U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

GVB aan Fietsersbond: onduidelijk hoeveel mensen na 1 juni op pont mogen

Gecheckt bij de baas van GVB Veren hoeveel mensen na 1 juni op elke pont mogen, nu is het 55 (normaal 240-310 mensen). Antwoord: onduidelijk.

+Lees meer...

Kortom, de kans dat de ponten tot 2021 maar 25% van het normale aantal mensen mogen vervoeren is reëel. 100% is nodig.

10-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers

Gemeente weigert petitie fysiek in ontvangst te nemen

Aangezien er niemand van de gemeente Waterland de petitie in ontvangst wilde nemen, is deze via de brievenbus “aangeboden”. Die hield echter wijselijk zijn klep.... Alleen de vertegenwoordigers van de VVD en WaterlandNatuurlijk waren aanwezig. Het is triest te constateren dat de afstand tussen de burger en de gemeente veel meer is geworden dan de anderhalve meter. NH Nieuws heeft nog diverse pogingen ondernomen om bij de burgemeester en de verantwoordelijke GL-wethouder een reactie los te krijgen maar men was daar niet toe bereid. Een gemiste kans en teleurstellend voor de burgers en uiteindelijk ook voor de gemeente zelf.

Bij het virtueel aanbieden van de petitie “Milieustraat terug naar Waterland!” 's=avonds aan de Raad*, bleek deze vertegenwoordiger namens de bewoners uit Katwoude aanwezig te zijn.

+Lees meer...

Vanuit die rol vroeg de heer Rintzen aandacht voor angst die er in Katwoude heerst voor de “terugkeer” van het plan om de Milieustraat aldaar te vestigen. Uit het bedenkelijke niveau van de reactie was al snel de stem van zijn souffleur, de fractievoorzitter van GroenLinks, hoorbaar door de discussie vanaf het begin persoonlijk te maken.

Blijkbaar ziet men ook wel in dat op basis van inhoudelijke juridische argumenten, die de vestiging van de Milieustraat in Katwoude niet de weg hoeven te staan. De frustratie daarover is blijkbaar zodanig groot dat men niet anders kan dan alleen op een bedenkelijk niveau de persoonlijke confrontatie te zoeken. Dat GroenLinks daarmee voorbij gaat aan de wensen van ruim 2000 inwoners en burgers die het milieu wel een warm toe dragen, is blijkbaar van ondergeschikt belang.

Opmerkelijk is ook te constateren dat het algemeen belang in het dossier Onteigening, voor de fractieleider van GroenLinks blijkbaar een ander algemeen belang is dan wanneer het op het belang van enkele inwoners in Katwoude aankomt.

Al jaren geleden had GroenLinks zich geconformeerd aan de wensen van de Dorpsraad Katwoude om daar niet de Milieustraat te vestigen. Dat blijkt onder andere uit de ondersteuning bij het protest in 2014 en het tekenen van de overeenkomst met het Hoogheemraadschap. Met dat laatste werd het meest milieuvriendelijke en voor de inwoners van Waterland acceptabele alternatief door de voormalige GroenLinks wethouder Bromet voor jaren geblokkeerd.

Ook de recente reacties van de fractievoorzitter en wethouder van GroenLinks geven duidelijk aan dat de Milieustraat in Katwoude voor hun onbespreekbaar is. Wat daarbij opvalt is dat de inhoudelijke argumentatie ontbreekt en er steeds nieuwe argumenten worden gezocht die niet ten grondslag aan de sluiting. Ook de PvdA maakt zich daar schuldig aan gezien de reactie tijdens het inspreken. Oppervlakkige beeldvorming blijft voor deze partijen nog steeds belangrijker dan op inhoud het debat voeren.

Het is ook triest om een wethouder te zien die zich tijdens interviews in allerlei bochten wringt om op basis van oneigenlijke argumenten haar gelijk probeert te krijgen in plaats van mee te denken om het voor “haar” inwoners op te lossen. De onafhankelijke positie die zij zegt te willen innemen is in haar woorden en daden niet waar te nemen. Een oplossing voor een landelijk in te passen Milieustraat in Katwoude is makkelijker dan de visueel meer aanwezige Gemeentewerf, zie bijlagen.

*Voor een samenvatting bij Omroep PIM

Fietsen in de IJtunnel, wat een feest

10-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers

De eerste 100 handtekeningen zijn binnen!

Dank voor uw snelle steun! De eerste 100 handtekeningen zijn binnen (zonder pers) en dat is een grote stap naar openstelling van de IJtunnel. Zegt het voort!.

10-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers

verlengd

Hallo,

IK heb de datum verlengd tot 30 juni. Dus als je nog mensen wilt attenderen op de petitie. dat kan. .

10-05-2020 | Petitie Behoud het rietje

https://nos.nl/l/2333279

In de film het Systeem nemen we je mee naar de verklaring waarom het onheil over ons land maar door kan gaan. De film is inmiddels 10 jaar oud het onheil as we speak! In 2019 heeft de heer Vollenbroek via de Raad de PAS van tafel gekregen.

+Lees meer...

Uitkomst de stikstof moet omlaag bij natuurgebieden! De boeren hebben het gevoel dat ze de dupe zijn van die maatregel want die moeten bezig te vergroenen. De film laat zien dat vergroenen puur Newspeak is. Dit item is een klein onderdeel van het onderliggende gevecht waar de film helderheid in geeft

Wanneer wordt de petitie aan de gemeente aangeboden?

Het is de bedoeling om de petitie aan te bieden op het moment dat de gemeente de toekomst van het Flevoparkbad bespreekt. Dat was aangekondigd in januari 2020 naar aanleiding van het onderzoek naar een locatie voor een binnenbad in Oost. Het Flevoparkbad is een van de onderzochte locaties. Sinds begin maart 2020 is er niets meer van de onderzoekers vernomen, ook de beloofde participatiebijeenkomsten zijn afgeblazen. Vandaar dat de we petitie online houden.

+Lees meer...

Het pleidooi is onveranderd. Dus blijf ondertekenen!

Vervoersdeskundige Ploos van Amstel: open 2 rijbanen IJtunnel voor fietsers

Walther Ploos van Amstel, zelf geen groot fan van fietsers, pleit in het AD (en het Parool) voor openstelling van de IJtunnel voor fietsers: https://www.ad.nl/binnenland/reizen-in-de-stad-na-coronacrisis-straks-kan-de-auto-wel-inpakken~ae851a43/ .

09-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers