U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Stichting Cuypersgenootschap boos over voorgenomen sloop Calandlyceum, 24 juni 2016

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen sloop van het Calandlyceum (tegenwoordig Wolfert Dalton School) aan de Argonautenweg.

Klik voor het bericht..

29 juni: Aanbieden petitie in Den Haag

De petitie ‘Niet boren voor Schiermonnikoog’ is ondertekend door ruim 27 duizend personen. Woensdag 29 juni omstreeks 13.10 wordt de petitie in de lunchpauze van het debat over de Mijnbouwwet aangeboden voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag aan de leden van de Kamercommissie van Economische Zaken.

+Lees meer...

Daarbij zijn 25 inwoners en fans van Schiermonnikoog in habijt aanwezig. Ook aanwezig is de voorzitter van het Nationaal Park Schiermonnikoog en de Burgemeester van Schiermonnikoog die de petitie samen met iemand namens de bewoners zal aanbieden. Ook zal er nog een lied worden gezongen over de houding van Minister Kamp in deze kwestie. Over een tijdstip voor een ontmoeting met Minister Kamp wordt op nog overleg gevoerd.

De 25 ‘monniken’ lopen vanaf de parkeerplaats van het Ministerie van Financien aan de Prinsessegracht naar het gebouw van de Tweede Kamer. De ‘monniken’ worden daarbij begeleid door politie-bykers.

Het standpunt van de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog is kort en bondig:

Het eiland Schiermonnikoog is geen willekeurige plek op de aarde: Het is een stiltegebied. Het is een Nationaal Park. Het is een belevingsgebied, met een van de laatste plekken in Nederland met nog een grotendeels vrije horizon. Het is een Natuurmonument. Het is een uniek eco-systeem samen met Noordzee en Waddenzee, eilanden en Waddenkust. Het is een beschermd natuurgebied, waar tienduizenden trekvogels foerageren Het is de kleinste gemeente van Nederland met toerisme als economische basis van 90 % van de bevolking. Het is 's nachts de donkerste van Nederland. Het is verkozen als mooiste plekje van Nederland. Het eiland ligt in het Werelderfgoed Waddenzee en straks onderdeel van een internationaal park UNESCO omschrijft de Waddenzee als "a Worldheritage of outstanding natural beauty and value".

Wat is het niet? Het is geen mijnbouwindustriegebied. Maar toch zijn er al meer dan tien boorlocaties.

Wij vragen de leden van de Tweede Kamer minister Kamp ervan te overtuigen dat hij de vergunning aan Engie BV voor een proefboring naar gas voor Schiermonnikoog moet intrekken. Verder vragen wij de Tweede Kamer een bepaling op te nemen in de Mijnbouwwet dat er op, onder, voor en in de wijde omgeving van natuurgebieden als Schiermonnikoog geen mijnbouwactiviteiten mogen plaatsvinden.

We zijn een petitie gestart!!!

We zijn een petitie gestart in de hoop dat dit Mohamad en Alaa zal helpen met hun verblijfsvergunning.

Teken de petitie!.

Beantwoording van de schríftelijke vragen van de raadsleden over het erfgoed voormalig Caland Lyceum, 7 juni 2016

Op 24 november 2015 stelden N. Berndsen en J.

+Lees meer...

Verveen (beiden D 66) S.J. Sies (CUSGP) schríftelijke vragen over het erfgoed voormalig Caland Lyceum (thans Wolfert Daltonschool aan de Argonautenweg 55.

Klik voor het antwoord.

Heemschut wil bescherming voor Calandlyceum Rotterdam, 22-12-2015

Erfgoedvereniging Heemschut heeft een brief aan de gemeente Rotterdam gestuurd waarin zij erop aandringt het voormalige Calandlyceum (nu Wolfert Dalton-school) aan de Argonautenweg 55 in de Rotterdamse wijk Hillegersberg te behouden en te renoveren.

Klik voor de brief aan college van B&W.

YES!! De grens van 25.000 ondertekenaars is bereikt!

Op zaterdag, 25 juni 2016 staat de teller om 20.40 uur op maar liefst 25.010 ondertekenaars! Wat een geweldige respons! Dank aan een ieder die de petitie heeft ondertekend. Tot en met dinsdag kan ondertekenen nog steeds.

+Lees meer...

Op woensdag 29 juni wordt de petitie in Den Haag officieel aangeboden. Zegt het voort!

Over Watervisie 2040 in Het Parool: "Verplaats woonboten Amstel om beter zicht op water te krijgen"

Het Parool bericht dat Udo Kock, de wethouder die over water gaat in de Watervisie 2040 bepleit voor het verplaatsen van woonboten uit de Amstel. Daarmee is het voorstel in deze petitie om een wandelroute te realiseren haalbaarder.

+Lees meer...

Het blijft een kwestie van lange termijn

Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

Beste ondersteuner,

Het is nu twee jaar sinds de grote actie tegen Achmea om de Stichting Cardiologie Landsmeer (SCL) te redden van de ondergang. Ondanks dat we hard gevochten hebben hebben we die slag verloren.

+Lees meer...

De strijd voor eerlijke zorg gaat echter door! Het is tijd voor de volgende stap.

Kort geleden is het initiatief 'Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico' gelanceerd. Het doel van deze actie is om alle zorgverzekeraars af te schaffen. Met het geld dat we op die manier besparen kunnen we ook het eigen risico, een boete op ziek zijn, de wereld uit te helpen. Ook kan het nooit meer voorkomen dat zorgmanagers, bijvoorbeeld bij Achmea, hele zorginstellingen kunnen sluiten zoals is gebeurd bij de Stichting Cardiologie Landsmeer.

We roepen daarom iedereen op het initiatief op www.nationaalzorgfonds.nl te ondersteunen. Patiënten, zorgverleners - alle mensen moeten nu de handen ineenslaan om de politiek te dwingen naar ons te luisteren. Samen staan we sterk. Steun het Nationaal ZorgFonds!

Op vrijdag 8 juli om 20.00 uur organiseert het Nationaal ZorgFonds een grote bijeenkomst in het Dorpshuis van Landsmeer, Calkoenstraat 27. Hier zal SP Tweede Kamerlid Renske Leijten samen met zorgverleners een gepassioneerd pleidooi houden. Ook is er muziek en film. Het belooft een fantastische avond te worden!

Samen vormen we de beweging die Nederland gaat verlossen van het belachelijke eigen risico en de zakkenvullende zorgverzekeraars.

Hopelijk tot de 8e!

Vriendelijke groet,

Ami Gest Nationaal ZorgFonds Landsmeer