U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Helpen met geld

Nog hartelijk bedankt voor uw handtekening. 80.000 handtekeningen hebben de politiek in Den Haag echter nog niet overtuigd. Met uw hulp kunnen we straks desnoods de rechter inschakelen. De stichting HoogOverijssel werkt met onbetaalde vrijwilligers maar heeft wel geld nodig om juristen te kunnen inschakelen. Elk bedrag is welkom op bankrekening NL 17 RABO 0319 0997 76 ten name van Stichting HoogOverijssel. Alle beetjes helpen. En eendracht maakt macht. Daarom werken we samen met andere actiecomité's uit Gelderland en Friesland aan hetzelfde doel.

+Lees meer...

Het beschermen van rust en stilte in onze mooie provincies. Helpt u mee? Hoe eerder hoe beter.

Gaat de politiek luisteren?

Op dit moment hebben reeds 120 merendeels bewoners van het oude dorp door ondertekening van de petitie te kennen gegeven het niet eens te zijn met het nieuwe parkeerbeleid. We hebben daarom de gehele gemeenteraad op hun vergadering gevraagd om onze wensen nogmaals kenbaar te kunnen maken.

+Lees meer...

Zoals het er nu uitziet en na de gesprekken met enkele fractievoorzitters lijkt er gehoor te komen. Wij zullen dan onze bezwaren en aanbevelingen aan de verantwoordelijke bestuurders voorleggen die hier ons inziens niet dan positief op zullen reageren. Wij gaan dus door voor minimaal, intrekking van het 24-7 beleid voor "BEWONERS". Een groot deel van de raadsleden heeft ons toegezegd hier positief tegenover te staan Als u tips heeft of u zich beschikbaar wilt stellen binnen ons comité ? geef dit te kennen via ons mailadres: parkerenoudedorpurk@gmail.com

07-10-2017 | Petitie Parkeren oude dorp Urk

Antwoord Klijnsma n.a.v. vragen Kamerlid Jasper van Dijk

Enkele spontane reacties bij handtekeningen

Huizen Ondertekenaar moet regelmatig in het ziekenhuis verschijnen voor onderzoek.

'S-Graveland Wij maken met ons gezin gebruik vd diensten van tergooi Blaricum.

Huizen chronisch zieke zonder vervoer

.

Oud artikel, maar nog steeds relevant..

Persbericht Werkgroep Behoud Loenderveense Plas

Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 28 september met de gedeputeerde Cees Loggen heeft de Werkgroep "Behoud Loenderveense Plas" een persbericht uitgegeven. Inmiddels heeft de heer P. Linssen op 4 oktober tijdens de commissie vergadering over het gebiedsakkoord OVP gebruik gemaakt van inspreek recht.

+Lees meer...

Tijdens de vergadering stelde de commissieleden veel vragen aan de heer Kloet over het gebiedsakkoord. Uitkomst van de vergadering; een aantal belangenverenigingen zijn bereid om samen met de Werkgroep een nieuwe integratie sessie in te gaan om zo de varianten van een eventuele vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen te bekijken. We zijn voorzichtig optimistische en zijn blij dat er een nieuwe integratie sessies komen.

(https://wordpress.com/view/handenafvandeloenderveenseplassen.com)

Why factory farming is not just cruel – but also a threat to all life on the planet

It’s time the world woke up to the real impact of modern, industrial farming, says Philip Lymbery, author of Farmageddon and the Deadzone

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/04/factory-farming-destructive-wasteful-cruel-says-philip-lymbery-farmageddon-author?CMP=sharebtntw.

05-10-2017 | Petitie Dieren zijn geen dingen

Wel bebouwing binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg

Op donderdag 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het binnenterrein. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de twee resterende schoolgebouwen te verbouwen tot kluswoningen met private tuinen is aangenomen.

De afwijkende zienswijze heeft het niet gehaald.

Bron: Gemeenteraadsvergadering 28 september 2017, agendapunt 14, met 14m42s video vanaf 3u22min40s tot 3u37m22s, speelt bovenaan de webpagina.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaars

In de afwijkende zienswijze zou er geen verdere woonbebouwing op het binnenterrein komen.

+Lees meer...

De twee gebouwen zouden de bestemming "maatschappelijke voorziening" houden, het binnenterrein zou als gemeenschappelijke tuin in worden gericht voor alle bestaande woningen in het bouwblok. Ook zou het binnenterrein verder te benutten zijn voor gemeenschappelijker duurzaamheidsmaatregelen zoals regenwaterafvoer en warmte-koude-opslag (WKO) als gezamenlijk duurzaam verwarmingssysteem.

Ook het advies van de gebiedscommissie Delfshaven (in die commissie ook gesteund door D66) om alleen het gebouw aan de Osseweistraat tot kluswoningen te verbouwen en de kunstenaars in het gebouw aan de Schonebergerweg te laten zitten, en dan een wat kleiner gemeenschappelijk binnenterrein over te houden, heeft het niet gehaald. Bij de behandeling van het voorstel zijn 1 motie en 2 amendementen ingediend:

Motie "Binnenterrein hemelwater-proof"

"constaterende dat er stevige wateropgave is (...) en binnenterrein herontwikkeld gaat worden met kluswoningen (...) overwegende dat het vaker extreem regent en binnenterrein kansen biedt voor opvang daarvan zoals op andere plekken in de stad (...) met infiltratiekratten of aanleg van regentuin (...) draagt college op: voor dit binnenterrein (...) plan op te stellen (...) in overleg met woningcorporatie die hier veel panden bezit (...) plan op te stellen om hemelwater af te koppelen". (ingediend door D66 + SP/Leefbaar R'dam/CU-SGP/Groen Links)

Amendementen

De twee amendementen "Behoud maatschappelijke functie (gebouw) Schonebergerweg" (A) en "Groen, gemeenschappelijk binnnenterrein" (B) nemen het voorstel van de gebiedscommissie over en brengen dat in stemming (ingediend door SP, GroenLinks, Partij vd Dieren en PvdA).

De uitslag van de stemming staat in het staatje hieronder:

staatje met stemmingen

Waarmee de alternatieve visie op het binnenterrein en de woningen er omheen, en de wens van de kunstenaars aan de Schonebergerweg om in hun gebouw te kunnen blijven, om zeep zijn geholpen.

Het blijft vooral schrijnend dat college-partij D66 als initiatiefnemer van motie 1 alleen het onderdeeltje van het afkoppelen van hemelwater overneemt, wat zowiezo op termijn overal gaat gebeuren, maar niet meer rept van de overige maatregelen als WKO-opslag en een gemeenschappelijke tuin (wat nog even genoemd wordt in de vorm van een regentuin). De motie is een goedkope poging wat goede sier te maken als groenige partij...

Extra schrijnend wordt dat nog eens als ze het mede door D66 in de gebiedscommissie opgestelde advies niet overnemen: het vermeende centrale belang van de coalitie weegt dus zwaarder.... Het toppunt van schrijnend wordt dan 3 minuten later bereikt als D66 en de andere college-partijen met het afstemmen van de 2 amendementen en het aannemen van het voorstel van B&W het complete binnenterrein verpatsen aan de 12 extra private woningen met hun private tuinen en er (wellicht) niet meer dan een piepklein snippertje gemeenschappelijkheid aan de binnenkant over blijft, tussen de private klustuinen...

Ik wil alle mensen bedanken die met handtekeningen en/of petitie mijn alternatieve visie ondersteund hebben, en vooral ook de kunstenaars die hard geknokt hebben om te kunnen blijven. Ongetwijfeld zullen veel bewoners om en op het binnenterrein daar tevreden blijven wonen, maar het had zoveel beter en leuker kunnen worden...

De actie en de petitie zijn hiermee gesloten, Jan Hoffmans

Luchtfoto van binnenterrein Osseweistraat-Schonebergerweg

EINDE REACTIE