij gekomen. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West wil 75.000 euro uittrekken om het pad verder af te leggen van de speelplek van Billie.

+Lees meer...

De entree van (...) lees verder

Delen de petitie

Zoveel mogelijk laat ze de bar code foto scannen .

21-02-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Presentatie van het Pianola Museum in het Amsterdam Museum

Vanaf 23 februari t/m 5 januari zal in het Amsterdam Museum een kleine tentoonstelling te zien zijn van het Pianola Museum. Het betreft een kleine selectie uit de talloze objecten in de museumcollectie die een relatie hebben met de stad Amsterdam.

+Lees meer...

Hier hadden vele grote pianowinkels die pianola's verkochten hun hoofdvestiging. Er waren alleen al vier grote bibliotheken van muziekrollen in Amsterdam: die van Bender, van Kettner, van Goldschmeding en van Duwaer en Naessens. Aan de Lijnbaansgracht op nummer 56 was de muziekrollenfabriek van Hollandia gevestigd, bij ons in de Jordaan, op ongeveer 500 meter van het museumpand. Op 500 meter aan de andere zijde was de muziekrollenfabriek van Euterpe in het pand, dat nu bekend is als het Anne Frank Huis. Daar maakte Carl Hubert van 1928 tot 1939 speciale muziekrollen voor de instrumenten die ook volop in Amsterdamse café's te vinden waren. Tal van Amsterdammers hadden een pianola in huis, zoals de Steinway Pianola Piano die de heer Th.W. Theunissen, hoofdingenieur bij Werkspoor in Amsterdam in 1912 bij pianohandel Bender aanschafte, en die nu in de tentoonstelling te zien is. Een uniek instrument met een Amsterdamse connectie is wel het Aeolian Pipe Organ uit het landhuis Kareol van de Amsterdamse zakenman Julius Carl Bunge, dat nog steeds op herbouw wacht vanwege het feit, dat er geen ruimte voor is in de huidige situatie. Ook de prachtig gedecoreerde vleugel met bijbehorend voorzetapparaat uit de Amsterdamse Villa Betty is van de vele unieke objecten, waarvoor geen ruimte is om deze tentoon te stellen.

Petitie overhandigd aan de wethouder op 15 februari 2024

De petitie is op 15 februari 2024 overhandigd aan de wethouder, we wachten af!.